Ziynet Odası       Odam Olsun       Türklider Odaları       Sizin Odalarınız       Sohbet Odası       TV Odası       E-Kitap Odası       BŞenver       Gazete Odası       iPad       Hakkımızda       Şifremi Unuttum   

 

CAN AKIN Gözüyle 


     

 Tüm Yazıları

       ShareThis
Can Akın - Unesco 2009 Year Kâtip Çelebi - Mustafa bin Abdullah - Hacı Halîfe
28.01.2009
CAN AKIN
Okunma Sayısı : 47541
Oy Sayısı : 30
Değerlendirme : 4,83
Popülarite : 7,14
Verdiğiniz Puan :
 

 

                        Büyük Türk mimarı Sinan'ın yapıtlarına bir bütün olarak bakıldığında, biçimlerinin evrenselliği, anıtsallığı ve uzun yaşamı süresince Türk mimarisini ulaştırdığı düzey, Osmanlı İmparatorluğu'nun tüm karakteristiğine ışık tutar. Koca Sinan diye de anılan ünlü mimar, Kayseri'nin Ağırnas köyünde doğdu. 1512'-de, Sultan Selim devrinde devşirme olarak istanbul'a getirildi, acemioğlan ocağına girip yeniçeri oldu. Sultan Süleyman devrinde Bağdat seferine katılıp atlı sekban olduktan sonra, sırasıyla yayabaşılığı, zemberekçi başı unvanlarını aldı. Bu arada Alman, Tebriz ve Bağdat seferlerine katılmıştı. Van kalesi kuşatmasında, göldeki kalyonlara toplar yerleştirdi. Bu başarısıyla haseki olarak Korfu, Kara Boğdan seferlerine katıldı. Ordunun geçtiği yollarda köprü, yol, kale, kanal gibi yapım işlerinde çalıştı. Çalışmaları sonucu 1536'da mimarbaşı oldu ve ölümüne dek bu görevini sürdürdü. Osmanlılar da, tüm büyük çağlar gibi, kendi mimarilerini yaratmak zorundaydılar ve Sinan bunu gerçekleştirmiştir. Türk tarihinin en görkemli çağını biçimlendirmiş, bir mimar-mühendis dehasıyla yapıtlarım günümüze kadar ulaştırmayı başarmıştır.

                        Mimar Sinan, Yavuz, Kanuni, II . Selim ve III. Murat devirlerini görmüştür. Çağdaşı, arkadaşı Şair Mustafa Sai Çelebi'nin yazdığı Tezkiret-ül Ebniye ve Tezkiret-ül Bünyan adlı eserlerde Sinan'ın oluşturduğu eserler ayrıntılı olarak verilmiştir. Bunlara göre Sinan'ın; 84 cami, 57 medrese, 51 mescit, 22 türbe, 7 darülkurra/mektep, 7 imaret, 3 darüşşifa, 5 suyolu/kemeri, 8 köprü, 18 kervansaray, 35 saray/köşk, 8 mahzen (depo), 46 hamam yaptığı belirtilir. İstanbul ve çevresindeki yapılar, Sinan'ın olabilir, ancak çok uzaktaki yapıların İstanbul'da Sinan tarafından tasarlandığı, sonra bunların uygulamasını o yöre mimar ve ustabaşlarının yaptığı kabul edilir. Sinan, birleşim ve yaratıcılık çabalarıyla yapıların tasarımı yanında, bunları gerçekleştirmek için gerekli kurulusu sağlamak ve yürütmekle görevliydi. Mimarbaşı ve imparatorluğun tüm bayındırlık işlemlerini yürüten kişi ve bir eğiticiydi.

                       Sinan, katıldığı seferlerle, Iran sınırından, Orta Avrupa'ya kadar çeşitli kentleri gezmiş, buralarda yer alan mimarî örnekleri incelemiş, gördüklerini deneyleriyle birleştirmiştir, öğrenme ve deneme isteği ölümüne dek sürmüştür. Sinan, mimaride Osmanlılara özgü biçimi olgunluğa kavuşturmuştur. Bu biçimin ana özelliği, yapıda örtü öğesi olarak her zaman kubbenin kullanılmasıdır. Sinan, kubbenin kullanımla olanaklarını doruk noktasına ulaştırmıştır. Sinan'dan önce de kubbeli mekân anlayışı Akdeniz çevresinde uygulanıyordu ama, Sinan çıraklık dönemim dediği İstanbul, Şehzadebaşı Camisi'nden başlayarak bu anlayışı aşmıştır. Orta kubbeyi dört ayağı oturtarak, dört yanda bunlara bağlanan dört yarım kubbe ve dört köşede dört küçük kubbeyle, ilk önemli uygulamayı gerçekleştirmiştir. 1550-1557 arasında tamamladığı Süleymaniye Külliyesi, Klasik Osmanlı mimarisinin en önemli denemelerinden biridir. Devrinin ekonomik ve toplumsal yapısının simgesidir. Külliyenin ana yapısı Süleymaniye Camisi, ortada bir kubbe, iki yanda yarım kubbeler, yanlarda değişik boyutlarda küçük kubbelerden oluşur. Sinan,'ın dinî mimaride ulaştığı en yüksek düzey Edirne, Selimiye Camisi'dir (1569-1575) .Daha önce, İstanbul'da, çini panolarıyla ünlü Rüstem Paşa Camisi'nde denediği 8 ayağa oturan kubbe şeması, Selimiye'de anıtsal ölçülere çıkar. Osmanlı mimarisinin en yaygın motifi olan tromplu kubbe, dördü duvardan ayrılmış, sekiz ayak üzerine oturur. Böylece yükler, küçük yapı elemanlarıyla aşağı iletilir. Bu yapı, mimarlık tarihinin en özgür eserlerinden biridir. Sinan'ın sanatçı olarak büyüklüğü, bu aşamaya, çok bilinçli ve her yolu deneyerek gelmiş olmasındadır. Onun suyla ilgili çalışmaları da çok önemlidir, özellikle su kemerleri. Kırkçeşme suyu için yapılan kemerlerden biri Uzunke-mer'dir. 1553-1564 arasında bitirilen kemerin uzunluğu 700 metredir ve çift sıra kemerden oluşur. Vadinin durumuna göre biçimlenen kemerler, bazen 3 sıra olurlar. Bunlar arasında bir anıt niteliğinde olan Mağlova Kemeri, gerçek bir mühendislik örneğidir. Sinan'ın yaptığı köprüler de, imparatorluğun politik alandaki başarılarına paraleldir. Gerekli yerlerde, ordunun yararına yapılan bu eserler, doğanın bütünüyle ilişkili olup biçimsel özelliklere sahiptir. XVI. yüzyılın bu döneminde, Osmanlı imparatorluğu mimarî alanda büyük bir atılım yapmış, mimarî evrensel boyutlara erişmiş, devletin gücü, olgun yapısı mimariye yansımıştır. Mimar Sinan, tüm geçmiş değerleri, bulunduğu çağın koşulları içinde kullanarak, zengin denemelerle bu devrin simgesi olmuştur.

                       Tarihi Özellikleri: Selimiye Camii eskiden kavak meydanı denilen yerdeki Yıldırım Beyazıtın saray arsası üzerine yapılmıştır. Camii Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu II. Sarı Selim Kıbrıs ganimetiyle Hassa Mimarı Koca Sinan'a yaptırılmıştır. (Yapım Yılları: 1569-1575) Yapımı 6 yıl sürmüş yapımında dört yüz kalfa ve on dört bin işçi çalışmıştır. Camii külliyesi ile beraber 22.022 m2 alanı kapsamaktadır. Camii dikdörtgen biçiminde olup 1620 m2 tutan iç kısmı bir kubbe ile örtülmüştür.

                       Evliya Çelebi Camii için 27.760 kese akçe harcandığını yazmaktadır. Dış avlunun batı duvarı boyunca Selimiye Vakfiyesi ek olarak III. Murat tarafından kapalı bir çarşı yaptırılmıştır. Camii'nin içi takriben 6000 kişi almaktadır. Kubbesi Ayasofya kubbesinden 6 zira geniş 4 zira derindir. Külliyesinde 999 penceresi vardır. Çinileri orijinal ve kabartmadır. Şadırvan tarafındaki iki minaresi 3er yolludur. Minberi tamamen mermer olup ve yan orta kısmı yekparelidir.

                       Selimiye niçin Edirne'ye yapıldı: Kıbrıs adasını düşmandan alırsam Allah rızası için bir Camii yaptıracağım diyen II. Selim Kıbrıs'ı fethedince vaadini unutuyor. Fakat bir gece rüyasında Hz. Muhammed Efendimiz: Ey Selim sözüne sadık ol vaat ettiğin camiyi buraya yaptıracaksın diye parmağıyla Edirne' yi gösteriyor. Bu sebepten Selimiye Camii Edirne'ye yapılıyor.

                       Kubbe: Kubbe yüksekliği Camii tabanından kilit taşına kadar 43.28 m. Kubbe çapının 31.30 m taban ile kilit taşı arasının 15.86 m olduğu Y.Mimar Sedat Çetintaş tarafından belirtilmiştir. Kubbe şeklindeki sekiz sütun üzerine 40 pencereli kubbe kasnağı bunun üstün nefis çinilerinden pirametik biçimde yapılmıştır.

                       Minber: Minberi 25 basamaklıdır. Minber 16. Asrın mermer işçiliğindendir. Yerli ve yabancı her göreni hayran bırakan bu eşsiz eser Mimar Sinan ı dünyaya tanıtıp nasıl bir usta olduğunu öğrenmek için bu minber kâfidir diyenler çoktur.

                        Mihrab: Caminin mihrabı duvar içine oyulmuş tamamen mermerdir. Mihrabın yan duvarlarını kaplayan mavi, yeşil, kırmızı ve beyaz rengârenk motiflerden meydana getirilen pek nefis çinilerin üst kısmında lacivert üzerine beyaz renkli ve iri yazılı olarak Amen er Resulü alt tarafa bölümler halinde yazılın Fatiha Suresidir. Böylece Mimar Sinan Mihrabı çok nefis motifli ve kabartma çiniler ile Amen er Resulü ve Fatiha Suresi ile süslenmiştir.

                        Manevi özellikleri: Caminin kubbesinin tek olması Allahın tek olduğunu kubbesinin geniş olması Hıristiyan mimarlara galip gelindiğini, Caminin pencerelerinin 5 kademeli oluşu İslam'ın 5 şartını, Vaaz kürsülerinin 4 tane oluşu İslam'da 4 tane mezhebin hak olduğunu, Selimiye külliyesinin 32 tan kapısının olması İslam'ın 32 farzını… Arka minarelerde 6 yolun olması imanın 6 şartını, minarelerinde 12 şerefe olması camii yaptıran padişahın 12. padişah olduğunu sembol etmektedir…
                       Müezzin Mahfeli: Kubbenin altında 2 m. yüksekliğinde 12 mermer sütuna oturtulmuş müezzin mahfeli bulunmaktadır. Müezzin mahfelinin altında da mermer şadırvan vardır. Müezzin mahfelinin sol ön köşesindeki mermer sütün üzerinde kabartma bir lale motifi bulunmaktadır. Hakkında birkaç hikâye söylendi ise de Selimiye üzerinde XX. Yüzyıla kadar yazılmış eserlerde buna dair bir yazı bulunmadığını Dr. Rıfat Osman kaydetmiştir. Hünkâr Mahfeli: Caminin sol ön köşesinde 4 görüntü sütuna oturtulmuş Hünkâr mahfeli vardır. Sütunlar 4 kemerle bağlanmıştır. Kemer araları ve duvarları yine zamanın nefis çinileri ile kaplanmıştır. Hünkâr mahfeli çinilerinden bir kısmı 1877-78 Rus İşgali sırasında General Skoplef tarafında söktürülmüştür. Moskova Müzesine gönderilmiş olup halen orada sergilenmektedir.

                        Minareler: Minarelerin her biri üçer şerefe olup harem tarafındaki minareler üç yolludur. Birinci yol, birinci şerefe ile üçüncü şerefeye; ikinci yol, ikinci şerefe ile üçüncü şerefeye; üçüncü yol ise doğrudan üçüncü şerefeye gider. Kıble yönündekiler birer yolludur. Minarelerin yüksekliği 84 m çapı 4 m üçüncü şerefeye kadar 250 basamaklıdır. Âlem 2,5 metredir.

                       Ters Lale: Rivayete göre Camini arsası içinde bir lale bahçesi varmış ve bu bahçe sahibinden Camii için satın alınmak istendiğinde sahibi vermemek istemiş, sonunda razı geldiğinde bahçesinin devamlı sembolik edilmesi için bir lale motifinin yapılmasını istemiş. Mimar Sinan da lale motifini yapmış fakat ters olarak yapmış lale motifi burada bir lale bahçesinin olduğunu, ters yapılması ise sahibinin tersliğini temsil etmektedir.

                        Osmanlı padişahı ikinci Selim (1524-1574) adına Türk mimarisinin ölümsüz dehası Mimar Sinan tarafından altı yılda bitirilen ve kendisinin "ustalık eserim" diye iftihar ettiği Selimiye Camii birçok manevi vasıfları sembolize etmektedir.

Camii'nin, tek bir büyük kubbesi (43.28 m. yüksekliğinde ve 31.28 m. çapında) oluşu Allah'ın birliğini…
Pencerelerinin beş kademeli oluşunun İslam'ın beş şartını…
Bütün pencerelerinin 99 tane oluşunun Cenabı-ı Hakk'ın 99 ismini…
Vaaz kürsülerinin 4 tane olması 4 hak mezhebi…
Mabedin bütün külliyesinde 32 kapının oluşunun İslam'ın 32 farzını…
Arka minarelerinde 6 yolun olmasının imanın 6 şartını…
Camii'nin minarelerinde 12 şerefenin olmasının da yaptıran padişahın Osmanlı Devleti'nin 12. padişahı olduğunu göstermektedir.

                       Mimar Sinan'ın Selimiye Camii'nin kubbesini o genişliğe oturtmak için 13 bilinmeyenli bir denklemi matematiğin bilinen 4 ana işleminden farklı beşinci bir işlem yaratarak çözdüğü söylenir. Ayrıca minarelerin şerefelerine çıkanların yolda birbirlerini görmemeleri ise büyük bir dehanın ürünüdür. Almanlar aynı sistemi meclislerinin önündeki dev kürede kullanmışlar. Mimar Sinan bu sistemi 2 metre çapındaki minarelere yüzyıllar önce monte edebilecek bir dehadır. Almanların dehası ise, o çirkin metal yığınına Selimiye'den fazla turist çekebilmelerindedir. ...

                       Bir gün Selimiye Camii'ne girenler, Kubbenin altında bir Japon'un ayaklarını kıbleye doğru uzatmış sırtüstü yattığını görmüşler, tabii hemen Japon'u, "Burası kutsal bir yer. Bu şekilde yatmak bizim inançlarımıza göre saygısızlıktır, lütfen oturun veya ayakta durun" diyerek uyarmışlar. Ancak, Japon trans vaziyetteymiş, gözlerini kubbeden ayırmadan söyle sayıklıyormuş: "Bu imkânsız. Ben yılların mühendisiyim. Bu kubbe var olamaz. Hayal görüyorum. Bu kubbenin orada o şekilde durması fizik ve matematik kurallarına aykırı. Bu imkânsız, orada hiçbir şey yok, orada hiçbir şey yok…" ....

                       Selimiye camisisinin zemini gevsek toprakmış. Bu nedenle minarelerinin yakın zamanda yıkılacağı fark edilmiş. Uluslararası bir grup bilim adamı toplanmışlar. Nasıl kurtarırız bu tarihi minareleri diye kafa kafaya vermişler. Sonuçta en son teknoloji olan metal kelepçelerle minarelerin temellerini sabitlemenin en iyi çözüm olduğuna karar vermişler. Minarelerin temellerini acınca, koymayı düşündükleri kelepçelerin aynısıyla karsılaşmışlar. Mimar Sinan bilmem kaç yüzyıl önce aynı şeyi düşünmüş meğerse…

                       The Selimiye Mosque (Turkish: Selimiye Camii) is an Ottoman mosque in the city of Edirne, Turkey. The mosque was commissioned by Sultan Selim II and was built by architect Mimar Sinan between 1568 and 1574. It was considered by Sinan to be his masterpiece and is one of the highest achievements of Islamic architecture. This grand mosque stands at the center of a külliye (complex of a hospital, school, library and/or baths around a mosque) which comprises a medrese (Islamic academy teaches both Islamic and scientific lessons), a dar-ül hadis (Al-Hadith school), a timekeeper's room and an arasta (row of shops). It also contains what is now the Bayezid II Külliye Health Museum. In this mosque Sinan employed an octagonal supporting system that is created through eight pillars incised in a square shell of walls. The four semi domes at the corners of the square behind the arches that spring from the pillars, are intermediary sections between the huge encompassing dome (31.25m diameter with spherical profile) and the walls. Interior While conventional mosques were limited by a segmented interior, Sinan's effort at Edirne was a structure that made it possible to see the mihrab from any location within the mosque. Surrounded by four tall minarets, the Mosque of Selim II has a grand dome atop it. Around the rest of the mosque were many additions: libraries, schools, hospices, baths, soup kitchens for the poor, markets, hospitals, and a cemetery. These annexes were aligned axially and grouped, if possible. In front of the mosque sits a rectangular court with an area equal to that of the mosque. The innovation however, comes not in the size of the building, but from the organization of its interior. The mihrab is pushed back into an apse-like alcove with a space with enough depth to allow for window illumination from three sides. This has the effect of making the tile panels of its lower walls sparkle with natural light. The amalgamation of the main hall forms a fused octagon with the dome-covered square. Formed by eight massive dome supports, the octagon, is pierced by four half dome covered corners of the square. The beauty resulting from the conformity of geometric shapes engulfed in each other was the culmination of Sinan's life long search for a unified interior space. At the Bulgarian siege of Edirne in 1913, the dome of the mosque was hit by Bulgarian artillery. Due to the dome's extremely sturdy construction, the mosque survived the assault with only minor damage. On Atatürk's order, it has not been restored since then, to serve as a warning for future generations. The damage can be seen at the photograph above, between the blue center circle and the dark red calligraph to its immediate left.

DOLMEN NEDİR..?

                       Edirne Lalapaşa ilçe merkezinin hemen yanında bulunan, birçoğu da köy yollarının kenarında dizili olan dolmenler 1960 yıllarında Ş.A.Kansu tarafından yeniden bulunmuştur. Ş.A.Kansu daha çok Lalapaşa ilçe sınırları içerisindeki dolmenleri tespit etmiş, çeşitli raporlar ile 19 dolmenin fotoğraf ve tanımlarını yayınlamıştır. Daha sonra Edirne Müzesince 5 tane daha dolmen tespit edilmiştir. Dolmenler, tarih öncesinde mezar olarak kullanılan iki tanesi dikili, üçüncüsü de bunların üzerine kapak gibi yatırılmış üç büyük taştan meydana gelmiş yapılardır. Trakya dolmenleri genelde ortak özelliklere sahiptirler. Dolmenler esas mezar ve giriş odaları ile bunları çevreleyen küçük bir tepeden oluşmuştur. Mezar odaları ile ön odaların yapımında boyutları 2-3 m.ye kadar olan iri taş bloklar kullanılmıştır. Esas mezar odasının dört yanı iri blokların dik olarak yerleştirilip, üzerinin de yine iri bir blok taş ile örtülmesi ile biçimlendirilmiştir. Yan taşlar, arkada küçük bir antre oluşturacak şekilde çıkıntı yapar. Odanın ön kısmındaki kenar taşına "Ruh deliği" olarak adlandırılan küçük bir delik açılmıştır. Genellikle iki tane olan giriş odaları da aynı yöntemle şekillendirilmiştir. Bazen bir ruh deliği ikinci odanın girişinde de bulunmaktadır. En öndeki giriş odası daha çok önü açık bir koridor niteliğindedir. Mezarı genellikle küçük ve alçak bir tepe çevreler. Dolmenlerden bazıları ikili, bazıları da dörtlü gruplar halindedir. 

                       Dolmenlerin yönleri kuzeybatıya doğrudur. 1990 yılında Prof.Dr. Mehmet Özdoğan başkanlığında bir ekip daha önceden bilinen 50 dolmenin dışında 24 tane daha dolmeni tespit ederek belgelemiştir. Trakya dolmenleri genel olarak Son Tunç Çağı-İlk Demir Çağı geçiş dönemine, MÖ.1400-900 yılları arasına tarihlendirilmektedir. Bazı görüşlere göre dolmenlerin üstünü kaplayan büyük taş üzerinde tören yapılmaktadır. Edirne Müzesi tarafından 1994 yılında Lalapaşa'da yapılan kazıda bir dolmenin içerisinde insan kemiklerine rastlanmıştır. Birden fazla kişiye ait kemikler, burasının bir aile mezarı olduğuna işaret etmektedir. Kemiklere iki odalı ve bir girişi olan dolmenin ortasındaki odada rastlanmıştır. Trakya dolmenlerinin bir devamı niteliğinde olan Yunanistan'da Batı Trakya'daki ve özellikle Bulgaristan'da Yıldız, Sakar ve Rodop olmak üzere üç dolmen bölgesi olup, bu bölgede bilinen 750 kadar dolmen bulunmaktadır.

                       A dolmen (also known as cromlech (Welsh), anta, Hünengrab, Hunebed, Goindol, quoit, and portal dolmen) is a type of single-chamber megalithic tomb, usually consisting of three or more upright stones supporting a large flat horizontal capstone (table). Most date from the early Neolithic period (4000 to 3000 BC). Dolmens were usually covered with earth or smaller stones to form a barrow, though in many cases that covering has weathered away, leaving only the stone "skeleton" of the burial mound intact. "Dolmen" originates from the expression taol maen, which means "stone table" in Breton, and was first used archaeologically by Théophile Corret de la Tour d'Auvergne. The etymology of the German Hünenbett or Hünengrab and Dutch Hunebed all evoke the image of giants building the structures. Of other Celtic languages, "cromlech" derives from Welsh and "quoit" is commonly used in Cornwall. Anta is the term used in Portugal, and dös in Sweden. Europe Megalithic tombs are found from the Baltic Sea and North Sea coasts south to Spain and Portugal. Hunebedden are chamber tombs similar to dolmens and date to the middle Neolithic (Funnelbeaker culture, 4th millennium BC). They consist of a kerb surrounding an oval mound which covered a rectangular chamber of stones with the entrance on one of the long sides. Some have a more complex layout and include an entrance passage giving them a T-shape. It has been suggested that this means they are related to the passage graves found in Denmark and elsewhere. Dolmen sites fringe the Irish Sea and are found in south-east Ireland, Wales, Devon and Cornwall. In Ireland, however, dolmens are more to be found on the west coast, particularly in the Burren and Connemara, where some of the more well-known examples, such as Poulnabrone dolmen, are to be found. Examples have also been found in northern Ireland where they may have co-existed with the court cairn tombs. It is thought that the dolmens themselves evolved from a simpler cist burial method. A great many examples can also be found on the Channel Island of Jersey, such as La Pouquelaye de Faldouet, La Hougue des Géonnais and La Sergenté. The most famous of these sites is La Hougue Bie a 6,000 year old neolithic site that sits inside a large mound; later a chapel was built on the top of the mound. Amongst the vast Neolithic collections of the Carnac stones in Brittany, France, several dozen dolmens are found. And all around the country, several dolmens still stand, such as the ones of Passebonneau and des Gorces near Saint-Benoît-du-Sault. Various menhirs and dolmens are located around the Mediterranean islands of Malta and Gozo. Pottery uncovered in these structures allowed the attribution of the monuments to the Tarxien cemetery culture of the Early Bronze Age.[1] This later culture is not to be confused with the Neolithic inhabitants of Malta, who built the Tarxien Temples circa 3100 BC. In France, important megalithic zones are situated in Brittany, Vendée, Quercy and in the south of France (Languedoc, Rouergue and Corsica). More than 10,000 dolmens and menhirs cover a large part of the country (west and south). Importants menhirs alignments in Brittany (Carnac's alignments count more than 1,000 menhirs) In Spain dolmens can be found in Galicia (such as Axeitos, pictured below), Catalonia (like Romanyà de la Selva or Creu d'en Cobertella) and Andalusia (like the Cueva de Menga). Dolmens can be found all over Portugal, from simple ones [1] to the more complex examples of megalithic architecture, such as the Almendres Cromlech or the Anta Grande do Zambujeiro. In Mecklenburg and Pomerania (Germany) and Drenthe (The Netherlands), large numbers of these graves were disturbed when harbours, towns, and cities were built. The boulders were used in construction and road building. There are still many thousands left today in Europe. In Italy some dolmens can be found in the south (Puglia) and in Sardinia. In Bulgaria there are many dolmens, and more are being recorded by archaeologists. In Turkey, in the Provinces of Edirne And Kirklareli there are dolmens. They have been studied by Prof. Dr. Engin Beksaç since 2004. The largest dolmen in Europe is the Brownshill Dolmen in County Carlow, Ireland. Its capstone weighs about 150 tonnes. 

 Edirne II.Bayezid Camii

                        İçinde sütun olmayan, sadeliğine rağmen anıtsal görüntüsüyle uzaktan bakanları etkisi altına alan II.Bayezid Camii, tam merkezinde konumlandığı külliyenin en değerli yapısı olarak ön plana çıkar. Kemersiz ve Sütunsuz Cami Caminin külliye alanındaki konumu olarak,  külliye birimlerinin merkezinde yer almaktadır. Caminin mimarı, Mimar Hayretin veya Yakup-Şah Bin Sultan Şah olup, temeli 1484 yılında bizzat Sultan II.Bayezid tarafından atılmış ve 1488 yılında ibadete açılmıştır. Cami, yapı olarak çevresindeki yüzden çok kubbeli binanın hepsine egemen bir görünüştedir. 22 Metre çapındaki kubbesi, büyük bir blok şeklinde yükselen dört duvar üzerine oturtulmuştur. Cami, kemersiz ve sütunsuz olup 20.58x20.601ık bir kare biçimindedir. Tabandan kubbe kasnağına kadar olan yüksekliği ise 19.34 metredir. Caminin sağ ve sol beden duvarları bitişiğinde dokuz kubbeli ve dört odalı birer tâbhanesi olup, cami iç mekânının sağ ve solundan üçer pencere bu tabhanelere açılır. (Cemaat çok olduğu zaman buralarda da namaz kılındığı rivayet edilir.) Taş İşçiliğiyle Büyüleyen Mermer Minber Mermer minber, taş işçiliğinin bir şaheseridir. 8 Köşeli olarak yontulmuş 17 mermer sütun üzerindeki zarif sütun başlıklarına oturtulmuş hünkâr mahfilinin,  Osmanlı cami mimarisinde yapılmış ilk mahfil olduğu kabul edilmektedir. Mahfil sütunlarının Diana Tapınağı'ndan getirilmiş olduğu söylenmekte ise de buna dair bir belge mevcut değildir. Caminin giriş kapısı ve iç pencere kapakları, ağaç işleme sanatının üstün örneklerindendir. Cami içi akustiği de oldukça hassas olup, mihraptaki bir fısıltı dahi en arka saflardan duyulmaktadır. Camideki Kitabeler Caminin iç giriş kapısı üstündeki kitabe, iki sıra halinde altı mısra olarak yazılmıştır. Sözler Şeyhülislam Zenbilli Ali Efendi'ye ait olup, yazı Hamdullah'ındır. Kitabenin son satırındaki (Hayrün Cemil) sözü ebcet hesabıyla 1488 (H.893) yılını vermektedir ki, bu tarih Külliye inşaatının bitiriliş tarihidir. 

                      Bursalı Veliyüddin oğlu Ahmet Paşa, Külliye inşaatının tamamlanması üzerine şu şiiri yazmıştır:   

Şöyle âli yaptı darulhayn Sultan Bayezid, 
Kim feleklerde melekler eyledi medhü sena. 
Bu meratip ne cihettendir sana dedim, dedi:
Ben kara toprağı ihya etti ol zıllihüda.
Menbaı bahri ata oldum ki benden feyz alan, 
Hem hikemdir, hem niamdır, hem seha vü hem şifa.
Böyle olur kime düşse pertevi hursidi baht, 
Böyle olur kime salsa sayeiperri hüma, 
Hüsn ile bağı cihanı hurrem etti gül gibi, 

                        Anın için dediler tarihini hurrem bina. Şiirin üçüncü beyitinin ikinci mısrasındaki "Hem hikemdir, hem niamdır, hem seha vü hem şifa" kelimeleri, camiye, medreseye, imarete ve dârüşşifaya işaret etmektedir. Son beytin ikinci mısrasının sonundaki "Hurrem bina" kelimesi ise, sitenin tamamlandığı tarih olan 1488 (H.894) yılını göstermektedir. 

                        Anıtsal Görünüş Caminin anıtsal görünüşü uzaktan bakanları etkisi altına alır. Caminin sağ ve sol beden duvarlarına bitişik tâbhanelerin köşelerinde, giriş kapısından şerefeye kadar 149 basamaklı yüksekliği 38,50 metre olan birer şerefeli zarif iki minaresi, kübik ana bloğun keskin hatlarını iki yana çekerek yumuşatmakta ve dış mekânı engin bir sükûna kavuşturmaktadır. Tunca Nehri'nin Aynasında Yansıyan Görkemli Siluet Mimarideki heybeti ve ciddiyeti ile sadelik ve tevazuyu bağdaştıran, gereksiz gösteriş ve özentiden soyutlanıp taklitten uzaklaşan, iddiasız fakat inkar kabul etmez bir sağlamlığa ve kişiliğe sahip olan bu anıtlar topluluğunun, yeşillikler arasındaki mermer döşeli yatağında aynı heybeti ve sükuneti içinde akan Tunca Nehri'nin aynasında yansıyan görkemli silueti, devrinin özelliklerini dile getiren ölümsüz bir görünüştür. Avlu Birisi ana, ikisi yan olmak üzere üç kapı ile girilen dikdörtgen biçimindeki mermer döşeli iç avluyu, 18 mermer sütuna dayanan 22 kubbeli bir revak çevrelemektedir. Avlunun merkezinde, üstü açık mermer bir abdest şadırvanı vardır. Bu haliyle avlu, insan ruhunu ferahlatan, sâde, iddiasız, bir parçası olduğu cami yapısıyla her yönden son derece uyumlu ölçüler içinde ana birimin tamamlayıcısı durumundadır 

                        Evliya Çelebi'den Bayezid Camii Evliya Çelebi'nin 1652 (H.1063) yılında Edirne'ye gelişinde, Külliyeli ziyareti sırasında Sultan II.Bayezit Camii için: "Edirne Şehrinin kuzeyinde Tunca Nehri kenarında çimenlik, lalelik düz bir yerde, dört köşe duvar üzerinde büyük kubbeli gönül açan bir camidir. Ancak iki kapısı var. Sol taraftaki saadetli kapı, padişahlara mahsus hünkâr mahfili kapısıdır. İkinci kapısı kıbleye açık büyük kapıdır. Üzerinde tarih kitabesi yazılmıştır. Caminin kıble kapısından tâ mihraba varıncaya kadar uzunluğu yaklaşık 28 metre olup eni yaklaşık 25 metredir. Cami içinde ise hiç sütun bulunmamaktadır. Hünkâr mahfili sol taraftadır. Şeşhane gibi on adet hilâli sütunlar üzerinde kurulmuş bir selâtin ibadet yeridir.

                       Mihrap ve minber, beyaz mermerden yapılmıştır. Cami pek çok avize ve kandillerle süslenmiş olup nurlu kubbeleri kandil tabakalarıyla bezenmiştir. Müezzinler mahfili, gayet estetik olup avlusundaki cennet bahçelerinin zarif güzelliklerinin tanımı güçtür. Bu caminin sağ ve solunda Gazi Mihal Bey Camii gibi, misafirlerin kalmasına mahsus iki tabhane vardır. Bu avlu, beyaz mermer döşeli, cilalı tabanıyla, cemaatin yüz renklerinin yansıdığı bir ayna gibidir. Cami mimarı, bu avlunun mermerlerine öyle cila vurmuş ki zerre kadar bir toz bile üzerinde asla duramaz. Üç yanında üç büyük kapısı vardır. Avlunun çevresindeki yan sofaları on sekiz tane biçimli, bahada ağır, uzun sütun ve üstlerinde de on altı kubbe vardır. Pencereleri dışarı, büyük avluya bakar. Ama bu avlu kubbelerinin içi üç şerefeli kubbeleri gibi süslü ve nakışlı değildir. Hemen hepsi sade gözlü beyaz kubbelerdir. Bu avlunun uzunluğu ve eni tam ikişer yüz ayak olup ortasında bir abdest havuzu vardır ki şadırvanı havuz kubbesine sıçrar. Bu avluda, dışardaki büyük avlunun (bugünkü dış bahçe) temiz toprağında pek çok dut ağaçlarıyla süslü bir avludur, etrafında hastahane, aşevi, kiler ve mahzenler, tabhâne, kitaphane ve medreseler vardır. Ama bu orta avlusunun iki tarafında iki adet minare vardır ki şerefeleri adeta süslü birer kadeh gibidir. Gayet ince ve uzun minarelerdir. Minareler birbirinin aynı olup her biri yaklaşık 60 metre kadardır.

Vakfiye'de Gösterilen Cami Görevlileri ve Ödenekleri

l HATİP: Bayram ve cumalarda hatiplik edecek, günde 15 akçe alacak.
2 İMAM: Her biri günde 8 akçe alacak.
l SERMAHFİL-İ HUFFAZ: Hafız olacak ve devir okunurken onları idare edecek, günde 7 akçe alacak.
30 HAFIZ VE DEVİRHAN: Her sabah camide tam bir hatim yapacak, günde üçer akçe alacaklar. 10 tanesi devirhan olacak, l'er akçe daha alacaklar.
5 EN'AMHAN: Hergün (en'âm) okuyacaklar her birine 4 akçe verilecek.
l MUARRIF: Cüz sandıklarını cüz okuyanlara verecek ve toplayacak, günde 5 akçe alacak.
l MEDDAH: Her cuma övgü okuyacak, günde 4 akçe alacak.
7 MÜHELLİL: Her gün değişik tehlilller ( Lâilâhe illâllâh) getirecekler. Biri reis, ki günde 3 akçe alacak, diğerleri 2.5 ar akçe alacaklar.
7 SELAVATCI: Selâvat getirecekler. Reis 3, diğerleri günde 2'şer akçe alacaklar.
l MÜCEVVİD-MÜRETTİL: Öğle ve ikindi namazlarından sonra "bir hizip miktarı okuyacak", günde 2 akçe alacak
2 KAYYUM: Camiin içini-dışını süpürüp halıları döşeyip kaldıracak, her biri günde 3 akçe alacak.
2 ÇERAĞCI: Cami ve imarette çerağ (mum) ve kandilleri vaktinde yakıp söndürecekler. Her birine günde 3 akçe, kandilcilere günde 4 akçe verilecek (Kandillerin yağ ve fitil giderleri karşılığı olarak.)
l NOKTACI (Denetleme): Üzerinde aldığı hizmeti özümsüz olarak yapmayanları kaydedip mütevelliye bildirecek, günde 2 akçe alacak. Toplayacak olursak bu tarihte caminin görevli sayısının 66'yı bulduğunu görürüz

                       II. Bayezit Mosque and Kulliye (Center): Kulliye, which at the coasts of Tunca River, and two kilometers away from city center, is one of the most important structures of Edirne. It is lying on a huge are with its mosque, medical theology school, imaret, darüşşifa, hamam, kitchen, provisions warehouses and other divisions. Architect of the kulliye, which is constructed by Bayezit II between 1484 and 1488, is Hayreddin. Kulliye, which has a very impressive appearance, is covered with nearly hundred small and large domes. 

                       Most interesting one of the structures is the monumental mosque with two minarets, and 20,55 meters diameter. There are Tabhanes (publishing houses) with nine domes at both sides of the space with main dome. These divisions are directly opening to outside. Dome passage is supplied with pandatives. Marble niche and pulpit have simple appearance. It is the first example in Edirne with very elegant sovereign gallery, made up of porphyry marble. Late period baroque adornments are disturbing the simple beauty of the mosque. 

Rüyadan Doğan Edirne Muradiye Camii
 

                        Padişah II. Murat, Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi caminin bugünkü yerinde rüyasında görür. II. Murat, gördüğü rüyadan çok etkilenerek, o alana bir Mevlevihane inşa edilmesine dair ferman yazdırır. Mevlevihane daha sonra camiye dönüştürülür. Tarihi kaynaklara göre 1426 yılında, vakfiyesine göre ise 1436 yılında yaptırıldığı belirtilen Muradiye Camii, şehrin kuzeydoğusunda, Muradiye Mahallesi'nde ve Sarayiçi'ne bakan bir tepe üzerindedir. Bu muhteşem eserin mimarı ise ne yazık ki bilinmemektedir. II.Murat'ın inşa ettirdiği zaviyeli cami, bir ibadet mekânı ve kubbeli sofayla bu sofaya açılan iki tabhane hücresinden meydana gelir. Kuzey cephede payelere oturan ve tuğladan yapılmış beş sivri kemerin oluşturduğu giriş revağı yer almaktadır.

                       Caminin inşa kitabesinde tarih yoktur. E.H.Ayverdi, Mecdi Efendiye dayanarak bugün mevcut olmayan 1426 (H.830) tarihli kaynağa göre yapıyı 1426 yılına tarihleşmektedir. Öte yandan Abdurrahman Hıbrî Efendi yapının II. Murat tarafından 1436 (H.839) yılında aslen Mevlevihane olarak yaptırıldığını kaydetmektedir. Caminin taç kapısı üzerinde üç satır Arapça olarak düzenlenen yapının II. Murat tarafından inşa ettirildiği yazılıdır.

Muradiye Camii'nin Mimari planı

                       Muradiye Camii'nin "T" harfi biçiminde olan ve kaynaklarda "kanatlı cami" şeklinde tanımlanan bir imar planı vardır. (İlk örneği 1330 yılında İznik'te görülen bu cami planının birçok Osmanlı kentinde, 16.yüzyıly sonuna dek yapılan camilerde sıklıkla kullanıldığı görülür.) Edirne Muradiye Camii'nde, giriş revağı kemerlerindeki tuğla malzeme dışında tamamen düzgün kesme taş kullanılmıştır. Taç kapının söve ve kemeriyle, iki katlı olarak yapılan pencerelerden alt kattakilerin kiriş ve sövelerinde beyaz mermer kullanılmıştır. Kesme taştan inşa edilen Muradiye Camii'nin, kanatlı cami planından farklı olan bir özelliği, caminin mihrap kısmıyla giriş kısmının aynı düzeyde tutulmuş olmasıdır. Arka arkaya iki büyük kubbe ve yanlarda birer küçük kubbe olmak üzere üç kubbesi vardır. Son cemaat yeri dört köşeli 6 sütun üzerine beş gözlü olup, bu alan da beş küçük kubbeyle örtülüdür. Sağda tek şerefeli minaresi yükselir. Giriş kapısı üzerindeki yazıtta II. Murat'ın adı yazılıdır. Arka arkaya 2 büyük, yanlarda birer küçük kubbe olmak üzere 4 kubbe ile örtülüdür, iki büyük kubbe arasındaki kemeri kalem işlemeleriyle süslüdür. İçerisindeki duvarlar güzel çiçek motifleriyle bezenmiş altı köşeli beyaz üzerine mavi renkli çinilerle ve araları firuze renkli üçgen levhalarla kaplı olup, iç kısımda bulunan kalem işleriyle süslü bazı kısımları ise sonradan sıvanmıştır. Sıvaların döküldüğü bazı yerlerinde bu işlemler görülmektedir. Mihrabın sağ ve solunda rölyef, yıldız şekilleri ve diğer motiflerle süslü, sarı renkli güzel çinilerle döşelidir.

                       Arkadaki bahçesinde İngilizler tarafından gönderildiği Edirne'de sürgünde iken ölen Şeyhülislâm Musa Kâzım (1858-1920)'ın Cumhuriyet döneminde yapılmış mezarı ile Şair Ahmet Neşati'nin 1674 tarihli mezarı bulunmaktadır. Camiyi yaptıran II. Murat'ın mezarı ise Bursa Muradiye Camii'nin yanındaki türbesindedir. Mihrap Muradiye Camii'nin çini mihrabı eşsiz güzelliktedir. İstalaktitli (sarkıtlı) yaşmak, kenar suyu ve yazıları ile Bursa Yeşil Camiinden sonra Osmanlı sanatının en görkemli çinili mihrabıdır. Mihraptaki çiniler, renkli sır ve sıraltı tekniğinin en başarılı örnekleri arasında yer alır.

                        Muradiye Camii'nin, yeşil renkli çinilerle süslü ilk minaresi 1752 yılı yer sarsıntısında yıkılmış ve yerine çinisiz olarak 1754 yılında I. Mahmut tarafından bugünkü tek şerefeli minaresi yapılmıştır. Süsleme Taş süsleme, caminin taçkapısında, giriş revağı kemerleri yastıklarında ve pencerelerin alınlık kemerlerinde görülmektedir. Dikdörtgen bir kütle olarak kuzey cephe ortasına yerleştirilen taçkapı, duvardan çok az çıkıntı yapmaktadır. Taçkapı üç yönden iç ve dış bükey yarım daire profilli silmeyle çerçevelenmiştir. Kavsara başlangıcından zemine kadar olan bölümün, silmelerle dikey dikdörtgen panoya bölündüğü gözlenmektedir. Taçkapı nişi yanlardan birer sütunceyle sınırlandırılmıştır. Yedi sıra mukarnas dizisinden oluşan yaşmak bir sivri kemerle çerçevelenmiştir. Taçkapı'nın yan nişleri üç köşelidir ve yüzeylerde herhangi bir süsleme bulunmamaktadır. Nişler yedi sıra mukarnas dizisinden oluşan bir yaşmağa sahiptirler.

                       Camiye giriş kapısının basık kemerinde, kırmızı ve beyaz taşların dönüşümlü kullanımıyla elde edilmiş renkli taş süsleme vardır. Payelere oturan kemerlerin yastıkları, iç ve dışbükey yarım daire profilli iki silmeyle hareketlendirilmiştir. Caminin iki katlı olarak düzenlenen pencereleri, duvardan 5 santim çökertilmiş bir yüzeye yerleştirilmişlerdir. Alt kat pencerelerinin kiriş ve söveleri beyaz mermerden olup, yüzeylerde bir iki sıra silme dışında süsleme bulunmamaktadır. Sivri kemerli pencerelerin alınlıkları da yalın bırakılmıştır. Pencerelerin kemerlerinden bazılarında kırmızı-beyaz renkli taş kullanılarak renk almaşıklığı elde edilmiştir. Muhteşem kalem işçiliği... Caminin önemli bir özelliği de eski kalem işleridir. İki orta kubbeyi birbirine bağlayan büyük kemerin iç yüzündeki kalem işleri ilk kez 1930'da bir parçası badana kazınarak gün ışığına çıkarılmıştır. Sıvalar yer yer döküldüğünden ne yazık ki, bu kalem işleri tamamlanamamaktadır.

                        Üslûp ve Değerlendirme... Edirne Muradiye Camii, iç mekânı süsleyen zengin çini ve kalem işi duvar resimlerine ve tamamen kesme köfeki taşıyla inşa edilmiş olmasına rağmen taş süsleme açısından sadeliğiyle oldukça ilginç bir yapıdır. Muradiye Camii'nin inşa edildiği yıllardaki Edirne eserlerinin de taş süsleme açısından çok süslü olduklarını söylemek mümkün değildir. Örneğin bu yapıdan önce inşa edilen Edirne Eski Cami'nin de dış cephesi taş süsleme açısından çok zengin değildir. En azından iç mekândaki minberde görülen süslemelerden hiçbiri dış cephede kullanılmamıştır. Edirne Yıldırım ve Gazi Mihal Camilerinde de durum aynıdır. Taş malzemeye bağlı olarak kayda değer tek süsleme yapının taçkapısın da bulunan mukarnaslardır.

                       Caminin iç mekânında bulunan çini süslemelerin Bursa Yeşil Camide çalıştıkları bilinen Tebrizli çini ustaları tarafından yapılmış oldukları ileri sürülmektedir. Yapının dış cephede taş süsleme açısından sade oluşu, bir tarikat yapısı olarak inşa edilmiş olmasından da kaynaklanmış olabilir. Evliya Çelebiye dayanarak Mevleviler tarafından kullanıldığı belirtilen Tire Yeşil İmarette olduğu gibi, Muradiye Camii'nde de iç mekân, renkli duvar resimleriyle süslenerek âdeta bir cennet bahçesi imajı yaratılmıştır.

Bir geleneğin başlangıcı

                       Osmanlılarda ibadetlerden sonra, cemaata ikram edilmek üzere şerbet dağıtma geleneği, ilk defa Muradiye Camii'nin musluklarından akıtılarak yapılmaya başlanmıştır.

                       The mosque is based on a reverse-T type plan of early Ottoman style. It is composed of a five bay portico leading into a central hall flanked by iwans east and west, and a prayer hall to the south. The central hall, presently at the same level with the prayer hall, was originally built lower, with a pool under the oculus of its dome that is now crowned with a lantern. The heavy arch that separates the two spaces is ornamented with muqarnas niches at its springing line. Side iwans are accessed through small arched entryways and contain niches for shelving and a fireplace (ocak). The steps leading to the single minaret begin inside the wall entering the western iwan, also providing access to the müezzin's lodge that is located above the main entrance on the interior. The current stone minaret dates from 1957. The original minaret, which was covered with decorative tiles, was rebuilt several times after earthquakes. The Muradiye mosque is well-known for the tilework decoration of its interior. A variety of hexagonal tiles, featuring unique designs in white and blue, interlock with triangular pieces of turquoise color to form the mosaic of tiles that cover the walls of the prayer hall up to the top level of the first windows. At the center, the muqarnas mihrab niche stands in its tall ceramic frame, faced with faience in white, blue and turquoise featuring Koranic scriptures along floral and geometric designs. The frame remains cracked from an earthquake. The remaining wall space was covered with frescoes and calligraphy at the time, of which sections are still visible. Outside, the words "Allah" and "Hu" are carved on the northern wall in large letters on either side of the marble portal. The construction is in cut stone.

HASAN SEZÂÎ

                       İslâm âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. İsmiHasan bin Ali, mahlası Sezâî'dir. Tasavvufta Gülşenî yoluna mensûb idi. 1669 (H.1080) yılında Gördes'de doğdu. Şehrin bugünkü adı Korent olup, Yunanistan sınırları içinde kalmıştır. 1738 (H.1151) senesinde Edirne'de vefât etti.Kendi ismi ile anılan dergâhının bahçesinde defnedildi.

                       Hasan Sezâî, on sekiz yaşına kadar doğum yeri olan Gördes'te kaldı. 1687 senesinde Venedikliler o beldeyi istilâ edince, gemi ile Gördes'ten İstanbul'a geldi. Yolculuk esnâsında, Halvetiyye yolunun büyüklerinden biri ile tanışıp sohbetinde bulundu. Hasan Sezâî, genç ve yakışıklı olmakla, zâhirî güzelliğe sâhib olduğu gibi, edeb ve ahlâkının fevkalâde olması ve çok iyi terbiye edilmesiyle bâtınî güzelliğe, kalb ve rûh temizliğine sâhib idi. Anlayış ve istidâdının pekçok olması, ilerde yüksek ilmî mertebelere yükseleceğini gösteriyordu.

                       İstanbul'dan Edirne'ye geçen HasanSezâî bir taraftan oradaki âlimlerden zâhirî ilimleri tahsîl ederken, diğer yandan kendisini tasavvuf yolunda yetiştirip, mânevî terbiye verecek bir rehber aradı. Gemi yolculuğu esnâsında tanıştığı zâtın tesiri ve gördüğü bir rüyâdaki işâret üzerine, Âşık Mûsâ Dergâhında bulunan Şeyh Muhammed Sırrî Efendiye talebe olup bir müddet hizmetinde bulundu. Muhammed Sırrî'nin vefâtından sonra onun vekîli olup, yerine geçen Muhammed La'lî Fenâî Efendiye bağlandı. Muhammed La'lî Efendi aslenKastamonulu olup, Edirne'de Şeyh Şücâ' Zâviyesinde talebe yetiştirmekle meşgûl idi. Hasan Sezâî'ye dergâhın vakıflarının icârlarını toplamak vazifesi verildi. Bunun için Sezâî'ye; Câbî Dede Efendi de denilmiştir. Hasan Sezâî ondan mezun olup, Gülşenî Veli DedeDergâhının şeyhi oldu. Buradaki vazifesi altı ayı dolunca, hocası Muhammed La'lî'nin halîfesi olan Muhammed Hamdi Efendi vefât etti. Bunun üzerine Sezâî onun yerine geçti.

                       Hasan Sezâî Efendi bir gün talebeleriyle sohbet ederken kalp gözüyle hocası La'lî Efendinin vefât ettiğini anlayıp, şiddetli üzüntüye kapıldı ve kendinden geçerek yere düştü. Bu esnâda bir dişi kırıldı ve bu dişi bir tahtaya saplandı. Günümüzde de bu dişi, mihrâbın sağ tarafında bulunmakta ve ziyâret edenler tarafından görülmektedir. Hasan Sezâî Efendi bir araİstanbul'a gelmişti. Daha önce Edirne'de iken ismi her tarafta duyulmuş olduğundan, İstanbul'a gelince, birçok kimse onu görmek arzusu ile bulunduğu yere akın etti. Fakat o, tevâzusunun çokluğundan, gâyet sâkin idi. Böyle gelip sohbette bulunanlardan bâzılarının kalbine, HasanSezâî'yi tahmin ettikleri gibi bulamama düşüncesi geldi. O gece bu kimselerin herbiri, rüyâlarında, Resûlullah efendimizi ziyâret için Medîne-i münevvereye gittiklerini, fakat kapıda HasanSezâî'nin bulunduğunu ve huzûr-ı seâdete girebilmek için onun yardımı gerektiğini gördüler. Ertesi gün rüyâlarını birbirine anlattıklarında, hepsinin aynı rüyâyı gördükleri anlaşıldı. BöyleceHasan Sezâî hazretlerinin, Resûlullah efendimizin vârisi olan büyük âlimlerden olduğunu yakînen anladılar.

                        Hasan Sezâî hazretleri daha sonra Mısır'a gitti. Kâhire'de, Gülşenî Dergâhında vazîfe yapan İbrâhim Çelebi tarafından, Gülşenî tarîkatinde ikinci pîr olarak kabûl edildi. Hasan Sezâî Efendi, gâyet kibâr, asîl ve heybet sâhibi, iyi ahlâklı, çok zekî ve yakışıklı bir zât idi. Edirne'deki dergâhında 53 sene talebe yetiştirdi. Talebelerinin sayısının beş yüz bini bulduğu ve bunların yiyip içmelerinin bizzat kendisi tarafından karşılandığı bilinmektedir. İlme çok hizmet etti.Dergâhın yanında bir sebzeci dükkanı vardı. Bir gün talebeleri ile sohbet ederken o dükkana bakarak şu şiiri söyledi:

Derd ile dâim yanmakta bu dil
Aşkın nârına olmuşlar fitil
Pervâne-sıfat olmaya vâsıl
Şem'-i cemâle sûzana geldik.

Cismimiz bunda, canımız onda,
Gevherimizin aslı ol kânda
Sezâî, şimdi biz bu dükkanda,
Biraz eylenip seyrâne geldik.

Talebeleri önce bu sözlerin hikmetini anlayamamışlardı. Ancak çok geçmeden dükkanın yeri satın alınarak dergâha ilâve olundu ve Sezâî Efendi vefât edince o yere defnolundu. Yerine oğlu Muhammed Sâdık Efendi geçti. Bundan sonra gelen torunları da, asırlar boyunca ilme hizmet etmişler, Edirne'de ilim ve feyz kaynağı olmuşlardırUNESCO.ORG  ----   Year : 2009  --- Countries : Turkey
400th anniversary of the birth of Katip Çelebi, scholar (1609-1657) 

09_turkey_Katip Çelebi.JPG

Şubat 1609 - 6 Ekim 1657 tarihleri arasında yaşamış, İstanbul' lu bir bilim adamıdır.

XVII. yy. Türk ilim dünyasının pozitif ve hür düşünceyi temsil eden en önemli simalarındandır.

Tarih, coğrafya ve bibliyografya alanlarında önemli yapıtlar vermiş; İslam bilginlerinin eserlerinin yanı sıra, batılı kaynaklara da müraacat ederek; çağını anlamaya çalışmış bir aydındır.

Hilmi Ziya Ülken, Katip Çelebi için "XVII. asır fikir tarihimizde Garba çevrilmiş düşünceyi hazırlayan sağlam realist görüşe sahip bir fikir adamımızdır" der. Kâtip Çelebi Mîzânü\'l-Hakk fi ihtiyâri\'l-Ahakk adlı eserinde; Din bilginlerinin kendi aralarındaki şiddetli tartışmalarının temelsizliğini ve zararlarını vurgulamış; karşıt düşüncelere hoşgörüyle bakılmasını öğütlemiştir.

Kâtip Çelebi, hem önemli yapıtlar vermiş hem de medresenin egemenliğindeki düşünce dünyasının dışında görüşler ileri sürmüştür.

Batı kaynaklarının önemine dikkati çekmesi, Latince öğrenmeye çalışması, bu dilden yapıtlar çevirmesi, Doğu kaynaklarına eleştirel bir gözle bakması; dönemine göre çok ileri adımlardır.

KATİP ÇELEBİ NİN BAŞLICA ESERLERİ

Tarih Alanında Eserleri
 • 1. Arapça Fezleke (Fezleket akvâl'l-ahyâr fi ilmi't-târîh ve'l-ahbâr)
 • 2. Türkçe Fezleke
 • 3. Tuhfet'ül-kibâr fi esfâri'l-bihâr
 • 4. Takvîmü\'t-tevârih

  Coğrafya Alanında Eserleri
 • 1. Cihannüma (Avrupa dillerine çevrilen coğrafyaya dair ünlü eseri
 • 2. Levâmiu'n-nur fi zulmeti Atlas Minur
 • 3. Müntehab-ı Bahriye (Kitab-ı Bahriye)

  Bibliyografik Çalışmaları
 • 1 Keşfü\'z-zunûn anil-esâmi ve\'l-fünun
 • 2. Süllemü'l-vusûl ilâ tabakati'l-fûhûl
 • 3. Câmi-ul-Mütûn min Cüll-il-Fünûn

  Din Alanında Çalışmaları
 • 1.Mîzânü\'l-Hakk fi ihtiyâri\'l-ahakk EN DOĞRUYU SEÇMEK İÇİN HAK TERAZİSİ
 • 2.İlhâmü\'l-mukaddes min feyzi\'l-akdes

  Sosyal Kültürel ve Halk Bilimi Alanında Çalışmaları
 • 1.Tuhfetü'l-ahyâr fi'l-hıkem ve'l-eş'âr
 • 2.Dürer-i münteşire ve gurer-i münteşire (Dağılmış İnciler ve Saçılmış Yıldızlar)
 • 3. Recmü'r-râcim bi's-sîn ve'l-Cim ( Sual ve cevap yoluyla şeytanı taşlama)
 • 4. Beyzâvi Tefsirinin şerhi********

  Katip Çelebi was a Turkish scholar. Among his chief works is the "Keşfü'z-zünûn an esâmi'l-kütüb ve'l-fünûn" which documents some 15,000 books. The best known of his encyclopaedic contributions is the "Keşfü'z-zünûn", a bibliographical dictionary in the Arab language, with over 14,500 entries in alphabetical order. This work served as a basis for the "Bibliothèque Orientale" by Barthélemy d'Herbelot de Molainville. He was also the author of many works in the fields of geography, history and economics.

       *** Click on the picture to Watch ***
    *** Seyretmek için resmin üzerine tıklayınız ***

  Unesco 2009 Year Kâtip Çelebi - Mustafa bin Abdullah - Hacı Halîfe - CAN AKIN
   
  Unesco 2009 Year Kâtip Çelebi - ... 
  Kâtip Çelebi - Mustafa bin Abdullah - Hacı Halîfe

  1608 yılında İstanbul'da doğdu. Babasının adı Abdullah'tır. Babası, Osmanlı devlet ve siyâset adamlarının yetiştirildiği Enderûn kurumunda eğitim görerek yetişmiş bir askerdir. Mustafa bin Abdullah, ordu kâtipliğinde bulunduğu için ulema ve halk arasında Kâtip Çelebi diye tanındı. Hacca gittiği ve baş muhasebeci ikinci halifesi olduğu için Hacı Halîfe ismiyle meşhur oldu. Babası aydın bir kişi olduğu için daha beş-altı yaşlarında onu eğitmeye başladı. On dört yaşına kadar çeşitli hocalarından dini ve pozitif bilim eğitimi aldı.

  On dört yaşında Anadolu muhasebesi kalemine kâtip oldu. 1624 yılında babasıyla birlikte Tercan, bir sene sonra da Bağdat Seferi'ne çıktı. Dönüşte babası bir müddet Diyarbakır'da kaldı. 1627-1628'de Erzurum kuşatmasına katıldıktan sonra İstanbul'a geldi ve yaklaşık iki yıl, Bağdat Seferi'ne katılana kadar, Kâdı zade'nin derslerine devâm etti. 1630 Bağdat kuşatmasında ordunun defterini tuttu. Seferden sonra tekrar İstanbul'a dönerek Kâdı zade'nin derslerine katıldı. 1633–1635 Halep Seferi'nde hacca gitme fırsatı buldu. Dönüşte bir kış Diyarbakır'da kalıp oradaki bilgin ve aydınlarla görüştü. 1635 senesinde Sultan Dördüncü Murat ile Revan Seferine katıldı. On yıl kadar çeşitli savaşlarda bulunduktan sonra İstanbul'a döndü ve hep i çeşitli alanlardaki bilimlerle uğraşır oldu.

  A'rec Mustafa Efendi, Ayasofya dersiamı(öğretim görevlisi) Abdullah Efendi ile Süleymaniye dersiâmı (öğretim görevlisi) Mehmed Efendiden ders aldı ve A'rec Mustafa Efendiyi kendisine üstat edindi. Bir taraftan kendisi öğrenirken, diğer yandan birçok öğrenciye ders verdi.
  1645'te Girit Seferi'ne katılması sayesinde haritaların nasıl yapıldığını inceleme fırsatını buldu ve bu konuyla ilgili eserlerde çizilen haritaları gördü. Bu arada görevinden ayrılarak, üç yıl devlette çalışmadı. Bu üç yıl içinde bazı öğrencilerine çeşitli konularda dersler verdi. Yine bu zaman içinde sık sık hastalandığı için, tedavi çareleri bulmak amacıyla, çeşitli tıp kitaplarını okudu. Pek çok eserini bu yıllarda yazmıştır.

  Kâtib Çelebi 1656 yılında vefât etti. Mezarı, Vefa'dan Unkapanı'ndaki Mahmûdiye (Unkapanı) Köprüsüne inen büyük caddenin sağ kenarındadır.
  Kâtip Çelebi çalışkan, iyi huylu, vakarlı, az konuşan, çok yazan biri olarak bilinir. Arapça, Farsça yanında Lâtinceyi de bilirdi. Osmanlı Devleti'nde Batı bilimleriyle fazla ilgilenen ve Doğu bilimleriyle karşılaştırıp sentezini yapan ilk Türk bilim adamlarından biridir.

  ESERLERİ

  01.         Keşfü'z-Zünûn an Esâmi'l-Kütüb vel-Fünûn: Arabça, çok kıymetli bir eserdir. On beş bine yakın kitap ve on bine yakın müellifi tanıtan büyük bir bibliyografya ansiklopedisi mâhiyetindedir. Mısır'da, Almanya'da, İstanbul'da basıldı. Lâtinceye de çevrilmiştir.
  02.         Cihannümâ: En eski coğrafya kitabımızdır. Haritalarıyla birlikte İbrâhim Müteferrika matbaasında basılmıştır. Daha sonra yazılacak coğrafya kitaplarımıza kaynak teşkil edebilecek bu eser, Avrupa dillerine çevrilmiştir.
  03.         Tuhfet-ül Kibâr fî Esfâr-il Bihâr: Denizcilik târihi bakımından önemli bir eserdir. Osmanlı Devleti zamanındaki deniz savaşlarını ele almaktadır.
  04.         Takvîm-üt-Tevârîh: 1648 târihine kadar yaşanmış olayların kronolojik açıklamasını içerir. Arapça ve Farsça dillerinde basılmıştır.
  05.         Fezleket-üt-Tevârîh: Bir mukaddime, üç usûl ve bir son sözden ibâret olan bu eser, varlıkların başlangıcı, peygamberlerin ve hükümdârların târihi diye hülâsa edilebilecek bir târih kitâbıdır.
  06.         Fezleke: Fezleket-üt-Tevârih'in devamı niteliğindedir. 1591'den 1654 tarihine kadar yaşanmış olayları anlatır. 1879'da iki cilt olarak basılmıştır.
  07.         Kânûnnâme,
  08.         Târîh-i Firengî Tercümesi,
  09.         Târîh-i Kostantiniyye ve Kayâsire,
  10.       İrşâd-ül-Hayâfâ ilâ Târîh-ul-Yunân ver-Rûm,
  11.       Süllem-ül-Vusûl ilâ Tabakât-ilFuhûl,
  12.       İhlâm-ül-Mukaddes,
  13.       Tuhfet-ül-Ahfâr fil-Hikem ve'l-Emsâl ve'l-Eş'âr,
  14.       Dürer-i Müntesira vel Gurer-i Münteşira,
  15.       Düstûr-ül-Amel fî Islâhil-Hâlâl,
  16.       Beydâvî Tefsîri Şerhi,
  17.       Hüsn-ül-Hidâye,
  18.       Resm-ür-Recm bis-Sim ve'l-Cîm,
  19.       Câmi-ul-Mütûn min Cüll-il-Fünûn,
  20.       Mîzân-ül-Hak fî İhtiyâr-il-Ehak.

  *****

  _mg_2190.jpg
  [Köprülü Kütüphanesi-Ayşegül]

  Bu eserin yazarı  Katip Çelebi 'dir. Bize Cihannüma dışında Keşfü'z zünun adlı eserinide bırakmıştır.Kâtib Çelebi, Cihannüma'yı iki kez yazmıştır. İkinci Cihannüma, Dünya'nın yuvarlak olduğunu da kanıtlamaya çalışan fiziki coğrafya ağırlıklı bir giriş bölümüne sahip. Ardından Japonya'dan başlayarak Asya ülkelerini tanıtır. Bunların tarihleri, yönetim biçimleri, ekonomileri, inançları konusunda bilgiler verir. Bu arada İslam Coğrafyacılarının bilgi yanlışlarını gösterir, bunların harita kullanmamaktan ileri geldiğini açıklar. Her iki biçimde de ek olarak birçok harita vardır.

  Osmanlı Donanmasının Saadet veya Zaferler Yüzyılı olarak adlandırılan dönemdeki göz kamaştırıcı başarılarından sonra gerileme eğilimi gösteren ve 1571 yılındaki İnebahtı Bozgunu ile tehlike sinyalleri veren Türk denizciliğini yeniden canlandırmak amacıyla incelemelerde bulunan Katip Çelebi, "Tuhfetü'l-Kibar Fi Esfari'l Bihar (Deniz Savaşları Hakkında Büyüklere Armağan)" adlı eserinde denizcilere bazı tavsiyelerde bulunmaktadır.

           Bu tavsiyeler, aslında bir dönemi dolaylı olarak sorguladığından, Türk Deniz Tarihi açısından belge niteliği taşımaktadır. Ayrıca, bu öğütlerinin başlangıcında yapmış olduğu jeopolitik durum değerlendirmesi, denizci stratejilerin önem ve önceliğinin, o dönemlerde bile nasıl iyi anlaşıldığını göstermesi yönüyle ilginç ve dikkat çekicidir. Katip Çelebi'nin jeostratejik yaklaşımına göz atalım: "Gizli değildir ki, bu Osmanlı Devleti'nde en büyük dayanak olup şanına iş-güç edinip önem verilmek ön sırada bulunan deniz işleridir. Zira bahtı gelişen devletin revnak ve unvanı (şan ve şeref) iki karaya (Anadolu ve Rumeli) ve iki denize (Akdeniz ve Karadeniz) hükmetmektedir. Bundan başka Osmanlı ülkesinin çoğu adalar ve kıyılar olduğundan hele saltanatın yöresi, yani İstanbul'un velinimetinin iki deniz olduğunda hiç şüphe yoktur. Bu kadarını elde tutmak, gözetip korumak denizlerin bulunmasına bağlı olduğu için geçmişte büyük himmet (kalb-i, samimi gayret) ederlerdi. Bugün de önemli olan gafleti koyup yine elden geleni yapmaktır. Ulu Tanrı başarı versin. Bundan sonra öğütleri söylemeğe başlayalım."

           Yukarıdaki metinden anlaşılacağı üzere Katip Çelebi, imparatorluğun topraklarını muhafaza etmesi için deniz gücünün hayatiyetinin önceki dönemlerde idrak edildiğini, ancak daha sonra bu konuda gaflet içerisine girildiğini, gelinen noktada elden gelen her şeyin yapılması gerektiğini vurgulayarak öğütlerine başlamaktadır.

           Katip Çelebi tavsiyelerini 40 başlık altında toplamaktadır. En çok önem verdiği konular, denizciliğin bir ilim, bir disiplin olarak kabul edilmesi üzerinde odaklanmaktadır. Bu konudaki hassasiyetini şu sözlerinden anlamaktayız: "Yerle bir olası kâfirler, bu bilimlere önem verip itibar ederek Yeni Dünyayı bulup Sinde ve Hinde yayılarak oraları ele geçirdi. Kafir kralları içinde rütbesi duka payesinden ibaret ve aralarında balıkçı unvanıyla ün almış olan Venedik Tayfası gibi bir aşağılık kavim Osmanlı imparatorluğu ülkesinin Boğazına (Çanakkale Boğazı) gelip doğuya ve batıya hükmeyleyen şanı-ulu devlete karşı koydu.

  KATİP ÇELEBİ'DEN TÜRK DENİZCİLERİNE 40 ÖĞÜT

           İlk öğüdü, denizcilik bilgisi sınırlı olan Kaptan Paşa ve diğer önemli komutanların, mutlaka tecrübeli denizcilere danışmaları gereği üzerinedir. Bu konunun, 1571 yılında yaşanan İnebahtı yenilgisinde, Yeniçeri Ağası iken Kaptan-ı Deryalığa atanan Müezzinzade Ali Paşa'nın yapmış olduğu hatalar nedeniyle dile getirildiği tahmin edilmektedir. Bilindiği üzere, Ali Paşa muharebe öncesinde Donanmanın Sol Kanat Komutanı Cezayir Beylerbeyi Uluç Ali Reis'in ikaz ve uyarılarını dikkate almamıştır.

           2'nci öğüt, inşa süresinin kısa olması nedeniyle, mümkün olduğunca Donanma gemilerinin, İstanbul Tersanesi'nde inşa edilmesi üzerinedir.

           3'üncü öğüt, gemilerin lojistik açıdan tam olarak donatılmalarının gereğini ortaya koymaktadır.

           4'üncü öğüt, Donanma gemilerinin ilerisinde mutlaka keşif maksatlı gemi görevlendirilmesini dikte etmektedir.

           5'inci öğüt, Donanmada 200 parça gemi olursa, bunun iki kol (hat) halinde tertiplenmesinin faydalı olacağını açıklamaktadır.

           6'ncı öğüt, denizde öğlenden sonra bir liman yakınında bulunuluyorsa, o limana girilerek, geceyi limanda geçirmenin faydalarını anlatmaktadır.

           7'nci öğüt, Boğaz dışında bulunulduğunda, seyre çıkmadan önce sabah namazının kılınması gerektiğini vurgulamaktadır.

           8'inci öğüt, forslu gemi komutanlarının (baştarda reisleri) tecrübeli denizciler arasından seçilmesinin önemine işaret etmektedir.

           9'uncu öğüt, Donanma içerisinde bastardaların (sancak gemisi, kadırga tipi, 26–30 kürekçi oturağı, çift kürekli) yavaş gitmelerinin faydalı olacağını belirtmektedir.

           10'uncu öğüt, bey gemilerinin (Rodos, Midilli, Sakız gibi Kaptan Paşa eyaletinin sancak beylerinin gemileri, Kaptan Paşa komutasındaki asli Donanma unsurlarını desteklerler.), bastardaların önünde bulunmalarının önemine dikkat çekmektedir. Baştardalar için süratin önemli olmadığı vurgulanmaktadır.

           11'inci öğüt, gemilerin münavebeli olarak yağlanmalarını, bir grubun nöbetçi kalmasını, bu ihmal nedeniyle ağır zayiatlar verildiği anlatmaktadır.

           12'nci öğüt, Donanma Navarin'de iken Haçlı Donanmasının keşfi için Mesine'ye gemi gönderilmesinin faydalı olacağını belirtmektedir.

           13'üncü öğüt, Mesine'de Haçlı Donanması bulunmuyorsa, Kaptan Paşaların denize açıldıklarında, yorgun ve güçsüz personeli 15 parça gemi ile birlikte Navarin'de bırakmalarını dikte etmektedir.

           14'üncü öğüt, Navarin'den denize çıkıldığında 15 günlük su ikmali yapılması ve fırtına nedeniyle Donanmanın gece dönme ihtimaline karşı, şehrin yüksek sırtlarında gece boyunca ateş yakılması için tedbir alınması üzerinedir.

           15'inci öğüt, gemilerin gece fırtına çıktığında, müsademe riskine karşı gece boyunca fenerlerini yakmalarının faydalı olacağını belirtmektedir.

           16'ncı öğüt, Donanmanın sığlıklar ve seyir engelleri nedeniyle Ege Adaları arasında, ihtiyaç olmadıkça seyir yapmamalarını dile getirmektedir.

           17'nci öğüt, Donanmanın başka bölgelerde bulunduğu durumlarda, Ege Adalarını korumak için 10 parça geminin görevlendirilmesini talep etmektedir.

           18'inci öğüt, Donanmanın sisli ve puslu havalarda kıyıya yakın seyrettiğinde, uygun bir bölgede demirlemesini, açık denizde seyredildiğinde ise, Kaptan Paşanın bastardasında mehter marşları çalınmasını, böylelikle  gemilerin  dağılmasının  önlenmesini  açıklamaktadır.

           19'uncu öğütte, reislerin deniz ilmini iyi bilmeleri, harita ve pusuladan anlamaları, bu konuda hevesli olmaları dile getirilmektedir.

           20'nci öğüt, gemicilerin sınava tabi tutulmasını ve başarılı olanların ödüllendirilmesini, böylece diğer denizcilerin teşvik edilmesini anlatmaktadır.

           21'inci öğütte, Düşman donanmasının açık denizde, Donanmamızın ise, sahile yakın olduğu durumlarda muharebeden kaçınılması belirtilmektedir. (Inebahtı da Kılıç Ali Paşa'nın (Uluç Ali Reis) ısrarına rağmen, Kaptan-Derya Ali Paşa Donanmayı sahil kesiminde tertiplemiştir.)

           22'nci öğüt, Düşman kalyonlarına çatışmanın başlangıcında çatma ile yanaşılmamasını, öncelikle uzun menzilden dümen ve direklerinin hedef alınmasını belirtmektedir.

           23'üncü öğüt, Kaptan Paşa'nın sancak gemisinin muharebe hattının gerisinde, 3 gemi ile pruvadan, iki gemi ile pupadan emniyet alınmasını dikte etmektedir. (İnebahtı'da Kaptan Paşanın sancak gemisi ileri hatta yer almıştı.)

           24'üncü öğüt, Kaptan Paşa ve Baş Komutanların (Serdar), bulundukları gemiyi, hiçbir nedenle terk
  etmemeleri gereğini vurgulanmaktadır.

           25'inci öğüt, Kaptan Paşanın, mutlak surette muharebeyi sevk ve idare edecek bir mevkide bulunmasını, düşmanla çatma suretiyle temas etmekten kaçınmasını dikte etmektedir. (İnebahtı'da Ali Paşa, bu tür zorlaması nedeniyle şehit edilmiştir.)

           26'ncı öğütte, bey gemilerinden 100 gayrimüslimin çıkarılarak, yerine 100 Türkün konulması ifade edilmektedir. (daha önceki isyanları nedeniyle)

           27'nci öğütte, gayrimüslimlerin güvenilmez oldukları vurgulanarak, kürekçilerin (forsalar) Türk ve gayrimüslimler arasından karışık olarak seçilmesi talep edilmektedir.

           28'inci öğütte, Donanmanın büyük seferleri öncesinde, Ege Adalarında konuşlu gemilerin keşif maksatlı olarak önceden muhtemel harekât alanlarına gönderilmesine işaret edilmektedir.

           29'uncu öğüt, savaşanların moral ve motivasyonun bozmamak için, şehit ve yaralıların derhal sarılarak ambarlara taşınması gereğini belirtmektedir.
  30'uncu öğüt, düşman gemisi bütünüyle teslim alınmadan, ganimet toplanmaması gereğini açıklamaktadır.

           31'inci öğüt, gemi sualtından isabet aldığında, yaranın bez parçaları, sarık vb. cisimlerle kapatılmasının faydalı olabileceğini ifade etmektedir.

           32'nci öğütte, topçuluk sanatının maharetle yapılmasının önemine işaret edilmektedir.

           33'üncü öğüt, barutun neminin alınması gereğini vurgulamaktadır.

           34'üncü öğüt, düşman gemilerinin yelkenlerini yakmak üzere çalışmalar yapılmasını ve aynı konuda karşı tedbirler geliştirilmesini dikte etmektedir.

           35'inci öğüt, daha önce denenmiş askerler dururken, yeni levent istihdam etmenin fayda sağlamayacağını ifade etmektedir.

           36'ncı öğütte, kalyon sınıfı gemilerin Boğazdan çıktıktan sonra Donanmaya fazla bir katkı sağlamadıkları belirtilmektedir.

           37'nci öğütte, Donanmanın hafif ve hızlı gemilerden oluşturulmasının, rüzgara tabi olan kalyonlardan oluşan  düşman  donanmasına  karşı  üstünlük sağlayacağı  belirtilmektedir.

           38 ve 39'uncu öğütlerde, ele geçirilen düşman kıyılarında kaleler inşa edilmesi ve bu suretle düşmanın etkisiz hale getirilmesinin önemi vurgulanmaktadır.

           40'ıncı ve son öğütte, "Osmanlı padişahları ve Kaptan Paşaların sefer ve savaşlarının okunması, dinlenmesi ve bunlardan dersler çıkarılmasının önemi ile bu konuda gaflete düşmenin yaratabileceği tehlikeler" vurgulanmaktadır. Katip Çelebi, içinde bulunduğu dönemin bir aydını olarak, kendi bakışı ile Türk denizcilerine yol göstermeğe çalışmaktadır. Bazı tavsiyelerinin günümüzde de geçerli olduğu değerlendirilmektedir.

  KEŞF-EL-ZUNUN KATİP ÇELEBİ + ZEYLİ (TÜMÜ ARAPÇA)

  KEŞF-EL-ZUNUN KATİP ÇELEBİ + ZEYLİ (TÜMÜ ARAPÇA)

  Cihannümâ 300 yıl sonra yayınlanıyor 

  Kâtip Çelebi'nin coğrafya konusunda Osmanlı Devleti'nde çığır açan eseri Cihannüma, sempozyum dolayısıyla basımından 300 yıl sonra günümüz Türkçesiyle yayınlanacak. Yazıldıktan 40 yıl sonra Latinceye, Almancaya, Fransızca ve İngilizceye tercüme edilen eserin ilk baskısı, İbrahim Müteferrika tarafından 1732 yılında yapılmış.

  ********************************************************************

  Katip Çelebi, Mustafa bin Abdallah, Haji Khalifa or Kalfa,

  Katip Çelebi, Mustafa bin Abdallah, Haji Khalifa or Kalfa, (1609, Istanbul - 1657 Istanbul) was an Ottoman scholar. Among his best-known works is the Kashf al-zunun'an asami al-kutub wa al-funun, ("The Removal of Doubt from the Names of Books and the Sciences"), a bibliographic encyclopedia, written in Arabic, which lists more than 14,500 books in alphabetic order.

  The son of a soldier, he himself was a soldier for ten years until a heritage made him turn to a more contemplative life. He performed his Hajj in 1635. He became a government official (ikindji khalif) while continuing to write his encyclopedic contributions. The best known being the "Kashf al-zunnun", a bibliographical dictionary in the Arab language with over 14.500 entries in alphabetical order. This work served as basis for the "Bibliothéque Orientale" of Barthélemy d'Herbelot de Molainville.

  Among his other works: -"Fadhlakat al-tawarikh" (1639), a chronology up till 1639, of which the list of 1300 sources was lost from the unique manuscript. -"Takwim al-tawarikh", a chronology from Adam up till 1648, translated in Italy by Rinaldi Carlo as "Cronologia historica..." Venice 1697.

  He also translated Latin texts in cooperation with a French convert to Islam known as shaykh Mehmed Iklāsī: -"Rawnak al-sultana", ="Historia rerum in Oriente gestarum" Francfurt 1587. -"Tariq-i-Firengi", ="Chronique de Jean Carrion" Paris 1548.
  Also to be noted is his study and partial translation of the "Atlas Minor" by Gerardus Mercator and Jodocus Hondius.

  *******

  Kâtip Çelebi (pseudonym of Mustafa Abdullah), Kitâb-i Cihân-nümâ li-Kâtib Çelebi. Constantinople, Ibrahim Müteferrika, 1732 (1145).
  Binding Modern half-leather binding of coated linen over pasteboard.
  Provenance Purchased in 1973.

  From the beginning of the sixteenth century works in Arabic were printed by Christian and Jewish printers in various European cities as well as in Constantinople. The first works printed in Arabic by an Islamic printer were published in Constantinople in the beginning of the eighteenth century (the twelfth century according to the Islamic calendar). These are known as 'Turkish incunabula'. The printer/publisher, who was of Hungarian origin, has passed into history under his assumed Arabic name of Ibrahim Müteferrika. He was born between 1672 and 1675 in Kolozsvár in Transylvania (the present-day city of Cluj in Romania). His Hungarian name has remained unknown. As a young man he settled in Constantinople, where he became a convert to Islam. He must have been a man of many talents because he worked as a courtier and a diplomat, writer/translator, geographer/cartographer, publisher/printer, letter designer and type founder. Probably between 1705 and 1711, he was appointed to the post of müteferrika, the head of the household, at the court of Sultan Ahmed III. In 1726 he wrote a treatise on the use and efficacy of the printing press, which he submitted to the Grand Vizier, the Grand Mufti and the clergy. He subsequently submitted an official request to the Sultan for permission to print classical and scientific works, including dictionaries and treatises on logic, philosophy, geography and astronomy. Despite initial opposition by the influential clergy and professional calligraphers, he received permission in 1727 to print non-religious works. Between 1729 and 1743 the printing workshop established in Constantinople by Müteferrika produced seventeen printed works in 23 volumes, with impressions ranging from 500 to 1,000 copies. The majority of these Turkish incunabula are works on history, but they also contain three linguistic and three scientific works concerning modernisation, magnetism and the workings of the compass, and the Cihan-nüma or Mirror of the World. The latter is the work displayed here. Until far into the nineteenth century this world atlas was regarded in the Ottoman empire as the standard work of geography on account of its combination, unique for that time, of geographic knowledge already available to the Arabic world and European ideas about this branch of learning that were current at the time.

  The author of this work is the historian and geographer Kâtip Çelebi (1609-1657), who was born and died in Constantinople and whose real name was Mustafa ibn Abd Allah. As an army administrator during campaigns in the East he collected a great deal of material for his treatises on the history of the Ottoman empire. An inheritance made it possible for him to settle in Constantinople as a retired citizen, devoting himself entirely to his work as a historian. He also began a collection of books, which, judged by the standards of that time, grew to a considerable size. His most important work was the Kashf al-zunûn'an asâmî al-kutub wa-al-funûn, a bibliographical encyclopaedia with information about 15,000 Arabic, Persian and Turkish books published up to circa 1650. It was Çelebi's intention to dedicate the Cihan-nüma, on which he had started in 1648, to Sultan Mehmed IV, who had just acceded to the throne. Although he was not able to complete the work himself, it has always been attributed to him. The completed work is an atlas with a Turkish text, which for the first time makes use of recently published European atlases and other source material, including Abraham Ortelius's Theatrum orbis terrarum (1570), Gerard Mercator's Atlas minor (1607) and works by the geographer and archaeologist Philippus Cluverius (1580-1622).

  A first version and an extended second version by Çelebi have been handed down in a number of manuscripts. The most important of these are kept in Vienna (Mxt. 389) and Istanbul (Erivan Kiosk 1624). After Çelebi's death, Abû Bakr ibn Bahrâm ad-Dimashqî (?-1691) completed the work. The latter's contribution to the third version is apparent from a manuscript kept in London (British Museum, Or. 1030). The definitive (fourth) version, produced by Ibrahim Müteferrika, was published in 1732. Of the two volumes intended for publication by the latter (Part I: Asia; Part II: Europe), only the first was published. Çelebi's text covers approximately two-thirds of the book, followed seamlessly by Abû Bakr's addition. Of the forty plates and maps in the printed version the maps of Azerbaijan (opposite p. 390) and Anatolia (opposite p. 629) go back to the original maps by Abû Bakr. The map of the Bosporus (opposite p. 681) was probably made by Ibrahim Müteferrika himself. The other maps are based on the work of Jodocus Hondius (1563-1612), the well-known Flemish cartographer. He produced the maps for the Mercator and Ortelius atlases (also see no. 36), whose unprecedented popularity was established practically as soon as they were published.

  The printed version begins with an illustrated introduction on cosmography and astronomy by Müteferrika. The introduction is based on the ideas of Nicolaus Copernicus (1473-1543) and Tycho Brahe (1546-1601), but the author makes it clear that these ideas had not yet been accepted by the clergy, by which he means both the Christian and the Islamic clergy (also see no. 41). The main text of the atlas contains descriptions of the various regions and accompanying maps, with the emphasis on the Ottoman empire. Apart from geographic and climatological details, the atlas contains socio-historical notes as well as descriptions of cities, buildings, ruins and famous persons.

  *********************************************************************

  L'Unesco a proclamé l'année 2009, "Année de Katip Çelebi" (ou Kalib-Tchélébi).

  La vie, les œuvres et les contributions au monde scientifique de Katip Çelebi seront présentées lors des activités qui se dérouleront dans différents pays.

  Deux œuvres composées par Katip Çelebi seront interprétées dans les concerts où les œuvres du 17ème siècle seront interprétées.

  Katip Çelebi qui vivait au 17ème siècle avait des œuvres dans plusieurs domaines allant des sciences religieuses aux mathématiques et à la géographie.

  Parmi les 21 œuvres de Katip Çelebi qui sont parvenues à ce jour, Tuhfat'al-Kibar Fi Esfari'al-Bihar qui donne des informations sur la marine et Djihân-numa qui est qualifié du plus ancien livre de géographie.

  Les œuvres et la vie de Katip Çelebi seront traduits dans plusieurs langues et des reproductions des cartes géographies seront effectuées.

  Lors des réunions de commémoration qui seront réalisées durant toute l'année dans différents pays, plusieurs cotés de Katip Çelebi seront présentées.

  ***********************************************************

  Katip Çelebi, Mustafa bin Abdallah, Kalib-Tchélébi, Haji Khalifa ou Kalfa,

  Katip Çelebi, Mustafa bin Abdallah, Kalib-Tchélébi, Haji Khalifa ou Kalfa, (1609, Constantinople - 1657, Constantinople), savant turc. Parmi ses travaux les plus connus : le Kashf al-zunun'an asami al-kutub wa al-funun qui documente environ 15 000 livres.

  Fils d'un soldat, il a été lui-même un soldat pendant dix années jusqu'à ce qu'un héritage l'amène à une vie plus contemplative. Il a exécuté son Hajj en 1635. Il est devenu un fonctionnaire de gouvernement (ikindji khalif) tout en continuant à écrire ses contributions encyclopédiques. Le plus connu est le «Kashf al-zunnun», un dictionnaire bibliographique en langue arabe avec plus de 14 500 entrées dans l'ordre alphabétique. Ce travail a servi de base à la «Bibliothéque Orientale» de Barthélemy d'Herbelot de Molainville. Il fut premier secrétaire et grand trésorier du sultan Murad IV.

  Parmi ses autres travaux :

      * «Fadhlakat al-tawarikh» (1639), une chronologie jusqu'à 1639, dont la liste des 1 300 sources a été perdue du manuscrit original.
      * «Takwim al-tawarikh», une chronologie d'Adam jusqu'en 1648, traduit en italien par Rinaldi Carlo en «Cronologia historica...» Venise, 1697, traduit en latin par Koehler, et traduit en français, par Antoine Galland.
      * Découverte des pensées touchant les livres et les genres, précieux traité de bibliographie, publié à Leipzig par Gustave Leberecht Flügel, turc-latin, 7 volumes in-4, 1843-1858;
      * Géographie, en arabe ;
      * Histoire de Constantinople, etc., 1732 (traduite en français par Armain, 1743).
  Il a également traduit des textes latins en coopération avec un converti français à l'Islam connu sous le nom de shaykh Mehmed Iklāsī :
      * «Rawnak al-sultana», «Historia rerum in Oriente gestarum», Francfort, 1587,
      * «Tariq-i-Firengi», «Chronique de Jean Carrion» Paris 1548.

  On peut noter en outre est son étude et sa traduction partielle de l'«Atlas Minor» de Gerardus Mercator et Jodocus Hondius.
  Pour une complère référence, voir l' Encyclopédie de l'Islam, le tome IV, 1978, s.v. Katib Celebi (pg.791-792).

  **********************************************************************

  Mustafa bin Abdullah, zis Kâtip Çelebi

  Mustafa bin Abdullah, zis Kâtip Çelebi (1609/1017 Istanbul - 1657/1067 Istanbul) a fost un învăţat şi un enciclopedist otoman. Este cunoscut în Occident mai ales sub numele de Haji Khalifa.

  Despre Kâtip Çelebi profesorul Halil İnalcık spune că a fost „unul dintre cei mai mari savanţi şi enciclopedişti otomani." Franz Babinger îl socoteşte „cel mai mare polihistor al otomanilor". Calificativul acesta de polihistor, de geniu universal, este reţinut şi de către Aurel Decei.

  „Mustafa bin Abdullah" nu înseamnă altceva decât că Mustafa este fiul lui Abdullah. Tatăl lui Mustafa era funcţionar în birocraţia militară otomană. De la 14 ani şi tânărul Mustafa a început să slujească în armată. Era kâtip. A participat la campanii militare, inclusiv pe teritoriul actual al Irakului.

  În timp ce armata otomană petrecea iarna lui 1633-34 la Alep, oraş aflat acum în Siria, Mustafa a fost în pelerinaj la Mecca. În limba turcă otomană un musulman care a întreprins călătoria la Mecca este denumit hagi (sau haji, în transliterarea englezească).

  Întors la Istanbul, Mustafa bin Abdullah s-a decis, în 1635, să se consacre studiilor ştiinţifice. A renunţat şi la postul său de funcţionar, dar trei ani mai târziu s-a hotărât să ocupe din nou un post funcţionăresc, cel de khalifa. De aici înainte Mustafa bin Abdullah şi-a zis Haji Khalifa. Numele sub care este însă îndeobşte cunoscut în Turcia este cel de Kâtip Çelebi.

  În urma unui accident, Kâtip Çelebi a murit în anul 1657, fără să fi împlinit cincizeci de ani, tot în oraşul în care s-a născut, Istanbul.

  Cea mai cunoscută lucrare a lui Kâtip Çelebi este Keşf-el-Zunun, o amplă bibliografie, scrisă în limba arabă, a cărţilor din lumea islamică (în jur de 14500 de descrieri ale acestor scrieri, aranjate în ordine alfabetică). Kâtip Çelebi a muncit douăzeci de ani la această carte monumentală. Primul volum l-a terminat în 1653.

  Keşf-el-Zunun a fost tradusă, în 1698-1705, în limba franceză. Cartea lui Kâtip Çelebi a constituit o sursă de cunoaştere a scrierilor orientale pentru autori precum Barthélemy d'Herbelot de Molainville sau Joseph von Hammer-Purgstall.

  La rândul său, Kâtip Çelebi a fost interesat de ceea ce se publica în Occident. Era la curent cu geografia apuseană. Kâtip Çelebi a încercat să dovedească faptul că ideea Pământului rotund nu este în contradicţie cu credinţa islamică.

  Cihannüma (începută în 1648, redactată în două versiuni şi rămasă neterminată) este o scriere influenţată de autori occidentali precum Mercator, Ortelius şi Cluverius. Este o descriere geografică a lumii.

  Takvim-al-Tevarih (alcătuită în 1648) este o cronologie istorică.Fezleke-al-Tevarih este o cronică mai amplă, care acoperă însă şi perioada 1592(anul 1000 în cronologia islamică)-1654/1065. În afară de aceasta, Kâtip Çelebi a mai scris şi despre istoria puterii navale otomane.

  Kâtip Çelebi a tratat în scrieri ale sale şi chestiuni legate de credinţa religioasă. El a combătut fanatismul. Halil İnalcık scrie că, în viziunea lui Kâtip Çelebi: „Islâm-ul preferă toleranţa în raport cu forţa, căci în orice caz folosirea forţei este greşită, deoarece aceasta determină rezistenţă, ce generează la rândul ei nelinişte şi sciziuni în stat."Legile, după Kâtip Çelebi, se modifică în timp, se adaptează practicilor oamenilor.

  Deşi influenţat de ideile din ştiinţa occidentală a vremii, în cercetările sale Kâtip Çelebi caută însă temeiurile prime în Coran.

     01.  İnalcık(1996, p.355).
     02. Babinger(1927, p.196).
     03. Decei(1978, p.184).
     04. „Scrib", dacă e să ne ţinem aproape de sensul originar al termenului; „secretar" ar fi însă o redare mai lesne inteligibilă azi. „Çelebi" înseamnă „domn". Deci numele „Kâtip Çelebi" s-ar traduce prin „domnul secretar".
     05. Babinger(1927, p.195).
     06. Termenul a pătruns, pe filiera otomană, şi-n limbi din Europa. Pentru română a se vedea Lazăr Şăineanu, Influenţa orientală asupra limbii şi culturii române (Bucureşti: Socec, 1900), vol.II, p.194.
     07. Vezi Babinger(1927, p.195).
     08.  Şăineanu, Op.cit., vol.II, pp.81-82 arată că termenul a ajuns şi-n limba română sub forma cuvântului calfă. Originea cuvântului este în arabă, unde are sensul de succesor, locţiitor, după cum precizează Karl Lokotsch, Etymologisches Wörterbuch der europäischen Wörter orientalischen Ursprungs (Heidelberg: Carl Winter, 1927), termenul 798. Cuvântul desemnează, între altele, pe succesorul religios al profetului Muhammad, califul. Turcii otomani, modificând şi forma cuvântului, au dezvoltat însă şi sensul de secundant, ajutor, calfă. Aici khalifa are sensul de funcţionar de cancelare, în cadrul biroului de control al trupelor călare, unde lucra Mustafa bin Abdullah. Cum Mustafa era un al doilea khalifa în limba turcă otomană rezulta un joc de cuvinte, după cum a remarcat J.v.Hammer, explică Babinger(1927, p.195).
     09. Pentru titlurile scrierilor lui Kâtip Çelebi s-au folosit transcrierile în turca modernă, aşa cum apar ele în Kâtip Çelebi(1941, col.17-24)
    10. Traducerea titlului complet al cărţii este „Înlăturarea îndoielii cu privire la numele cărţilor şi al ştiinţelor"; pe scurt, „Înlăturarea îndoielii".
    11. Halil İnalcık spune că „a recunoscut superioritatea geografiei apusene"(İnalcık, 1996, p.363) şi a fost la originea traducerii unei lucrări a lui Mercator şi Hondius.
    12. Halil İnalcık (1996, p.363).
    13. „Viziunea asupra lumii".
    14. Ad litteram: „Calendarul istoriei".
    15. „Cronica istoriei".
    16. ^ Babinger(1927, p.201) apreciază că aceasta este o sursă amănunţită şi deosebit de preţioasă pentru perioada respectivă.
    17. İnalcık(1996, p.369).
    18. a se vedea İnalcık(1996, p. 364).

      * Kâtip Çelebi (1941, 1943). Keşf-el-Zunun. Istanbul: Maarif Matbası.
      * Babinger, Franz (1927). Die Geschichtschreiber der Osmanen und ihre Werke. Leipzig: Otto Harrassowitz.
      * Decei, Aurel (1978). Istoria Imperiului Otoman. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.
      * İnalcık, Halil (1996). Imperiul Otoman - Epoca clasică. Bucureşti: Editura Enciclopedică. ISBN 973-45-0168-2.

  ŞAİR, YAZAR CAN AKIN'IN FOTOĞRAF SERGİLERİ

  9 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Lübnan - Beyrut Karma Sergisi

  Flag Lebanon animated gif 240x180
   
  Gesam Uluslararası / Lübnan Türk Sanatçıları Sergisi
  Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi
  Türkiye – Lübnan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı
  Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
  Türkiye Cumhuriyeti Kültür Ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü
  Türkiye Cumhuriyeti Beyrut Büyükelçiliği
  Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM)
  Yer: Beyrut Ticaret Odası
  Sergi Tarihi: 10 – 14 Ekim 2019
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=5762&ItemIndex=88

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_lubnan_beyrut%20(14).JPG

  8 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Ukrayna - Kiev Karma Sergisi

  Flag Ukraine animated gif 240x180
  Gesam Uluslararası / Ukrayna - Kiev Türk Sanatçıları Sergisi
  Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi
  Türkiye – Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı
  Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
  Türkiye Cumhuriyeti Kültür Ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü
  Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği
  Ukrayna Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği
  Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM)
  Yer: Kiev Yunus Emre Türk Kültür Merkezi
  Sergi Tarihi: 16 - 19 Temmuz 2018
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=5932&ItemIndex=86

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_kiev%20(16).JPG

  7 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Polonya - Varşova Karma Sergisi

  Flag Poland animated gif 240x180
  Gesam Uluslararası / Polonya Türk Sanatçıları Sergisi
  Międzynarodowa Wystawa Gesam w Polsce / Artyści Tureccy
  Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi
  Türkiye – Polonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı
  Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
  Türkiye Cumhuriyeti Kültür Ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü
  Türkiye Cumhuriyeti Varşova Büyükelçiliği
  Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği
  Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM)
  Varşova Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi
  Yer: Varşova Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi Sergi Salonu – Varşova - Polonya
  Sergi Tarihi: 11 – 14 Eylül 2017
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26510&ItemIndex=0

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20var%C5%9Fova%20(16).jpg

  6 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın İran - Tebriz Karma Sergisi

  Flag Iran animated gif 240x180
  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/tebriz_%C3%BCniversitesi.jpg

  ULUSLARARASI İRAN - GESAM TÜRK SANATÇILARI Sergisi'
  Türkiye Büyük Millet Meclisi
  TBMM Türkiye İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı,
  Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
  Türkiye Cumhuriyeti Kültür Ve Turizm Bakanlığı
  Gesam Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  İran İslam Cumhuriyeti
  İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı
  İran İslam Cumhuriyeti Tebriz Üniversitesi
  Tebriz Üniversitesi İslami Sanatlar Fakültesi
  Sergi Tarihi: 24 – 27 Mayıs 2017
  Yer: İran Tebriz Üniversitesi İslami Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26503&ItemIndex=3

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20iran%20(39).jpg

  5 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Kıbrıs - Magosa Karma Sergisi

  northern_cyprus
  "Çocuk Gelinlere Hayır" konulu karma resim sergisi
  "SELVİ SERTDEMİR DE ÇOCUK GELİNDİ"
  Gazimağusa Belediyesi'nin katkıları,
  Ressam Saime Ercan'ın proje temsilciliğinde
  Yer: Buğday Camii – Magusa - Kıbrıs
  Sergi Tarihi: 8- 11 Mart 2017
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3015&ItemIndex=136  4 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Arnavutluk - Tiran Karma Sergisi 

  Flag Albania animated gif 240x180 
  Gesam Uluslararası / Arnavutluk Türk Sanatçıları Sergisi
  Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi
  Türkiye – Arnavutluk Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı
  Arnavutluk - Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı
  Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
  Türkiye Cumhuriyeti Kültür Ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü
  Türkiye Cumhuriyeti Arnavutluk Büyükelçiliği
  Arnavutluk Ankara Büyükelçiliği
  Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM)
  Tiran Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi
  Yer: Tiran Gençlik Merkezi -  Arnavutluk
  Sergi Tarihi: 18 -21 Ekim 2016
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=25919&ItemIndex=8

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20tiran%20(11).jpg

  3- Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Macaristan - Pecs Kişisel Dijital Fotoğraf Sergisi ve Konferansı

  Flag Macedonia animated gif 240x180

  Flag Hungary animated gif 240x180 

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/pecs%20university%20(29).jpg
  Mr Can Akın  - Delegate, Turkish Fine Art Over's Professional Union Humanity & Mevlana Celalettin Rumi
  Pecs Üniversitesi Rektörlüğü,
  Türk – Macar Dostluk Derneği – Türk Mekadon Dostluk Derneği
  Türk Macar Dostluk İlişkileri Ve Türkiye'de Güzel Sanatlar
  Yer: Pecs Üniversitesi Konferans Salonu - Macaristan
  Konferans Konusu: Mevlana  ve İnsanlık
  Sunum Tarihi: 11 Mayıs 2016
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=25415&ItemIndex=25

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/pecs%20university%20(20).JPG

  2 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Nahçıvan Karma Sergisi

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(3).gif
   http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(5).jpg

  Gesam Uluslararası Nahçıvan - Türk Sanatçıları Sergisi
  Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Naxçıvan Muxtar Respublikası
  Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
  Türkiye Cumhuriyeti Kültür Ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü
  Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM)
  Nahçıvan Başkonsolosluğu
  Yer: Nahçıvan Ressamlar Birliği Sergi Salonu
  Sergi Tarihi: 22.06.2015 - 24.06.2015
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=7685&ItemIndex=56

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(6).jpg

  1- Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Polonya - Varşova Kişisel Sergisi

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(8).gif
  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(10).jpg

  " Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
  Ankara - Varşova DOSTLUK Derneği
  Varşova Devlet Üniversitesi Dijital Fotoğraf Sergisi
  Yer: Varşova Devlet Üniversitesi Kütüphanesi  - Polonya
  Sergi Tarihi: 26 Mayıs 2015 Salı 14.00
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=4268&ItemIndex=106

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n_warsaw%20(7).jpg  Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Sergi Koordinatörü
  Ecaterina Nicolau "Mevlana ve Semazenler" Kişisel Sergisi
  Kocaeli Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
  Yer: Kocaeli - İzmit Gar Sanat Galerisi
  Sergi Tarihi: 7 - 15 Aralık  2018
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=27678&ItemIndex=2

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_akin_ecaterina_nicolau_gar%20(18).JPG  Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Sergi Koordinatörü
  Ecaterina Nicolau "Mevlana ve Semazenler" Kişisel Sergisi
  İzmit Belediye Başkanlığı
  Yer: Kocaeli - İzmit Cumhuriyet Park Sanat Galerisi
  Sergi Tarihi: 16 - 20 Aralık  2019
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=27681&ItemIndex=1

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_akin_ecaterina_nicolau_izmit%20(17).JPG  Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Sergi Koordinatörü
  Ecaterina Nicolau "Mevlana ve Semazenler" Kişisel Sergisi
  Kocaeli Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
  Yer: Kocaeli - İzmit Sabancı Kültür Merkezi Sanat Galerisi
  Sergi Tarihi: 20 Aralık 2019 - 6 ocak 2020
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=27682&ItemIndex=0

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_akin_ecaterina_nicolau_sabanci%20(6).JPG

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_b%C3%BCy%C3%BCk%C5%9Fehir.jpg

  65 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Konya Sergisi
  Büyükşehir - Gündem Güzel Sanatlar ve Telif Hakları
  Konya Etkinliği
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Konya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konya Karma Sergisi
  Yer: Konya il Halk Kütüphanesi
  Sergi Tarihi: 4 - 8 Şubat 2020
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=27643&ItemIndex=0

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_konya_telif%20(12).JPG

  64 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Kocaeli Karma Sergisi
  Büyükşehir - Gündem Güzel Sanatlar ve Telif Hakları
  Kocaeli Etkinliği
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Kocaeli Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kocaeli Karma Sergisi
  Yer: Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi
  Sergi Tarihi: 7 - 12 Ocak  2020
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=27644&ItemIndex=0

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/tn_gesam_kocaeli_telif%20(17).JPG

  2019 YILI SERGİLERİM

  63 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Eskişehir Karma Sergisi
  Büyükşehir - Gündem Güzel Sanatlar ve Telif Hakları
  -Eskişehir Etkinliği
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Eskişehir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Eskişehir Karma Sergisi
  Yer: Odunpazarı Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonu
  Sergi Tarihi: 21-25 Haziran 2019
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=27642&ItemIndex=1

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_eskisehir_telif%20(12).JPG

  62 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Denizli Karma Sergisi
  Büyükşehir - Gündem Güzel Sanatlar ve Telif Hakları
  Denizli Etkinliği
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Pamukkale Üniversitesi Denizli Karma Sergisi
  Yer: Pamukkale Üniversitesi İİB Fakültesi Konferans Salonu
  Sergi Tarihi: 1 - 5 Mart 2019
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26604&ItemIndex=5

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_pamukkale_%C3%BCniversitesi_telif%20(29).JPG

  61 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Bursa Karma Sergisi
  Büyükşehir - Gündem Güzel Sanatlar ve Telif Hakları
  Bursa Etkinliği
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Bursa Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bursa Karma Sergisi
  Yer: Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
  Sergi Tarihi: 8-15 Şubat 2019
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=9119&ItemIndex=52

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_bursa_telif%20(19).jpg

  60 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Balıkesir Karma Sergisi
  Büyükşehir - Gündem Güzel Sanatlar ve Telif Hakları
  - Balıkesir Etkkinliği
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Balıkesir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Balıkesir Karma Sergisi
  Yer: Balıkesir Karesi AVM Toplantı Salonunda
  Sergi Tarihi:
  11-13 Ocak 2019
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=5689&ItemIndex=89

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_bal%C4%B1kesir_telif%20(18).JPG

  59 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın 
  Kişisel Balıkesir  Tülükabakları Dijital Fotoğraf Sergisi
  "Balıkesir' Ece Amca ve Ben" Kitap Tanıtımı ve İmza Günü
  Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Yer:  GESAM ( Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) Salonu
  Adresi: G.M. K.Bulvarı No:63/4 - 06570 Maltepe/ANKARA
  Sergi Tarihi: 22 Eylül 2018 günü saat 14.00'de
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3451&ItemIndex=133

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_akin_gesam_kitap%20(16).JPG  2018 YILI SERGİLERİM

  58 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Düzce Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Düzce Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Düzce Karma Sergisi
  Yer:  Düzce Belediyesi Sanat Galerisi
  Sergi Tarihi: 19 - 27 Ekim 2018
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=4262&ItemIndex=114

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_d%C3%BCzce%20(21).JPG

  57 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Osmaniye Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Osmaniye Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Osmaniye Karma Sergisi
  Yer:  Park 328 AVM
  Sergi Tarihi: 28 Eylül - 3 Ekim 2018
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=4697&ItemIndex=101

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam-osmaniye%20(5).jpg

  56 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Ardahan Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Ardahan Valiliği, Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ardahan Karma Sergisi
  Yer:  Tarihî Kongre Binası
  Sergi Tarihi: 1 - 8 Haziran 2018
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3602&ItemIndex=125

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_ardahan%20(14).JPG

  55 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Konya Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile
  Yer:  MEDAŞ Sanat Galerisi
  Sergi Tarihi: 27 Nisan - 5 Mayıs 2018
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3551&ItemIndex=127

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_konya_%C3%BCniversite%20(18).JPG

  54 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Kilis Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  KilisValiliği, Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kilis Karma Sergisi
  Yer: Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezinde
  Sergi Tarihi: 30 Mart - 5 Nisan 2018
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26735&ItemIndex=3

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_kilis.jpg

  53 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Iğdır Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Iğdır Valiliği, Iğdır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Iğdır Karma Sergisi
  Yer:  Kültür Merkezi - Iğdır
  Sergi Tarihi: 2 - 12 Mart 2018
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26680&ItemIndex=0

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/%C4%B1%C4%9Fd%C4%B1r%20can%20ak%C4%B1n.JPG

  52 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Yalova Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Yalova Valiliği, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yalova Karma Sergisi
  Yer:  Yalova Belediyesi Kent Müzesi - Yalova
  Sergi Tarihi: 3 -13 Şubat 2018
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26644&ItemIndex=0

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/yalova%20can%20ak%C4%B1n.JPG

  51 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Bartın Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Bartın Valiliği, Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bartın Karma Sergisi
  Yer:  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi Salonu Bartın
  Sergi Tarihi: 6 - 16 Ocak 2018
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=2949&ItemIndex=149

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/bart%C4%B1n%20can%20ak%C4%B1n.jpg

  2017 YILI SERGİLERİM

  50 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Şırnak Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Şırnak Valiliği - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün destekleriyle
  Yer: Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü Salonu
  Sergi Tarihi: 1 – 25 Aralık 2017
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26545&ItemIndex=0

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20sirnak%20(30).jpg

  49 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karaman Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Karaman Valiliği, Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Karaman Karma Sergisi
  Yer: Karaman Hatuniye Medresesi
  Sergi Tarihi: 4 – 9 Kasım 2017
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=2950&ItemIndex=147
   
  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/karaman%20gesam%20(10).jpg

  48 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Batman Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Batman Valiliği, Batman İl Turizm Müdürlüğü Batman Karma Sergisi
  Yer: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi Galerisi
  Sergi Tarihi: 13 – 20 Ekim 2017
   Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26487&ItemIndex=9

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20batman%20(12).jpg

  47 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Tunceli Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Tunceli Valiliği, Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tunceli Karma Sergisi
  Yer:  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi Tunceli
  Sergi Tarihi: 29 Eylül – 8 Ekim 2017
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26498&ItemIndex=6

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/tunceli%20gesam%20(15).jpg

  46 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Bayburt Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü Bayburt Karma Sergisi
  Yer: Bayburt Üniversitesi Konferans ve sergi salonu – Kampüs - Bayburt
  Sergi Tarihi: 4- 11 Agustos 2017
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26499&ItemIndex=5

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/bayburt%20gesam%20(18).jpg

  45 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Çankırı Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Çankırı Valiliği, Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Çankırı Karma Sergisi
  Yer: 100. Yıl Kültür Merkezi Çankırı
  Sergi Tarihi: 4 - 24 Temmuz 2017
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26505&ItemIndex=2

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/cank%C4%B1r%C4%B1%20gesam%20(18).jpg

  44 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Hakkari Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Hakkâri Valiliği, Hakkâri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hakkâri Karma Sergisi
  Yer: Hakkâri Atatürk Kültür Merkezi
  Sergi Tarihi: 2 – 8 Haziran 2017
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26262&ItemIndex=10 

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20hakkari%20(13).JPG

  43 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Yozgat Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Yozgat Valiliği, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yozgat Karma Sergisi
  Yer: Yozgat Kültür Merkezi
  Sergi Tarihi: 6- 12 Mayıs 2017
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26502&ItemIndex=4

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/yozgat%20gesam%20(31).jpg

  42 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Uşak Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Uşak Valiliği, Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Uşak Karma Sergisi
  Yer: Uşak Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi  Sergi Salonu – Uşak
  Sergi Tarihi: 1 – 8 Nisan 2017
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26507&ItemIndex=1

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20u%C5%9Fak%20(20).jpg

  41 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Bitlis Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Bitlis Valiliği, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bitlis Karma Sergisi
  Yer:  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi - Bitlis
  Sergi Tarihi: 3 – 10 Mart 2017
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26495&ItemIndex=7   

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/bitlis%20gesam%20(12).jpg

  40 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Kırşehir Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Kırşehir Valiliği, Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kırşehir Karma Sergisi
  Yer:  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi - Kırşehir
  Sergi Tarihi: 11 – 17 Şubat 2017
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26492&ItemIndex=8

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20k%C4%B1r%C5%9Fehir%20(26).jpg

  39 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Amasya Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Amasya Valiliği, Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Amasya Karma Sergisi
  Yer: Hazeranlar Konağı Güzel Sanatlar Galerisi 
  Sergi Tarihi: 13 – 20 Ocak 2017
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26023&ItemIndex=13  

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20amasya%20(21).JPG

  2016 YILI SERGİLERİM

  38 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Afyonkarahisar Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Afyonkarahisar Karma Sergisi
  Yer: Afyon Lisesi Sergi Salonu - Afyonkarahisar
  Sergi Tarihi: 17-27 Aralık 2016
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26014&ItemIndex=2

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20afyonkarahisar%20(12).jpg

  37 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Tokat Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Tokat Valiliği, Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tokat Karma Sergisi
  Yer: Sümbül Baba Zaviyesi - Tokat
  Sergi Tarihi: 18 – 25 Kasım 2016
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=25914&ItemIndex=9

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20tokat.jpg

  36 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Siirt Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Siirt Valiliği, Siirt  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  Siirt Karma Sergisi
  Yer: Kültür Merkezi - Siirt
  Sergi Tarihi: 27 Ekim 2016
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=25898&ItemIndex=10

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20siirt%20(6).jpg

  35 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Bingöl Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Bingöl Valiliği, Bingöl  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  Bingöl Karma Sergisi
  Yer: Sanat Sokağı – Hükümet Caddesi - Bingöl
  Sergi Tarihi: 7-12 Eylül 2016
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26016&ItemIndex=0

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20bing%C3%B6l%20(14).jpeg

  34 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Sinop Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Sinop Valiliği, Sinop  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  Sinop Karma Sergisi
  Yer: Sinop Kültür Merkezi - Sinop
  Sergi Tarihi: 15 – 25 Temmuz 2016
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26015&ItemIndex=1

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20sinop%20(14).JPG
       
  33 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Kars Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Kars Valiliği, Kars  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  Kars Karma Sergisi
  Yer: Kars Kültür Merkezi Galerisi - Kars
  Sergi Tarihi: 24 Haziran – 04 Temmuz 2016
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26009&ItemIndex=3

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20kars%20(10).JPG

  32 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Artvin Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Artvin Valiliği,  Artvin  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  Artvin Karma Sergisi
  Yer: Artvin Valilik Sergi Salonu
  Sergi Tarihi: 27 Mayıs – 3 Haziran 2016
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26002&ItemIndex=5

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20artvin%20(13).JPG

  31 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Kayseri Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Kayseri Valiliği,  Kayseri  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kayseri Karma Sergisi
  Yer: Atatürk evi - Kayseri
  Sergi Tarihi: 1 – 8 Nisan 2016
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=25997&ItemIndex=8

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20kayseri%20(11).JPG

  30 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Bilecik Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Bilecik Valiliği,  Bilecik  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  Bilecik Karma Sergisi
  Yer: Bilecik Güzel Sanatlar Galerisi - Bilecik
  Sergi Tarihi: 11 - 18 Mart 2016
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26008&ItemIndex=4

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20bilecik%20(7).jpg

  29 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Rize Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Rize Valiliği,  Rize  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  Rize Karma Sergisi
  Yer: İsmail Kahraman Kültür Merkezi - Rize
  Sergi Tarihi: 19 – 25 Şubat 2016
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=25998&ItemIndex=6

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20rize%20(8).JPG

  28 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Denizli Karma Sergisi
  T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Denizli Valiliği,  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
  Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Karma Sergisi
  Yer: Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu - Denizli
  Sergi Tarihi: 22-30 Ocak 2016
  Tahmini Ziyaretçi : 2.000
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=2955&ItemIndex=145

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20denizli%20(12).jpg

  2015 YILI SERGİLERİM

  27 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Ankara Karma Sergisi
  T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  29. Yılında Kutlama Plastik Sanatlar Ankara Karma Sergisi
  Yer: YV Boutique Hotel Sergisi Oran – Ankara
  Sergi Tarihi : 25 Aralık 2015 - 5 Ocak 2016
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3063&ItemIndex=106  26 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Niğde Karma Sergisi
  T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Niğde Valiliği - İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Niğde Karma Sergisi
  Yer:  Kültür Merkezi -  Niğde
  Tarih: 5 – 15 Aralık 2015
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=4012&ItemIndex=112

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/nigde%20gesam%20(5).jpg

  25 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN  Kahramanmaraş Karma Sergisi
  T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Kahramanmaraş Valiliği - İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Kahramanmaraş Karma Sergisi
  Yer: Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi - Kahramanmaraş
  Sergi Tarihi : 7- 17 Kasım 2015
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3265&ItemIndex=100

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/kahramanmara%C5%9F%20(7).jpg

  24 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Ankara Karma Sergisi
  T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  29. Yılı Kutlama Ankara Karma Sergisi.
  Yer: YV Boutique Hotel Sergi Salonu – Oran - Ankara
  Sergi Tarihi: 28 Ağustos - 8 Eylül 2015 Cuma
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3025&ItemIndex=135

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_ank%20(2).jpg

  23 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Ordu Karma Sergisi
  T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Ordu Valiliği -  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ordu Karma Sergisi.
  Yer: Kültür ve Sanat Merkezi -  Ordu
  Sergi Tarihi: 9 - 19 Ekim 2015
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3111&ItemIndex=131

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_ordu%20(38).jpg

  22 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karabük Karma Sergisi
  T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi,
  Safranbolu Kültür ve Sanat Vakfı 
  Safranbolu Belediyesi - Karma Sergisi.
  Yer: Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi Salonu - Safranbolu – Karabük
  Sergi Tarihi: 18 - 28 Eylül 2015
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=9386&ItemIndex=41
   
  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_safranbolu%20(17).JPG

  21 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kütahya Karma Sergisi
  T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Kütahya Valiliği - İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Kütahya Karma Sergisi.
  Yer: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi - Kütahya
  Sergi Tarihi: 15 Ağustos 2015 - 22 Ağustos 2015
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3012&ItemIndex=137

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_k%C3%BCtahya%20(51).jpg

  20 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kırklareli Karma Sergisi
  T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Kırklareli Valiliği - İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Kırklareli Karma Sergisi.
  Yer: Prof. Dr. Gültaç Özbay Sanat Galerisi Salonu - Kırklareli
  Sergi Tarihi : 31 Temmuz 2015 - 8 Ağustos 2015
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=4657&ItemIndex=96
   
  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_k%C4%B1rklareli%20(36).jpg

  19 -  Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kırıkkale Karma Sergisi
  T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Kırıkkale Valiliği - İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Kırıkkale Karma Sergisi.
  Yer: Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,  Güzel Sanatlar Galerisi
  Sergi Tarihi: 13 – 20 Haziran 2015
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=9792&ItemIndex=39
   
  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_k%C4%B1r%C4%B1kkale%20(8).jpg

  18 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Isparta Karma Sergisi
  T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Isparta Valiliği - İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Isparta Karma Sergisi.
  Yer: Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,  Güzel Sanatlar Sergi Salonunda
  Sergi Tarihi : 2 - 8 Mayıs 2015
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3148&ItemIndex=130

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_ISPARTA%20(36).JPG

  17 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Gümüşhane Karma Sergisi
  T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Gümüşhane Valiliği -  İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Gümüşhane Karma Sergisi.
  Yer: Kültür Merkezi – Gümüşhane
  Sergi Tarihi : 28 Nisan - 6 Mayıs 2015
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=4591&ItemIndex=98

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_gumushane%20(32).jpg

  16 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Şanlıurfa Karma Sergisi
  T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Urfa Medeniyetler Turizm Araştırma Merkezi - Şanlıurfa Karma Sergisi.
  Yer: Nevali Hotel Galeri Salonu - Şanlıurfa
  Sergi Tarihi : 26 - 31 Mart 2015
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6003&ItemIndex=76

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_sanl%C4%B1urfa%20(17).JPG

  15 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kocaeli Karma Sergisi
  T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Kocaeli Valiliği, İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Kocaeli Karma Sergisi.
  Yer: İzmit Eski Tren Garı Sanat Galerisinde İzmit -Kocaeli
  Sergi Tarihi:  6-17 Şubat 2015
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3659&ItemIndex=116:41.700

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_kocaeli_%20(19).JPG

  2010 YILI SERGİLERİM

  14 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Balıkesir Kişisel Sergisi
  "Can AKIN Fotoğraf Sergisi" Balıkesir Tülükabakları
  Yer: Balıkesir Yaylada AVM Sanat Galerisinde
  Sergi Tarihi: 16 Eylül - 05 Ekim 2010
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=17062&ItemIndex=29

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/yaylada_bal%C4%B1kesir%20(7).jpg

  13 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Balıkesir Kişisel Sergisi
  "Can AKIN Fotoğraf Sergisi" - Balıkesir Tülükabakları
  Balıkesir Valiliği, İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü
  Yer: Balıkesir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Saat Kulesi Yanı - Balıkesir
  Sergi Tarihi: : 6 - 15 Eylül 2010
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=16919&ItemIndex=0  2008 YILI SERGİLERİM

  12 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Samsun Kişisel Sergisi
  Can AKIN "Mevlana Konulu" Fotoğraf Sergisi
  Samsun Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezinde
  Yer: Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi Galerisi - Samsun
  Sergi Tarihi: 6  Eylül - 6 Ekim 2008
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=10708&ItemIndex=36  11 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN İzmir Kişisel Sergisi
   "Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
  İzmir Valiliği - Konak Kaymakamlığı
  Yer: Frida Sanat Evi 1456 sk 96-2 Alsancak – İzmir
  Sergi Tarihi: 10 - 24 Ocak 2008
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=8775&ItemIndex=50

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(13).jpg
   
  2007 YILI SERGİLERİM

  10 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN İzmir Kişisel Sergisi
  " Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
  İzmir Valiliği Urla Kaymakamlığı  - İzmir
  Yer: Hakan Çeken Kültür Merkezi Urla – İzmir
  Sergi Tarihi: 30 Kasım - 10 Aralık 2007
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=8516&ItemIndex=51

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(14).jpg

  9 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Ankara Kişisel Sergisi
  "Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
  Maliye Bakanlığı Milli Piyango Genel Müdürlüğü
  Yer: Milli Piyango Talih Kuşu Sanat Galerisi - Kızılay – Ankara
  Sergi Tarihi: 02 Ekim -  10 Ekim 2007  
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=7845&ItemIndex=55

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(15).jpg

  8 -  Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Muğla Kişisel Sergisi
  "Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
  Yer: Tarot Galeri - Cafe / Turgutreis – Bodrum - Muğla
  Sergi Tarihi: 04 Ağustos -  04 Eylül 2007  
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=7330&ItemIndex=58

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(16).jpg

  7 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Ankara Karma Sergisi
  Ankara Amerika Birleşik Devletleri Büyük Elçiliği -  U.S. Embassy, Ankara
  Türk - Amerikan Derneği   "Türk-Amerikan Dostluğundan Yansımalar" Ankara Sergisi
  Yer: Türk - Amerikan Derneği  "Turkish - American Association"- M. Emin Hekimgil Sanat Galerisi Çankaya – Ankara
  Sergi Tarihi: 7 Haziran - 7 Temmuz 2007
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6687&ItemIndex=64

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(17).jpg

  6 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Ankara Kişisel Sergisi
  " Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi "
  Yer: Neva Sanat Ve Gelişim Merkezi - Bilkent / Ankara
  Sergi Tarihi: 18 Mayıs - 18 Haziran 2007
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6613&ItemIndex=73

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(18).jpg

  5 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Ankara Kişisel Sergisi
  "Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
  Beypazarı Belediye Başkanlığı -  Ankara 
  Yer: Beypazarı Belediyesi Halk Evi Beypazarı - Ankara
  Sergi Tarihi: 02 Haziran - 03 Haziran 2007
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6727&ItemIndex=63

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(19).jpg

  4 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Ankara Kişisel Sergisi
  "Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
  Türk- Amerikan Derneği -  Ankara 
  Yer: Türk - Amerikan Derneği  M. Emin Hekimgil Sanat Galerisi "Turkish - American Association" Çankaya - Ankara
  Sergi Tarihi: 15 Mayıs  - 31 Mayıs 2007
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6622&ItemIndex=65

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(20).jpg

  3 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Zonguldak Kişisel Sergisi
  "Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
  Zonguldak Valiliği - İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü - Zonguldak
  Yer: İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Atatürk Kültür Merkezi – Zonguldak
  Sergi Tarihi : 21 Nisan - 30 Nisan 2007   
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6533&ItemIndex=68

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(21).jpg

  2 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Giresun Kişisel Sergisi
  "Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
  Giresun Valiliği - Emniyet Müdürlüğü - İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü - Giresun
  Yer: İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü "Can Akengin Sanat Galerisi" -  Giresun
  Sergi Tarihi: 09 Nisan - 11 Nisan 2007
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6503&ItemIndex=69

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(22).jpg

  1 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN İstanbul Karma Sergisi
   İstanbul Valiliği - Emniyet Müdürlüğü "Sanatçı Polisler Sergisi"
  Yer: Yeminli Mali Müşavirler Odası Sanat Platformu İstiklal Caddesi No: 302 Beyoğlu / İstanbul
  Sergi Tarihi: 03 Nisan - 10 Nisan 2007
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6396&ItemIndex=70

  Can AKIN

  Yurtdışında yaşayan Türk ve Mevlana hayranı yabancılar tarafından tanınan 1958 doğumlu Tarım ve Orman Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunarak aynı kurumdan başarılı bir sicille emekli olmuştur. Uluslararası Yabancı bir kuruluşun Türkiye danışmanlığını yapmaktadır...

  Sanatçı olarak olanakları ölçüsünde yurt dışındaki müzeleri ve sanat merkezlerini gezme olanağı yarattı. Arnavutluk, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İran, İtalya, Karadağ, Kıbrıs, Kosova, Lübnan, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Makedonya, Nahcivan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Ukrayna, Vatikan, Yunanistan'ın bütün kentlerinde bulunan önemli müze ve sanat merkezlerini görme inceleme olanağı bulmuştur.

  Kendisine özgü aşk şiirlerinin yanı sıra, Küresel Isınma, Terör, Uyuşturucu ve Çocuk Pornografisine karşı yazıları ve fotoğrafları "Türkiye'nin genç liderlere ihtiyacı var. Her konuda, her alanda genç lider yetiştirmeliyiz. Hepimiz Lideriz diyen Bülent Şenver'e ait TÜRK LİDER' gazetesinde yayınlanmaktadır.

  2005 yılında Konya Mevlana Şebb-i Aruz Törenleri esnasında çektiği fotoğrafları, UNESCO'nun 2007 yılını Mevlana Huzur ve Sevgi Yılı ilan etmesinden dolayı çok büyük ilgi ve talep ile karşılanmaktadır. Fotoğraflarını dijital ortamda yurtdışında Almanya - Duesseldorf, Belçika - Antwerpen, Fransa - Paris, Hollanda - Amsterdam, Kıbrıs - Magosa, Lüksemburg Büyük Dükalığın'da sergi açmıştır. En son Polonya'da Varşova Üniversitesinde, Macaristan'da Pecs Üniversitesinde Fotoğraflarını dijital olarak sergilemiştir.

  T.B.M.M Dostluk Gruplarının Teklifi, T.C Dışişleri Bakanlığının onayları, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığının olurları ile Telif Hakları Genel Müdürlüğü bünyesinde GESAM Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği İle Azerbaycan'a bağlı Nahcivan Özerk Cumhuriyeti, Arnavutluk - Tiran, İran - Tebriz, Polonya – Varşova, Ukrayna – Kiev, Lübnan - Beyrut'ta Karma Sergilere fiilen katılarak, Mevlana'yı tanıtımında bulunmuş, İngilizce kitaplarını imzalayarak hediye etmiştir.

  Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM), "Türkiye Sergileri" programı çerçevesinde Dünyada ilk defa her ay Türkiye'nin 81ilinde sergi açarak rekor kırarak sanat dünyasına adını yazdırmıştır. Bu projede fiilen yer alan Sanatçı Can Akın: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Denizli, Düzce, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat illerinde toplam 43 şehirde fiilen sergilere katılarak eserleriyle Mevlana'yı tanıttı.

  Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Büyükşehir-Gündem: Güzel Sanatlar ve Telif Hakları" konulu etkinliklerinde. GESAM Meslek Birliği tarafından düzenlenen, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Kocaeli, Konya sergilerine ve Konferanslarına katılmıştır.

  15 kişisel sergi açan 74 Karma sergiye katılan sanatçı, Giresun, İstanbul, İzmir, Muğla, Samsun, Zonguldak illeriyle toplam 52 İlde sergilere katılmıştır. Türkçe – İngilizce Mevlana şiir kitaplarını Şehirlerde Kütüphanelere ve sergilere gelen sanatseverlere imzalı kitaplarını ücretsiz dağıttı. 52 ilde Kültür ve Turizm Müdürlüğünün önerdiği müzeleri ve tarihi ve doğal alanları sanatçı arkadaşları ile gezdi.

  Türkiye'de yaşayan Uluslararası sanatçılarla; Alex Raynham,
  Aleksander Raynham, Daniel Noyes, Elizabeth Can, Sally Collins, Sari Marianne Ekici, Suzie Sims Fletcher, Maria Roza Acar, Nino Chichinadze, Ülviyya Hamzayeva, Peter Sutton, Yakup Hayro, Yelana Gül,  ile yurtdışında birçok sergilere katıldı. Moldova Asıllı Uluslararası ressam Ecaterina Nikolau Mevlana ve Kültürünü anlatarak, Dünyada ilk defa Yabancı sanatçının "Mevlana ve Semazenler" isimli Yağlıboya resim sergisinin Koordinatörlüğünü yaptı. Kocaeli – İzmit Gar Sanat Galerisi, Cumhuriyet Parkı - İzmit Belediyesi sanat galerisi ve Sabancı Kültür Merkezinde semazenli açılışları basın ve halk tarafından çok büyük ilgi gördü.

  Eğitimci, Yazar, Şair, Ressam Nilüfer Dursun ile Türkçe - İngilizce olarak çıkardığı "Uncle Ece The Ghazi & Little Can" Öykü kitabı ve "I LOVE YOU" - "Manevi İklimler Ozanı Mevlana" " Poet Of The Moral Climates Mevlana " - "Sevgi İçin Yaşamak" "Living For Love" - Türkçe İngilizce Mistik Şiirler - Turkish English Mystical Poems? İsimli şiir kitabı Yurt dışında Amerika, Avusturalya ve İngiltere'de büyük ilgi görmüştür.

  Türkiye ve Dünya Edebiyatında ilk defa "KOZMİK ŞİİRLER" ismini kullanarak ve bu isimle "Senden Hiç Ayrılmadım ki" Kozmik Şiirler Albümünü Şair Nilgün NART ile piyasaya çıkarmıştır. Böylece şiir sanatında yeni bir ekolu da başlatmışlardır. Konusu Yaradılış Sevgisi olan, bütün bir Evreni de içine alan bir anlatımla şiirlerinde yeni bir akımın öncüsü olmuşlardır. "Senden Hiç Ayrılmadım ki" Kozmik Şiirler Albümü, Avrupa ve Amerika'da internet üzerinde en çok beğenilerek ve dinlenerek bir numara olmuştur.

  Şiirlerinde yalın bir dil kullanan, Almanya da Düsseldorflu Can, Amerika'da Dr. Dream, Japonya'da Mr Mikado Kamekido, Türkiye'de de Mr Can Akın olarak tanınan Şair, bu şiirlerini her hafta 1.500.000'u aşkın hayranlarının internet adresine göndermektedir. Sosyal Medyada En çok takip edilen 500 Türk listesine girenler arasında yer almaktadır.

  Şair ve Fotoğraf Sanatçısı Can AKIN tarafından düzenlenen Etkinlikler; insanlığın huzuru ve sevgiyi hatırlamalarına ve kültürler arası yakınlaşmaya vesile olması için Mevlana'nın sözlerinde yaşam bulan "Gel, Gel Ne Olursan Ol, Yine Gel" hizmet koşulsuzluğunda yürütülmektedir..

  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğüne bağlı, Türkiye İlim Ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği İlesam üyesi olup, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Gesam, Basın ve Yayın Kurulu Başkanı ve Kocaeli il temsilcisi ve Kocaeli İl Bandrol Denetim Komisyon Üyesidir. Ayrıca International Police Association - Uluslararası Polis Birliği Ipa - Meslek Birliği üyesidir…

  Şiir Cd

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n.jpg

  01 - SENDEN HİÇ AYRILMADIM Kİ     
  "Senden Hiç Ayrılmadım Ki "
  Kozmik Şiirler - COSMIC POEMS - KOSMISCHE GEDICHTE
  Nilgün Nart - Can AKIN
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=4945&ItemIndex=89

  Yazar, Şair, Fotoğraf Sanatçısı - Can AKIN - Kitapları

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/12A.jpg

  Aşk - Seni Seviyorum - Şiir Kitabı – Şair Can AKIN
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=8966&ItemIndex=47

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/ECEAMCAKAPAK.jpg

  İNGİLİZCE HİKAYE KİTABI / ENGLISH STORY BOOKS
  Stories Of Memory - In Balikesir City Uncle Ece And Little Can - Written By: Can AKIN
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=8866&ItemIndex=49

  Balıkesir'de Gazi Ece Amca Ve Ben Öykü Kitabı - Yazar: Can AKIN
  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3066&ItemIndex=101

  TÜRKÇE - İSPANYOLCA / Turco - Español
  Balikesir Ciudad, Su Héroe Ece Amca Y Yo Escribir: Can AKIN
  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=4900&ItemIndex=60

  TÜRKÇE - BULGARCA / Турски - Български
  В Балъкесир Чичо Едже И Аз- Писател: Джан Акън-Разказ
  Bulgarca - Balıkesir'de Gazi Ece Amca Ve Ben Öykü Kitabı - Yazar: Can AKIN
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=9121&ItemIndex=44

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/I_LOVE_YOU.jpg

  TÜRKÇE – İNGİLİZCE  / TURKISH - ENGLISH

  Türkçe - İngilizce - Poet Mr Can AKIN - Poet Nilufer DURSUN
  Poetry Book - Love - I Love You
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6002&ItemIndex=77

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(24).JPG

  TÜRKÇE – İNGİLİZCE  / TURKISH - ENGLISH

  Manevi İklimler Ozanı Mevlana -  Poet Of The Moral Climates Mevlana
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6075&ItemIndex=74  TÜRKÇE - İNGİLİZCE / TURKISH - ENGLISH

  Sevgi İçin Yaşamak - Living For Love - Türkçe İngilizce Mistik Şiirler - Turkish English Mystical Poems
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=2960&ItemIndex=144


  Mr Can AKIN

                 

  Born in 1958, known by foreigners who are Turkish and Mevlana fans living abroad, he worked in various positions at the Ministry of Agriculture and Forestry and the Ministry of Interior and retired from the same institution with a successful record. Turkey is the advisor of an international organization ...
   
  As an artist, he created the opportunity to visit museums and art centers abroad as much as possible. Albania, Germany, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bulgaria, France, Georgia, Croatia, Netherlands, Iran, Italy, Montenegro, Cyprus, Kosovo, Lebanon, Luxembourg, Hungary, Malta, Macedonia, Nakhichevan, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, He had the opportunity to see and examine important museums and art centers in all cities of Ukraine, Vatican, Greece.
   
  In addition to his unique love poems, his writings and photographs against Global Warming, Terrorism, Drug and Child Pornography are published in the newspaper TURKISH LEADER by Mr Bülent Şenver. "Turkey needs young leaders. Each issue, we must train young leaders in every field. We Leaders"
   
  His photographs he took during the 2005 Mevlana Sebeb-i Aruz Ceremonies are met with great interest and demand as UNESCO declared 2007 as the Year of Mevlana Peace and Love. He opened his photographs in digital media abroad in Germany - Duesseldorf, Belgium - Antwerpen, France - Paris, Netherlands - Amsterdam, Cyprus - Magosa, Grand Duchy of Luxembourg. Most recently, he exhibited his photographs digitally at Warsaw University in Poland and Pecs University in Hungary.
   
  GESAM Turkey Works Owners Association of the Fine Arts with: Nakhichevan, Albania - Tirana, Iran - Tabriz, in Poland - Warsaw, Ukraine - Kyiv, Lebanon - Beirut Mixed joined the art exhibition.
   
  Fine Art Work Owners' Association of Turkey (GESAM), Turkey opened the art exhibition in 81il. He made a first in the world. Actress Mr Can Akın, who actually took part in this project: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Denizli, Düzce, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Actually in 42 cities in Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat provinces. He participated in the exhibitions and introduced Mevlana with his works. In his activities on Fine Arts and Copyright. He participated in the art exhibitions of Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Kocaeli, Konya, organized by the GESAM Professional Association.
   
  Having 14 personal exhibitions, the artist participated in exhibitions in Giresun, Istanbul, Izmir, Mugla, Samsun, Zonguldak provinces and 51 provinces. He distributed Turkish and English Mevlana poetry books to art lovers who came to libraries and exhibitions in the cities free of charge. He visited museums and historical and natural areas recommended by the Culture and Tourism Directorate in every province with his friends.
   
  With foreign artists living in Turkey has participated in many exhibitions, Moldova Ethnic International painter Ecaterina NiCOLAU Mevlana and explaining the culture for the first time in the world "Rumi and the Whirling Dervishes" By the coordinator of the exhibition called Kocaeli - Izmit Station Art Gallery, Republic Park - Izmit Municipality art galleries and Sabancı Cultural Center the whirling dervishes opened a great interest by the press and the public.

  "Uncle Ece The Ghazi & Little Can" storybook, which was written in Turkish - English with the teacher, writer, poet, painter Nilufer Dursun And "I LOVE YOU" - "Spiritual Climates Ozani Mevlana" "Poet Of The Moral Climates Mevlana" - "Living For Love" Turkish English Mystical Poems. The poetry book is sold abroad in America, Australia and UK.
   
  The first time in Turkey and World Literature "COSMIC POEMS" using the name and with the name "Senden never leave" Cosmic Poetry album has brought to the market with the Poet Nilgün NART. Thus, they started a new school in poetry. They became the pioneer of a new trend in their poems with a narrative that covers the entire Universe, which is the subject of Love for Creation. "I Have Never Left You" Cosmic Poems Album has become the number one in Europe and America with the most liked and rested on the internet.

  Can, who uses plain language in his poems, is from Düsseldorf, Germany. Dream, Mr Mikado Kamekido in Japan, Mr Akin Can poet known as in Turkey, is to send these poems to the internet addresses of his fans over 1.500.000 every week. It is among the top 500 most followed Turkish list in Social Media.
   
  Activities organized by the poet and photographer Mr Can AKIN; "Come, Come Whatever You Come, Come Again", which comes to life in the words of Mevlana, in order to remember the peace and love of humanity and to get closer to interculturality, is carried out in the unconditional service.
   
  T. C. Culture and Tourism Ministry and the General Directorate of Copyrights, Turkey Science and Literature Work Owners' Association is a member İlesa. Turkey Works Owners Association of the Fine Arts I Gesam, Head of Press and Publication Board and Chairman of Kocaeli province and Ipa International Police Association - is a member.     
         

  Quién es Can AKIN?

                        

  Nacido en 1958, conocido por extranjeros que son fanáticos de Turquía y Mevlana que viven en el extranjero, trabajó en varios cargos en el Ministerio de Agricultura y Silvicultura y el Ministerio del Interior y se retiró de la misma institución con un historial exitoso. Turquía es el asesor de una organización internacional ...
   
  Como artista, creó la oportunidad de visitar museos y centros de arte en el extranjero tanto como sea posible. Albania, Alemania, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bulgaria, Francia, Georgia, Croacia, Países Bajos, Irán, Italia, Montenegro, Chipre, Kosovo, Líbano, Luxemburgo, Hungría, Malta, Macedonia, Nakhichevan, Polonia, Rumania, Serbia, Eslovaquia, Tuvo la oportunidad de ver y examinar importantes museos y centros de arte en todas las ciudades de Ucrania, el Vaticano y Grecia.
   
  Además de sus poemas de amor únicos, sus escritos y fotografías contra el calentamiento global, el terrorismo, las drogas y la pornografía infantil se publican en el periódico TURKISH LEADER del Sr. Bülent Şenver. "Turquía necesita líderes jóvenes. En cada tema, debemos capacitar a líderes jóvenes en todos los campos. Nosotros los líderes"
   
  Sus fotografías que tomó durante las Ceremonias Mevlana Sebeb-i Aruz de 2005 se encontraron con gran interés y demanda cuando la UNESCO declaró el 2007 como el Año de la Paz y el Amor de Mevlana. Abrió sus fotografías en medios digitales en el extranjero en Alemania - Düsseldorf, Bélgica - Amberes, Francia - París, Países Bajos - Ámsterdam, Chipre - Magosa, Gran Ducado de Luxemburgo. Más recientemente, exhibió sus fotografías digitalmente en la Universidad de Varsovia en Polonia y la Universidad de Pecs en Hungría.
   
  GESAM Asociación de Propietarios de Obras de Turquía de Bellas Artes con: Nakhichevan, Albania - Tirana, Irán - Tabriz, en Polonia - Varsovia, Ucrania - Kiev, Líbano - Beirut Mixed se unió a la exposición de arte.
   
  Asociación de Propietarios de Obras de Arte de Turquía (GESAM), Turquía abrió la exposición de arte en 81il. Hizo un primer en el mundo. La actriz Sr. Can Akın, que en realidad participó en este proyecto: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Denizli, Düzce, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, actualmente en 42 ciudades de Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, provincias de Yozgat. Participó en las exposiciones y presentó a Mevlana con sus obras. En sus actividades de Bellas Artes y Copyright. Participó en las exposiciones de arte de Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Kocaeli, Konya, organizadas por la Asociación Profesional GESAM.
   
  Con 14 exhibiciones personales, el artista participó en exhibiciones en las provincias de Giresun, Estambul, Izmir, Mugla, Samsun, Zonguldak y 51 provincias. Distribuyó libros de poesía Mevlana en Turco e inglés a los amantes del arte que acudieron a bibliotecas y exposiciones en las ciudades de forma gratuita. Visitó museos y áreas históricas y naturales recomendadas por la Dirección de Cultura y Turismo en cada provincia con sus amigos.
   
  Con artistas extranjeros que viven en Turquía, ha participado en numerosas exposiciones, la pintora de Etiopía Internacional de Moldavia Ecaterina NiCOLAU Mevlana y explicando la cultura por primera vez en el mundo "Rumi y los derviches giratorios" Por el coordinador de la exposición llamada Kocaeli - Izmit Station Art Gallery , Republic Park - Las galerías de arte del municipio de Izmit y el Centro Cultural Sabancı, los derviches giratorios abrieron un gran interés por parte de la prensa y el público.
   
  Libro de cuentos " Uncle Ece The Ghazi & Little Can ", que fue escrito en turco - inglés con el maestro, escritor, poeta, pintor Nilufer Dursun y "I LOVE YOU" - " Spiritual Climates Ozani Mevlana " " Poet Of The Moral Climates Mevlana " - " Living For Love " Poemas místicos inglés Turco. El libro de poesía se vende en el extranjero en Estados Unidos, Australia y el Reino Unido.
   
  La primera vez en Turquía y en la literatura mundial "POEMAS CÓSMICOS" usando el nombre y con el nombre "Senden nunca se va", el álbum de Poesía Cósmica ha salido al mercado con el Poeta Nilgün NART. Así, comenzaron una nueva escuela de poesía. Se convirtieron en los pioneros de una nueva tendencia en sus poemas con una narrativa que cubre todo el Universo, que es el tema de Love for Creation. El álbum de poemas cósmicos "I Have Never Left You" se ha convertido en el número uno en Europa y América con los más favoritos y descansados ​​en Internet.
   
  Can, que usa lenguaje sencillo en sus poemas, es de Düsseldorf, Alemania. Sueño, el Sr. Mikado Kamekido en Japón, el poeta del Sr. Akin Can conocido como en Turquía, es enviar estos poemas a las direcciones de Internet de sus fanáticos más de 1.500.000 cada semana. Se encuentra entre las 500 principales listas turcas más seguidas en las redes sociales.
   
  Actividades organizadas por el poeta y fotógrafo Mr Can AKIN; "Ven, ven lo que vengas, ven de nuevo", que cobra vida en las palabras de Mevlana, para recordar la paz y el amor de la humanidad y acercarse a la interculturalidad, se lleva a cabo en el servicio incondicional.
   
  Actividades organizadas por el poeta y fotógrafo Mr Can AKIN; "Ven, ven lo que sea que vengas, ven de nuevo", que cobra vida en las palabras de Mevlana, para recordar la paz y el amor de la humanidad y acercarse a la interculturalidad, se lleva a cabo en el servicio incondicional.
   
  T. C. El Ministerio de Cultura y Turismo y la Dirección General de Derechos de Autor, Asociación de Propietarios de Trabajo de Ciencia y Literatura de Turquía es miembro de İlesa. Turquía es miembro de la Asociación de Propietarios de Obras de Bellas Artes I Gesam, Jefe de la Junta de Prensa y Publicaciones y Presidente de la provincia de Kocaeli y de la Asociación Internacional de Policía de Ipa.  Can AKIN


                   признана Турции и Маулану поклонник иностранцев, проживающих за рубежом Родился в 1958 выполнения различных задач лесной и Министерство по водным делам и МВД, Он ушел из того же учреждения в успешных записей целей.

                    Услуги создает возможность посетить музеи и художественные центры за рубежом степени. Германия, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Франция, Грузия, Нидерланды, Италия, Кипр, Люксембург, Венгрия, Мальта, Македония, Нахичевань, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Украина, Ватикан, наиболее важных музеев Греции расположены во всех городах расследование и он имел возможность увидеть художественный центр.

                      а также стихи о любви, глобальное потепление, террора, хорошо известен своими статьями против наркотиков и детской порнографии.

                      Кроме того, он является международным фотографом, и его приветствуют с большим интересом и спросом из-за объявления фотографий, сделанных во время Церемоний Конья Мевлана Şebb-i Aruz в 2005 году, Всемирного года любви и любви 2007 года в Мевлане. Он выставил свои фотографии за границей в Германии, Бельгии, Франции, Голландии, Кипре, Люксембурге. Недавно он выставил свои фотографии в Варшавском университете в Польше и в Университете Печ в Венгрии.

                      Международный художник-художник, автор, Генеральная ассамблея Министерства культуры и туризма и Главное управление авторских прав с участием Ассоциации турецких художников-исполнителей GESAM в Нахичевани, Албании, Иране и Польше с одобрения Министерства иностранных дел Турции Иностранные дела. Будучи поэтом, он представил свои английские книги о Мевлане, подписавшись в дни открытия,

                    В Турции существует ряд городов в Турции, таких как Адана, Афьонкарахаисар, Амасья, Анкара, Артвин, Балыкесир, Бэтмен, Байбурт, Биледжик, Бинголь, Битлис, Чанкыры, Денизли, Гиресун, Гюмюшхане, Хаккари, Испарта, Стамбул, Измир , Кахраманмараш, Карабук, Кырыккале, Кыркларели, Кыршехир, Коджаэли, Кютахья, Мерсин, Мугла, Нигде, Орду, Ризе, Самсун, Сиирт, Синоп, Шанлыурфа, Шырнак, Токат, Тунджели, Ушак и Зонгулдак ... (14 персональных выставок) в 43 городах (14 персональных выставок), в том числе GESAM (Турецкое общество работников изобразительных искусств), работающих в области изобразительного искусства и авторского права в Министерстве культуры и туризма - Генеральная дирекция авторских прав, представила книги для городских библиотек и поклонников, которые участвовали в смешанные выставки в рамках «Выставки в Турции»
                     
                   Просветитель, писатель, поэт, художник Nilufer Dursun и турецкий - интерес к английскому "Дядя ЕЭК Гази и Маленький Джон" История книги, и "Я тебя люблю" - "духовный климат Поэт Руми" "поэт Моральные климатов Мевланы" - "Любовь жить "," Жизнь за любовь "- турецкий английский Мистическая поэзия - Турецкий İngilizce Мистические Поэмы книги стихов ... Названный Америку за границей, были предложены для продажи в Австралии и Англии ...

                  в первый раз в Турции и мировой литературы "Cosmic Стихотворения", используя имя и с именем "Senden никогда не покидают" Космический Поэзия альбом принес на рынок с поэтом Nilgun NART. Таким образом, они начали новую школу в искусстве поэзии. Автор Любовь творения, вся вселенная также в том числе рассказ с поэзией были пионерами нового тренда. "Я никогда не покинуть" Космический Поэзия альбом был номером один самый любимый и слушал в Интернете в Европе и Америке.

                     используя простой язык в своих стихах, Может из Дюссельдорфа в Германии, В Америке, д-р сниться, Япония Mar Микадо Kamekido, Г-н Can AKIN в Турции, а также известен как поэт, эти стихи, чтобы отправить по адресу в Интернете каждую неделю более 1,5 миллиона поклонников. Социальные медиа является одним из наиболее широко используется в турецком списке 500.

                      Поэты и фотографы могут мероприятия, организованные Акин; будет способствовать сближению между человечеством и культуры мира и любви, чтобы помнить слова Руми считает, что жизнь "Come, Come Whatever You, Come Again" осуществляется в службе безусловности ..

                     Т. С. В зависимости от культуры и штаб-квартире Copyright Министерства туризма, Турции науки и литературы работ ассоциации собственников труда - ILESA I является членом изобразительных искусств в Турции Работы Владельцы профессиональной ассоциации - Gesam является председателем информации и публикации совета и представитель Коджаэли. Кроме того, устанавливается Советом Министров, турецкой - Ассоциация македонской дружбы, представители провинции Коджаэли. Кроме того, Международная полицейская ассоциация - Ipe - член профессиональной ассоциации.


  Can AKIN

  Er wurde 1958 geboren und ist Ausländern bekannt, die türkische und Mevlana-Fans sind, die im Ausland leben. Er arbeitete in verschiedenen Positionen beim Ministerium für Land- und Forstwirtschaft und beim Innenministerium und zog sich mit einer erfolgreichen Bilanz aus derselben Institution zurück. Die Türkei ist Berater einer internationalen Organisation ...
   
  Als Künstler schuf er die Möglichkeit, Museen und Kunstzentren im Ausland so oft wie möglich zu besuchen. Albanien, Deutschland, Österreich, Aserbaidschan, Belgien, Bulgarien, Frankreich, Georgien, Kroatien, Niederlande, Iran, Italien, Montenegro, Zypern, Kosovo, Libanon, Luxemburg, Ungarn, Malta, Mazedonien, Nachitschewan, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Er hatte die Gelegenheit, wichtige Museen und Kunstzentren in allen Städten der Ukraine, des Vatikans und Griechenlands zu besichtigen und zu untersuchen.
   
  Zusätzlich zu seinen einzigartigen Liebesgedichten werden seine Schriften und Fotografien gegen globale Erwärmung, Terrorismus, Drogen- und Kinderpornografie in der Zeitung TURKISH LEADER von Herrn Bülent Şenver veröffentlicht. "Die Türkei braucht junge Führungskräfte. In jeder Ausgabe müssen wir junge Führungskräfte in allen Bereichen ausbilden. Wir Führungskräfte"
   
  Seine Fotos, die er während der Mevlana Sebeb-i Aruz-Zeremonien 2005 aufgenommen hat, stoßen auf großes Interesse und große Nachfrage, da die UNESCO 2007 zum Jahr des Friedens und der Liebe von Mevlana erklärt hat. Er eröffnete seine Fotografien in digitalen Medien im Ausland in Deutschland - Düsseldorf, Belgien - Antwerpen, Frankreich - Paris, Niederlande - Amsterdam, Zypern - Magosa, Großherzogtum Luxemburg. Zuletzt stellte er seine Fotografien digital an der Warschauer Universität in Polen und der Pecs Universität in Ungarn aus.
   
  GESAM Turkey Works Owners Association of the Fine Arts mit: Nakhichevan, Albanien - Tirana, Iran - Tabriz, in Polen - Warschau, Ukraine - Kiew, Libanon - Beirut Mixed nahm an der Kunstausstellung teil.
   
  Die türkische Vereinigung der Eigentümer künstlerischer Kunstwerke (GESAM) eröffnete die Kunstausstellung im Jahr 81il. Er machte eine Premiere in der Welt. Schauspielerin Herr Can Akın, der tatsächlich an diesem Projekt teilgenommen hat: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Denizli, Düzce, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş , Karabük, Eigentlich in 42 Städten in Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat Yalova, Yozgat Provinzen. Er nahm an den Ausstellungen teil und stellte Mevlana mit seinen Werken vor. In seinen Aktivitäten zu Bildender Kunst und Urheberrecht. Er nahm an den Kunstausstellungen von Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Kocaeli, Konya teil, die von der GESAM Professional Association organisiert wurden.
   
  Mit 14 persönlichen Ausstellungen nahm der Künstler an Ausstellungen in den Provinzen Giresun, Istanbul, Izmir, Mugla, Samsun, Zonguldak und 51 teil. Er verteilte türkische und englische Mevlana-Gedichtbände an Kunstliebhaber, die kostenlos zu Bibliotheken und Ausstellungen in den Städten kamen. Mit seinen Freunden besuchte er Museen sowie historische und natürliche Gebiete, die von der Direktion für Kultur und Tourismus in jeder Provinz empfohlen wurden.
   
  Mit ausländischen Künstlern, die in der Türkei leben, hat die Malerin Ecaterina NiCOLAU Mevlana von Moldova Ethnic International an vielen Ausstellungen teilgenommen und die Kultur zum ersten Mal in der Welt "Rumi und die wirbelnden Derwische" erklärt. Vom Koordinator der Ausstellung "Kocaeli - Izmit Station Art Gallery" , Republic Park - Kunstgalerien der Gemeinde Izmit und das Sabancı Cultural Center Die wirbelnden Derwische stießen bei Presse und Öffentlichkeit auf großes Interesse.
   
  "Onkel Ece The Ghazi & Little Can" Märchenbuch, das auf Türkisch geschrieben wurde - Englisch mit dem Lehrer, Schriftsteller, Dichter, Maler Nilufer Dursun und "Ich liebe dich" - "Spirituelles Klima Ozani Mevlana" "Dichter des moralischen Klimas Mevlana" - "Living For Love" Türkisch Englisch Mystische Gedichte. Das Gedichtband wird im Ausland in Amerika, Australien und Großbritannien verkauft.
   
  Das erste Mal in der Türkei und in der Weltliteratur "COSMIC POEMS" mit dem Namen und dem Namen "Senden Never Leave" Cosmic Poetry Album wurde mit dem Poet Nilgün NART auf den Markt gebracht. So gründeten sie eine neue Schule für Poesie. Sie wurden zum Pionier eines neuen Trends in ihren Gedichten mit einer Erzählung, die das gesamte Universum abdeckt, das Gegenstand der Liebe zur Schöpfung ist. "Ich habe dich nie verlassen" Cosmic Poems Album ist die Nummer eins in Europa und Amerika mit den beliebtesten und ausgeruhtesten im Internet.
   
  Can, der in seinen Gedichten Klartext verwendet, stammt aus Düsseldorf. Traum, Herr Mikado Kamekido in Japan, Herr Akin Can Dichter, bekannt als in der Türkei, ist es, diese Gedichte jede Woche über 1.500.000 an die Internetadressen seiner Fans zu senden. Es gehört zu den 500 meistbesuchten türkischen Listen in den sozialen Medien.
   
  Aktivitäten des Dichters und Fotografen Can AKIN; "Komm, komm, was auch immer du kommst, komm wieder", das in den Worten von Mevlana zum Leben erweckt wird, um sich an den Frieden und die Liebe der Menschheit zu erinnern und der Interkulturalität näher zu kommen, wird im bedingungslosen Dienst ausgeführt.
   
  Das Ministerium für Kultur und Tourismus und die Generaldirektion für Urheberrechte der türkischen Vereinigung der Eigentümer von Wissenschafts- und Literaturarbeiten sind Mitglied der İlesam. Die Vereinigung der türkischen Werksbesitzer der Schönen Künste I Gesam, Leiter des Presse- und Publikationsausschusses und Vorsitzender der Provinz Kocaeli und der Ipa International Police Association - ist Mitglied.   Can AKIN
        

  1958-ci ildə anadan olan, xaricdə yaşayan Türk və Mövlana pərəstişkarları tərəfindən tanınan Əkinçilik və Meşə Nazirliyində və Daxili İşlər Nazirliyində müxtəlif vəzifələrdə çalışmış və müvəffəqiyyətli bir qeydlə eyni qurumdan təqaüdə çıxmışdır. Beynəlxalq Yabancı bir quruluşun Türkiyə müşaviri etməkdədir ...

  Bir sənətkar olaraq, mümkün qədər xaricdəki muzey və sənət mərkəzlərini ziyarət etmək fürsəti yaratdı. Albaniya, Almaniya, Avstriya, Azərbaycan, Belçika, Bolqarıstan, Fransa, Gürcüstan, Xorvatiya, Hollandiya, İran, İtaliya, Monteneqro, Kipr, Kosovo, Livan, Lüksemburq, Macarıstan, Malta, Makedoniya, Naxçıvan, Polşa, Rumıniya, Serbiya, Slovakiya, Ukraynanın, Vatikanın, Yunanıstanın bütün şəhərlərindəki əhəmiyyətli muzeyləri və sənət mərkəzlərini görmək və araşdırmaq imkanı əldə etdi.

  Özünə xas eşq şeirlərinin yanında, Qlobal İstiləşmə, Terror, Narkotik və Uşaq Pornografisine qarşı yazıları və fotoşəkilləri "Türkiyənin gənc liderlərə ehtiyacı var. Hər mövzuda, hər sahədə gənc lider yetiştirmeliyiz. Hamımız lider deyən Bülent Şenver'e aid TÜRK LİDER 'qəzetində nəşr olunmaqdadır.

  2005-ci ildə Mevlana Sebeb-i Aruz Mərasimləri zamanı çəkdiyi fotoşəkillər, YUNESKO-nun 2007-ci ilin Mövlana Barış və Sevgi ili elan etməsi ilə maraqla qarşılanır. Fotoşəkillərini Almaniyadakı xaricdəki rəqəmsal mediada açdı - Duesseldorf, Belçika - Antverpen, Fransa - Paris, Hollandiya - Amsterdam, Kipr - Magosa, Lüksemburqun Böyük Hersoqluğu. Ən son, fotoşəkillərini Polşadakı Varşava Universitetində və Macarıstandakı Peç Universitetində nümayiş etdirdi.

  TBMM Dostluq Gruplarının Təklifi, TC Xarici İşlər Nazirliyinin təsdiqləri, TC Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin olurlar ilə Müəllif hüquqları Ümumi Müdirliyi tərkibində GESAM Türkiyə Gözəl İncəsənət Əsəri Sahibləri Peşə Birliyi ilə Azərbaycana bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası, Albaniya - Tiran, İran - Təbriz, Polşa - Varşava Ukraynada - Kiyev, Livan - Beyrutda Qarışıq Sərgilərdə iştirak etdi və Mövlananı tanıtdı, İngilis kitablarını imzaladı və təqdim etdi.

  Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Müəllif hüquqları Ümumi Müdirliyi tərkibində fəaliyyət göstərən Türkiyə Gözəl İncəsənət Əsəri Sahibləri Peşə Birliyi (GESAM), "Türkiyə Sərgiləri" proqramı çərçivəsində Dünyada ilk dəfə hər ay Türkiyənin 81ilinde sərgi açaraq rekord qıraraq sənət dünyasına adını yazdırmışdır. Bu layihədə əslində iştirak edən sənətçi Can Akın: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Dənizli, Düzce, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük 42 şəhərdəki Qars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat ili əsərlərində iştirak edərək Mövlananı tanıtdı.

  Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Müəllif Hüquqları Baş Müdirliyi tərəfindən dəstəklənən "Böyükşəhər-Gündəlik: Təsviri Sənətlər və Müəllif hüquqları" fəaliyyətləri. GESAM Peşəkar Dərnəyinin təşkil etdiyi Balıkesir, Bursa, Dənizli, Eskişehir, Kocaeli, Konya sərgilərinə qatıldı.

  14 fərdi sərgiyə sahib olan sənətçi Giresun, İstanbul, İzmir, Muğla, Samsun, Zonguldak əyalətlərində və 51 ildə sərgilərə qatıldı. Türk və İngilis Mövlana şeir kitablarını şəhərlərdəki kitabxanalara və sərgilərə gələn sənətsevərlərə pulsuz olaraq payladı. Dostları ilə hər vilayətdəki Mədəniyyət və Turizm Müdirliyi tərəfindən tövsiyə olunan muzeylərə və tarixi və təbii ərazilərə baş çəkdi.

  Türkiyədə yaşayan xarici sənətçilərlə bir çox sərgilərdə iştirak edib, Moldova əsilli Beynəlxalq rəssam Ecaterina Nikolau Mövlana və Mədəniyyətini izah edərək Dünyada ilk dəfə "Mövlana və Semazenlerin" adlı sərgilərinə koordinatörlüğünü edərək Kocaeli - İzmit Gar İncəsənət Qalereyası, Respublika Parkı - İzmit Bələdiyyəsi sənət qalereyası və Sabancı Mədəniyyət Mərkəzində Fırlanan dərvişlər mətbuat və ictimaiyyət tərəfindən böyük maraq gördü.

  "Ece əmi The Ghazi & Little Can" hekayə kitabı və "SİZİN SİZİNİM" ilə "Tərbiyəçi, Yazıçı, Şair, Rəssam Nilüfer Dursun" və "Səni Sevirəm" - "Mənəvi Təmizlik Şairi Mövlana" - "Sevgi "Yaşamaq üçün" - Türkcə İngilis mistik şeirləri - Türkcə İngilis mistik şeirləri? Sərlövhəli şeir kitabı xaricdə, Amerika, Avstraliya və İngiltərədə böyük maraq gördü.

  Türkiyə və Dünya Edebiyatında ilk dəfə "KOSMİK ŞİİRLER" adını istifadə edərək və bu adla "Səndən Heç Ayrılmadım ki" Kosmik Şiirler Albümünü Şair Nilgün NART ilə bazara çıxarmışdır. Beləliklə, şeir sahəsində yeni bir məktəbə başladılar. Yaradılışa sevgi mövzusu olan bütün Kainatı əhatə edən bir povest ilə şeirlərində yeni bir cərəyanın qabaqcılı oldu. "Mən səndən heç ayrılmadım" Kosmik Şeirlər Albomu ən çox bəyənilən və internetdə istirahət edən Avropa və Amerikada bir nömrəli oldu.

  Şeirində sadə bir dil istifadə edərək, Almaniyanın Düsseldorf şəhərindən. Dream, Yaponiyada Mr Mikado Kamekido, Türkiyədə də Mr Can Akın olaraq tanınan Şair, bu şeirlərini hər həftə 1.500.000'u aşan pərəstişkarlarının internet ünvanına göndərməkdədir. Sosial Mediada ən çox izlənən 500 Türk siyahısında yer alır.
   
  Şair və fotoqraf Can AKIN tərəfindən təşkil edilən fəaliyyətlər; "Gəl, nə gəlirsənsə gəl, yenə gəl" şərtsiz xidmət altında həyata keçirilir.
   
  T. Ç Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Müəllif hüquqları Ümumi Müdirliyinə bağlı, Türkiyə Elm Və Ədəbiyyat Əsəri Sahibləri Peşə Birliyi İlesam üzvü olub, Türkiyə Gözəl İncəsənət Əsəri Sahibləri Peşə Birliyi Gesam, Mətbuat və yayım heyəti Başçısı və Kocaeli il nümayəndəsi və Kocaeli İl Bandrol Yoxlama komissiya üzvünün. O, eyni zamanda Beynəlxalq Polis Assosiasiyasının - Beynəlxalq Polis Birliyi Ipa - Peşəkar Birliyin üzvüdür ...   

 • Kötü         Çok İyi  Oyla 
             
  Tüm yazıları        ShareThis
    Geri  |  Arkadaşıma Gönder  |  Yazıcı Dostu
                   

      Hayat Verenler : Microsoft    HP Türkiye    PBS Bilişim    SAY Ajans    SFS - MAN    Superonline       

  Türk Liderler:

  Abbas Güçlü, Adil Karaağaç, Ali Ağaoğlu, <Ali Kibar, Adnan Nas, Adnan Polat, Adnan Şenses, Ahmet Başar, Ahmet Esen, Alber Bilen ,Ahmet Cemal Kura, Ali Abalıoğlu, Ali Naci Karacan, Ali Sabancı, Ali Koç, Ali Saydam, Ali Talip Özdemir, Ali Üstay, Arman Manukyan, Arzuhan Yalçındağ, Asaf Güneri, Atila Şenol, Attila Özdemiroğlu, Avni Çelik, Ayduk Koray, Aydın Ayaydın, Aydın Boysan, Ayhan Bermek, AyşeKulin, Ayten Gökçer, Başaran Ulusoy, BedrettinDalan, Bedri Baykam, Berhan Şimşek, BetülMardin, Bülend Özaydınlı, Bülent Akarcalı, Bülent Eczacıbaşı, Bülent Şenver, CağvitÇağlar, Can Ataklı, Can Dikmen, Can Has, Can Kıraç, Canan Edipoğlu, Celalettin Vardarsuyu, Cengiz Kaptanoğlu, Cevdetİnci, Çoşkun Ural, Cüneyt Asan, Cünety Ülsever, Çağlayan Arkan, Çetin Gezgincan, DenizAdanalı, Deniz Kurtsan, Didem Demirkent, Dilek Sabancı, Dr. Oktay Duran, Ege Cansel, Em. Org. Çevik Bir, Emre Berkin, Engin Akçakoca, Enver Ören, Erdal Aksoy, Erdoğan Demirören, ErhanKurdoğlu, Erkan Mumcu, Erkut Yücaoğlu, Ergun Özakat, Ergun Özen, Erol Üçer, Ersin Arıoğlu, Ersin Faralyalı, Ersin Özince, Ethem Sancak, Fatih Altaylı, Fatih Terim, Ferit Şahenk, Ferruh Tanay,Feyhan Kalpaklıoğlu, Feyyaz Berker, Fuat Miras, Fuat Süren, Füsun Önal, Göksel Kortay, Güler Sabancı, Güngör Kaymak, Hakan Ateş, Halit Soydan, Halit Kıvanç, Haluk Okutur, Haluk Şahin, Hamdi Akın, Hasan Güleşçi, HayrettinKaraca, Hazım Kantarcı, Hilmi Özkök, Hüsamettin Kavi, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hüsnü Özyeğin, Işın Çelebi, İbrahim Arıkan, İbrahim Betil, İbrahim Bodur, İbrahim Cevahir, İbrahim Kefeli, İdris Yamantürk, İhsan Kalkavan, İshak Alaton, İsmet Acar, İzzet Garih, İzzet Günay, İzzet Özilhan, JakKamhi, Kazım Taşkent, Kemal Köprülü, Kemal Şahin, Leyla Alaton Günyeli, LeylaUmar, Lucien Arkas, Mahfi Eğilmez, MehmetAli Birand, Mehmet Ali Yalçındağ, Mehmet Başer, Mehmet Günyeli, Mehmet Huntürk, Mehmet Keçeciler, Mehmet Kutman, Mehmet Şuhubi, Melih Aşık, Meltem Kurtsan, Mesut Erez, Metin Kalkavan, Metin Kaşo, Muharrem Kayhan, Muhtar Kent, Murat Akdoğan, Murat Dedeman, MuratVargı, Mustafa Koç, Mustafa Özyürek, Mustafa Sarıgül, Mustafa Süzer, Mümtaz Soysal, Nafi Güral, Nail Keçili, Nasuh Mahruki, Nebil Özgentürk, Neşe Erberk, Nevval Sevindi, Nezih Demirkent, Nihat Boytüzün, Nihat Gökyiğit, Nihat Sırdar, Niyazi Önen, Nur Ger, Nurettin Çarmıklı, Nuri Çolakoğlu, Nüzhet Kandemir, Oğuz Gürsel, Oktay Duran, Oktay Ekşi, Oktay Varlıer, Osman Birsel, Osman Şevket Çarmıklı, Ozan Diren, Özen Göksel, ÖzdemirErdoğan, Özhan Erem, Pervin Kaşo, R.BülentTarhan, Raffi Portakal, Rahmi Koç, Rauf Denktaş, Refik Baydur, Rıfat Hisarcıklıoğlu, SakıpSabancı, Samsa Karamehmet, Savaş Ünal, SedatAloğlu, Sefa Sirmen, Selçuk Alagöz, SelçukYaşar, Selim Seval, Semih Saygıner, SerdarBilgili, Sevan Bıçakçı, Sevgi Gönül, Sezen Cumhur Önal, SinanAygün, Suna Kıraç, Süha Derbent, Süleyman Demirel, ŞadanKalkavan, Şadi Gücüm, Şahin Tulga, Şakir Eczacıbaşı, Şarık Tara, Şerif Kaynar, ŞevketSabancı, Tan Sağtürk, Taner Ayhan, Tanıl Küçük, Tanju Argun, Tansu Yeğen, TavacıRecep Usta, Tayfun Okter, Tevfik Altınok, Tezcan Yaramancı, Tinaz Titiz, Tuna Beklevic, Tuncay Özilhan, Türkan Saylan, Uğur Dündar, Uluç Gürkan, Umur Talu, Ümit Tokçan, Üzeyir Garih, Vehbi Koç, Vitali Hakko, Vural Öger, Yaşar Aşçıoğlu, Yaşar Nuri Öztürk, Yılmaz Ulusoy, Yusuf Köse, Zafer Çağlayan, Zeynel AbidinErdem

  Tecrübeleriniz ve birikimleriniz toprak olmasın @ Copyright 2004 turklider.org