Ziynet Odası       Odam Olsun       Türklider Odaları       Sizin Odalarınız       Sohbet Odası       TV Odası       E-Kitap Odası       BŞenver       Gazete Odası       iPad       Hakkımızda       Şifremi Unuttum   

 

Prof.Dr.Ümit Özdağ Gözüyle Tüm Yazıları
       ShareThis

 

Prof. Dr. Ümit Özdağ Enstitü Başkanı
15.02.2013
Okunma Sayısı : 4396
Oy Sayısı : 1
Değerlendirme : 5
Popülarite : 0
Verdiğiniz Puan :
 

 Prof. Dr. Ümit Özdağ Enstitü Başkanı

Terörizm ve Terörizmle Mücadele


Enstitü Başkanı - Enstitü Başkanı

uozdag61@gmail.com


 Adı Soyadı :
Ümit ÖZDAĞ
 Doğum Yeri:Tokyo/Japonya'da doğmuştur
Doğum Tarihi:
03.03.1961

Eğitim Durumu


İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamlamıştır. Yüksek öğrenimini Münih kentinde Ludwig Maximilians Üniversitesi'nde siyasal bilgiler, felsefe ve iktisat fakültelerinde tamamlamış ve yüksek lisans çalışmasını "Türkiye'de planlı kalkınma ve Devlet Planlama Teşkilatı" üzerine hazırlamıştır.

Bildiği Yabancı Diller


İngilizce (Çok iyi)
Almanca (Çok iyi)

Akademik Kariyeri:


Prof. Dr. Ümit Özdağ, 1994 yılında "Avrasya Dosyası" adlı üç aylık uluslar arası ilişkiler ve stratejik araştırmalar dergisini çıkarmaya başlamış ve editörlüğünü yapmıştır. 1980'lerin sonundan itibaren terörizm ve etnik sorunlar konularında araştırmalar yapan Özdağ, 1990'lı yıllar boyunca Doğu, Güneydoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerimizden göç alan illerde sosyo-politik içerikli saha araştırmaları yapmıştır. 1996 senesinde Kuzey Irak'ta ekonomik merkezli araştırmalar gerçekleştirmiştir.

 Ümit Özdağ, 1997-1998 senelerinde ABD'de Baltimore/Towson Üniversitesi'nde küreselleşme, Avrasya'da etnik sorunlar konularında araştırmalar yapmış ve aynı konularda ders vermiştir. Ümit Özdağ 1999 senesinde dünyanın en büyük stratejik araştırma merkezlerinden birisi olan Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'ni (ASAM) kurmuş ve başkanlığını üstlenmiştir. 2000 yılında ASAM'a bağlı olarak çalışan "Ermeni Araştırmaları Enstitüsü"nü kurmuştur.

Ümit Özdağ, 2000 yılında "Stratejik Analiz" adlı aylık strateji dergisinin yayına geçirmiştir. 2001 senesi başında "Ermeni Araştırmaları" adlı üç aylık dergiyi yayına başlatmıştır. 2002 senesinde Londra'da "The Review of International Affairs" adlı üç aylık dergiyi ve "Ankara Papers" adlı kitap dizisini Frank Cass yayınevi ile birlikte yayınlamaya başlamıştır. 2001 yılında siyaset bilimi profesörü olan Özdağ, 2003'de ASAM Başkanlığından ayrılmıştır.

 Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Prof Dr. Ümit Özdağ 2005 yılından bu yana 21. Yüz Yıl Türkiye Enstitüsü Başkanlığını yürütmektedir. Prof.Dr. Ümit Özdağ  "21. Yüzyıl" adlı üç aylık düşünce dergisinin yayın kurulu başkanlığını yapmaktadır.

Güvenlik bilimleri, ,istihbarat bilimi düşük yoğunluklu çatışma, etnik sorunlar, Avrupa Birliği, Avrasya ve Ortadoğu konularında çalışan Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın yayınlanmış on üç kitabı, dört tercüme kitabı, Avrasya Dosyası, Stratejik Analiz, Türk Yurdu gibi dergi  ve Yeniçağ ve Akşam gibi gazetelerde yayınlanmış 300'ün üzerinde makalesi mevcuttur.  

 Kitapları

1)         Atatürk ve İnönü Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri, Gündoğan Yayınları, Ankara 1990 ve 2. Baskı, Bilgeoğuz Yayınları, 2006 İstanbul.
2)         Değişen Dünya Dengeleri ve Basra Körfezi Krizi, Hikmet Neşriyat, İstanbul 1990.
3)         Menderes ve İnönü Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri ve 27 Mayıs İhtilali, Boyut Yayınları, İstanbul 1996.
4)         Türkiye, Kuzey Irak ve PKK (Bir Gayri Nizami Savaşın Anatomisi) ASAM Yayınları, Ankara 1999.
5)         Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, 3. baskı Jeopolitik Bir İnceleme, ASAM Yayınları, Ankara 2003.
6)         Türkiye'de Düşük Yoğunluklu Çatışma ve PKK, Üçok Yayıncılık, Ankara 2005.
7)         Yeniden Türk Milliyetçiliği, 1. Baskı Ankara 2003, 4. Baskı, Ankara 2006.
8)         Ülkücü İktidar, İstanbul 2006
9)         Gelecek 1000 Yılda da Buradayız, 1. Baskı Ankara 2003, 4. Baskı Ankara 2006.
10)       Kürtçülük Sorununun Analizi ve Çözüm Politikaları, Bilgi Yayınevi Ankara 2006.
11)       Türk Ordusunun PKK Operasyonları , Pegasus Yayınları, 6 Baskı, İstanbul 2007. (Türkiye'de Düşük Yoğunluklu Çatışma ve PKK adlı kitabın genişletilmiş ve geliştirilmiş şeklidir)
12)       Kerkük, Irak ve Ortadoğu, Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul 2007.
13)       Türk Ordusunun Kuzey Irak Operasyonları, Pegasus Yayınları, İstanbul 2008.
14)       Telafer-Bir Türkmen Kentinin Amerikan Ordusu ve Peşmergelere Karşı Savaşı, Fark Yayıncılık, Ankara 2008.
15)     İstihbarat Teorisi, Kripto Kitaplar, Ankara 2008.
16)     PKK-Pusu ve Katliamların Kronolojisi, Kripto Kitaplar,
17)     Ermeni Psikolojik Savaşı, Kripto Kitaplar, (Prof. Dr. Özcan Yeniçeri ile)
18)     Türk Sorunu , Kripto Kitaplar 2009
19)     Türk Ordusu PKK'yı Nasıl Yendi? Türkiye PKK'ya Nasıl Teslim Oluyor?, Kripto Kitaplar, 2010
20)    Doğu Raporu, Kripto Kitaplar, 2011
21)    İkinci Tek Parti Dönemi , Kripto Kitaplar, 2011

Tercüme Eserler


- Bilim ve Bilgeliğin Savaşı, F. Nietzsche, Imge Kitapevi, Ankara 1990
- Gelecekteki Felsefe, F. Nietzsche, Imge Kitapevi, Ankara 1994

- Tan Kızıllığı, (Ahlaksal Önyargılar Üzerine Düşünceler), F. Nietzsche, İmge Kitapevi, Ankara 1997
- Siyasi İslam ve Panislamizm, Rehber Yayınları, Ankara 1993

İngilizce Kitaplar


-          Cultural Structure and Cultural Identity Problem, IN Southeastern Anatolia Region and Among Those Who İmgrated From Eastern And Southeastern Anatolia Region to West, (Prof. Dr. Kemal Görmez ve Doç. Dr. Erol Göka ile birlikte) Ankara 1996.
-          Low Intensity Conflict in Turkey, Frank Cass, Londra 2003.

Tercüme Kitaplar


1)         Bilim ve Bilgeliğin Savaşı, F. Nietzsche, Imge Kitapevi, Ankara 1990
2)         Gelecekteki Felsefe, F. Nietzsche, Imge Kitapevi, Ankara 1994.
3)         Tan Kızıllığı, (Ahlaksal Önyargılar Üzerine Düşünceler), F. Nietzsche, İmge Kitapevi, Ankara 1997.
4)         Siyasi İslam ve Panislamizm, Rehber Yayınları, (Prof. Dr. Mümtazer Türköne ile birlikte) Ankara 1993.

Editörlük Yapılan Eserler


 1)         Güneydoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'dan Göç Eden Yurttaşlar Hakkında Sosyoekonomik Araştırma, (Prof. Dr. Kemal Görmez ve Doç. Dr. Erol Göka ile birlikte) Türk Metal Yayınları, 2. Baskı Ankara 1996.
2)         Terörizm İncelemeleri, (Teori, Örgütler, Olaylar) (Prof.Dr. Osman M. Öztürk ile) ASAM Yayınları, Ankara 2001.
3)         Irak Krizi, (S. Laçiner ve Serhat Erkmen ile ) ASAM Yayınları, Ankara 2002
4)         21. Yüz Yılda Türk Dünyası Jeopolitiği Cilt I (Dr Yaşar Kalafat, M.S. Erol ile) ASAM Yayınları, Ankara 2003.
5)         21. Yüz Yılda Türk Dünyası Jeopolitiği Cilt II (Dr Yaşar Kalafat, M.S. Erol ile) ASAM Yayınları, Ankara 2003.
6)         21. Yüz Yılda Türk Dünyası Jeopolitiği Cilt III, (Dr Yaşar Kalafat, M.S. Erol ile) ASAM Yayınları, Ankara 2003.

İngilizce Makaleler


-          "Turkey and the EU: A Geopoliticak Examination", Turkish Policy Quarterly, Winter 2003.
-          "Winning a Low Intensity Conflict:Drawing Lessons from the Turkish Case", (Ersel Aydınlı ile beraber) Democracies and Small  Wars, (ed. Efraim İnbar), Frank Cass, London 2003.

1986 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

1990 senesinde "Atatürk ve İnönü Döneminde ordu-siyaset ilişkileri" konulu çalışması ile siyaset bilimi doktoru olmuştur.

Dr. Özdağ, 1993 yılında "Menderes Döneminde ordu-siyaset ilişkileri ve 27 Mayıs askeri hareketi" konulu tezi ile "Siyasal Teori Doçenti" unvanını almıştır.


Kötü         Çok İyi  Oyla  
  Geri  |  Arkadaşıma Gönder  |  Yazıcı Dostu
 
Tüm yazıları
ShareThis

    Hayat Verenler : Microsoft    HP Türkiye    PBS Bilişim    SAY Ajans    SFS - MAN    Superonline       

Türk Liderler:

Abbas Güçlü, Adil Karaağaç, Ali Ağaoğlu, <Ali Kibar, Adnan Nas, Adnan Polat, Adnan Şenses, Ahmet Başar, Ahmet Esen, Alber Bilen ,Ahmet Cemal Kura, Ali Abalıoğlu, Ali Naci Karacan, Ali Sabancı, Ali Koç, Ali Saydam, Ali Talip Özdemir, Ali Üstay, Arman Manukyan, Arzuhan Yalçındağ, Asaf Güneri, Atila Şenol, Attila Özdemiroğlu, Avni Çelik, Ayduk Koray, Aydın Ayaydın, Aydın Boysan, Ayhan Bermek, AyşeKulin, Ayten Gökçer, Başaran Ulusoy, BedrettinDalan, Bedri Baykam, Berhan Şimşek, BetülMardin, Bülend Özaydınlı, Bülent Akarcalı, Bülent Eczacıbaşı, Bülent Şenver, CağvitÇağlar, Can Ataklı, Can Dikmen, Can Has, Can Kıraç, Canan Edipoğlu, Celalettin Vardarsuyu, Cengiz Kaptanoğlu, Cevdetİnci, Çoşkun Ural, Cüneyt Asan, Cünety Ülsever, Çağlayan Arkan, Çetin Gezgincan, DenizAdanalı, Deniz Kurtsan, Didem Demirkent, Dilek Sabancı, Dr. Oktay Duran, Ege Cansel, Em. Org. Çevik Bir, Emre Berkin, Engin Akçakoca, Enver Ören, Erdal Aksoy, Erdoğan Demirören, ErhanKurdoğlu, Erkan Mumcu, Erkut Yücaoğlu, Ergun Özakat, Ergun Özen, Erol Üçer, Ersin Arıoğlu, Ersin Faralyalı, Ersin Özince, Ethem Sancak, Fatih Altaylı, Fatih Terim, Ferit Şahenk, Ferruh Tanay,Feyhan Kalpaklıoğlu, Feyyaz Berker, Fuat Miras, Fuat Süren, Füsun Önal, Göksel Kortay, Güler Sabancı, Güngör Kaymak, Hakan Ateş, Halit Soydan, Halit Kıvanç, Haluk Okutur, Haluk Şahin, Hamdi Akın, Hasan Güleşçi, HayrettinKaraca, Hazım Kantarcı, Hilmi Özkök, Hüsamettin Kavi, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hüsnü Özyeğin, Işın Çelebi, İbrahim Arıkan, İbrahim Betil, İbrahim Bodur, İbrahim Cevahir, İbrahim Kefeli, İdris Yamantürk, İhsan Kalkavan, İshak Alaton, İsmet Acar, İzzet Garih, İzzet Günay, İzzet Özilhan, JakKamhi, Kazım Taşkent, Kemal Köprülü, Kemal Şahin, Leyla Alaton Günyeli, LeylaUmar, Lucien Arkas, Mahfi Eğilmez, MehmetAli Birand, Mehmet Ali Yalçındağ, Mehmet Başer, Mehmet Günyeli, Mehmet Huntürk, Mehmet Keçeciler, Mehmet Kutman, Mehmet Şuhubi, Melih Aşık, Meltem Kurtsan, Mesut Erez, Metin Kalkavan, Metin Kaşo, Muharrem Kayhan, Muhtar Kent, Murat Akdoğan, Murat Dedeman, MuratVargı, Mustafa Koç, Mustafa Özyürek, Mustafa Sarıgül, Mustafa Süzer, Mümtaz Soysal, Nafi Güral, Nail Keçili, Nasuh Mahruki, Nebil Özgentürk, Neşe Erberk, Nevval Sevindi, Nezih Demirkent, Nihat Boytüzün, Nihat Gökyiğit, Nihat Sırdar, Niyazi Önen, Nur Ger, Nurettin Çarmıklı, Nuri Çolakoğlu, Nüzhet Kandemir, Oğuz Gürsel, Oktay Duran, Oktay Ekşi, Oktay Varlıer, Osman Birsel, Osman Şevket Çarmıklı, Ozan Diren, Özen Göksel, ÖzdemirErdoğan, Özhan Erem, Pervin Kaşo, R.BülentTarhan, Raffi Portakal, Rahmi Koç, Rauf Denktaş, Refik Baydur, Rıfat Hisarcıklıoğlu, SakıpSabancı, Samsa Karamehmet, Savaş Ünal, SedatAloğlu, Sefa Sirmen, Selçuk Alagöz, SelçukYaşar, Selim Seval, Semih Saygıner, SerdarBilgili, Sevan Bıçakçı, Sevgi Gönül, Sezen Cumhur Önal, SinanAygün, Suna Kıraç, Süha Derbent, Süleyman Demirel, ŞadanKalkavan, Şadi Gücüm, Şahin Tulga, Şakir Eczacıbaşı, Şarık Tara, Şerif Kaynar, ŞevketSabancı, Tan Sağtürk, Taner Ayhan, Tanıl Küçük, Tanju Argun, Tansu Yeğen, TavacıRecep Usta, Tayfun Okter, Tevfik Altınok, Tezcan Yaramancı, Tinaz Titiz, Tuna Beklevic, Tuncay Özilhan, Türkan Saylan, Uğur Dündar, Uluç Gürkan, Umur Talu, Ümit Tokçan, Üzeyir Garih, Vehbi Koç, Vitali Hakko, Vural Öger, Yaşar Aşçıoğlu, Yaşar Nuri Öztürk, Yılmaz Ulusoy, Yusuf Köse, Zafer Çağlayan, Zeynel AbidinErdem

Tecrübeleriniz ve birikimleriniz toprak olmasın @ Copyright 2004 turklider.org