Ziynet Odası       Odam Olsun       Türklider Odaları       Sizin Odalarınız       Sohbet Odası       TV Odası       E-Kitap Odası       BŞenver       Gazete Odası       iPad       Hakkımızda       Şifremi Unuttum   


 

Mümtaz Soysal Gözüyle 


Resmimi Düzenleyeyim
Yobazlık mı?
Yobazlık mı?ÇOK şey özlenebilir de yobazlığın özlenmesine hiç tanık olmamıştık. Bu iktidar "sayesinde" nihayet öyle bir özlemin ne gibi sonuçlar doğurabileceğini yaşayacağa benziyoruz. O çevreden bazı gazetelere şimdiden sızan ya da sızdırılan haberlere göre Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları'nın kapatılması planlanmaktaymış.?Parasızlık mı, halkın ilgisizliği mi, sanatçı ve teknik eleman yokluğu ya da çok daha derin bir başka etken mi? Vaktiyle zaman zaman ve yer yer bunlara benzer nedenler hep yaşanmıştır ama, şimdiki durum öyle değil ve tam anlamıyla ideolojik:Hazretler, devletin böyle alanlarla meşgul olmasından pek hoşlanmıyorlar. Çünkü opera, tiyatro ve müzik de aydınlanmanın birer parçasıdır, devletin böyle bir aydınlatma görevi olamaz, olmamalı onlara göre.Kendi ina

5093 defa okundu.

yazının tamamı...
Otoriterlik ve Totaliterlik
Otoriterlik ve TotaliterlikPEK ders verir gibi olacak ama, girmekte olduğumuz şu dönemde çok önemli bir sorunumuz, derdimiz, hatta kavgamız kavramlar konusunda olacaktır. Kavram anlamı çok iyi bilinmezse ve insanlar o konuda berrak zihinlerle düşünmüyorlarsa mutlaka kavgalar, didişmeler, hatta savaşlar bile çıkar.O bakımdan bu dönem yani yerel ve ardından genel seçimlere girmek üzere olduğumuz dönem böyle bir gerekliliği daha da artırıyor. O bakımdan böyle bir sütunu böyle bir konuya ayırmak hiç de yanlış olmaz, çünkü siyaset denen süreç özellikle bu kavramlar çatışmasından oluşur.?Bizim ülkemizde bu iki kavram öne çıkmakta ve tartışmalar değişik biçimlerle hep bu konuda olacağa benzemekte.Otoriterlik çok daha iyi anlaşılır ülkemizde. Çünkü zaman zaman padişahlar döneminden başlayıp

4928 defa okundu.

yazının tamamı...
Demagoji ve Demokrasi
Demagoji ve DemokrasiKISACA ve kabaca "halk yığınlarına yaranmak ve yaltaklanmak" diye tanımlanan demagoji, demokrasiyi yozlaştırıcı tutumların başında gelir; çünkü hep demokratlık kılığına bürünür. Şimdilerin Türkiyesi'nde "yeni anayasa" yapma sürecine, hem de başlangıç aşamasına halkı sokmak gibi. İşe başlarken asıl yetki sahibi Meclis'te partilerin eşit sayıda katıldığı bir komisyonla yetinilmedi ve Meclis Başkanı bütün ahaliyi internette bu konu için açılmış bir "site"ye görüş ve öneri göndermeye çağırdı.Bundan daha demokratik görünümlü başka yöntem olur mu?Üstelik, halkın da hoşuna giden ve gururunu okşayan.Çünkü, bu yöntemlerle adam yerine konduğuna inandırılır insan.Zaten, yalnız Türkiye'de değil, hemen hemen bütün ülkelerde halk yığınlarının sahip olmaya can attığı ve katılırken ba

5631 defa okundu.

yazının tamamı...
Büyük Ayıp
Büyük AyıpGÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi, allem etti kallem etti, amacına ulaştı ve "yaparım" dediğini yaparak istediği yerde deniz dibi araştırmasını başlattı. Norveç gemisi petrol ya da doğalgaz peşinde.Ankara'yı yönetenler, "Biz de bir şey yaparız" diyerek Anadolu'nun güneyi ile Kıbrıs'ın kuzeyi arasındaki denizin paylaşılması ve karşılıklı hakların düzenlenmesi için Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında ikili bir antlaşma yapılmasına yönelik çalışmaları başlatma kararı aldılar.Günaydın!Dillerde tüy bitti: Adada bir Türk devleti kurulur kurulmaz hemen yapılması gerekeni yapmak için neredeyse otuz yıl mı beklenir?Neymiş? Öyle yapılsaymış Türkiye'nin AB üyeliği tehlikeye girer ve Kıbrıs'ta çözüm olanakları büsbütün ortadan kalkarmış.Öyle yapılmadı da olanaklar müthiş çoğaldı sanki.Şimdi Rum hü

3962 defa okundu.

yazının tamamı...
Kosova ve Kürdistan
Kosova ve KürdistanMümtaz SOYSAL  AKİL ADAMLARIN DA Diyarbakır'a gitmiş olması hayra alamet değildir.Kim bu "bilgeler"?Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine destek vermek üzere kurulan "Bağımsız Türkiye Komisyonu"na böyle deniyor. Bu deyim ilk kez ortaya çıkmış değil. Uluslararası politikada netameli sorunlar için oluşturulan ve güven izlenimi yaratması istenen özel komisyonlara medya dilinde genellikle bu ad veriliyor ki, kimse o seçkin kişilerin iyi niyetinden ve tarafsızlığından kuşku duymasın. Kurucular şunlar: Bu çeşit etknliklerde adı çok geçen Açık Toplum Vakfı ile İngiltere'nin çok bilinen tanıtım ve kültür kuruluşu British Council. İspanya'nın eski Dışişleri Bakanı, Avusturya'nın eski Dışişleri Müsteşarı bu komisyonun üyesi. Başkanı da, Finlandiya'nın eski Cumhurbaşkanı Mart

4955 defa okundu.

yazının tamamı...
Mantık Keşmekeşi
Mantık Keşmekeşi Mümtaz Soysal CİDDİ bir konu ancak bu kadar yüze göze bulaştırılabilir.Daha doğrusu, konunun ne olduğu ancak böyle anlaşılmazlaştırılabilir.İsterseniz, baştan başlayalım. Şu sırada yapılmakta olanlara bakarsanız, sanki büyük bir ankete girişilmiştir. İlk sorusu, "Sorunun çözümünü, terörün dinmesini, ölümlerin bitmesini istiyor musunuz?" olan bir anket.Sanki yanıtının ne olduğu ve olacağı bilinmiyormuş gibi. Yetmiş beş milyonluk bir toplumda, "Sorun çözülmesin, terör dinmesin, ölümler bitmesin" diyecek tek kişi çıkabilir mi?Çıkmayacağına göre, herhalde "Sorun nasıl çözülsün?" anketi yapılıyor olabilir mantıken. Partilere, derneklere, vakıflara, kurumlara sorularak çözüm çaresi aranıyor demektir. O zaman da bunun baştan söylenmesini ve o yönde söz verilmesini bekler ins

3896 defa okundu.

yazının tamamı...
Saçılım ve 'Entel'ler
Saçılım ve 'Entel'ler Mümtaz Soysal AÇILIM girişiminin hiç değilse bir konuda yararı oldu: İnsanlar, yanlışlığına karşın ısrarla üzerinde durulan "etnik grup hakları" davasını şu ya da bu biçimde ele almanın sorunu çözmeye yetmeyeceğini, bu vesileyle yavaş yavaş anlamaya başladılar.Israrlı etnikçiler bile.Bu açıdan bakınca, girişim yolunda şimdiye kadar atılmış en doğru ve tek somut adım GAP için ayrılmış ödeneğin arttırılması oldu. Bu artış, inşallah, şimdiye kadar barajlar kurup elektrik üretme ağırlıklı harcamaların biraz da doğru tarımsal sulamaya, özellikle de toprak reformu ve kooperatifleşme gibi konulara gitmesine yarayacaktır. Hangi nedenle ve kimlerin isteği üzerine yaratılmış olursa olsun, şimdiki heves ve kararlılık, bu çeşit somut hedeflere yönelmek yerine nereye varacağı

4127 defa okundu.

yazının tamamı...
Yağma
Yağma Mümtaz Soysal YOK, yağma yok. Bu cumhuriyet sokakta bulunmadı. Bağımsızlığını, temel niteliklerini, onurunu korumak için sonuna kadar uğraşacağız. Kimimizin dedesi, babası onun kurulması için canını, en azından yıllarını verdi. Kimimiz hâlâ dağ başlarında bekliyor.Kimimizin çocukluğu, gençliği onun heyecanıyla geçti. O heyecanla büyüdük, okuduk, meslek sahibi olup onun yücelmesi içi çalıştık. O da okullarını, kurumlarını, sınırlı olanaklarını bu yolda seferber etti. Onun kuyusunu kazmak için dıştan ve içten bir şeyler pişiriliyor gibiyse, akıl almaz bir iyimserlikle seyirci kalabilir miyiz?Yok, yağma yok; yıktırmayız. İsteyen, aşırı kuşkucu, manyak, hatta sapıtmış desin. İsteyen, en iyi niyetli yazıları bile korkunç çarpıtıp inanılmaz suçlamalara kalkışsın, ortalıkta k

4492 defa okundu.

yazının tamamı...
YÖK Reformu
YÖK Reformu MÜMTAZ SOYSAL YÖK Reformu AKDENİZ Üniversitesi öğrenci yurtlarındaki kışkırtmalı ve tabancalı olay, yükseköğrenim kesiminin sorunlarını yeniden gündeme getirdi. Türban konusunu bile gölgede bırakan en dramatik biçimde. O halde, tam şu sırada, böyle bir olayın hemen ardından, ama ortalık hazır yatışmışken, yükseköğretimin yönetim yapısına eğilmek doğru olabilir. Ayrıca, aralarında en önemlilerinin de bulunduğu 22 devlet üniversitesine yeni rektör atama tarihi de yaklaşmakta. Öyle anlaşılıyor ki, özerk üniversite yönetimlerinin sorumluluğuna giren yerleşkeler içindeki öğrenci yurtlarını yönetmeyi yine o üniversitelere bırakmak belki daha doğru olacak. Antalya'da yurtlar üniversitenin yerleşkesi içindeydi; ama yönetimleri Kredi ve Yurtlar Kurumu'na aitti. Böyle olduğu halde, ihmal

4278 defa okundu.

yazının tamamı...
Bitlis Bitti mi?
Bitlis Bitti mi? MÜMTAZ SOYSAL..Bitlis Bitti mi? KUŞ uçuşuyla Ankara'nın 1100 kilometre doğusundaki küçük bir kentin dertlerini başkenttekiler kolay kolay duyar mı? Hele dramatik terör olayları pek yoksa. Ama, tek bir sigara fabrikasından başka dişe dokunur hiç sanayi kuruluşu olmayan bir yerde o tek fabrikanın da kapanacak olmasından daha dramatik olay olabilir mi? Evet, Tekel'in altı fabrikası şubatın son haftasında BAT adlı İngiliz-Amerikan şirketine satıldıktan sonra en büyük darbeyi yiyecek olanlar, Bitlis'teki o fabrikanın işçileridir. Başka yerlerdeki tütün işçileri çalışacak bir yer bulabilirler ama, Bitlis'tekiler ne yapacak? Üstelik, 300 işçinin üçte biri de kadın. Hangi fabrikaya gidip çalışacaklar? Bitlis kenti, Van Gölü kıyısındaki Tatvan ilçesinden de çaresiz. Birkaç araba ta

4255 defa okundu.

yazının tamamı...
KEMALİZM OLMAZSA CUMHURİYET YIKILIR
KEMALİZM OLMAZSA CUMHURİYET YIKILIRProf. Mümtaz Soysal ..KEMALİZM OLMAZSA CUMHURİYET YIKILIRTürkiye Cumhuriyeti sıradan, rastgele, herhangi bir cumhuriyet değildir. Bir kralın tahtını bırakması ya da bir devlet başkanının uzaklaşması üzerine cumhuriyet olmuş bir cumhuriyet değildir, bir devrimin sonucudur. Ve o devrim de bazılarının ?Atatürk devrimi?, bazılarının ?Kemalist devrim?, bazılarının da ?Türk devrimi? dedikleri bir devrimdir. Bunun özünü bir ideoloji oluşturur. İdeoloji sözünden o kadar korkmamak gerekir. İdeoloji var, ideoloji var. Kemalizm denen ideoloji ya da Atatürkçülük, başka ideolojilere kapıyı kapamayan, ama cumhuriyet sözkonusu olduğunda her şeyin bu devrime göre yorumlanmasını gerektiren bir cumhuriyettir. Yoksa yıkılır.

3815 defa okundu.

yazının tamamı...
BÖLÜNÜŞTEN BÜTÜNLEŞMEYE
BÖLÜNÜŞTEN BÜTÜNLEŞMEYECUMHURİYETÇİ SOL'DAKİ bölünüşleri izleyen kuruluş çokluğunun olumlu tek yanı, bu çoğalışın bireysel dağılmayı ve edilgin seyirciliği önlemiş olmasıdır. Bezginler, küskünler köşelerine çekilselerdi daha mı iyi olurdu?Şimdi irili ufaklı ve birbirinden kopuk da olsa, örgütlenmiş birimler söz konusudur; temasları, diyalogları, derlenip toparlanmayı kolaylaştıran etken bu.Çünkü, kuruluşların başında bütün üyeler adına konuşabilecek, tartışıp sonuca varmaya çalışacak yönetimler ve kişiler var.İlle de örnek bulmak gerekiyorsa, İstiklal Harbi'nin başlangıcındaki ''Kongreler'' dönemi, en belirgin olarak da Erzurum ve Sıvas Kongreleri var.Elbet, bu benzetişteki en önemli eksikliği unutmadan:Mustafa Kemal 'in büyük şansı, bütün koşulların son derece ağır ve umut kırıcı olmasına

3910 defa okundu.

yazının tamamı...
KUYRUKLUYILDIZIN VURULUŞU
KUYRUKLUYILDIZIN VURULUŞUAÇI MÜMTAZ SOYSAL Kuyrukluyıldızın Vuruluşu ÇOK UZAKLARDA , ocak ayında yola çıkan ve saatte 37 bin kilometre hızla giden bir aracın ancak şimdi varabildiği kadar uzaklarda gezinen bir kuyrukluyıldızı 370 kiloluk bakır bir mermiyle vurmak, önceki uzay başarılarına göre büyük marifet sayılmayabilir. Ama, fennin, planlı çalışmanın ve birinci sınıf bir eşgüdümün çarpıcı başarısı olarak kolay unutulacak bir olay değildir. Yaratılışa ilişkin bilgi birikimine ve Amerika'nın propaganda gücüne getirdiği katkı da cabası. Bu ülkede yarım yüzyıldır yürütülen ''karşıdevrim'' projesini bitirmek için gösterilen sabırlı, sıralı ve eşgüdümlü çalışmanın şimdiye kadarki başarısı da küçümsenecek gibi değildir.Türk tarihinin semasından Mustafa Kemal gibi bir yıldız geçmişti; onu vurma

4846 defa okundu.

yazının tamamı...
2005 TÜRKİYE'SİNE BAKIŞ-DURUM VE ÇÖZÜM
2005 TÜRKİYESİ?NE BAKIŞGünümüzde, 2005 yılının ortasında, Türkiye?nin sömürgeleştirilme süreci son aşamaya gelip dayanmış durumdadır. Henüz Cumhuriyet?in sınırları yerli yerinde, ulus-devletin yönetici kurumları işbaşında; ama, ulusun ekonomik ve siyasal birliği sarsılmış, kurumlar ulusal niteliklerini yitirmiştir. Sorunların temel çözümü bağımsızlık ve toplumsal eşitlik mücadelesini yükseltmektir. Bu mücadele, ?hak-özgürlük? başlığı altında toplanan küreselci sağ ile sol görünüşlü cephelere karşı çıkmak anlamına gelir. BCP, gerçek hak ve özgürlüklerin ancak bağımsızlık ve toplumsal eşitlik mücadelesiyle elde edilebileceğine inanır. Bu inanç, bağımsız olmayanın özgür, eşit olmayanın da hak sahibi olamayacağı gerçeğinden kaynaklanıyor. Kavramlar arasındaki bu z

4679 defa okundu.

yazının tamamı...
ULUSALCILIK KORKUSU
ULUSALCILIK KORKUSUÖZDEMİR İNCE , geçenlerde Cumhuriyet Kitap'ta Ümit E. Uyanık 'lakonuşurken, ''aydın edebiyatçılarımız'' ın hepsine bir güzel giydirerek,''Kendi ulusuna düşmanca davranmayı aydın olmanın temel ilkesisanıyorlar'' diyordu.Gerçekten, onun sıraladığı örnekleri okudukça bu kişilerin nasıl ''aydın''sayıldıklarına şaşmamak elde değil.Galiba, Türklere özgü bir durum bu. Nitekim, Özdemir İnce aynı konuşmadaşunları söylüyordu: ''Sürgünde yaşayan Yunanlar, Portekizliler,İspanyollar, Şilililer, Arjantinliler, Ruslar, Bulgarlar tanıdım. Hepsininsorunu iktidarda bulunanlarla ilgiliydi. Tarihlerini, geçmişlerinisuçlayanlara rastlamadım. Aralarında Ritsos da olmak üzere Kıbrıskonusunda Türk tarafına biraz hak veren Yunan komünistine rastlamadım.''Adanın güneyindeki AKEL'in komünistleri d

4311 defa okundu.

yazının tamamı...

 

Bölümler 


Mümtaz Soysal Gözüyle

Kimdir

Başarıları

Linkler

Kendi Sesiyle

Fotograf Albüm

Kitap Tavsiyeleri

TV

Tüm Yazıları

Mümtaz Soysal Odası


Lider Arama
    Hayat Verenler : Microsoft    HP Türkiye    PBS Bilişim    SAY Ajans    SFS - MAN    Superonline       

Türk Liderler:

Abbas Güçlü, Adil Karaağaç, Ali Ağaoğlu, <Ali Kibar, Adnan Nas, Adnan Polat, Adnan Şenses, Ahmet Başar, Ahmet Esen, Alber Bilen ,Ahmet Cemal Kura, Ali Abalıoğlu, Ali Naci Karacan, Ali Sabancı, Ali Koç, Ali Saydam, Ali Talip Özdemir, Ali Üstay, Arman Manukyan, Arzuhan Yalçındağ, Asaf Güneri, Atila Şenol, Attila Özdemiroğlu, Avni Çelik, Ayduk Koray, Aydın Ayaydın, Aydın Boysan, Ayhan Bermek, AyşeKulin, Ayten Gökçer, Başaran Ulusoy, BedrettinDalan, Bedri Baykam, Berhan Şimşek, BetülMardin, Bülend Özaydınlı, Bülent Akarcalı, Bülent Eczacıbaşı, Bülent Şenver, CağvitÇağlar, Can Ataklı, Can Dikmen, Can Has, Can Kıraç, Canan Edipoğlu, Celalettin Vardarsuyu, Cengiz Kaptanoğlu, Cevdetİnci, Çoşkun Ural, Cüneyt Asan, Cünety Ülsever, Çağlayan Arkan, Çetin Gezgincan, DenizAdanalı, Deniz Kurtsan, Didem Demirkent, Dilek Sabancı, Dr. Oktay Duran, Ege Cansel, Em. Org. Çevik Bir, Emre Berkin, Engin Akçakoca, Enver Ören, Erdal Aksoy, Erdoğan Demirören, ErhanKurdoğlu, Erkan Mumcu, Erkut Yücaoğlu, Ergun Özakat, Ergun Özen, Erol Üçer, Ersin Arıoğlu, Ersin Faralyalı, Ersin Özince, Ethem Sancak, Fatih Altaylı, Fatih Terim, Ferit Şahenk, Ferruh Tanay,Feyhan Kalpaklıoğlu, Feyyaz Berker, Fuat Miras, Fuat Süren, Füsun Önal, Göksel Kortay, Güler Sabancı, Güngör Kaymak, Hakan Ateş, Halit Soydan, Halit Kıvanç, Haluk Okutur, Haluk Şahin, Hamdi Akın, Hasan Güleşçi, HayrettinKaraca, Hazım Kantarcı, Hilmi Özkök, Hüsamettin Kavi, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hüsnü Özyeğin, Işın Çelebi, İbrahim Arıkan, İbrahim Betil, İbrahim Bodur, İbrahim Cevahir, İbrahim Kefeli, İdris Yamantürk, İhsan Kalkavan, İshak Alaton, İsmet Acar, İzzet Garih, İzzet Günay, İzzet Özilhan, JakKamhi, Kazım Taşkent, Kemal Köprülü, Kemal Şahin, Leyla Alaton Günyeli, LeylaUmar, Lucien Arkas, Mahfi Eğilmez, MehmetAli Birand, Mehmet Ali Yalçındağ, Mehmet Başer, Mehmet Günyeli, Mehmet Huntürk, Mehmet Keçeciler, Mehmet Kutman, Mehmet Şuhubi, Melih Aşık, Meltem Kurtsan, Mesut Erez, Metin Kalkavan, Metin Kaşo, Muharrem Kayhan, Muhtar Kent, Murat Akdoğan, Murat Dedeman, MuratVargı, Mustafa Koç, Mustafa Özyürek, Mustafa Sarıgül, Mustafa Süzer, Mümtaz Soysal, Nafi Güral, Nail Keçili, Nasuh Mahruki, Nebil Özgentürk, Neşe Erberk, Nevval Sevindi, Nezih Demirkent, Nihat Boytüzün, Nihat Gökyiğit, Nihat Sırdar, Niyazi Önen, Nur Ger, Nurettin Çarmıklı, Nuri Çolakoğlu, Nüzhet Kandemir, Oğuz Gürsel, Oktay Duran, Oktay Ekşi, Oktay Varlıer, Osman Birsel, Osman Şevket Çarmıklı, Ozan Diren, Özen Göksel, ÖzdemirErdoğan, Özhan Erem, Pervin Kaşo, R.BülentTarhan, Raffi Portakal, Rahmi Koç, Rauf Denktaş, Refik Baydur, Rıfat Hisarcıklıoğlu, SakıpSabancı, Samsa Karamehmet, Savaş Ünal, SedatAloğlu, Sefa Sirmen, Selçuk Alagöz, SelçukYaşar, Selim Seval, Semih Saygıner, SerdarBilgili, Sevan Bıçakçı, Sevgi Gönül, Sezen Cumhur Önal, SinanAygün, Suna Kıraç, Süha Derbent, Süleyman Demirel, ŞadanKalkavan, Şadi Gücüm, Şahin Tulga, Şakir Eczacıbaşı, Şarık Tara, Şerif Kaynar, ŞevketSabancı, Tan Sağtürk, Taner Ayhan, Tanıl Küçük, Tanju Argun, Tansu Yeğen, TavacıRecep Usta, Tayfun Okter, Tevfik Altınok, Tezcan Yaramancı, Tinaz Titiz, Tuna Beklevic, Tuncay Özilhan, Türkan Saylan, Uğur Dündar, Uluç Gürkan, Umur Talu, Ümit Tokçan, Üzeyir Garih, Vehbi Koç, Vitali Hakko, Vural Öger, Yaşar Aşçıoğlu, Yaşar Nuri Öztürk, Yılmaz Ulusoy, Yusuf Köse, Zafer Çağlayan, Zeynel AbidinErdem

Tecrübeleriniz ve birikimleriniz toprak olmasın @ Copyright 2004 turklider.org