Ziynet Odası       Odam Olsun       Türklider Odaları       Sizin Odalarınız       Sohbet Odası       TV Odası       E-Kitap Odası       BŞenver       Gazete Odası       iPad       Hakkımızda       Şifremi Unuttum   

 

Bülent Şenver'in Gözüyle Tüm Yazıları
       ShareThis

 

Robert Kolej Etik Kulübü Kuruldu
25.06.2005
Okunma Sayısı : 186063
Oy Sayısı : 276
Değerlendirme : 4,6
Popülarite : 11,22
Verdiğiniz Puan :
 

 

Robert Kolej Etik Kulübü Kuruldu
Bir Dakika Etik
Bülent Şenver
.
Robert Kolej Etik Kulübü Kuruldu
Bir Dakika Etik
Bülent Şenver

Robert Kolej Etik Kulübü Kuruldu

Hani bazen içinizi bir sevinç kaplar, yaptığınız işle ilgili gurur duyarsınız, hayırlı bir iş yaptığınızı hissedip bunu başkalarıyla paylaşmak duygusuna kapılırınız ya.

İşte geçen Pazartesi günü Hürriyet Gazetesi muhabiri Sayın Hanife Baş ile çiçeği burnunda 'Robert Kolej Etik Değerler Kulübü' 'nü ziyaret ettiğimde bu duyguları hissettim.

Bu güzel haberi TEDMER (Etik Değerler Merkezi Vakfı) ailesi ile aşağıdaki satırlarla paylaşmak istiyorum.

Değerli TEDMER Ailesi,

Türkiye'de etik anlayışı bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kurulmuş olan TEDMER, Türkiye'de bir ilke daha önderlik ederek, Orta Öğretimde [Lise] ilk 'Etik Kulübü' oluşumunun Robert Kolej'de gerçekleştirilmesinin mutluluğunu yaşıyor.

'Robert Kolej Etik Değerler Kulübü' kuruldu.

Bundan yaklaşık dört yıl önce, 'Etik Kulüpleri' fikir babası olarak, okullarda etik kulüpleri kurmak fikrini ilk düşündüğümde çok heyacanlanmıştım.

Boğaziçi Üniversitesinde Etik Kulübü kurmak için Rektör Prof.Dr. Sabih Tansal hocamızı 2000 yılında ziyaret ettiğimde 'Acaba böyle bir kulübün kurulmasına izin verir mi?' diye endişeleniyordum.

Sabih Hocam bu fikri duyar duymaz hemen 'Tabi hemen kuralım' diyerek etik konusuna verdiği önemi göstermişti.

Etik kulübü kurma onayını alıp onun odasından çıkarken, bu projenin fikir babası olarak kalbim kuş gibi çarpıyordu. Sanki havalarda uçuyordum. Göle bir kepçe yoğurt mayası daha çaldığım için seviniyordum.

Şimdi yine aynı duygular içindeyim.

Robert Kolej Etik Değerler Kulübü Orta öğretimde 'Etik Kulübü' kuran ilk okul olarak daha bir çok okula örnek olacak ve onlarca yeni etik kulübünün kurulmasını tetikleyecektir.

Robert Kolej öğretim kadrosunu ve bu kulübün kurulması için önderlik ve liderlik yapan Robert Kolej Türk Müdürü Güler Erdur ve Lise iki talebelerini candan kutluyorum.

Biz, 'TEDMER Ailesi' olarak, onları başlattıkları bu önemli çalışmada yalnız
bırakmayacağız. Her zaman onlara destek olacağız.

'Robert Kolej Etik Değerler Kulübü', aramıza hoş geldin...

Bülent Şenver
TEDMER
Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı Kurucu Başkanı 
ROBERT KOLEJ ETIK DEĞERLER KLÜBÜ
BİRİNCİ YÖNETIM KURULU GÖREV DAĞILIMI


KURUCU BAŞKAN: Nil Şenver

BAŞKAN YARDIMCISI: Kaya Akyüz
BAŞKAN YARDIMCISI: Zeynep Şener

GENEL SEKRETER: İpek Yakupoğlu
SAYMAN: Özge Hürdoğan

ÜYELER:
Tümay Kanar
Yiğit Oktar
Oytun Aygün
İrem Erin
Neslihan Kama
Özge Özüer
Zeynep Basmacı

Robert Kolej Etik Değerler Kulübü Tüzüğü

Önsöz

Bireyin; diğer bireyler,kurumlar,toplum ve çevre ile olan ilişkilerindeki davranışlarının ancak küçük bir bölümü yazılı hukuk tarafından düzenlenebilir.

Yazılı hukuk tarafından düzenlenmemiş davranışların diğer bireylerin,toplumun ve çevrenin haklarına zarar vermemesi bu davranışların etik ilkelerine uygun olmasıyla sağlanabilir.

Bu bağlamda,etik ilkeleri toplum öğelerinin karşılıklı hak ve özgürlüklerinin güvencesi,toplumdaki uyumun temelidir.

Bireyin ve toplumun yaşamı için bu derecede önemli olan Etik olgusu hakkında bireyler bilinçlendirilmeli,bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir.

Bu yaşamsal ihtiyacı temel alan Etik Değerler Kulübü,"Etik Değerlerin vazgeçilmezliği ilkesini savunur, genelde Türkiye, özelde ise Robert Kolej bu değerlerin benimsenmesi, yaygınlaşması ve ahlaki ikilem içeren kararlarda etik ilkelerini esas alınmasını amaçlar.

Amaçlar·

Evrensel değerler ile Türk kültürüne özgü temel değerler arasında bir denge sağlayarak etik ilkelerin ve uygulamalarının araştırılma, incelenme, belirlenme, değerlendirme ve geliştirilmesi· Belirlenen Etik Standartlar ve İlkelerinin Robert Kolej öğrencileri, mezunları, öğretim üyeleri ve kamuoyuna duyurulması·

Farklı alanlarda karşılaşılabilen etik ikilemleri ele alarak çözümlerde bireyler ve kurumları etik değerlere uygun davranmaya özendirmek.

Yurtiçi ve yurtdışı temaslar ve işbirliklerinin kurulması ve bilgi paylaşımının sağlanması.

Faaliyetler·

Gazete, dergi, broşür,kitap ve benzeri basım veya radyo, elektronik medya, televizyon, internet gibi iletişim kanalları yoluyla yukarıda belirtilen amaçlara uygun yayınlar yapmak.

· Konferans, seminer, sempozyum, kurs, panel, çalıştay örnekleriyle somutlaştırılabilecek her tür organizasyon ve eğitim programı düzenlemek.

· Yurt içi veya yurt dışında bulunan, "Etik Değerlere gereken önemi veren akademik, kamu ve özel sektör kuruluşları; meslek odaları, dernek, vakıf ve benzeri oluşumlar ile işbirliği yapmak .

Komiteler

· Üniversiteler Etik Kulüpleri İşbirliği Komitesi
· Etik Eğitimi Komitesi
· Kurumlarla İşbirliği Komitesi
· Üyeler arası İletişim Komitesi
· Ulusal Ve Uluslararası Etik Arşivi Oluşturma Komitesi
· Liseler ve İlköğretim Etik Kulüpleri İşbirliği Komitesi
· Mali Komite
· Aktivite Komitesi

 .

Feyza Pınar, Bülent Şenver
.
.

Bu yaziya yorum ekle


Robert Kolej Gould Hall - Fotoğraf: Bülent Şenver


Robert Koleji Gould Hall Yokuşu - Fotoğraf: Bülent Şenver

.
.
.

Hürriyet Gazetesi
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/yolsuzlukla-mucadele-okul-da-basliyor-204124


Yolsuzlukla mücadele 'okul'da başlıyor!

Robert Kolej öğrencilerinin kurduğu 'Etik Kulübü' Türkiye'de ilk ve orta öğretim kurumlarında bu alandaki ilk kulüp olma özelliğine sahip.

Kulüp sayesinde etiği ve etik uygulamaları sorgulamaya başlayan öğrencilerin hedefi, bütün orta öğretim kurumlarında etik kulüpler kurulması ve bu kulüpler arasında bir ağ oluşturulması.

Öğrenciler Türkiye'deki yolsuzlukların bu şekilde azalacağını düşünüyor.

İstanbul Amerikan Robert Lisesi bünyesinde kurulan 'Etik Kulüp', öğrencileri 'etik' kavramıyla tanıştırıyor.

Türkiye'de orta öğrenim düzeyinde kurulan ilk etik kulübü olan Robert Kolej Etik Kulübü'ün temelleri, 12 öğrenci tarafından atılmış.

Türkiye Etik Değerler Merkezi'nin (TEDMER) katkılarıyla kurulan kulübün hikayesi ilginç. TEDMER'in kurucu başkanı olan eski finansçı Bülent Şenver, Robert Kolej'de okuyan 16 yaşındaki kızı Nil Şenver'i TEDMER'in etkinliklerine katılmasını sağlamış.

Nil Şenver bu etkinliklerdeki en genç katılımcı olarak merkezin üniversite kollarındaki insanlarla ilişkiler kurmuş.

Üniversitelerdeki etik kulüpleri örnek alarak arkadaşlarıyla kendi okulunda da böyle bir kulüp kurulmasında öncülük etmiş.

Eylül 2003'te faaliyete geçen kulüp, öğretim yılının ilk dönemini daha çok tanıtımla geçirmiş.

SORUNLARA ETİK ÇÖZÜM

Başvuruları halen devam eden Sorun Çözme Yarışması'nda 'evlilikte eşitlik', 'ölüm sonrasında sperm alınması' ve 'kopya çekmek' konuları yarışmacılara verilerek etik bir yaklaşımla çözüm bulmaları isteniyor.

Robert Kolej Etik Kulübü Kurucu Başkanı Nil Şenver,

kulübü okullarında tam olarak tanıttıktan sonra kardeş okul olarak belirledikleri orta öğretim kurumlarında da etik kulüpleri kurulması için çalışacaklarını söylüyor.

İlk çalışmalarını Özel Irmak İlköğretim Okulları'nda başlatmışlar.

Şenver, ilerideki en büyük hedeflerini ise ''Türkiye'deki bütün orta öğrenim kurumlarında etik kulüpleri kurulması ve bunlar arasında bir bağ oluşturulması'' şeklinde açıklıyor.

Kulübün Başkan Yardımcısı Zeynep Şener,

ileride üniversitelerdeki etik kulüpleriyle de işbirliği yapacaklarını ve bütün etik kulüpler arasında bir bağ kurulması için çalışacaklarını belirtiyor.

Kulübün diğer başkan yardımcısı Kaya Akyüz de,

etikle ilgili diğer liselerde de kulüpler kurulmasını için çalışacaklarını söylüyor.

Kulübü önce kendi okullarında daha etkin hale getireceklerini, ondan sonra oluşturdukları hazır bilgilerden ve tüzükten diğer okulların faydalanmalarını sağlayacaklarını ifade ediyor.

Şakalar bile değişti

Etikle ilgili bir kulüp kurmak öğrencilerin öncelikle etiği her yönüyle düşünmelerini ve sorgulamalarını sağlamış.

Okulda 'etik', şaka konusu da olmuş.

Şenver, öğrencilerin pek çok konuda birbirlerine 'yaptığın etik değil', 'sen etik misin?' tarzında espri yaptıklarını anlatıyor:

''Kulübe üye olan ya da yarışmalara katılan gençler ileride meslek sahibi olacak.

Etikle ilgili öğrendiklerini mesleklerinde uygulayacak.

Böylece şu anda sorun olan etik olmayan davranışlar ve yolsuzluklar azalacak.''

Etik değerler

''İşbirliği,
özgürlük,
mutluluk,
alçakgönüllülük,
hoşgörü,
birlik,
nezaket,
sorumluluk,
güvenilirlik,
takdir,
dürüstlük,
barış,
sadakat,
merhamet,
anlayış,
saygı,
tutku,
adalet,
iyimserlik...''

.
.
.
.
.

Kimdir Başarıları Bülent Şenver'in Gözüyle Kitap Tavsiyeleri Linkler Kendi Sesiyle Bülent Şenver'in Odası Tum Yazılar Listesi Bülent Şenver'in TV Odası Fotograf Albümü Lider Arama

.
.


Kötü         Çok İyi  Oyla  
  Geri  |  Arkadaşıma Gönder  |  Yazıcı Dostu
 
Tüm yazıları
ShareThis

    Hayat Verenler : Microsoft    HP Türkiye    PBS Bilişim    SAY Ajans    SFS - MAN    Superonline       

Türk Liderler:

Abbas Güçlü, Adil Karaağaç, Ali Ağaoğlu, <Ali Kibar, Adnan Nas, Adnan Polat, Adnan Şenses, Ahmet Başar, Ahmet Esen, Alber Bilen ,Ahmet Cemal Kura, Ali Abalıoğlu, Ali Naci Karacan, Ali Sabancı, Ali Koç, Ali Saydam, Ali Talip Özdemir, Ali Üstay, Arman Manukyan, Arzuhan Yalçındağ, Asaf Güneri, Atila Şenol, Attila Özdemiroğlu, Avni Çelik, Ayduk Koray, Aydın Ayaydın, Aydın Boysan, Ayhan Bermek, AyşeKulin, Ayten Gökçer, Başaran Ulusoy, BedrettinDalan, Bedri Baykam, Berhan Şimşek, BetülMardin, Bülend Özaydınlı, Bülent Akarcalı, Bülent Eczacıbaşı, Bülent Şenver, CağvitÇağlar, Can Ataklı, Can Dikmen, Can Has, Can Kıraç, Canan Edipoğlu, Celalettin Vardarsuyu, Cengiz Kaptanoğlu, Cevdetİnci, Çoşkun Ural, Cüneyt Asan, Cünety Ülsever, Çağlayan Arkan, Çetin Gezgincan, DenizAdanalı, Deniz Kurtsan, Didem Demirkent, Dilek Sabancı, Dr. Oktay Duran, Ege Cansel, Em. Org. Çevik Bir, Emre Berkin, Engin Akçakoca, Enver Ören, Erdal Aksoy, Erdoğan Demirören, ErhanKurdoğlu, Erkan Mumcu, Erkut Yücaoğlu, Ergun Özakat, Ergun Özen, Erol Üçer, Ersin Arıoğlu, Ersin Faralyalı, Ersin Özince, Ethem Sancak, Fatih Altaylı, Fatih Terim, Ferit Şahenk, Ferruh Tanay,Feyhan Kalpaklıoğlu, Feyyaz Berker, Fuat Miras, Fuat Süren, Füsun Önal, Göksel Kortay, Güler Sabancı, Güngör Kaymak, Hakan Ateş, Halit Soydan, Halit Kıvanç, Haluk Okutur, Haluk Şahin, Hamdi Akın, Hasan Güleşçi, HayrettinKaraca, Hazım Kantarcı, Hilmi Özkök, Hüsamettin Kavi, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hüsnü Özyeğin, Işın Çelebi, İbrahim Arıkan, İbrahim Betil, İbrahim Bodur, İbrahim Cevahir, İbrahim Kefeli, İdris Yamantürk, İhsan Kalkavan, İshak Alaton, İsmet Acar, İzzet Garih, İzzet Günay, İzzet Özilhan, JakKamhi, Kazım Taşkent, Kemal Köprülü, Kemal Şahin, Leyla Alaton Günyeli, LeylaUmar, Lucien Arkas, Mahfi Eğilmez, MehmetAli Birand, Mehmet Ali Yalçındağ, Mehmet Başer, Mehmet Günyeli, Mehmet Huntürk, Mehmet Keçeciler, Mehmet Kutman, Mehmet Şuhubi, Melih Aşık, Meltem Kurtsan, Mesut Erez, Metin Kalkavan, Metin Kaşo, Muharrem Kayhan, Muhtar Kent, Murat Akdoğan, Murat Dedeman, MuratVargı, Mustafa Koç, Mustafa Özyürek, Mustafa Sarıgül, Mustafa Süzer, Mümtaz Soysal, Nafi Güral, Nail Keçili, Nasuh Mahruki, Nebil Özgentürk, Neşe Erberk, Nevval Sevindi, Nezih Demirkent, Nihat Boytüzün, Nihat Gökyiğit, Nihat Sırdar, Niyazi Önen, Nur Ger, Nurettin Çarmıklı, Nuri Çolakoğlu, Nüzhet Kandemir, Oğuz Gürsel, Oktay Duran, Oktay Ekşi, Oktay Varlıer, Osman Birsel, Osman Şevket Çarmıklı, Ozan Diren, Özen Göksel, ÖzdemirErdoğan, Özhan Erem, Pervin Kaşo, R.BülentTarhan, Raffi Portakal, Rahmi Koç, Rauf Denktaş, Refik Baydur, Rıfat Hisarcıklıoğlu, SakıpSabancı, Samsa Karamehmet, Savaş Ünal, SedatAloğlu, Sefa Sirmen, Selçuk Alagöz, SelçukYaşar, Selim Seval, Semih Saygıner, SerdarBilgili, Sevan Bıçakçı, Sevgi Gönül, Sezen Cumhur Önal, SinanAygün, Suna Kıraç, Süha Derbent, Süleyman Demirel, ŞadanKalkavan, Şadi Gücüm, Şahin Tulga, Şakir Eczacıbaşı, Şarık Tara, Şerif Kaynar, ŞevketSabancı, Tan Sağtürk, Taner Ayhan, Tanıl Küçük, Tanju Argun, Tansu Yeğen, TavacıRecep Usta, Tayfun Okter, Tevfik Altınok, Tezcan Yaramancı, Tinaz Titiz, Tuna Beklevic, Tuncay Özilhan, Türkan Saylan, Uğur Dündar, Uluç Gürkan, Umur Talu, Ümit Tokçan, Üzeyir Garih, Vehbi Koç, Vitali Hakko, Vural Öger, Yaşar Aşçıoğlu, Yaşar Nuri Öztürk, Yılmaz Ulusoy, Yusuf Köse, Zafer Çağlayan, Zeynel AbidinErdem

Tecrübeleriniz ve birikimleriniz toprak olmasın @ Copyright 2004 turklider.org