Ziynet Odası       Odam Olsun       Türklider Odaları       Sizin Odalarınız       Sohbet Odası       TV Odası       E-Kitap Odası       BŞenver       Gazete Odası       iPad       Hakkımızda       Şifremi Unuttum   

 

Ali AKCA Gözüyle 


     

 Tüm Yazıları

       ShareThis
KUVEYT'TE ÇALIŞMA İMKANLARI
30.01.2006
Ali AKCA
Okunma Sayısı : 126399
Oy Sayısı : 108
Değerlendirme : 4,41
Popülarite : 8,96
Verdiğiniz Puan :
 

 

 

Kuveyt'in nüfusu bir milyonu kendi vatandaşı olmak üzere toplam üç milyon dört yüz bindir. Ülkede dolaşan her dört erkekten sadece biri Kuveytlidir. Ülkede, Türkler ve yabancılar için çalışma, mesleki tecrübe edinme imkanı vardır. Burada yaşayan Türk toplumu sayısı, çoğunluğu berber, işçi, şöför ve sınırlı sayıda mühendis olan yaklaşık üç bin kişi civarındadır. Bu sayı, Türk inşaat firmalarının çalıştırdığı işçi sayısına ve Public Warehousing Company (PWC) Lojistik firmasının çalıştırdığı Türk şöför sayısındaki değişime göre azalıp çoğalmaktadır. Üniversite hocası; inşaat, makina, petrol mühendisleri, özel sektörde müdür konumunda olan toplam kalifiye çalışan sayısı 100 kadardır. Kuveyt'te Türk işçi sayısının azlığını, Avrupa ile kıyaslandığında, kalifiye olmayan elemanlara verilen aylık 500-600 dolar gibi düşük ücrete bağlamak gerekir. Bu bölgede Türkler ve ticaretimiz daha çok Dubai'de yoğunlaşmıştır. 

Özel sektöre ait firmalar, bir çok alanda yabancıların rekabet ortamında çalışabilmesine imkan vererek, çeşitli alanlarda iş fırsatları sunmaktadır. Bu çerçevede, İngilizce veya Arapça dillerini veya her ikisini de bilen yabancılar için birçok boş ve yüksek dereceli kadrolar mevcuttur. Yeni mezunların ve mesleki tecrübesi olanların Kuveyt'in büyük iş gruplarına entegre olma imkanları vardır. Kamu ve özel sektör yöneticileri Avrupalı diplomalılar için öncelik tanımaktadırlar. Türk kalifiye elemanları da Avrupalılara yakın bir düzeyde kabul görmektedir.

Cazibeli Sektörler
Yurt dışında iş aramak aynı zamanda bir risk alabilmektir. Kişi yeteneğini göre çalışmaktan hoşnut olacağı işleri bilmelidir. Kuveyt'te bir işte çalışırken, bu iş arzulanan bir diğer işin bulunmasında basamak oluşturabilir. İş ararken bu husus göz önünde bulundurulmalıdır.

Kuveyt'te bir iş araştırması için önceliği olan sektörler şunlardır: Petrol sektörü başta olmak üzere; satış ve pazarlama, bilgisayar ve yeni teknolojiler, insan kaynakları yönetimi, muhasabe ve finans dahil bankacılık, bina ve inşaat, otelcilik ve restoran, sağlık ve hastane ile endüstriye ilişkin sektörlerdir. Kuveytli firmalar teknik personele sürekli gereksinim duyarlar. 

Bu sektörlerde, Kuveytli firmalar ve çokuluslu şirketler çok kalifiye yabancı elemanlar, uzmanlar araştırmaktadırlar (kriterler, mesleki rekabet, İngilizce ve Arapça bilmek). Bunu elde etmek ve çalıştırmak için yönlerini Güney ve Güney Doğu Asya'ya, Avrupa'ya, kalkınmakta olan Arap ülkelerine çevirmektedirler.

Kuveytli firmalar, kalifiye elemanlara genellikle Avrupa'dan farklı ve yüksek ücret verirler. Doğrudan vergi ödemesinin olmaması nedeniyle (gelir üzerinden alınan vergi yoktur.). Ayrıca, kendi ülkesinde rekabetten dolayı iş bulamayan ABD'li ve Avrupalı kalifiye elemanlar Kuveyt'te yüksek ücretle iş bulabilmektedirler. Maaş ve ücretler her meslek grubu için kişinin tecrübesi, geldiği ülkeye göre oldukça farklılıklar göstermektedir. Bu hususta, ABD ve İngiliz vatandaşlarına ayrıcalıklı olarak iyi maaş ve ücret verilmektedir. Türklerin aldığı maaşlar ise Avrupalılara göre biraz düşük olabilmektedir.

PWC'de çalışan 500 civarindaki Türk şöförün sözleşmesi; Kuveyt'e gelmeden konuşulan 300 KD, gelince imzalanan 200 KD civarındadır. Ayrıca Irak'a yaptığı sefer başına 50 KD ilave para almaktadır. Bu şöförler Adana'da bulunan komisyoncular vasıtasıyla Kuveyt'e getirilmekte ve iş bulma karşılığı olarak kendilerinden 1000 ABD doları alındığı bizzat kendileri tarafından iddia edilmektedir.     

Türkler Açısından Mevcut Durum
Kuveyt'te başta bakanlıklar olmak üzere, petrol şirketleri, petrokimya şirketleri, hava yolu şirketleri, inşaat şirketleri, ticari şirketlerde çalışan ve üniversitelerin endüstri, mühendislik, bilgisayar, tıp bölümlerinde eğitim görevlisi olarak hizmet veren Türkler vardır. Bunlar, inşaat, makina, petrol ve uçak mühendisleri; işletme, finans, ticaret, pazarlama alanında uzman yöneticilerdir. GSM şirketlerinde çalışan mühendisler. Kuveyt'teki uluslararası otel zincirlerinde çalışan Türkler mevcuttur. Berber, inşaat işçisi ve esnaflık yapan Türk vatandaşları çoğunluktadır. Kuveyt'te villa yapan küçük taşeron Bitlis'li bir grup akraba gerçek kişiler mevcuttur.

Kuveyt'te iş arayan yukarıda belirtilen nitelikleri haiz üniversite mezunları; internet üzerinden iş arayacakları gibi, Kuveyt Ekonomi Müşavirliğine baş vurarak, temasa geçmek istedikleri şirketler hakkında bilgi edindikten sonra onlarla bağlantı kurup özgeçmişlerini ulaştırırlar. Özellikle yukarıda değinilen sektörlerde yer alan firmalarda kalifiye elemanlar için iş talebinde bulunulabilir.

KUVEYT'TE İŞ ARAMAK
İnternet siteleri
Tüm dünyada çeşitli alanlarda iş tekliflerini, iş arayanlarla buluşturmak konusunda yardımcı olan internet siteleri kolayca fayda sağlanacak bir kaynaktır. Bu alanda uzmanlaşmış siteler genel olarak İngilizce'dir. Söz konusu siteler araştırma aşamasında iş bulma şansını artırır. Kuveyt'te iş bulmak için, iş tekliflerini içeren siteleri araştırmak gerekir. Böylelikle, profesyonel ilişkiler hususunda bir iş araştırması için temas kurulması sağlanır. Arama motorları birçok siteyi bulmaya imkan vermektedir. İş araştırmalarına yönelik olarak bazıları aşağıda verilmektedir.

İngilizce Siteler: Bu sitelerde, Kuveyt'te var olan iş tekliflerini bulma imkanı yüksektir. İstihdam olanağı olan firmalara ilişkin iş teklifleri çok değişik sektörlere ilişkindir. Bunların bir çoğuna başvuru bedavadır.  

www.learn4good.com/
www.4icj.com/kw
www.gulftalent.com
www.escapeartist.com

Arapça Siteler: Bu siteler genellikle İngilizce olmakla beraber, Arapça anonsları içerir. İlanlar Kuveytli şirketlerden birçok iş tekliflerini (Hasan Abul Company, Alghanim Industries...) içermektedir.

www.bayt.com
www.kuwaitrec.com
www.kuwaitiexpress.com
www.q8-job.com

Faaliyet Konusunda Uzmanlaşmış Siteler: Bu siteler, faaliyet alanlarına ilişkin iş tekliflerine ait bildirileri tam ve kesin olarak verirler. Bunlar arasında "sea-job" gibileri 45 Avro ücretli, diğer siteler ise bedavadır. Bazıları bina ve kamu işlerine yöneliktir. Bölüm, şirket, yer, işveren hakkında açık ve tam bilgiler verir.

www.sea-jop.com/
www.go4constructionjobs.com

YARDIMCI KURULUŞLAR
Türk iş Kurumu
Yurt dışı açık işler bu sitede yayımlanmaktadır. Ayrıca diğer ülkelerdeki iş kurumları hakkında bilgi alınabilir. Türkiye'de de yabancı gazete ve dergileri okuyarak iş ilanı bulan ve gerekli bağlantıları kurarak Kuveyt'e çalışmaya gelen kalifiye elemanların sayısı az değildir.

www.iskur.gov.tr/mydocu/yurtdisi.html

Uluslararası kuruluşlar
Management Recruters International (MRI Network) dışında uluslararası eleman arayan firmalar Kuveyt'te çok az yerleşmiştir. Diğer acentalar ise yereldir. Onlarla uzaktan kontak kurmak mümkündür. Bunlara örnek teşkil edenlere ait adres ve web siteleri aşağıda belirtilmektedir.

KUVEYT'E YERLEŞEN İŞ ve İŞCİ BULMa KURUMLARI
MRI NETWORK
P.O. Box: 21676   13077  Kuwait
Tel       : +965 247 26 47
Faks   : +965 247 26 46
www.mrinetwork.com/

PROLINKS CONSULTANTS
P.O. Box: 298   Qurtuba 37502  Kuveyt
Tel       : +965 265 80 36
Faks   : +965 265 06 84
www.prolinks-kw.org
www.peoplebank-kw.com

TRANSEARCH MIDDLE EAST
P.O. box 744 Safat
13008 Kuwait
Tel       : +965 243 12 74
Fax      : +965 243 26 79
www.transearch.com

MRI Network Orta-Doğu Ülkeleri dahil tüm dünyada mevcut olup 2003 yılından beri 70 müşteri şirketten oluşan yapısıyla Kuveyt'te hizmet vermektedir. MRI danışma kurulunun, herhangi bir boş kadroya adaylık için seçim kriterleri özetle şunlardır: İngilizce okuma, yazma ve konuşma, tanınmış bir veya birden fazla üniversite diplomasına sahip olmak ve minimum düzeyde mesleki tecrübedir.

Kuveyt şirketlerini yönetenler tarafından, Türk çalışanların kabiliyetleri kabul görmekte ve takdir edilmektedir. Türkleri eğitimli, disiplinli, üretici ve motive olmuş bulmaktadırlar. Türk şöförleri en başta tercih edilenlerdendir.

Adayların özgeçmişlerini, ilgili şirketlerin incelenmesine sunulmak üzere MRI'ya ulaştırılması yeterlidir. MRI, bunları konularına göre ve ilgili şirketlerin aradıkları kriterlere göre kendilerine ulaştırır. Şirketler de ilgi duydukları adaylarla doğrudan temasa geçerler. MRI çalışma kontratı hakkında mevzuat bakımından danışmanlık yapar.

Kuveyt Gazeteleri ve Körfez Ekonomi Dergilerinde Küçük İlanlar
Kuveyt gazetelerinde yayınlanan ilan ve duyurulara genel olarak internetten bakılabilmektedir. Arap Times gazetesi sitesi önemli iş teklifleri içeren ilanlar sunar. Bunlar (satış, sağlık, moda, yönetim, insan kaynakları idaresi, hotelcilik, finansman) çeşitli sektörlere aittir.

E-mail yoluyla özgeçmişler ve tavsiye mektupları göndermek mümkündür. İlanlarda şirket isimleri belirtilmez. Ekonomi Müşavirliğinden şirketler hakkında bilgi alınabilir ve özgeçmişler yine bu kanalla da şirketlere gönderilebilir. Kuveyt Times ve Dailystar gazetelerinde bu tür ilanlar çok azdır.

www.arabtimesonline.com/
www.kuwaittimes.net/
www.dailystar.com.1b/home2.asp
www.entrepreneur.com
www.thebanker.com
www.gulfbusiness.com
www.capital-me.com
www.gmr-online.com

Örnekler
Aldığı bir özgeçmiş ile ilgilenen yerel ve uluslararası şirketler doğrudan veya dolaylı olarak adaylarla bir telefon görüşmesi yaparak temasa geçerler. Eğer görüşme olumlu geçerse, aday yüz yüze bir görüşme için Kuveyt'e davet edilir. Anlaşma sağlanırsa çalışma kontratı adaya sunulur.

Civiweb sitesine bir iş başvurusu yapan adaya cevap veren adayların özgeçmişi ile ilgilenen bir şirket telefonla adaylarla temasa geçer. Görüşme olumlu sonuçlanırsa, onları şirketin genel müdürlüğünün bulunduğu ülkeye davet ederler.

İŞ HAYATINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Genel Hayat Düzeyi
Arap Dünyası içinde,  Kuveyt'te kişi başına düşen milli gelir Katar ve Bahreyn'den sonra 20 bin dolarla üçüncü sırayı oluşturur. Kentli nüfusu %90 civarında olup ülke zenginliğin dağılımı nüfusa oranla homojenlikten uzaktır. Gelir dağılım bakımından nüfus dört ayrı dilime ayrılır.

Kuveytliler, kaymak tabaka, yüksek gelir sahibi, ayrıcalıktan yararlananlar. Devlet memurlarının ticaret, kefalet, kira gibi gelirleri de vardır.

Kabul edilebilir bir hayat düzeyindeki Batılı göçmenler ve bazı Araplar (Mısırlı doktorlar, Lübnanlı yöneticiler, Hintli iş adamları, v.b.). Zanaat, tarım işini icra edenler, memurlar ve ordu görevlileri bunların tümü nispeten heterojen bir orta sınıfı oluşturur.
Gelişmekte olan ülke asıllı göçmenler (Hintli, Filipinli, Malezyalı, Mısırlı), el emeği veya evde yardımcı olarak çalışarak gelirlerinin büyük bir kısmını kendi ülkelerine gönderip fakirlik ve açlık sınırında yaşayanlar oup sayıları iki milyon kadardır. Bunlar, 1975-2002 yıllarında KİK ülkelerinden ülkelerine 400 milyar $ para transfer etmiştir.

Uzun yıllar ülkede yaşamalarına rağmen vatandaş sayılmayan, sayıları 100.000 ila 150.000 civarında fakir "bedun" lar.

Toplam nüfusun %62'si erkek, %38'i kadındır. Bu, ailelerini getirebilecek kadar iyi maaş alamayan ve tek başına yaşayan yabancı erkeklerden kaynaklanır. Bir yabancının ailesini getirebilmesi için en az 250 KD maaş alması gerekir.

Yukarıda belirtilen yollardan biri yahut bir tanıdık vasıtasıyla Kuveyt'te iş teklifi alındığında dikkat edilmesi gereken genel bilgilere aşağıda kısaca değinilmektedir. Bunun yanında, Kuveyt'te çalışma amacı ile gelen kişi veya kurumların Kuveyt Büyükelçiliği ile temasa geçip kaydını yaptırması faydalı olacaktır.

Vize
Türk vatandaşları vizeye tabidir. Çalışmak için gelecek vatandaşlarımızın önceden Kuveyt'teki kefilleri vasıtasıyla vize almaları gereklidir. Sürekli ve geçici görevle gelen memurlar da önceden vize almak zorundadırlar. Kuveyt'e gelen işadamlarımıza ise kaldıkları oteller aracılığıyla vize temin edilmektedir.

İş Sözleşmesi
Sözleşme süresi belirli veya belirsiz olabilir. Birinci durumda, süre 5 yılı aşamaz, ancak süre bitiminde yeniden uzatma imkanı mevcuttur. Taraflar arasında sözleşme yazılı veya sözlu olabilir. Yazılı olursa Arapça yapılması zorunludur ve çalışanın anlaması için İngilizce dilinde de yapılır.

Kuveyt Büyükelçiliği bünyesinde görev yapan ve Kuveyt'teki  çalışan Türklerin iş hayatlarına ilişkin sorunlarında yardımcı olan Çalışma Müşaviri iş sozleşmeleri hakkında önerilerini yapmaktadır.

Çalışma Haftası
Çalışma haftası teorik olarak 6 gün, uygulamada ise 5 gündür. Çalışma saatleri günlük 8 (haftalık 48) saattir. Cuma günü, haftalık dinlenme günüdür. İdareler Perşembe günü kapalıdır. Bankalar ise Cuma ve Cumartesi günleri kapalıdır.

İkramiyeler
Yıllık ikramiye (13. ay) verilmesi zorunlu değildir. Ancak, uyglamada bazı şirketler verebilmektedir.

İzin
İzin yıllık ilk beş yıl için 15 ila 21 gündür. Beş yıldan fazlası için ise 30 gündür. Uygulamada ise sözleşmede genellikle 2 aya kadar bir izin ile yılda bir kez çalışanın ülkesine geliş-gidiş bilet verilmektedir. İki yıldan sonra ise üç aylık bir izin ve geliş gidiş bileti verilmektedir. İşe girişte işverenle yapılan görüşmede, sçz konusu bilet Kuveyt'te yaşayan  aile fertlerini de kapsayabilir. 

İşten Ayrılma ve Tazminat
İşten ayrılmalar ister kişinin isteğiyle olsun, isterse işveren işe son versin; ilk beş yıla kadar geçen süre için her yıl 15 günlük maaş, beş yılı aşan süre için ise 30 günlük maaş üzerinden ilave tazminat ödenir.

Oturum Şartları
Kuveyt'te kalmak için vize almak şarttır. İki tür vize vardır, "ziyaret" vizesi ve "oturma" vizesi. Ziyaret vizesi ülkeye girişten itibaren 90 gün geçerli olup 5 KD'dir. Oturum vizesi ise çalışmaya imkan veren vize olup, ülke dışına çıkarken dönüş vizesi gerektirmeyen vizedir. Bu vizenin elde edinilmesi için Kuveytli "sponsor" gereklidir. Bunlar genellikle memurlardır. Pasaport vize bitiminden sonra üç ay geçerli olmalı, üzerinde İsrail ve Irak'a ait vize olmamalıdır. Kuveyt'e girişte herhangi bir aşı zorunluluğu yoktur.

Lojman
Kuveyt'te yabancılar için gayri menkul alma izni henüz yoktur. Ancak, 1 ila 3 odalı apartman kiralama imkanı oldukca boldur. Aileler için villa kiralama imkanı mevcuttur. Kiralar evin yeri ve donanımına bağlı olarak  250 ila 800 KD (750 ila 2750 $) arasında değişir. Bu kira düzeyi dikkate alındığında, birden fazla kişi aynı yerde kalarak kirası paylaşılabilir. Kuveyt'te çalışacak iki kişilik bir ailenin en düşük kirada oturması durumunda minumum 750 KD gelirle ancak idare edebilir. Mühendislerin ortalama ücreti 1000 KD ila 2000 KD arasındadır. Kuveyt'te telefonun yıllık vergisi 30 KD olup ülke içi konuşmaları bedavadır. Elektrik, su çok ucuz olup ısıtma giderleri yok denecek kadardır. Devlet hastaneleri herkese bedava hizmet verir.

Ulaşım
Karayolu ağı çok iyidir. Trafik işaretleri İngilizce ve Arapça'dır. Trafik akışı hızlı ve tehlikelidir, direksiyonda çok dikkatlı olunması gereklidir. Yeni ve eski araba fiyatları, dünyanın bu bölgesinde özellikle rekabete açıktır. Avrupa ile ABD fiyatları arasında çok fazla bir fark yoktur.

Toplu ulaşım henüz gelişme aşamasındadır. İhtiyaca cevap vermecek düzeyde değildir. Şehirde taksi kullanmak tercih edilir. Şöförler ingilizce konuşmaktadır, bir yerden diğer bir yere gidiş 1 ila 2 KD arasındadır.

SONUÇ
Kuveyt'te çalışmak hem kolay, hem de farklılıklar arzeder. Türkiye'den gelecek teknik ve kalifiye  personel için burada çalışmak ve yaşamak kolaydır.  Vasıfsız işçiler için ise ücretlerin düşük olması, yaşam şartlarını zorlaştırır.

Kuveyt'te çalışan kalifiye Türklerin kimisi tesadüfen, bir kısmı yabancı firmalar aracılığıyla, kimileri ise Türk inşaat firmaları kanalıyla gelip çalışmışlar ve ilk işlerini basamak olarak kullanmışlardır. Daha sonra yabancı firmalarla anlaşarak iş hayatlarını sürdürmektedirler.

Adana, Hatay ve İskenderun'dan gelen berber, şöför gibi çalışanlar tanıdık vasıtasıyla gelmiş, birbirini sürüklemiş olup Arapça bilmektedirler. Yukarıda verilen bilgiler ışığında, teknik ve kalifiye personel, açık bulunan kadrolar için, ilgili firmalara özgeçmiş gönderilerek iş imkanlarını araştırılabilir.

9 Mayıs, 2006

Ali AKÇA
  

Kötü         Çok İyi  Oyla 
           
Tüm yazıları        ShareThis
  Geri  |  Arkadaşıma Gönder  |  Yazıcı Dostu
                 

    Hayat Verenler : Microsoft    HP Türkiye    PBS Bilişim    SAY Ajans    SFS - MAN    Superonline       

Türk Liderler:

Abbas Güçlü, Adil Karaağaç, Ali Ağaoğlu, <Ali Kibar, Adnan Nas, Adnan Polat, Adnan Şenses, Ahmet Başar, Ahmet Esen, Alber Bilen ,Ahmet Cemal Kura, Ali Abalıoğlu, Ali Naci Karacan, Ali Sabancı, Ali Koç, Ali Saydam, Ali Talip Özdemir, Ali Üstay, Arman Manukyan, Arzuhan Yalçındağ, Asaf Güneri, Atila Şenol, Attila Özdemiroğlu, Avni Çelik, Ayduk Koray, Aydın Ayaydın, Aydın Boysan, Ayhan Bermek, AyşeKulin, Ayten Gökçer, Başaran Ulusoy, BedrettinDalan, Bedri Baykam, Berhan Şimşek, BetülMardin, Bülend Özaydınlı, Bülent Akarcalı, Bülent Eczacıbaşı, Bülent Şenver, CağvitÇağlar, Can Ataklı, Can Dikmen, Can Has, Can Kıraç, Canan Edipoğlu, Celalettin Vardarsuyu, Cengiz Kaptanoğlu, Cevdetİnci, Çoşkun Ural, Cüneyt Asan, Cünety Ülsever, Çağlayan Arkan, Çetin Gezgincan, DenizAdanalı, Deniz Kurtsan, Didem Demirkent, Dilek Sabancı, Dr. Oktay Duran, Ege Cansel, Em. Org. Çevik Bir, Emre Berkin, Engin Akçakoca, Enver Ören, Erdal Aksoy, Erdoğan Demirören, ErhanKurdoğlu, Erkan Mumcu, Erkut Yücaoğlu, Ergun Özakat, Ergun Özen, Erol Üçer, Ersin Arıoğlu, Ersin Faralyalı, Ersin Özince, Ethem Sancak, Fatih Altaylı, Fatih Terim, Ferit Şahenk, Ferruh Tanay,Feyhan Kalpaklıoğlu, Feyyaz Berker, Fuat Miras, Fuat Süren, Füsun Önal, Göksel Kortay, Güler Sabancı, Güngör Kaymak, Hakan Ateş, Halit Soydan, Halit Kıvanç, Haluk Okutur, Haluk Şahin, Hamdi Akın, Hasan Güleşçi, HayrettinKaraca, Hazım Kantarcı, Hilmi Özkök, Hüsamettin Kavi, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hüsnü Özyeğin, Işın Çelebi, İbrahim Arıkan, İbrahim Betil, İbrahim Bodur, İbrahim Cevahir, İbrahim Kefeli, İdris Yamantürk, İhsan Kalkavan, İshak Alaton, İsmet Acar, İzzet Garih, İzzet Günay, İzzet Özilhan, JakKamhi, Kazım Taşkent, Kemal Köprülü, Kemal Şahin, Leyla Alaton Günyeli, LeylaUmar, Lucien Arkas, Mahfi Eğilmez, MehmetAli Birand, Mehmet Ali Yalçındağ, Mehmet Başer, Mehmet Günyeli, Mehmet Huntürk, Mehmet Keçeciler, Mehmet Kutman, Mehmet Şuhubi, Melih Aşık, Meltem Kurtsan, Mesut Erez, Metin Kalkavan, Metin Kaşo, Muharrem Kayhan, Muhtar Kent, Murat Akdoğan, Murat Dedeman, MuratVargı, Mustafa Koç, Mustafa Özyürek, Mustafa Sarıgül, Mustafa Süzer, Mümtaz Soysal, Nafi Güral, Nail Keçili, Nasuh Mahruki, Nebil Özgentürk, Neşe Erberk, Nevval Sevindi, Nezih Demirkent, Nihat Boytüzün, Nihat Gökyiğit, Nihat Sırdar, Niyazi Önen, Nur Ger, Nurettin Çarmıklı, Nuri Çolakoğlu, Nüzhet Kandemir, Oğuz Gürsel, Oktay Duran, Oktay Ekşi, Oktay Varlıer, Osman Birsel, Osman Şevket Çarmıklı, Ozan Diren, Özen Göksel, ÖzdemirErdoğan, Özhan Erem, Pervin Kaşo, R.BülentTarhan, Raffi Portakal, Rahmi Koç, Rauf Denktaş, Refik Baydur, Rıfat Hisarcıklıoğlu, SakıpSabancı, Samsa Karamehmet, Savaş Ünal, SedatAloğlu, Sefa Sirmen, Selçuk Alagöz, SelçukYaşar, Selim Seval, Semih Saygıner, SerdarBilgili, Sevan Bıçakçı, Sevgi Gönül, Sezen Cumhur Önal, SinanAygün, Suna Kıraç, Süha Derbent, Süleyman Demirel, ŞadanKalkavan, Şadi Gücüm, Şahin Tulga, Şakir Eczacıbaşı, Şarık Tara, Şerif Kaynar, ŞevketSabancı, Tan Sağtürk, Taner Ayhan, Tanıl Küçük, Tanju Argun, Tansu Yeğen, TavacıRecep Usta, Tayfun Okter, Tevfik Altınok, Tezcan Yaramancı, Tinaz Titiz, Tuna Beklevic, Tuncay Özilhan, Türkan Saylan, Uğur Dündar, Uluç Gürkan, Umur Talu, Ümit Tokçan, Üzeyir Garih, Vehbi Koç, Vitali Hakko, Vural Öger, Yaşar Aşçıoğlu, Yaşar Nuri Öztürk, Yılmaz Ulusoy, Yusuf Köse, Zafer Çağlayan, Zeynel AbidinErdem

Tecrübeleriniz ve birikimleriniz toprak olmasın @ Copyright 2004 turklider.org