Ziynet Odası       Odam Olsun       Türklider Odaları       Sizin Odalarınız       Sohbet Odası       TV Odası       E-Kitap Odası       BŞenver       Gazete Odası       iPad       Hakkımızda       Şifremi Unuttum   


 

Üzeyir Garih Gözüyle 


Resmimi Düzenleyeyim
HAYAT
HAYAT"Üzeyir Garih'ten... "Ruhu şad, nekanı cennet olsun.HAYAT, havaya attığımız 5 topla oynanan bir oyundur. Bu toplardan sadece bir tanesi lastiktir, diğer toplar ise camdandır. Bu toplar; *işimizi*, *ailemizi*, *sağlığımızı*, *dostlarımızı *ve *benliğimizi* temsil etmektedir. Bu 5 top içinde bir tek İŞİMİZ lastik toptur. Onu düşürürsek zıplatabiliriz. Ancak diğer 4 top camdan yapıldığından, düşerse kırılırlar ve yerlerine konulamazlar. Bunu fark etmeli ve hayatımızı bu dengeye göre kurmalıyız. Oysa hepimiz O lastik topu tutabilmek uğruna, diğerlerini kırıp dökeriz. Dostlarınızı çantada keklik sanmayın. Sıkıca sarılın onlara, tıpkı hayata sarıldığınız gibi. Çünkü onlarsız hayat anlamsızdır. Hayatı çok hızlı koşmayın. Nereden geldiğinizi ve nereye gittiğinizi unutmayın. Hayatın bir yarış

2327 defa okundu.

yazının tamamı...
Gençlere Öğütler ÜZEYİR GARİH
Gençlere Öğütler ÜZEYİR GARİHAnısınaİnsanlar geleceklerini düşünmek, planlamak ve planlarını uygulayabilmek aşamasına gelebildikleri oranda mutlu olurlar. Aslında mutluluk insanın maddi ve manevi yaşamında yukarıya giden bir eğilim şeklinde de tanımlanabilir. Artan maddi ve manevi başarı genelde insanları mutlu kılar.Eğitim düzeyi gün geçtikçe yükselen pırıl pırıl bir gençliğe sahip olmamız gelecek için bizi her yönden bizi umutlandırıyor. Bir zamanlar bizleri ürküten dış ülkelere beyin göçü bugün için bir avantaj gibi görünmeye başlamıştır. Yabancı ve özellikle batı ülkelerinde kısa veya uzun süreli olarak iş bulup çalışmaya başlayan gençlerimiz, bir yandan üstün beyin gücümüzü dünyaya kanıtlarken diğer yandan yurdumuzun, ülkemizin ve ulusumuzun en büyük gereksinimlerinden biri olan tanıt

10535 defa okundu.

yazının tamamı...
Evde Ağırlama Teknikleri
Evde Ağırlama TeknikleriÜzeyir Garih...Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur....Evde Ağırlama TeknikleriÖzellikle şirketlerin  üst yönetimlerinde bulunan kişilerin  işlerinin, halkla ilişkilere verdikleri önem oranında geliştiği bir gerçektir.Bu tür yöneticilerin, evlerinin elverdiği olanaklara göre az sayıda veya çok sayıda konuğu evlerinde ağırlamaları konukları  üzerinde daha olumlu bir izlenim oluşturur. Çoğu iş ilişkilerinin  temeli genelde bu tür breberliklerle atılır.Evde yapılacak küçük gruplar halindeki bir ağırlama sırasında güzel bir yemeğin ve hoş bir sohbetin , ziyaret süresince oluşturacağı atmosfer insanların birbirlerini dah

9676 defa okundu.

yazının tamamı...
Konuşmada Maksada Ulaşma
Konuşmada Maksada UlaşmaÜzeyir Garih....Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur......Konuşmada Maksada UlaşmaGeçenlerde iş adamlarının  bir kuruluşunun düzenlediği  bir toplantıya dinleyici sıfatı ile katıldım.Toplantının  ana amacı  devlet otoritelerinin  temsilcilerine bazı önemli mesajlar vermekti.Toplantılarda konuşmacıların  genelde tek bir mesaj vurgulamaları etkinliği artırır.Çok değerli çeşitli konuşmacılar sıra ile söz aldılar.Herbir konuşmacının  irticalen veya okuyarak yaptıkları konuşmaların  birden çok  mesaj  kapsadığına, bu  mesajlardan  bazılarının  çeşitli konuşmacılarca tekrarland

6377 defa okundu.

yazının tamamı...
İş Hayatında Soru Sorma Teknikleri
İş Hayatında Soru Sorma TeknikleriÜzeyir Garih....Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....İş Hayatında Soru Sorma TeknikleriSoru sorma, her gün , günlük hayatımızda , iş hayatımızda devamlı yaptığımız bir şeydir. Soru sorma, cevap alma, iletişimin en basit şekli olsa gerek. Özellikle iş hayatında astlarımıza ve üstlerimize soru sormak ve uygun zaman içinde cevap almak  sureti  ile olan biten  hadiselerden , işlerin  zaman içinde  cevap almak sureti ile olan  biten  hadiselerden, işlerin  gidişatında haberdar oluruz.Soru Sorma; Mesaj mı, Bilgi Alma mı?Ancak soru sormak her zaman  bir bilgi almaya matuf olmamaktadır

8582 defa okundu.

yazının tamamı...
Toplum Karşısında Konuşma
Toplum Karşısında KonuşmaÜzeyir Garih...Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur......Bir konuşma yaparken  espri  zannedildiğinin aksine çok  önemli bir iştir. Espri  anlayışını sergileyebilmek, dinleyiciler ile konuşmacı arasındaki iletişimi olumlu yönde etkiler.Mark Twain, Ronal Reagen, Winston Churchill gibi  konuşma ustaları  konuşmalarını daima zemin ve zamana göre uygun espirilerle donatmışlardır.Bir konuşma yaparken espri anlayışını sergilemek  dinleyiciler ile konuşmacı arasındaki iletişimi olumlu  yönde etkiler.Ancak uygun  esprileri cümleler arasına sokuşturmak, herkesin harcı değildir.Büyük kurumların 

6707 defa okundu.

yazının tamamı...
Etkin Konuşma
Etkin KonuşmaÜzeyir Garih...Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....Etkin KonuşmaGeçenlerde elime geçen Aram Bakshian  Jr tarafından  yazılmış  ve ABD'nin en çok satılan kitaplarından  biri olan "American Speaker" kitabını gözden  geçirme fırsatını buldum.Yazarın yapmış olduğu bilimsel  araştırmalara göre başarı  ve başarısızlığa neden olan önemli  ögelerden  biri de kurumların  başında bulunanların konuşma tarzlarıdır. Doğru fikir ve görüşler ilgililerce benimsenmedikçe uygulama olanağını bulamazlar. Her tür kurumda iletişimin  ihmal edilmeyecek bir enstrüman olduğunu vurgulayan Bakshian'a göre, iletişi

6559 defa okundu.

yazının tamamı...
Davet Ve Ziyafet Organizasyonları
Davet Ve Ziyafet OrganizasyonlarıÜzeyir Garih.....Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.......Gazetecilik, haber alma iletişim, araştırma, halkla ilişkiler, kamuoyu oluşturma, doğru  bilgi verme, halkın  avukatlığını yapma, devlet  yönetiminde yanlışları olduğu kadar, doğruları  gösterme gibi birçok  işlevin  bir bileşkesi olarak  nitelendirilebilir. Gazeteci  bir yandan  yukarıda sayılan  bu işlevlerden biri üzerinde uzamanlık kazanıp, en başta yarışabilmek için gerekli  bilgilerle donanırken, diğer yandan, bu sıralama, fonksiyonların  tümü konusunda bir genel bilgi sahibi olma durumunda olursa mesle

7251 defa okundu.

yazının tamamı...
Yönetici adayları İçin Yaşamda Protokol Kuralları
Yönetici adayları İçin Yaşamda Protokol KurallarıÜzeyir Garih.....Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.......Genç işadamlarının kendilerini kabul ettirebilmeleri, çevrelerinde olumlu bir izlenim  oluşturabilmeleri için neler yapmaları  gerekiyor?Çok sevdiğim bir atasözü vardır."İnsanlar görünümlerine göre karşılanırlar, kişliklerine göre uğurlanırlar." Benim bu  söze eklemek istediğim bir nokta var. İnsanların  kişilklerine göre uğurlanabilmeleri için önce karşılanabilmeleri gerekir. Dolayısıyla kişilik ilk izlenim  içinde yer almaz, onun  görülebilmesi için tanışma, konuşma gereklidir. Bunun için de her şeyden önce ilk izlenimde

6192 defa okundu.

yazının tamamı...
Şirket Tarihini Oluşturma
Şirket Tarihini OluşturmaÜzeyir Garih...Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....Her genç liderde hür teşebbüste, bürokraside veya politikada üst  düzeylerde görev almaya adaydır.Aynı şekilde her yeni kurulan şirket büyümeye ve ülkenin önde gelen şirketleri arasında yer alma şansına sahiptir.Gelişen kişiler, gelişmelerinde etkin olayları ve bu olaylardan  edindikleri deneyimleri yerlerini alacak yeni nesle aktarma durumundadırlar. Şirket Tarihçesini CanlandırmakAynı şekilde gelişen şirketler, gelişmelerinin üst aşamalarında bu gelişmeyi sergilemek, yıllar içinde erişilen noktaları  gösterebilmek isteğini taşırlar.Başka bir deyimle şirket tarihç

4676 defa okundu.

yazının tamamı...
Başarıyı Sağlayan Temel Unsurlar
Başarıyı Sağlayan Temel UnsurlarÜzeyir Garih...Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....Başarıyı Sağlayan Temel UnsurlarBenim  çok sevdiğim  ve saydığım  bir ağabeyim  olan Dr. Necdet Egeran 'la keyifli bir görüşme yapmıştım. Kendileriyle görüşür ve tartışırken  Türkiye'de iş dünyasının  ve işadamının  başarılı  olma koşulları üzerinde oldukça ilginç  fikirlere  sahip olduğunu gördüm. Beni çok etkileyen  sözleri söyledi, ben de bunların  notlarını almaya çalıştım.Bu yazıyı  kendisinden  almış olduğum  ilhamla aktarmayı  da, özellikle genç işadamları  için de çok faydalı 

7102 defa okundu.

yazının tamamı...
Yol Gösteren Felsefi Deyimler
Yol Gösteren Felsefi DeyimlerÜzeyir Garih....Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....Yol Gösteren Felsefi DeyimlerÇeşitli  dergi ve kitaplardan okuduğum, kanımca derin bir felsefesi olan bazı deyimleri  dile getirmeye çalışacağım. Bilgi hakkında Çin atasözleri -         Bilmeyen ve bilmediğini bilen  çocuktur, ona öğretin.-         Bilen  ve bildiğini  bilmeyen uykudadır, onu uyandırın.-         Bilmeyen  ve bilmediğini bilmeyen aptaldır,  ondan  sakının.-       &nbs

7379 defa okundu.

yazının tamamı...
İkinci Nesle Doğru
İkinci Nesle DoğruÜzeyir Garih...Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....İkinci Nesle DoğruTürkiye'de birinci nesil  tarafından kurulmuş  ve geliştirilmiş kurumlarda yönetim  ikinci neslin  ellerine teslim edilme aşamasındadır. Acaba bu tür bir el değiştirmede yönetim  gerçekten  de tam anlamıyla ikinci  nesle teslim edilmeli midir?Burada önemli  bir durum ortaya çıkmaktadır.Kurumun tek ana varisi olması  halinde bile, o tek varisin kurumu yönetme kapasitesi acaba yeterli olacak mıdır?Birden Fazla VarisKurumda eş statüde iki veya daha fazla varis olduğu taktirde bir ekip  çalışması ruhunun  mevcut olmama

5306 defa okundu.

yazının tamamı...
Genç Yöneticiler
Genç YöneticilerÜzeyir Garih...Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....Genç YöneticilerBu bölümü, bir karlılık merkezinden  sorumlu duruma yeni geçmiş genç yönetici arkadaşlarıma birikimlerimin sonuçlarını  yansıtmak  ve yol gösterici  olabilmek gayesiyle kaleme  aldım. Genç Yöneticilere 17 ÖneriGenç yöneticiler burada belirtilen 17 öneriyi uygularlarsa, işlerinde çok başarılı olacaklardır. 1- Her alanda değişimin  hızla geliştiği   ve yönetimin  gittikçe daha komplike bir durum arz ettiği günümüzde, geleceğe daha iyi  hazırlıklı olabilmek için yönetim  biçimimiz ve kararlarımızın yüzeysel , kulaktan dol

6393 defa okundu.

yazının tamamı...
İşten Ayrılmada Zerafet
İşten Ayrılmada ZerafetÜzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur......İşten Ayrılmada ZerafetBir kurumda çalışmakta olan kişilerin, herhangi bir sebeple kurumdan  ayrılmaları  olağandır.Öteden  beri kurumda çalışıp, kurum  felsefesini ve kimliğini benimsemiş ve kendilerine mal etmiş kişilerin  başka bir kurumdan  gelen, kendilerine daha iyi bir gelecek  sağlayacağına inandıkları ilginç  bir teklif aldıklarında bunun hemen gözardı etmeleri düşünülemez.Kurumdan AyrılmaHele çalıştıkları kurumda önlerini herhangi bir nedenle tıkanmış görürlerse veya kendileri için artık iyi bir geleceğin  bulunacağına dair ina

6430 defa okundu.

yazının tamamı...
Büyük Bir Müessesede Yükselme
Büyük Bir Müessesede YükselmeÜzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....Büyük Bir Müessesede YükselmeDilerseniz üniversite mezunu ve büyük  bir kuruluşta uzman , uzman yönetici veya yönetici olarak yükselmek  isteyen  gençlerin  izlemeleri  gerekli tutumları inceleyip iredelemeye çalışalım.Özellikle ülkemizde, ülke çapında bir "Büyük Kuruluş Ekolü" mevcut değildir. Bunun yerine büyük  kuruluşların kendi içlerinde geliştirdikleri "Ekol" ler mevcuttur. İş bilgisi ve tecrübesinin yanısıra özellikle ülkemizde müessese, bilgi, gelenek ve deneyiminin çok kıymetli ve gerekli olduğu kanısındayız.Aynı İşletmede Başlama ve Biti

5470 defa okundu.

yazının tamamı...
Kariyer Planlamada İş Değişimi
Kariyer Planlamada İş DeğişimiÜzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....Kariyer Planlamada İş DeğişimiHer büyük  kurumda işe başlayıp  profesyonel kariyerini  aynı kurumda bitirmeyi  planlayan  gençlere çok rastlanmaktadır.Sebat ve vefa, çalışan  kesimin en mümeyyiz vasıflarıdır.Aynı işte sebat etmek, çalışanlar için uzun vadede çok  geçerli politikadır.Genç arkadaşlar büyük ümitlerle kurumda çalışmaya başlarken öğrenme ve özümseme ilk  yıllarda adeta hiperbolik bir ivme ile gelişir ve artar.Yaptıkları işlerle direkt ilgili teknik bilgileri kapsamlı bir şkeilde algılarken, bu gençler şirket içi davranış alı

4983 defa okundu.

yazının tamamı...
Kurumlarda Tepeye Tırmanma Yolları
Kurumlarda Tepeye Tırmanma YollarıÜzeyir Garih...Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur......Kurumlarda Tepeye Tırmanma YollarıÖzellikle patronal sistemden kurumlaşmaya doğru giden ve bunu başarma yolunda olan şirketlerde tepeye tırmanma yolunda, bu işe kendini aday gören kişiler arasında zaman zaman açık, zaman zamansa gizli bir mücadeleye tanık oluyoruz. Sözü edilen adayların bir kısmı kendi konularında bölümleri içinde tek uzman olarak görünen kişilerdir.Vazgeçilmez Adam PozisyonundakilerKendiler, haricileri tarafından genellikle çok mantıklı görünen ve muhataplarında, kendi uzmanlık bilgileri dolayısı ile pek tartışılmayan argümanlar ileri sürerek departman

5745 defa okundu.

yazının tamamı...
Yuppi'lere Öneriler
Yuppi'lere ÖnerilerÜzeyir Garih...Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....Yuppi'lere Önerilerİş hayatına atılan gençler yönetici veya uzman olmaya adaydırlar. Gençler hiyerarşi merdivenlerini tırmanırken  kendilerini kanıtlama zorunluluğu ile karşı karşıyadırlar. Amirlerine karşı bu  zorunluluk  olduğu gibi  kendilerine karşı da aynı zorunluluk vardır.Genç yönetici veya uzman  adayı, hedeflediği pozisyon  ve masaya doldurabileceğini önce kendine, sonra da yükselmesinde etkili olabilecek  kişilere kendi dar kamuoyu çevresinde de kanıtlanmakla yükümlüdür.Kendini KanıtlamakBu husus herhangi bir yönetici ve uzman adaYında olduğ

5915 defa okundu.

yazının tamamı...
Türkiye'de Jaycees'ler
Türkiye'de Jaycees'lerÜzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....Türkiye'de Jaycees'lerDünyada 102 ülkede 400.000 kişinin  üzerinde üyesi bulunan Jaycees veya JIC ismi ile anılan, uluslararası ve Batı'da "Gençliğin  Ticaret Odaları" olarak bilinen bir gençlik  teşkilatı mevcuttur. Merkezi ABD'nin  Miami kentinde müstakil bir binada bulunan  ve merkez bütçesi  yılllık 5 milyon  ABD dolarına yaklaşan bu kurumun, Türkiye'mizde , başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir ve Antalya'da federatif şekilde yönetilen  şubelerinde 200'ü aşkın  üyesi mevcuttur. Kuruma ÜyelikDünyada "Junior Chamber

9295 defa okundu.

yazının tamamı...
Mühendisler ve Mühendislik
Mühendisler ve MühendislikÜzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....Mühendisler ve MühendislikGeçenlerde İstanbul ve İzmir'de TBMMOB tarafından  makine ve tesisat mühendisliğini konu alan  ve muhtelif  konuşmacı  panel  ve sempozyumları içeren muhtelif toplantılar yapıldı. Konuşmacı olarak çağrıldığım  ve dinleyici  olarak  katılma şansına sahip olduğum toplantılarda makine mühendisliği, tesisat mühendisliği, bunların  geçmişi, halihazır durumları ve gelecekleri hakkında sergilenen çok değerli fikirleri dinledim. Hemen hepsini uygun  gördüğümü belirtmek istiyorum.Türkiye'de Mühendisliğin SeyriAslı

6223 defa okundu.

yazının tamamı...
İşsizlik Ortamında Kendini Takdim
İşsizlik Ortamında Kendini TakdimÜzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....İşsizlik Ortamında Kendini TakdimÜlkemizde özellikle iyi yetişmiş entelektüel kesimde bir işsizilik olduğu açıka sezilmektedir.Gün geçmiyor ki yüksek tahsili iyi yetişmiş bir genç  büyük şirket ve müesseselere iş için müracat etmesin.Batı dünyasının  ekonomik  konjonktürü bir işsizlik doğurmuştur.Avrupa ve Amerika'da mevcut resesyon, oralarda okumuş ve yetişmiş  gençlerimizi gene oralarda hüküm  süren işsizlik sonucu  yurda dönme mecburiyetinde bırakmaktadır.Çif Pasaportlu Gençlerİleri ülkelerde yaşayan gençlerimizin yurda dönmeleri belki de b

4786 defa okundu.

yazının tamamı...
Meslek Edinme Ve İstihdam
Meslek Edinme Ve İstihdamÜzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....Meslek Edinme Ve İstihdamGeçenlerde özel bir eğitim kurumunun meslek edinme kurslarını başarı ile bitiren gençlere sertifikalarının verilmesi münasebetiyle düzenlenen bir panele konuşmacı olarak katıldım. Pırıl pırıl erkekli kızlı genç bir topluluğu, bir meslek edinmiş olmanın verdiği heyecanla orada geleceğe ümitle bakar durumda gördüm.Gençlerimiz işsizliğe terkedildikleri takdirde Türkiye'de sosyal huzursuzluklar ortaya çıkacaktır.Bilgiye GüvenmeGerçekten de çoğu lise mezunu olan bu gençlerin çok kısa sürede hiç bilmedikleri yepyeni bilgiler nedeni ile daha uzun olur olmaz birço

5359 defa okundu.

yazının tamamı...
Gençlere Meslek Seçiminde Yardımcı Olmanın Yolları
Gençlere Meslek Seçiminde Yardımcı Olmanın YollarıÜzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....Gençlere Meslek Seçiminde Yardımcı Olmanın YollarıGençlerin meslek seçerken dikkat etemleri gerekli en önemli faktör; seçenekleri meslekleri sevmeleri ve yeteneklerinin de seçecekleri mesleğe uygun olmasıdır. İnsanlar ancak sevdikleri bir işi yaptıkları takdirde doğruya erişebilirler. İnsan aslında bir biyolojik bilgisayara benzetilebilir. Birçok programları vardır. Psikolojik programında devamlı uğraşı, hırs, saldırganlık ve bencilliği yer alır.Meslek Seçiminde Etkili Olan İki Faktörİnsanın iş hayatında başarıya ulaşabilmesi için,  işi ile sürekli uğ

6018 defa okundu.

yazının tamamı...
Derinliğine Öğrenme
Derinliğine ÖğrenmeÜzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....Derinliğine ÖğrenmeGençliğimiz büyük bir gayret sarfederek  üniversitede okuma ve meslek sahibi olma arzusunda.Bu mesleğin kendisine bir yaşam olanağı sağlayacağı düşüncesinde.Bana kadar ulaşan , dostlarının önerileriyle bir iş bulma arzusu ile tutuşan, mesleklerine uygun iş bulamayan gençler çoğunlukta.Hayatta başarı sevilen bir mesleğin uygulanması ile elde edilir.Tahsil Branşı İle Meslek ArasındakiBu gençler mesleklerini uygulama sevda, arzu ve kompleksiyle kapı kapı dolaşmakta ancak arzularını tatmin edecek mesleklerine uygun bir iş bulamamanın burukluğunu bünyelerinde devamlı

4691 defa okundu.

yazının tamamı...
İşe Girmede İlk İzlenim
İşe Girmede İlk İzlenimÜzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....İşe Girmede İlk İzlenimGünümüzde özellikle yüksek  eğitim  görmüş kişilerin  kaliteli kurumlarda iş bulmaları hayli zor olmuştur.Her ne kadar gazetelerin  insan kaynakları eklerinde "Eleman Aranıyor" ilanları büyük  bir yer tutuyorsa da, iş gücü arzının  bugün için  isteği  aşmakta olduğu da maalesef bir gerçektir.Yetenek ve İsteğe Uygun İşİş bulmadan amaç, elemanın kendi yetenek  ve isteğine uygun bir iş  kadar, öngördüğü türde bir kurumda çalışabilmesidir. Çalışma isteği bir "İş Talep Formu" doldurmakla başlar.Bu formun  dikka

4962 defa okundu.

yazının tamamı...
Sonu Önceden Tasarlamak
Sonu Önceden TasarlamakÜzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....Sonu Önceden TasarlamakŞimdi de üniversiteyi  bitirmiş ve iş hayatına ileride kendi işini kurmak üzere atılmak isteyen gençliğin tutumundan  söz edeyim.İleride kendi işini kurmak isteyen gençlerin, işin tüm  kısımlarını belirleyecek bir görevde iş hayatına atılamaları ve bunun için  de meslekleri ile ilgili nispeten küçük bir müessesede işe başlamaları ve deneyim kazanmaları gerektiğinden  bahsetmiştim.Küçük Bir İşletmede İşe BaşlamakÜniversite bitirmiş gençlerin bu tür küçük bir müesseseyi seçerken , sahibinin  ve çalışanlarının pratikten  yetişmi

5124 defa okundu.

yazının tamamı...
Üniversite Çağında İş Hayatına Hazırlık
Üniversite Çağında İş Hayatına HazırlıkÜzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....Üniversite Çağında İş Hayatına HazırlıkBelirli  bilimsel testlerden  geçtikten sonra eğilim ve yeteneklerine uygun  ve mezuniyet yıllarında ülkede  geçerli olacak  bir mesleğe yönelen  üniversite gençliğinin, daha yüksek okul sıralarında iken iş hayatına hazırlanması ve bunun için  bir yöntem  geliştirmesi gerektiğine inanalardanım.Üniversite gençliği  bir yandan  bilgilerini bu irfan  yuvalarında geliştirirken , diğer yandan  da ileride içine gireceği  iş hayatının  hazırlıkları ile uğraşmalıdır.B

5142 defa okundu.

yazının tamamı...
Lise Çağında İş Hayatına Hazırlık
Lise Çağında İş Hayatına HazırlıkÜzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur....Lise Çağında İş Hayatına Hazırlık..Şirketler topluluğumuzun  gerek içinde gerekse dışında yapmış olduğum  gözlemler, özellikle genç  arkadaşlarımızın  üst  düzeylere tırmanan çetin ve zor yıllarda aşırılıklarına,  yıprandıklarına ve istenilen noktaya ulaşamama sonucu kendi kendilerini küskünlük ve suskunluğa iterek, cevherlerinin  esas kıymetini kaybettiklerine tanık oldum.Liseyi bitiren pırıl pırıl gençlerin meslek seçme, aşamasında kendi kabiliyet ve yeteneklerini ölçüp tartmadan, moda olan fakat sonraları önemini kaybeden  bir mesl

4685 defa okundu.

yazının tamamı...
Yeni Nesle Bakış
Yeni Nesle BakışÜzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur......Yeni Nesle BakışBugünün  gençliği, daha  iyi yetişmiş dünya ile daha iyi entegre olabilecek, daha geniş kültürü ve özellikle daha çok  bilgisi olan, lisan bilen gençlik.Değer yargıları değişik. Benim  gençliğime kıyasla daha fazla bolluk ve daha fazla  kolaylıkla yetişmiş.Gençler diploma sahibi olmaktan çok meslek  ve bilgi sahibi olmak için çalışırlarsa, üniversitedeki temel  eğitim  yeterlidir.Görsel iletişim olanakları olayları  kapsama yeteneklerini artırmış.Bugünkü gençlerin daha az okudukları  kesin. Ancak  belki de yeterli . Zi

4889 defa okundu.

yazının tamamı...
1980'lere Doğru
1980'lere DoğruÜzeyir Garih...Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur......1980'lere Doğru1977'den  sonra ülkemizde, enflasyonun yüksek değerlere doğru  tırmanışının yanısıra, terör olayları  memleketi bir kaosa doğru  sürüklerken döviz sıkıntısı başgöstermiş ve bunun  sonucu olarak  ülke sanayii neredeyse durma noktasına gelmişti.İthalatın  normal koşullarda yapılması  adeta olanaksız hale gelmişti. Sanayici  hammadde üretimini o günlerin  hükümetinin  "Özel Sektör Dinamizmi" olarak  adlandırdığı  dolaylı yollardan  yapabiliyordu.Bütün sıkıntılara rağmen hayat devam ediyordu. Tüketim  ge

4736 defa okundu.

yazının tamamı...
Almanlarla Sözleşme
Almanlarla SözleşmeÜzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....Almanlarla Sözleşme1970'lerin  başında Türkiye'de süregelen  yeni devlet yatırımları meyanında Seka'nın Aksu Gazete Kağıdı Fabrikası'nın   tesisat işleri ile Dalaman  Kağıt Fabrikala'rının  su tasfiye ve borulama işlerini  yüklenmiştik. Her ikisi de bugünkü değerlerle trilyonlar değerinde işlerdi. Aksu ve Dalaman Kağıt Fabrikaları  İşiAksu'da kağıt makinası temin  ve montaj  işlerini Japon Mitsubishi-Beloit, Dalaman'da ise dış  ekipman  temin ve montaj işini Alman-İtalyan Lurgi-Pomilio konsorsiyumu  yüklenmişti. Her iki&nb

4624 defa okundu.

yazının tamamı...
Genç Yönetici Adayları İle
Genç Yönetici Adayları İleÜzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....Genç Yönetici Adayları İleBurada gençlere  yeni bir şey öğretme veya ders verme düşüncesinde değilim. Hedefim, çoğumuzun bildiği  şeyleri  bir çerçeve içerisine sığdırıp sizleri biraz düşündürmeye sevk  edebilmek ve yönetimde unutulmaması  gerekli bazı ana prensipleri hatırlatmaya çalışmaktır. Bir tarafta yapılacak iş veya işler, diğer tarafta bu iş veya işlerin yapılması için gerekli kaynaklar vardır. Bu kaynakların  en önemlileri insan gücü ve paradır. Bu bakımdan , iş yönetmekten  fazla insanların ve paranın  yönetiminin sözkonusu olduğu

5458 defa okundu.

yazının tamamı...
Müşteriye Durumu Kabul Ettirme
Müşteriye Durumu Kabul Ettirme Üzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....Müşteriye Durumu Kabul Ettirme1970'li yıllarda ülkemizde yeniden bir atılım evresi başlamıştı.Özellikle devlet müesseseleri  genişletme yatırımlarının  yanısıra, yeni yeni başlayan  çevreyi  koruma anlayışını  uygulamaya başlamışlardı.Türkiye kapalı ekonomi sürecini sürdürmekteydi.1970'lerin  başında döviz sıkıntısı henüz hissedilmiyordu.Ancak  o tarihlerde kapalı  ekonominin bir gereği olarak, dış memleketlerden  lisans veya bilgi için döviz transferi  olanaksız denecek kadar zordu.Şirketimizin en önemli  kozu, ara

4606 defa okundu.

yazının tamamı...
Liberasyon Evresi
Liberasyon EvresiÜzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....Liberasyon Evresi1970'lerin  ikinci yarısında Türkiyemiz büyük sıkıntılar içerisine girmişti.  1974  Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki  davranışlarımız batı  dünyası  tarafından  hoş  karşılanmamıştı. Kanımca sözü edilen  tutum  bizim haklı , doğru  görüş ve davranışlarımızı gerekli  şekilde, layıkıyla, bilimsel  bir tarzda anlatamamamızdan  kaynaklanmıştı.1974 harekatını izleyen günlerde yöneltilen  ambargo, Türkiyemiz'i  bir yokluklar ülkesine dönüştürmüştü. Kibritten  mutfak yağına, ampulden  ayaryakıta

4061 defa okundu.

yazının tamamı...
İncirlik Üssü'nde İş Yapmanın Öğrettikleri
İncirlik Üssü'nde İş Yapmanın Öğrettikleri Üzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....İncirlik Üssü'nde İş Yapmanın Öğrettikleri1960'lı yıllarda Adana'da "Hava Atış Bombardıman Okulu" diye anılan İncirlik Hava Üssü'nde Amerikan askeri  polis barakalarının yapım işi ihaleye çıkmıştı. Daha önceden çok iyi bildiğim Adana'yı  bir iş  dolayısıyla ziyaretimde Adanalı bir dostum üssün ilgili Amerikalı  subayı ile tanıştırmış ve ihale şartnamelerinin birer kopyasını  bana verdirmişti.İsmi polis bankaları olan  bu tesis, komple klimalı çok dayanıklı binalardı. Bütün imkanlarımızı kullanarak güzel bir teklif hazırlamaya ça

6932 defa okundu.

yazının tamamı...
Uzmanlardan Yararlanma
Uzmanlardan Yararlanma Üzeyir Garih...Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur......Uzmanlardan Yararlanma1968 yıllarında pazarın  zorlanması ile şirketimiz birkaç yüz mühendis çalıştırır duruma gelmişti.İşler bizi sürüklüyor, biz işleri kovalıyorduk. İyi para kazanmakla birlikte şirketin  içinde kimin  tam olarak ne yaptığı belli olmuyordu. İşin  böyle devam edemeyeceğini iyice anlamıştık.Mutlaka bir çözüm bulma zorunluluğundaydık. O tarihlerde I.E.S.C. yardımı ile bize chek-up yaptırmak üzere bir uzman önerilmesini rica etmiştik.O günlerde ABD'de Milwaukee'de Pieper Power adında bir servis şirketinin otuzbeş yaşlarındaki Başkanı Dick Pi

4878 defa okundu.

yazının tamamı...
Bir Danışmanın Gözlemi Ve Önerileri
Bir Danışmanın  Gözlemi Ve ÖnerileriÜzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....Kurumumuzun  check-up 'ını  yapan ve durumumuz hakkında negatif bir rapor veren  ABD'li  danışman Dick Pieper'i  Milwaukee'de ziyaret ederek, tedavi çarelerini  araştırmaya karar verdik. Milwaukee'ye giderken  heyecanlandım. Dick Pieper beni  evinde kabul etti. Durumun ümitsiz olmadığını  ancak  yönetimde bir evrime gereksinim olduğunu  söyledi.Üç ay sonra bizleri tekrar  denetim  ve tedavi  için ziyaret etmesi konusunda anlaşmaya karar vardık .İlk istediği kendisi ile çalışacak  bir organizasyon metodu  uzmanı idi. O tarihlerde Türkiye'de  böyle bir meslek  bahis konus

4636 defa okundu.

yazının tamamı...
Ticarette İyi İlişkiler ve Yumuşaklık
Ticarette İyi İlişkiler ve YumuşaklıkÜzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....Ticarette İyi İlişkiler ve Yumuşaklık1960'lı yıllarda Beyoğlu'nda kurulan  bir moda merkezinin klima tesisatının  yapımını  üstlenmiştik. Fevkalade iyi ve samimi  ilişkilerimiz olan  müşteriyi memnun etmek için elimizden geleni yapmış ve o günkü sınırlı  olanaklar içerisinde çok iyi işleyen  bir tesisi  zamanında ikmal  etmiştik. Müşteri  işimizden  gayet memnundu. Sözleşme, götürü  fiyata dayanan yapılacak işi ve ödeme şeklini belirten  iki sayfalık teklif kabul  mektuplarından  ibaretti. Hatır

4509 defa okundu.

yazının tamamı...
Şüyuu Vukuundan Beter Bir Olay
Şüyuu Vukuundan  Beter Bir OlayÜzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.......Şüyuu Vukuundan  Beter Bir Olay1960'ların  başında bir senedimiz, gününde ödenmiş  olmasına rağmen  bir banka şubesi  müdürünün  hatasından  dolayı protesto edilmişti. Protestoyu derhal  kaldırılmasına ve açıkça özür dilemesine rağmen  biz şube müdürünü  banka üst yöneticilerine şikayet  ederek  cezalandırılmasına neden olmuştuk. Deneyimsizlik  bizleri  böyle sert bir girişime sürüklemişti. Deneyimsizliğin BedeliAradan  yıllar geçmişti. 1970'lerin  ortalarında şirketimiz büyük bir hızla ge

4057 defa okundu.

yazının tamamı...
Ankara'ya 'Derbest' Seyahatle iş Alma
Ankara'ya 'Derbest' Seyahatle iş AlmaÜzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....Ankara'ya 'Derbest' Seyahatle iş AlmaÜzeyir Garih..1958 sonbaharında bir gece şantiyeden eve dönmüştüm. Eşim 2 polis memurunun  geldiğini, beni aradıklarını  gece saat 22:00 da tekrar  geleceklerini söyledi. O günlerde Türkiye'de politik  ortam oldukça karışıktı. Endişe ile bekledim. Saat 22:00 de gelen memurlar ertesi sabah  Pazar günü beni saat 07:00'de alıp "derbest" Ankara'ya götürme durumunda olduklarını söylediler. "Derbest" kelimesini ilk olarak o anda duymuştum. Ne ifade ettiğini pek bilmeden  bir paket gibi  gönderileceğimi&n

4972 defa okundu.

yazının tamamı...
Dökülmüş Süt İçin Ağlamaktansa?
Dökülmüş Süt  İçin Ağlamaktansa?Üzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur......Dökülmüş Süt  İçin Ağlamaktansa?1957 yılları ülke dövizinin  kıtlaştığı , devletin  borçlarını ödemekte zorluk çektiği, ithalatın  ise fevkalade güç olduğu yıllardı. Bununla beraber banka faizlerinin  yapay şekilde düşük  tutulması yatırımcıyı kamçılayıcı  nitelikte bir olguydu. Başka bir deyimle yatırımcı % 3-5'lerden  %10-15'lere yükselen  enflasyondan  faydalanarak düşük  faiz kredi ile yatırımını yapıyordu. Bu bakımdan o günlerin  enflasyon  artışından etkilenmeden  düşük  faizi

5626 defa okundu.

yazının tamamı...
Kamu Kuruluşlarının Taahhütlerini Yerine Getirmeleri
Kamu Kuruluşlarının  Taahhütlerini Yerine GetirmeleriÜzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....Kamu Kuruluşlarının  Taahhütlerini Yerine Getirmeleri1958 ila 1975 yılları arasında bir kamu iktisadi  kurumunun 10'u aşkın  büyük  tesisini nihayet alabilmiştik. Bu tesislerin  yapımı için uygun fiyatlar vermemizin  yanı sıra , idareden büyük  bir yardım  ve destek  görüyorduk. İdare ile ilişkilerimiz bu 15 yılı aşan süre içinde son  derece resmi idi. Bununla birlikte çeşitli  konularda meydana gelen düğümlerin çözümünde idareden daima yakınlık  görüyorduk. İdarede iletişim  kurduğum

5620 defa okundu.

yazının tamamı...
Yapıcı Tenkit Çemberi
Yapıcı Tenkit Çemberi Üzeyir Garih.Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....Yapıcı Tenkit Çemberi .1953 'te Sümerbank Denizli fabrikasın'nın  klima tesislerinin kabul işlemini  yürütme ile görevlendirilmiştim. Sümerbank, bu işe , yıllar sonra ortaklık yaptığımız, saygıdeğer, seçkin  bir kimse olan  ve benden  15 yaş  kadar yaşlı merhum Yüksek Mühendis Selahattin Pasiner Beyefendi'yi  atamıştı. Samsun'da edindiğim  deneyim  beni bu kişi işe sosyal olarak yakınlaşmaya zorlamıştı. Konukevinde yemekleri  birlikte yemeye ve kendimi  tanıtırken  kendilerini de tanımaya, anlamaya, ruhuna nüfuz etmeye çalışı

8331 defa okundu.

yazının tamamı...
Üst Düzey Yöneticilere Ulaşma
Üst Düzey Yöneticilere UlaşmaÜzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....Üst Düzey Yöneticilere Ulaşmaİmar İskan Bakanlığı yeni kurulmuş , binasının  bazı kısımlarının ısıtma ve klima tesisinin  hızla yapımı ve bitirilmesi  gerekmekteydi.İşi gününde bitirmek üzere çok iyi bir planlama yaptık. Bu arada ilginç  şartlarla bugünkü Alsaç Fabrikası'nın  bulunduğu arsanın  alımına giriştik. Bir miktar  kaparo  vererek  bakiyyesi için  kalan  alacağımızın toleransla hesaplanmış , muhtemel tahsil gününe ticari  senet tanzim ettik.İşi kaliteli öngörülen şekilde zamanında bitirdik. Alacak kalanının t

3979 defa okundu.

yazının tamamı...
Kalitede Israr Etmek
Kalitede Israr EtmekÜzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....Kalitede Israr Etmek1950'li yılların  sonları ülkemizin  döviz sıkıntısı  çektiği, ithalatın  pek zor olduğu yıllardı. O yıllarda Türkiye'mizde özellikle klima ve havalandırma konularında nispeten  bilgili, temiz iş yapan  firmalar, biri Alarko olmak üzere iki-üçü geçmiyordu. O yıllarda Alarko olarak İzmit'te Seka'nın  bir sinema salonu  havalandırma tesisini tamamen  yerli  olanaklarla başarı ile ikmal ederek  bu konudaki  becerimizi kanıtlamıştık. Sinema Salonundaki Kalite ProblemiBunu  gören ve İstanbul'un  seçkin

4392 defa okundu.

yazının tamamı...
Bilgi En Az Sermaye Kadar Önemlidir
Bilgi En Az Sermaye Kadar ÖnemlidirÜzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....Bilgi En Az Sermaye Kadar ÖnemlidirÜzeyir Garih.. Serbest çalışmaya ilk adımları atmış  ve Alarko'yu  kurmuştuk. Kiraladığımız yeri asgari  gereçlerle donattık. İlk önlem olarak aylık para çekişlerimizi  minimuma indirdik. Yeterli maddi sermayemizin  olmayışı, bizleri müşteri ve piyasa kredisinin  yanısıra fikir üretimi ve mühendislik  bilgisi kapitalizasyonuna da yönlendiriyordu.Bilinçli veya bilinçsiz olarak teknik  problemleri ağır basan müşterilere yöneliyorduk. Bu  müesseselere hardware'i başka bir deyimle montajlı t

7671 defa okundu.

yazının tamamı...
Serbest Çalışma Arzusu
Serbest Çalışma ArzusuÜzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur......Serbest Çalışma ArzusuÇalıştığım işte gerek dizayn, gerek üretim  gerekse montaj konularının anı sıra, piyasa deneyimi elde etmiş ve oldukça geniş bir çevre edinmiştim. Şirketimiz anonime dönüşmüş, şirket içinde arkadaşlarım ve başkanın  tarafından  görünür bir itibar kazanmıştım.1950'lerin ilk yarısında çok boş olan Türk  sanayi piyasası ısıtma-soğutma-klima hususunda iş yapma heycanına sahip bilgili  müteahhitlere adeta kucak açtı. Sağdon soldan "Ayrıl, sana direkt iş verelim" teklifleri geliyordu.Şirketteki gelirimin  akranlarıma göre oldukça yüksek

4275 defa okundu.

yazının tamamı...
Tahminle Karar Verme
Tahminle Karar VermeÜzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur......Tahminle Karar VermeBundan  önce de anlattığım  gibi terhisimden  sonra eski işime dönmemiştim. Orada çalışan eski arkadaşlarımla olan  görüşmelerimden, bulduğum  yeni işteki maaşımla Carrier müessesesinde alabileceğim  maaşı karşılaştırmanın  mümkün  olmadığını anlamıştım.Bu bakımdan  eski işime başvurup konuşmayı dahi lüzumsuz görmüştüm. "Carrier" deki  işim  mühendisliğe dayalı,  eğitici, öğretici, üretme yapma olanağı  veren  manen de tatmin edici bir işti. Ancak babamın  vefatı ailece ekonomik  durumu

4353 defa okundu.

yazının tamamı...
Teknik işlerde Uzmanlık
Teknik işlerde UzmanlıkÜzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....Teknik işlerde UzmanlıkG&A Baker'in  Carrier kısmında 4 ay çalıştıktan sonra askere alındım. Hemen hemen  bir okul havasında, olaysız ve hızla geçen  bir yıllık  hazırlık ve yedek subaylık görevi  sonunda babam ölmüş, ailece mali sıkıntıya girmiştik.O sırada Paktör Pastorize Süt ve Buzhane Tesisleri'ni  yapan Buldanoğlu Müessesesi  lisan bilen, genç bir mühendis arıyordu. Orada çalışan  ve Fransa'ya gitmek üzere ayrılacak olan İTÜ'lü bir ağabeyim bana göre çok yüksek bir ücretle kendi işini teklif etti.  Carrier'in  böyle bir par

3946 defa okundu.

yazının tamamı...
Bölge Yönetiminde Deneyim
Bölge Yönetiminde DeneyimÜzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur......Bölge Yönetiminde DeneyimBaşarı ile sonuçlanan Denizli  görevinden  sonra, patronum bana Adana bölgesi  yönetimini bir akşamsütü ansızın teklif ediverdi.Adana Bölgesi o sıralarda tekstil  yatırımlarının  büyük  bir hızla yaygınlaştığı bir yöre idi. Şirketimizin  de orada devam  eden veya başlamak üzere olan  10'a yakın  şantiyesi ve izlemesi gereken  bir o kadar da teklifi vardı. Bölgenin  başına becerikli  alaylı, bir usta şef olarak tayin edilmişti.Ailevi  durumu  uygun  olmamasına rağmen, kendimi g

4460 defa okundu.

yazının tamamı...
Denetçiler
DenetçilerÜzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....Denetçiler1950'lerin  sonlarında İncirlik  Hava Üssü'nde işlerimizi  yürütürken 'Hava Atış Bombardıman Okulu'nun  personel işlerini yürüten yüzbaşı  ile oldukça iyi dost  olmuştuk. Birgün bana kendisine gelen  bir yazıyı göstererek,  Amerika'dan  üç denetçinin  okula verilmiş araç ve gereçleri  teftişe geleceklerini, bunların  rütbelerini öğrenemediğini söyledi. Komutan kendisinden  gerekli karşılama için hazırlık yapılmasını emretmişti.Ne yapması  gerektiğini bilmediği için  canı hayli sıkkındı. Akşamüstü mahfelde subayl

3528 defa okundu.

yazının tamamı...
Masada Samimiyet Kurulmalı mı
Masada Samimiyet Kurulmalı mı..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur......Masada Samimiyet Kurulmalı mıÜzeyir Garih..Çalışanlar genelde aldıkları  sonuçlara göre değerlendirilirler. Bunu, çalıştığım ilk yıl  iyice kavramıştım. Ban  görevlendirilen  işleri çeşitli  etkenlerle kısa sürede başarıya ulaştırılabilmiştim.  Kanımca bu nedenle müdürlerim iş  toparlama   sonuçlandırma ve kabul  işlemlerine beni  göndermeyi yeğliyordu. Tekel Samsun  Tütün  Bakım ve İşleme Evi Tesisleri'nin  toparlama ve kabul  işlemlerini  yürütme görevi bana verilmişti.Orada benden  daha yaşlı, daha&nb

3938 defa okundu.

yazının tamamı...
Serçe Parmağı
Serçe ParmağıÜzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....Serçe Parmağıİşimden  çok memnundum. Büroda korku ve baskı  altında ezilir gibi görünen  işler arkadaşlarımın  aksine beni  mutlu ediyordu.Denizli Sümerbank Tekstil Fabrikası'nda çok kısa  sürede bitmesi  gerekli  bir iş  olduğu  ve bu işi  bitirmek için üst yönetimin  bir görevli  arayışı içinde bulunduğu söylentisi dolaşıyordu.Çok  genç yaşıma rağmen  bu işi istiyordum. Bilgi  ve deneyimimin  buna yeterli  olacağına inanıyordum.Ayrıca  bu işi  başardığım  akdirde şirket  içindeki me

7416 defa okundu.

yazının tamamı...
Samimiyet, Açıklık ve Yapıcı Eleştiri Her zaman Kazandırır
Samimiyet, Açıklık ve Yapıcı  Eleştiri Her zaman KazandırırÜzeyir Garih.Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur......Samimiyet, Açıklık ve Yapıcı  Eleştiri Her zaman Kazandırır1951 yılının  Temmuz ayı. Artık bir iş  sahibi  olmuştum. Büromuz, 8'i  mühendis 15 kişiden  ibaretti.Müdürümüz son derece çalışkan  ve becerikli  bir kişiydi. Daha önce de anlatmış  olduğum  gibi,  kendisi de delegasyona inanan, mühendislik ve yönetim  bilgilerine sahip  çok güçlü bir kişilik sahibi idi. İşe başladığımda herkesin  gözünde bir korku ve tedirginlik seziyordum. Arkadaşlarım  fısıldar gibi  k

3515 defa okundu.

yazının tamamı...
İş aramada ve Seçmede İsabet
İş aramada ve Seçmede İsabetÜzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur......İş aramada ve Seçmede İsabet1951 yılının Temmuz ayı  başlarında  artık Makine Yüksek  Mühendisi olmuştum. İTÜ gibi bir irfan  yuvasından  mezun  olan  bir avuç  adamın  iş bulması  hele lisan  biliyorsa o tarihlerde problem  olmaktan uzaktı. Karayolları, Sümerbank ve benzeri  devlet kuruluşları ayda 250-300 TL'lık  maaşla fabrikalarda lojman  teklif ediyorlardı.  Sınai Kalkınma Bankası, Mobil gibi  ayrı özel  ve özel  müesseselerin, yetiştirilmek  üzere makine mühendislerine ger

6222 defa okundu.

yazının tamamı...
Bilgi, Dürüstlük, İyi ilişkiler
Bilgi, Dürüstlük, İyi ilişkiler Üzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....Bilgi, Dürüstlük, İyi ilişkilerÜniversite tahsillerini sıkıntı  içinde geçirmiş  olan  genç, yaşlı  herkes o süre içinde bir ek  gelir kaynağı bulma çabasına mutlaka girmiştir.1946 yıllarının  sonlarında ben de bu sıkıntılara maruz   İTÜ'lü bir genç  olarak birtakım  part time işlere girmiş çıkmıştım. Bir tanıdığım  krokilerini  karikatürize etmekten , özel  olarak  lisan  ve matematik  dersi  vermeye, çocuk  hikayelerini uygulanabilir bir şekilde çevirmekten , sinema filmi 

4492 defa okundu.

yazının tamamı...
Tembeller İşsiz mi?
Tembeller İşsiz mi?Üzeyir Garih..Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur.....Tembeller İşsiz mi?1951 yılının Temmuz ayında 17 arkadaşımla birlikte İTÜ Makine Fakültesi'nden  başarılı  bir öğrenci  olarak  mezun  oldum. O gün  hayatımın  en mutlu  günlerinden  biriydi. Sanavlara hazırlanmaktan para getirebilecek  işleri  altı aydır ihmal  etmiştim. Parasızdım. Ancak Yüksek Mühendis diplomasını kazanmış  olmaktan  dolayı mutluydum.O sabah  motor dersi  hocalarımız, ikisi de asistan  olarak çalışan  Prof. Necmettin Erbakan  ve Prof. Hakkı Öz'ün  karşısında başarılı&n

6145 defa okundu.

yazının tamamı...

 

Bölümler 


Üzeyir Garih Gözüyle

Kimdir

Başarıları

Linkler

Kendi Sesiyle

Fotograf Albüm

Kitap Tavsiyeleri

TV

Tüm Yazıları

Üzeyir Garih Odası


Lider Arama
    Hayat Verenler : Microsoft    HP Türkiye    PBS Bilişim    SAY Ajans    SFS - MAN    Superonline       

Türk Liderler:

Abbas Güçlü, Adil Karaağaç, Ali Ağaoğlu, <Ali Kibar, Adnan Nas, Adnan Polat, Adnan Şenses, Ahmet Başar, Ahmet Esen, Alber Bilen ,Ahmet Cemal Kura, Ali Abalıoğlu, Ali Naci Karacan, Ali Sabancı, Ali Koç, Ali Saydam, Ali Talip Özdemir, Ali Üstay, Arman Manukyan, Arzuhan Yalçındağ, Asaf Güneri, Atila Şenol, Attila Özdemiroğlu, Avni Çelik, Ayduk Koray, Aydın Ayaydın, Aydın Boysan, Ayhan Bermek, AyşeKulin, Ayten Gökçer, Başaran Ulusoy, BedrettinDalan, Bedri Baykam, Berhan Şimşek, BetülMardin, Bülend Özaydınlı, Bülent Akarcalı, Bülent Eczacıbaşı, Bülent Şenver, CağvitÇağlar, Can Ataklı, Can Dikmen, Can Has, Can Kıraç, Canan Edipoğlu, Celalettin Vardarsuyu, Cengiz Kaptanoğlu, Cevdetİnci, Çoşkun Ural, Cüneyt Asan, Cünety Ülsever, Çağlayan Arkan, Çetin Gezgincan, DenizAdanalı, Deniz Kurtsan, Didem Demirkent, Dilek Sabancı, Dr. Oktay Duran, Ege Cansel, Em. Org. Çevik Bir, Emre Berkin, Engin Akçakoca, Enver Ören, Erdal Aksoy, Erdoğan Demirören, ErhanKurdoğlu, Erkan Mumcu, Erkut Yücaoğlu, Ergun Özakat, Ergun Özen, Erol Üçer, Ersin Arıoğlu, Ersin Faralyalı, Ersin Özince, Ethem Sancak, Fatih Altaylı, Fatih Terim, Ferit Şahenk, Ferruh Tanay,Feyhan Kalpaklıoğlu, Feyyaz Berker, Fuat Miras, Fuat Süren, Füsun Önal, Göksel Kortay, Güler Sabancı, Güngör Kaymak, Hakan Ateş, Halit Soydan, Halit Kıvanç, Haluk Okutur, Haluk Şahin, Hamdi Akın, Hasan Güleşçi, HayrettinKaraca, Hazım Kantarcı, Hilmi Özkök, Hüsamettin Kavi, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hüsnü Özyeğin, Işın Çelebi, İbrahim Arıkan, İbrahim Betil, İbrahim Bodur, İbrahim Cevahir, İbrahim Kefeli, İdris Yamantürk, İhsan Kalkavan, İshak Alaton, İsmet Acar, İzzet Garih, İzzet Günay, İzzet Özilhan, JakKamhi, Kazım Taşkent, Kemal Köprülü, Kemal Şahin, Leyla Alaton Günyeli, LeylaUmar, Lucien Arkas, Mahfi Eğilmez, MehmetAli Birand, Mehmet Ali Yalçındağ, Mehmet Başer, Mehmet Günyeli, Mehmet Huntürk, Mehmet Keçeciler, Mehmet Kutman, Mehmet Şuhubi, Melih Aşık, Meltem Kurtsan, Mesut Erez, Metin Kalkavan, Metin Kaşo, Muharrem Kayhan, Muhtar Kent, Murat Akdoğan, Murat Dedeman, MuratVargı, Mustafa Koç, Mustafa Özyürek, Mustafa Sarıgül, Mustafa Süzer, Mümtaz Soysal, Nafi Güral, Nail Keçili, Nasuh Mahruki, Nebil Özgentürk, Neşe Erberk, Nevval Sevindi, Nezih Demirkent, Nihat Boytüzün, Nihat Gökyiğit, Nihat Sırdar, Niyazi Önen, Nur Ger, Nurettin Çarmıklı, Nuri Çolakoğlu, Nüzhet Kandemir, Oğuz Gürsel, Oktay Duran, Oktay Ekşi, Oktay Varlıer, Osman Birsel, Osman Şevket Çarmıklı, Ozan Diren, Özen Göksel, ÖzdemirErdoğan, Özhan Erem, Pervin Kaşo, R.BülentTarhan, Raffi Portakal, Rahmi Koç, Rauf Denktaş, Refik Baydur, Rıfat Hisarcıklıoğlu, SakıpSabancı, Samsa Karamehmet, Savaş Ünal, SedatAloğlu, Sefa Sirmen, Selçuk Alagöz, SelçukYaşar, Selim Seval, Semih Saygıner, SerdarBilgili, Sevan Bıçakçı, Sevgi Gönül, Sezen Cumhur Önal, SinanAygün, Suna Kıraç, Süha Derbent, Süleyman Demirel, ŞadanKalkavan, Şadi Gücüm, Şahin Tulga, Şakir Eczacıbaşı, Şarık Tara, Şerif Kaynar, ŞevketSabancı, Tan Sağtürk, Taner Ayhan, Tanıl Küçük, Tanju Argun, Tansu Yeğen, TavacıRecep Usta, Tayfun Okter, Tevfik Altınok, Tezcan Yaramancı, Tinaz Titiz, Tuna Beklevic, Tuncay Özilhan, Türkan Saylan, Uğur Dündar, Uluç Gürkan, Umur Talu, Ümit Tokçan, Üzeyir Garih, Vehbi Koç, Vitali Hakko, Vural Öger, Yaşar Aşçıoğlu, Yaşar Nuri Öztürk, Yılmaz Ulusoy, Yusuf Köse, Zafer Çağlayan, Zeynel AbidinErdem

Tecrübeleriniz ve birikimleriniz toprak olmasın @ Copyright 2004 turklider.org