Ziynet Odası       Odam Olsun       Türklider Odaları       Sizin Odalarınız       Sohbet Odası       TV Odası       E-Kitap Odası       BŞenver       Gazete Odası       iPad       Hakkımızda       Şifremi Unuttum   

 

Ahmet Kilicaslan Aytar Gözüyle 


     

 Tüm Yazıları

       ShareThis
REALPOLİTİK
24.05.2020
Ahmet Kilicaslan Aytar
Okunma Sayısı : 78818
Oy Sayısı : 3126
Değerlendirme : 5
Popülarite : 17,47
Verdiğiniz Puan :
 

 

 

ABD, Başkan B.Obama'yı dünyaya umut dolu, biraraya getirici, düşünceli, zeki ve yetenekli bir adam olarak sundu.
Ancak B.Obama'nın görev süresi sona erdiğinde boyası döküldü.
Şimdilerde bölücü, palavracı ve bir soytarı olarak tasvir ediliyor...

*
Obama göreve başlarken;
"ABD'nin Asya'dan Afrika'ya, Amerika'dan Yakın Doğu'ya kadar sadece demokrasiyi desteklemeye devam edeceğini" ilan etti.
Ancak dönemi sonunda;
ABD'nin dış politika ve güvenlik hedeflerini ve tehditleri :
Amerikan askerlerinin geri dönüşlerini :
Artan radikal dinci hareketleri ve terörü:
"Asia Pivot" politikasıyla ikili güvenlik ittifaklarını güçlendirmeyi :
"Trans-Pasifik" politikasıyla ticaret ve yatırımların genişletilerek demokrasi ve insan haklarını geliştirmeyi :
Rusya'nın saldırganlığını:
Siber tehditleri ve iklim değişiklikleri politikalarını ve daha nicesini,
Başaramadığı tarihe not olarak kaydedildi...

*
Döneminde uluslararası ilişkiler tek taraflılık veya iki taraflılığın ötesine geçti.
Ülkeler pragmatizm ile belirli konularda kendilerine müttefik gördükleri, işlemsel koalisyon kurdukları bir durum oluşturdu.
Geleneksel aktörler, küçükler daha büyük bir rol oynamaya çalıştıkları için güçlerini önemli ölçüde kaybetti...
ABD, güçsüz ülkelere yaptığı savaş harcamalarının masraflarını dahi kaldıramaz hale geldi...

*
Bugün birçok ülkede, Yüksek Yoğunluklu Konvansiyonel Manevra Savaşı yaşanıyor.
Ekonomik rekabetten istihbarat operasyonlarına,
Dünyanın en kritik iletişim hatlarına odaklanan tam vekalet savaşı ve ayaklanmalara kadar,
II. Dünya Savaşı'nı dahi gölgede bırakacak mücadeleler veriliyor...

*
ABD dünyanın en zengin, en büyük teknolojisi ve askeri gücüdür.
Ama bu karmaşa karşısında dört ana açmazı yaşıyor:

*
1- Düşük başarı olasılıklı askeri merkezli stratejiler seçme eğiliminde olması gerekiyor.
2- Bilişsel engeller, iç sorunlar ve ev sahibi ülke hükümetindeki kullanıcı-müşteri zorluklarıyla kaybedilen stratejileri değiştirmekte yavaş kalıyor..
3- Savaştan yorulduğu için çekilmeyi seçtiğinde, pazarlık asimetrileri başarılı geçişleri ya da müzakereleri engelliyor.
4- Bir çok kriz oyalanmaya ve gecikmeye bırakılıyor...

*
Bu yüzden son onbeş yirmi yılın jeopolitik eğilimleri;
Mesela Avrasya'da da önemli devletlerin etki alanlarını yeniden oluşturmakta olduklarını gösteriyor.
Jeopolitik eğilimler değişirken mevcut dünya düzenine ve düzenin mimarı fakat açmazlar içindeki ABD'ye meydan okunuyor.

*
Elbette Washington bazı güçlerin emellerini sınırlayabilir.
Ancak Rusya, Çin ve İran'ın emellerini engelleyebilmesi için sadece birkaç seçeneği bulunuyor...

*
Batı, Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle dünyanın etki alanları kavramının ötesine geçtiğini umdu.
Mesela Avrasya'nın büyük ülkelerinin kendi jeopolitik etkilerini genişletmek için bölgelerini oymayacaklarını düşündü.
Ancak etki alanları tarih boyunca takip edilen inatçı bir kavramdı...

*
Nitekim birkaç büyük Avrasya devleti, kıta üzerinde daha büyük bir jeopolitik etkiye ulaşmak istiyor.
Mesela Çin, Asya-Pasifik'teki adalar ve Güneydoğu Asya'daki komşuları üzerinde tartışmasız bir kontrol elde etmeye çalışıyor.
Kemer ve Yol Girişimi aracılığıyla etkisini yakın çevresinin çok ötesinde Orta Doğu'ya yaymayı planlıyor.

*
Hindistan, Çin'in Asya'daki yükselen gücünden endişelidir.
Güney ve Güneydoğu Asya'da etki alanı arıyor.
Coğrafi konumu, ekonomik ve askeri potansiyeli ile bölgede önemli bir rol oynamayı,
Hint-Pasifik stratejisinin anahtarı olan Kemer ve Yol Girişimi'ne rakip konsept olarak konumlanmayı mı öngörüyor?

*
İran, yaptırımlar ve diğer davalarla yüklü olsa da,
Enerjisel olarak jeopolitik etkisini genişletme gündemini sürdürüyor.
ABD ve Batı tarafından sert bir şekilde bastırılsa da,
Hem doğrudan veya geniş Şii milisleri ağı aracılığıyla hegemonik bölgesel dürtüsünden,
Hem de İslamcı mesajını yayma umudundan vazgeçmiyor....

*
Türkiye, Atatürk'ün kurduğu rejimden Müslüman Kardeşler hamisi rolüne değişti, neredeyse bir ailenin devleti oldu.
Suriye, Kuzey Irak, Libya'da ve Türk-İslam ülkelerinde bu ideoloji doğrultusunda yoğun olarak yer alıyor.
Etki alanını Müslüman Kardeşler ideolojisiyle yaratmayı amaçlaması bütün dünyayı korkutuyor.
Akdeniz'de Libya-Türk sınırlarını çizerek Doğu Akdeniz Enerji Girişimi'nin deniz hakları üzerinde hak iddia etmesi şaşkınlığı yaşanıyor.
Ailenin İslamcı emperyal hırslarını önlemek,
Aşırılık yanlısı Arapların Türkiye ile müttefik olmalarını engellemek çok büyük önem arzediyor.

*
Rusya, Avrasya'daki etkisini öncelikle eski Sovyet uzayda genişletmeye çalışıyor.
Moskova bu alanları münhasır etki alanı olarak kabul ediyor.
Avrasya Ekonomik Birliği ve Kolektif Güvenlik Anlaşması organizasyonunun oluşturulması,
Rusya'nın topraklarını yakından bağlantılı askeri ve ekonomik müttefikler ile kuşatmak jeopolitik amacını yansıtıyor...

*
Bu ülkelerin artan jeopolitik faaliyetlerinde hepsinin bir ortak noktası bulunuyor.
Hepsi unutulmayan imparatorluk özlemlerinin sonucunda kendi sınırları boyunca değişik krizler yaşıyor.
Türkiye, jeopolitik öneme sahip Karadeniz, Balkanlar, Akdeniz, Güney Kafkasya ve Suriye-Iran ile sınırlıdır.
Batı, Türkiye'nin Müslüman Kardeşler etiketi ile kurduğu ittifaklarından dolayı Türkiye'yi baskılıyor.
İran'ın İslam Devrimine dayalı agresif dış politikası, sınırları boyunca değişen jeopolitik durumu yansıtıyor.
ABD; Afganistan ve Irak'taki Amerikan askeri varlıklarını korumak için sık sık operasyonlar yaparak İran'ı zayıflatmayı öngörüyor.

*
Benzer argümanlar Hindistan, Rusya ve Çin için de geçerlidir.
Her üçü de sınır ötesi değişen belirsizliklere karşılık verirken,
Aynı zamanda dış politika hırslarını geçmiş ihtişamın özlemi etrafında inşa ediyor...

*
Etki alanları arayışı, kaydedilen tarih boyunca önemli bir faktördür.
Bir başka faktör coğrafyadır ki;
Avrasya ülkeleri çoğunlukla kıtasal güçler olduğundan,
Siyasal elitlerinde; toprak istilası, ticaret yollarının kesilmesi benzeri sürekli bir paranoya yaşanıyor.

*
Son yüzyılda, ABD Avrasya'da nüfuz alanlarının yaratılmasına karşı sürekli savaştı.
Her zaman başarılı olmadı...
Mesela, Soğuk Savaş döneminde Macaristan (1956) ve Çekoslovakya'daki (1968) isyanlardan geri durdu.
Benzer bir rahatsızlığı, 2008'de Rusya'nın Gürcistan'ı işgal ettiği ve 2014'te Ukrayna krizinde de yaşadı.

*
Ama her zaman sert jeopolitik gerçeklik ile dış politikasındaki istisnacılık arasında gezinmeye yüklendi.
Realpolitik, Amerikan siyasi kuruluşu tarafından çok aşağılanmış olsa da hâlâ hükmünü sürdürüyor.
Çünkü ABD aktif olarak nüfuz alanlarını oymaya çalışan Avrasya devletleriyle karşı karşıya olduğu için,
Değişen koşullara uyum sağlamak zorundadır...

*
Bu noktada yeni gerginliklerin daha da artması muhtemel olsa da,
ABD yeni silahlar üretmek çabası ve operasyon alanını uzay olarak belirlemesinden başka,
Hâlâ Avrasya aktörlerinin nüfuz alanlarını genişletmesini sınırlandıracak birkaç dış politika seçeneğine sahiptir.

*
Birinci seçenek:
Hindistan'ın, Çin'in Pakistan'daki nüfuzunu artırma ve askeri gücünü Hint Okyanusu'na genişletme çabalarından korkması halidir.
Hindistan kuzey ve kuzeybatıdan istikrarsız bir Orta Doğu ve ekonomik olarak fakir bir Orta Asya ile sınırlıdır.
Bu yüzden zengin Güneydoğu Asya bölgesi ve bunun sonucunda Pekin ile rekabet; Hindistan'ın dış politika önceliğini temsil ediyor.
ABD dış politika karar vericileri ise hırslı "Bir Kemer Bir Yol Projesini" kontrol altında tutmak için,
Hindistan'ın Çin'e karşı direncini kullanmaya hazırdır...

*
İkinci seçenek:
Ankara'nın Suriye ve Libya'daki askeri faaliyetleri ve Moskova'nin Libya ve Suriye'de karşı tarafta olmasının rahatsız edici ilişkileridir.
Bu ilişkiler üzerinden ABD ve Batı, Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurabilir.
Türkiye'nin Rusya'dan Karadeniz'in militarizasyonu,
Güney Kafkasya'daki toprak çatışmaları,
Balkanlar'daki politikalar gibi bir dizi konuda ayrışması da göz önüne alındığında,
Müslüman Kardeşlerden boşanmanın gayretinde olan Türkiye'nin de Amerikan desteğine ihtiyacı bulunuyor...

*
Ancak ABD; Çin, Rusya ve İran'ın isteklerini sınırlamak için çok az dış politika seçeneğine sahiptir.
Her üç ülkede ABD'nin Avrasya'daki etkisini sınırlamak için motive olurken birbirlerine daha da yaklaşıyor..
ABD dış politikalarında bir öncelik olmaktan çıkınca da yeniden ortaya çıkan geniş kapsamlı farklılıkları da paylaşıyorlar...

23. 5. 2020

Efendim, dünyanın yaşanan bütün eski bayramları güzeldi.
Bu Ramazan Bayramı artık yaşanacak tüm bayramların "İyi" olmasına yol açsın.
Anahtarı sizdedir.
Aşk olsun, Sevgi olsun, Paylaşım ve Dayanışma olsun, elbette başka dilekleriniz de olsun.
İyi olsun...
Size ve insanlığa kutlu olsun.

Kötü         Çok İyi  Oyla 
           
Tüm yazıları        ShareThis
  Geri  |  Arkadaşıma Gönder  |  Yazıcı Dostu
                 

    Hayat Verenler : Microsoft    HP Türkiye    PBS Bilişim    SAY Ajans    SFS - MAN    Superonline       

Türk Liderler:

Abbas Güçlü, Adil Karaağaç, Ali Ağaoğlu, <Ali Kibar, Adnan Nas, Adnan Polat, Adnan Şenses, Ahmet Başar, Ahmet Esen, Alber Bilen ,Ahmet Cemal Kura, Ali Abalıoğlu, Ali Naci Karacan, Ali Sabancı, Ali Koç, Ali Saydam, Ali Talip Özdemir, Ali Üstay, Arman Manukyan, Arzuhan Yalçındağ, Asaf Güneri, Atila Şenol, Attila Özdemiroğlu, Avni Çelik, Ayduk Koray, Aydın Ayaydın, Aydın Boysan, Ayhan Bermek, AyşeKulin, Ayten Gökçer, Başaran Ulusoy, BedrettinDalan, Bedri Baykam, Berhan Şimşek, BetülMardin, Bülend Özaydınlı, Bülent Akarcalı, Bülent Eczacıbaşı, Bülent Şenver, CağvitÇağlar, Can Ataklı, Can Dikmen, Can Has, Can Kıraç, Canan Edipoğlu, Celalettin Vardarsuyu, Cengiz Kaptanoğlu, Cevdetİnci, Çoşkun Ural, Cüneyt Asan, Cünety Ülsever, Çağlayan Arkan, Çetin Gezgincan, DenizAdanalı, Deniz Kurtsan, Didem Demirkent, Dilek Sabancı, Dr. Oktay Duran, Ege Cansel, Em. Org. Çevik Bir, Emre Berkin, Engin Akçakoca, Enver Ören, Erdal Aksoy, Erdoğan Demirören, ErhanKurdoğlu, Erkan Mumcu, Erkut Yücaoğlu, Ergun Özakat, Ergun Özen, Erol Üçer, Ersin Arıoğlu, Ersin Faralyalı, Ersin Özince, Ethem Sancak, Fatih Altaylı, Fatih Terim, Ferit Şahenk, Ferruh Tanay,Feyhan Kalpaklıoğlu, Feyyaz Berker, Fuat Miras, Fuat Süren, Füsun Önal, Göksel Kortay, Güler Sabancı, Güngör Kaymak, Hakan Ateş, Halit Soydan, Halit Kıvanç, Haluk Okutur, Haluk Şahin, Hamdi Akın, Hasan Güleşçi, HayrettinKaraca, Hazım Kantarcı, Hilmi Özkök, Hüsamettin Kavi, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hüsnü Özyeğin, Işın Çelebi, İbrahim Arıkan, İbrahim Betil, İbrahim Bodur, İbrahim Cevahir, İbrahim Kefeli, İdris Yamantürk, İhsan Kalkavan, İshak Alaton, İsmet Acar, İzzet Garih, İzzet Günay, İzzet Özilhan, JakKamhi, Kazım Taşkent, Kemal Köprülü, Kemal Şahin, Leyla Alaton Günyeli, LeylaUmar, Lucien Arkas, Mahfi Eğilmez, MehmetAli Birand, Mehmet Ali Yalçındağ, Mehmet Başer, Mehmet Günyeli, Mehmet Huntürk, Mehmet Keçeciler, Mehmet Kutman, Mehmet Şuhubi, Melih Aşık, Meltem Kurtsan, Mesut Erez, Metin Kalkavan, Metin Kaşo, Muharrem Kayhan, Muhtar Kent, Murat Akdoğan, Murat Dedeman, MuratVargı, Mustafa Koç, Mustafa Özyürek, Mustafa Sarıgül, Mustafa Süzer, Mümtaz Soysal, Nafi Güral, Nail Keçili, Nasuh Mahruki, Nebil Özgentürk, Neşe Erberk, Nevval Sevindi, Nezih Demirkent, Nihat Boytüzün, Nihat Gökyiğit, Nihat Sırdar, Niyazi Önen, Nur Ger, Nurettin Çarmıklı, Nuri Çolakoğlu, Nüzhet Kandemir, Oğuz Gürsel, Oktay Duran, Oktay Ekşi, Oktay Varlıer, Osman Birsel, Osman Şevket Çarmıklı, Ozan Diren, Özen Göksel, ÖzdemirErdoğan, Özhan Erem, Pervin Kaşo, R.BülentTarhan, Raffi Portakal, Rahmi Koç, Rauf Denktaş, Refik Baydur, Rıfat Hisarcıklıoğlu, SakıpSabancı, Samsa Karamehmet, Savaş Ünal, SedatAloğlu, Sefa Sirmen, Selçuk Alagöz, SelçukYaşar, Selim Seval, Semih Saygıner, SerdarBilgili, Sevan Bıçakçı, Sevgi Gönül, Sezen Cumhur Önal, SinanAygün, Suna Kıraç, Süha Derbent, Süleyman Demirel, ŞadanKalkavan, Şadi Gücüm, Şahin Tulga, Şakir Eczacıbaşı, Şarık Tara, Şerif Kaynar, ŞevketSabancı, Tan Sağtürk, Taner Ayhan, Tanıl Küçük, Tanju Argun, Tansu Yeğen, TavacıRecep Usta, Tayfun Okter, Tevfik Altınok, Tezcan Yaramancı, Tinaz Titiz, Tuna Beklevic, Tuncay Özilhan, Türkan Saylan, Uğur Dündar, Uluç Gürkan, Umur Talu, Ümit Tokçan, Üzeyir Garih, Vehbi Koç, Vitali Hakko, Vural Öger, Yaşar Aşçıoğlu, Yaşar Nuri Öztürk, Yılmaz Ulusoy, Yusuf Köse, Zafer Çağlayan, Zeynel AbidinErdem

Tecrübeleriniz ve birikimleriniz toprak olmasın @ Copyright 2004 turklider.org