Ziynet Odası       Odam Olsun       Türklider Odaları       Sizin Odalarınız       Sohbet Odası       TV Odası       E-Kitap Odası       BŞenver       Gazete Odası       iPad       Hakkımızda       Şifremi Unuttum   


 

Kimdir 


 

Prof. Dr. Timur KOÇ
YAYINLAR VE AKADEMİK ÇALIŞMALAR

1.1.1 Yayınlanmış Türkçe Bilimsel Kitap
Sıra No Kitap adı
Yazarları Yayınevi Tarih (YIL)
1 "Demir ve Çelik Yapıların Korozyonu ve Katodik Korunması" KOÇ,T.,YALÇIN,H., İller BankasıGenel Müdürlüğü yayın No: 47, 1991- Ankara 1991
2 "Korozyon ve Katodik Korunma"
KOÇ,T.,YALÇIN,H., Form Ofset, 1995- Ankara 1995
3 "Mühendisler İçin Korozyon
KOÇ,T.,YALÇIN,H., " Kimya Mühendisleri Odası., ISBN 975-395-269-4, 1998, Ankara 1998
4 " Elektrokimya KOÇ.T., YALÇIN,H., " palme yayınevi, ISBN 975-7477-53-2 1999 1999
5 " Katodik Koruma KOÇ.T., YALÇIN,H., " palme yayınevi, ISBN 975-7477-51-6 1999 1999
6 " Yer altı-Yerüstü Korozyonu ve Katodik Koruma"
ÇAKIR, A.F., YALÇIN,H., KOÇ,T., AKAT,O., TMMOB. Kimya Mühendisleri Odası, kasım-1992 1992

SCI, SSCI, AHCI ce taranan bilimsel dergilerde yapılan yayınlar

Sıra
No Makale adı
Yazarları Dergi adı Tarih (YIL)
1 "Solar Power For Cathodic Protection
Of Steel Pipeline KOÇ,T.,
YALÇIN,H., Solar Energy, Journal Of The Internatıonal Solar Energy Socıety) V : 51, No : 5, P : 415 1993)
2 "Hydrogen and Bromine Production from Concentrated Sea-Water " YALÇIN,H., KOÇ,T., Int.J.Hydrogen Energy V: 22 No: 10/11 pp: 967-970 , 1997


Im, Dı, CMCI, EI Desing and Art Index, Education Index, tarafından taranan bilimsel dergilerde yapılan yayınlar

Sıra
No Makale adı
Yazarları Dergi adı Tarih (YIL)
3 "Çelik Boruların Yer altı Korozyonu"
KOÇ,T.,
YALÇIN,H., Doğa Mühendislik ve Çevre Bilimleri Dergisi, TÜBİTAK Cilt :10, Sayı : 2, Sayfa : 128, 1986
4 "Yer altı çelik Boru Hatlarının Katodik Koruma Sistmlerinde Akım İhtiyacının Belirlenmesi"
KOÇ,T.,
YALÇIN,H., DOĞA-Tr- J.of.Engineering and Environmental Sciences, 16(339-343) , TÜBİTAK 1992

Atıflar

Sıra No Makale adı
Yazarları Dergi adı Tarih (YIL)
5 Scada Uyumlu Katodik Koruma Sistemlerinin Çok Uzak Mesafelerden Bilgisayarla Kontrolü R.YÜKSEL VIIth International Corrosion Symposium ( p. 240-245) 2000
6 PWM (Pulse Genişlik Modülasyonu) Yöntemi ile Trafo Redresör Ünitesi Dizaynı R.YÜKSEL VIIth International Corrosion Symposium (p 511-520) 2000
7 İsale Hatlarının Katodik Koruması (Kitap ISBN 975-8215-28-0) Prof.Dr.Zeki Çizmecioğlu İSKİ yayını 1998

Diğer hakemli bilimsel dergilerde tam metni basılmış makaleler

Sıra
No Makale adı
Yazarları Dergi adı Tarih (YIL)
8 Sulardaki Sülfit KirliliğininDolgulu Kolonlarla Giderilmesi ALICILAR, A., KOÇ, T. F.Ü.Fen ve Mühendislikj Bilimleri Dergisi 11(2)1999, 131-135 1999
9 "Betonarme Demirlerinin Korozyonu ve Katodik Korunması-II" KOÇ,T., Tudev İş Dünyası, Sayı 3 sayfa 1-12 , 1998
10 "Lityum Bromür + Su Sistemi İle Çalışan Soğutma Çevrimlerinin Temodinamik
KOÇ,T.,YALÇIN,H.,
BİÇER,A., " Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Analizi dergisi sayı : 2, Sayfa : 41, 1987
11 "Katodik Koruma Sistemlerinde İnterferans"
KOÇ,T.,YALÇIN,H., Korozyon, V:5, No:2, P:53 1993
12 "Dış Akım Kaynaklı Katodik Koruma Sistemlerinde Kullanılan Anotlar KOÇ,T.,YALÇIN,H., " Korozyon, V:5, No: 2, P: 59, 1993
13 "Betonarme Demirlerinin Korozyonu ve Önlemler " KOÇ,T.,YALÇIN,S., Çimento ve Beton Dünyası, sayfa 17-23 mayıs, 1996
14 "Betonarme Demirlerinin Korozyonu ve Katodik Korunması-I KOÇ,T., " Tudev İş Dünyası, Sayı 2 sayfa 39-43 , 1998
15 "Atmosferdeki Kirliliğin Metallerin Korozyonu Üzerine Etkisi"
KOÇ.T.,
YALÇIN,H., Standart Aylık Ekonomik ve Teknik Dergi Sayı: 277, Sayfa:27, 1985
17 ., "Çelik Yüzeylerin Boyanmadan Önce Hazırlanması ve Temizlik Dereceleri ve Konu İle İlgili Yabancı
KOÇ,T.,AR,İ Standartlar" Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, Sayı : 291, Sayfa : 26, 1986
18 Katodik Korumanın Genel İlkeleri KOÇ,.T. İller Bankası Dergisi
Temmuz-Ağustos-Eylül-1985
Sayfa 76-96 1985
19 Yer altı Boru Hatlarında İnterfereans Korozyonu KOÇ.T.,
YALÇIN,H., İller Bankası Dergisi
Ocak-Şubat-Mart -1984
Sayfa 5-14 1984
20 Dış Akım Kaynağı ile Katodik Olarak Korunmuş Boru Hatlarında Akım ve Potansiyelin Kaplama Direncine Göre Değişimi KOÇ.T.,
YALÇIN,H., İller Bankası Dergisi, Sayı: 4-5-6, Sayfa: 16, (1986)
1986
21 Dış Akım Kaynaklı Katodik Koruma Sistemlerinde Anot Yatağı Projelendirme İlkeleri KOÇ.T.,
YALÇIN,H., İller Bankası Dergisi, Sayı :11, sayfa : 26, (1986) 1986
22 Atmosferdeki Kirliliğin Metallerin Korozyonu Üzerine Etkisi KOÇ.T.,
YALÇIN,H., 1.2 İller Bankası Dergisi
Ağustos-1990
Sayfa16-25 1990-
Ulusal kongre tebliği


Sıra No Makale adı
Yazarları Dergi adı Tarih (YIL)
29 "Çelik Boruların Yer altı Korozyonu ve Alınacak Önlemler"
KOÇ,T.,YALÇIN,H., 1.Mühendislik Haftası Akdeniz Üni. Isparta Mühendislik Fakültesi 7-10 Haziran 1983 (Isparta) Tebliğler Kitabı Sayfa : 68, (1983)
30 "Yer altı Boru Hatlarında Korozyon Bölgelerinin Zemin Yüzeyinden Saptanması" KOÇ,T.,YALÇIN,H., TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu 8.Metalurji Sempozyumu 3-4-5 Ekim 1984 İ.T.Ü. Kimya Metalurji Fak. (İstanbul) 1984
31 " Galvanik Anotlu Katodik Koruma Sistemlerinde Kullanılan Mağnezyum Anotların Verimlerinin Tayini KOÇ,T., " Kimya-85 II.Ulusal Kimya Sempozyumu 18-20 Eylül 1985 OTDÜ, Kimya Bölümü (Ankara), Tebliğler Kitabı Sayfa : 197, 1985)
32 "Metal Yüzeylerin Korozyonunu Önlemede En Uygun Kaplamanın Seçimi" KOÇ,T.,YALÇIN,H., 4.Mühendislik Haftası Akdeniz Üni. Isparta Mühendislik Fakültesi 5-9 Mays 1983 (Isparta), Tebliğler Kitabı Sayfa : 79, (1986)
33 "Denizli-Kızıldere Jeotermal Sıcak Su Kaynaklarının Soğutmada Kullanılması" Tebliğler Kitabı Sayfa : 183, (1986) KOÇ,T.,BİÇER,A.,YALÇIN,H., Türkiye 4.Enerji Kongresi Dünya Enerji Konferansı Türkiye Milli Komitesi 17-21 Kasım 1986 (İzmir), 1986
34 "Ankara Atmosferinin Çinko ve Galvanize Edilmiş Çeliğin Korozyon Hızına Etkisi" KOÇ,T.,YALÇIN,H.,ÖZDİLER,Ü., Kimya-87 IV. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu 10-12 Haziran 1987 Fırat Üniversitesi (Elazığ), Tebliğ Özetleri Kitabı Sayfa : 516 (Elazığ) 1987
35 "Jeotermal Kaynaktan Elektrik Üretimi"
KOÇ,T.,YALÇIN,H., 5.Enerji ve Enerji Tasarrufu Semineri 14-15 Ocak 1987 (İstanbul), Tebliğler Kitabı Sayfa : 107 ( 1987
36 "Çimento fabrikalarında Fırın Gazlarının Isısının Geri Kazanılması Yoluyla Enerji Tasarrufa"
KOÇ,T.,YALÇIN,H.,Ar,İ., 5.Enerji ve Enerji Tasarrufu Semineri 14-15 Ocak 1987 (İstanbul), Tebliğler Kitabı Sayfa : 115 ( 1987
37 "Enerji tasarrufunda Jeotermal Enerjinin Yeri"
KOÇ,T.,YALÇIN,H., 5.Enerji ve Enerji Tasarrufu Semineri (İstanbul), Tebliğler Kitabı Sayfa : 99 1987
38 "Deniz içi Çelik Kazıkların Korozyonu ve Katodik Korunması"
KOÇ,T., 1.Korozyon Sempozyumu 24-27 Ekim 1988, OTDÜ - Korozyon derneği (Ankara) Sempozyum Bildirileri Kitabı Sayfa : 323, (1988)
39 "Arnavutköy Boğaz Sahil Yolu Çelik Boru Kazıklarının Korozyonunun Yarattığı Problemler"
KOÇ,T.,ÖZBAYOĞLU,F., 5.Mühendislik Haftası Akdeniz Üni. Isparta Mühendislik Fakültesi 30 Mayıs, 3 Haziran 1988 (Isparta), Tebliğler Kitabı sayfa : 89, 1988
40 "İskele Ayaklarının ve Deniz İçine Çakılan Çelik Kazıklarının Korozyonu ve Katodik Koruması"
KOÇ,T.,YALÇIN,H. 5.Mühendislik Haftası, Akdeniz Üniversitesi, Isparta Mühendislik Fakültesi 30 Mayıs - 3 Haziran 1988 (Isparta), Tebliğler Kitabı Sayfa : 88, (1988)
41 "Sabit ve Hareketli Deniz İçi Metalik Yapıların Korozyonu ve Katodik Korunması)
KOÇ,T.,YALÇIN,H.,TÜRÜ,M. " 2.Korozyon Sempozyumu 5-8 Kasım 1990, OTDÜ Korozyon Derneği (Ankara), Sempozyum Bildirileri Kitabı Sayfa : 219, (1990
42 "Petrol Depolama Tanklarında Oluşan Buharlaşma Kayıpları" ,
KOÇ,T.,ÇETİNTEPE,A.,GÜLAYDIN,E., Türkiye 5.Enerji Kongresi 22-26 Ekim 1990 (Ankara), Teknik Oturum Tebliğleri (3.Cilt) Sayfa : 235, (1990)
43 "Güneş Enerjisinin Katodik Koruma Sistemlerinde Kullanılması", KOÇ,T.,YALÇIN,H., Türkiye 5. Enerji Kongresi 22-26 Ekim 1990 (Ankara), Teknik Oturum Tebliğleri (3.Cilt) Sayfa: 641, (1990)
44 "Kirli Atmosferin Metaller Üzerine Korozif Etkisi ve Atmosferik Korozyonun ölçülmesi KOÇ,T.,YALÇIN,H., ", Çevre Sempozyumu'85, 5-7 Haziran 1985 (Ankara), Tebliğ Özetleri Kitabı Sayfa : 25, (1985) 1985
45 "Hava Kirlenmesine Neden Olan Endüstriyel Prosesler ve Atmosferik Korozyon KOÇ,T.,YALÇIN,H., Çevre Sempozyumu '85, 5-7 Haziran 1985 (Ankara), Tebliğ Özetleri Kitabı, Sayfa : 26, (1985) 1985
46 "Klorürlü Ortamlarda Bulunan Ön Gerilimli Beton Boruların Korozyonu ve Katodik Korunması" KOÇ,T.,YALÇIN,H., III.Korozyon Sempozyumu Tebliği 1992
47 "Fotovoltaik Pillerle İzmir Çamaltı Tuzlası Salamura Suların Elektrolizi İle Hidrojen ve Brom Üretimi". KOÇ,T.,YALÇIN,H.,SANCAKFİL,Z. Türkiye 6.Enerji Kongresine sunulan tebliğ 1995
48 Ortopedide Kullanılan Biyomalzemeler ve Özellikleri AKDOĞAN.,G., SARITAŞ S., KOÇ,T. BİYOMUD 99 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı , İstanbul 1999 1999
49 Ti-6a1-4V Alaşımının Aşınma Özelliklerinin İyileştirilmesi AKDOĞAN.,G., SARITAŞ S., KOÇ,T. BİYOMUD 99 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı , İstanbul 1999 1999
50
Petrol Depolama Tanklarındaki Buharlaşma kayıpları Koç,T., Pamuk,V., Enerji ve Çevre Simpozyumu
13-15 Nisan 1994 Mersin
Sayfa: 251-266 1994
51 Fotovoltaik Piller Yardımıyla Elde Edilen Elektrik Enerjisinin Bir Boru Hattının Katodik Korunmasında Kullanılması Koç,T., Pamuk,V., Enerji ve Çevre Simpozyumu
13-15 Nisan 1994 Mersin
Sayfa: 267-282 1994
52 Betonarme Demirlerinin Korozyonunun Üç Elektrod Yöntemiyle Ölçülmesi KOÇ,T., YALÇIN,H., HOŞHAN,P. IV.Korozyon Sempozyumu
25-27 Ekim 1994 İstanbul
Sayfa :133-144 1994
53 Ham Petrol Depolama Tanklarının İç Taban Yüzeylerinin İkili Galvanik Anot Sistemiyle Katodik Olarak Korunması Koç,T.,YALÇIN,H., Pamuk,V., V.Korozyon Sempozyumu
6-9 Kasım 1996 Adana
Sayfa :297-305 1996
54 Afyon Şehrini Jeotermal Su ile Isıtma Projesi Kapsamında Kullanılan Poliüretan Kaplı Çelik Boruların Katodik Korunması Koç,T.,DAĞ,E., Pamuk,V., V.Korozyon Sempozyumu
6-9 Kasım 1996 Adana
Sayfa :349-360 1996


Uluslar arası kongre tebliği

Sıra No Makale adı
Yazarları Dergi adı Tarih (YIL)
55 "Gaz Boru Hatlarının Korozyonu ve Alınacak Önlemler"
KOÇ,T.,
YALÇIN,H., Türkiye Uluslar arası 1.Doğalgaz Sempozyumu 5-8 Mayıs 1986 Ankara Tebliğler Kitabı Sayfa : 147, (1986) 1982
56 Doğal Gaz Boru Hatlarında Katodik Koruma sistemlerinin Kontrolü",
KOÇ,T.,
YALÇIN,H., 2.Uluslar arası Doğalgaz Kongresi 16-17 Nisan 1992 Merit Altınel Oteli (Ankara) Ankara Büyükşehir Belediyesi 1992
57 "Katodik koruma Sistemlerinde Scada sisteminin Uygulanması ve Haliç Köprüsünün Taşıyıcı Kazıklarının Elektrokimyasal Korozyonunun Önlenmesi" , KOÇ,T.,
YALÇIN,H., IV.Korozyon Sempozyumu Tebliği
58 Haliç Köprüsü Taşıyıcı Çelik Kzıklarında Katodik Koruma Dizaynı ve Optimizasyonun Saplanması YÜKSEL, R.,
KOÇ, T. VIIUluslararası Korozyon Sempozyumu , Tebliğler kitabı P 223-230
Yıldız Tek.Üni.İstanbul 2000

Yurt içi resmi kuruluşlara davetli seminer

Sıra
No Kurum Adı Konusu Yeri Tarihi
Kimya Mühendisleri Odası Yer altı - Yerüstü Korozyonu ve Katodik Koruma Bursa 23-27 Kasım-1992
Kimya Mühendisleri Odası Atmosferik Korozyon ve Kaplama-Yer altı Korozyonu ve Katodik Koruma Ankara 1-6 Kasım-1993
Kimya Mühendisleri Odası Yangın ve Riskleri Ankara 09-12 Mayıs-1994
59 T.C.D.D.Y.Genel Müdürlüğü Korozyon ve Katodik Koruma Ankara 29 Haziran-1 Temmuz- 1998
60 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Beton-Çimento ve Boya Ankara 24-26 Haziran-1998
61 TEAŞ Genel Müdürlüğü Korozyon ve Katodik Koruma Yatağan-Muğla 17-19 Haziran-1998

Tez yönetimi (y lisans=3, Doktora= 6)
Sıra no Öğrenci adı Tez Türü Bölüm Tarihi
62 Selçuk Yalçın (Yük.Lisans) Yük Lisans Kimya Mühendisliği 1996
62 Gülşen Akdoğan Doktora Makine Mühendisliği 1998
62 Gökhan Demirel Yüksek Lisans Fen Bilimleri 2000

Proje sonuç raporları, TÜBİTAK,
Sıra
No Proje No Kurumu Proje Konusu Tarihi
63 MAG-590A TÜBİTAK Çelik Boruların Yer altı Korozyonu 1984
64 MAG-683 TÜBİTAK Yerltı Çelik Boruların Katodik Korunması 1988

DİĞER BİLİMSEL DERGİLERDEKİ YAYINLARI

1) KOÇ,T., "Katodik Korumanın Genel İlkeleri", İller Bankası Dergisi, Sayı : 7-8-9, Sayfa: 77 (1985).

2) KOÇ,T.,YALÇIN,H., "Hava Kirliliği yapan Endüstriyel Prosesler ve Alınacak Önlemler ", Meteoroloji Dergisi, Sayı:15, Sayfa : 5 (1984)

3) KOÇ,T.,YALÇIN,H., "Yer altı Boru Hatlarında Interferans Korozyonu" İller Bankası Dergisi, Sayı : 7-8-9, Sayfa :5, (1984)

4) KOÇ.T.,YALÇIN,H., "Atmosferdeki Kirliliğin Metallerin Korozyonu Üzerine Etkisi" Standart Aylık Ekonomik ve Teknik Dergi Sayı: 277, Sayfa:27, (1985)

5) KOÇ,T.,YALÇIN,H., "Dış Akım Kaynağı İle Katodik Olarak Korunmuş Boru Hatlarında Akım ve Potansiyelin Kaplama Direncine Göre Değişimi", İller Bankası Dergisi, Sayı: 4-5-6, Sayfa: 16, (1986)

6) KOÇ,T.,YALÇIN,H., "Çelik Boruların Yer altı Korozyonu" Doğa Mühendislik ve Çevre Bilimleri Dergisi, TÜBİTAK Cilt :10, Sayı : 2, Sayfa : 128, (1986)

7) KOÇ,T.,YALÇIN,H., "Dış Akım Kaynaklı Katodik Koruma Sistemlerinde Anot Yatağı Projelendirme İlkeleri" İller Bankası Dergisi, Sayı :11, sayfa : 26, (1986)
ankaraya
8) KOÇ,T.,AR,İ., "Çelik Yüzeylerin Boyanmadan Önce Hazırlanması ve Temizlik Dereceleri ve Konu İle İlgili Yabancı Standartlar" Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, Sayı : 291, Sayfa : 26, (1986)

9) KOÇ,T.,YALÇIN,H.,BİÇER,A., "Lityum Bromür + Su Sistemi İle Çalışan Soğutma Çevrimlerinin Temodinamik Analizi" Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık dergisi sayı : 2, Sayfa : 41, (1987)

10) KOÇ,T.,YALÇIN,H., "Atmosferdeki Kirliliğin Metallerin Korozyonu Üzerine Etkisi" İller Bankası Dergisi, Sayı : 8, Sayfa : 16, (1990)


11) KOÇ,T., "Yollardaki Buzlanmayı Önlemek Üzere Kullanılan Tuzların Çevreye Etkileri" Belediye Dünyası, Sayı : 12, Sayfa : 48, (1988)


12) KOÇ,T., "Gemi Gövdelerinin Katodik Korunması" Kimya Sanat Dergisi, Sayı : 7, Sayfa : 3, (1990)

13) KOÇ,T., "Metal Yüzeylerinin Korozyonunu Önlemede En Uygun Kaplamanın Seçimi" İller Bankası Dergisi, Sayı : 10, sayfa : 9, (1990)

14) KOÇ,T.,ÇETİNTEPE,A.,GÜLAYDIN,E., "Petrol Depolama Tanklarında Oluşan Buharlaşma Kayıpları" Karayolları Vakfı dergisi, sayı : 28, sayfa : 18, (1991)

15) KOÇ,T., "Yer altı Boru Hatlarında Korozyon Bölgelerinin Zemin Yüzeyinden Saptanması" Kimya Sanat Dergisi, sayı : 9, sayfa : 8, (1991)

16) KOÇ,T.,YALÇIN,H., "Yer altı çelik Boru Hatlarının Katodik Koruma Sistmlerinde Akım İhtiyacının Belirlenmesi" DOĞA-Tr- J.of.Engineering and Environmental Sciences, 16(339-343) ,1992 TÜBİTAK

17) KOÇ,T.,YALÇIN,H., "Solar Power For Cathodic Protection Of Steel Pipeline (Solar Energy, Journal Of The Internatıonal Solar Energy Socıety) V : 51, No : 5, P : 415, (1993)

18) KOÇ,T.,YALÇIN,H., "Katodik Koruma Sistemlerinde İnterferans" Korozyon, V:5, No:2, P:53 (1993)

19) KOÇ,T.,YALÇIN,H., "Dış Akım Kaynaklı Katodik Koruma Sistemlerinde Kullanılan Anotlar" Korozyon, V:5, No: 2, P: 59, (1993)

20) KOÇ,T.,YALÇIN,S., "Betonarme Demirlerinin Korozyonu ve Önlemler " Çimento ve Beton Dünyası, sayfa 17-23 mayıs, 1996

21) YALÇIN,H., KOÇ,T., PAMUK,V., "Hydrogen and Bromine Production from Concentrated Sea-Water " Int.J.Hydrogen Energy V: 22 No: 10/11 pp: 967-970 , 1997

22) KOÇ,T., "Betonarme Demirlerinin Korozyonu ve Katodik Korunması-I" Tudev İş Dünyası, Sayı 2 sayfa 39-43 , 1998

23) KOÇ,T., "Betonarme Demirlerinin Korozyonu ve Katodik Korunması-II" Tudev İş Dünyası, Sayı 3 sayfa 1-12 , 1998
2. UYGULAMALI ARAŞTIRMA PROJELERİ

1) KOÇ,T., (PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ) İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü Temiz Su Çelik Boru İsale Hatları Katodik Koruma Projeleri (III.aşama),(1988)

2) KOÇ,T., (PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ) Petrol Ofisi A.Ş. Antalya deniz Boru Hattı ve Deniz Terminali Katodik Koruma Projesi. (1991)

3) KOÇ,T., (PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ) İskenderun demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğü Soğutma Suyu Boruları İç ve Dış Yüzeyleri Katodik Koruma Projesi. (1991)

4) KOÇ,T., (PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ) Türkiye Petrolleri A.O. Batman Bölge Müdürlüğü Depolama Tankları ve Dahili boruları Katodik Koruma Projesi. (1992)

5) KOÇ,T., (PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ) TÜPRAŞ Orta Anadolu Rafinerisi Emisyon Ölçümleri ve Buharlaşma Kaybı Hesaplamaları. (1991)

6) KOÇ,T., (PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ) TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi Faz-I ve Faz-II İskeleleri Katodik Koruma Revizyon Projeleri.(1991)

7) KOÇ,T., (PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ) TÜGSAŞ Samsun Fabrikaları Endüstri Suyu Temini Boru Hattı Katodik Koruma Projesi. (1991)

8) KOÇ,T., (PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ) Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Müdürlüğü Organize Sanayi Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım Şebekesi Katodik Koruma Projesi. (1991)

HAZIRLADIĞIM TÜRK STANDARTLARI

1) KOÇ,T., (RAPORTÖR) TS 4363
Doğal Zeminlerin Elektrik Özgül Dirençlerinin Sahada Tayini - Wenner Dört Elektrod Metodu İle (1984)

2) KOÇ,T., (RAPORTÖR) TS 4356
Çelik Borular - Korozyona Karşı Koruma - Bitüm Esaslı Maddelerle Sıcak Olarak Kaplanması Kuralları (1985).

3) KOÇ,T., (RAPORTÖR) TS 4357
Çelik Borular - Korozyona Karşı Koruma - Maden kömürü Esaslı Maddelerle Sıcak Olarak kaplanması Kuralları (1985).

4) KOÇ,T., (RAPORTÖR) TS 4359 Koruyucu Kaplamalar - Atmosfer Etkisinde Kalan Çelik Yapılar İçin (1986).

5) KOÇ,T., (RAPORTÖR) TS 5139 Çelik Borular - Korozyona Karşı Korumak İçin Polietilen Kaplanması Kuralları (1987).

6) KOÇ,T., (RAPORTÖR) TS 5140 Çelik Borular - Korozyona Karşı Koruma - Maden Kömürü Katranı Epoksi Reçinesi İle Kaplanması Kuralları (1987).

7) KOÇ,T., (RAPORTÖR) TS 5141 Yer altı Çelik Boru Hatlarının Katodik Korunması Kuralları (1987).

8) KOÇ,T., (RAPORTÖR) TS 8589 Suni Atmosfer İçinde Yapılan Korozyon Deneyleri İçin Genel Kurallar (1990).

9) KOÇ,T., (RAPORTÖR) TS 8590 Çelik Su Borularının Beton İle Kaplanması (1990).

10) KOÇ,T., (RAPORTÖR) TS 8591 Katodik Koruma - Deniz İçi ve Diğer Metalik Yapılar İçin (1990).

11) KOÇ,T., (RAPORTÖR) TS 9234 Katodik Koruma - Galvanik Anotlar (1991).

ÜNİVERSİYE SANAYİİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ
2.1 İSDEMİR (İSKENDERUN _DEMİR ÇELİK FABRİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜİLE YAPILAN ÇALIŞMALAR )

1- Eğitim Çalışmaları
1.1- Demir ve çelik yapıların , korozyonu ve katodik korunması konulu 3 gün süreli eğitim çalışması (Bu çalışma tamamlanmıştır)
1.2- Katodik Koruma sistemlerinin işletme ve kontrolu konulu eğitim çalışması proje uygulamalarının tamamlanmasından sonra uygulanacaktır.)

2-PROJE YAPIMI ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Sıra No Proje Adı Etüd ve proje Proje Uygulaması Müşavirlik Hizmeti
1 Denizden Su alma yapısı ve filtrelerin katodik koruma sistemi revizyon projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
2 İskele ayakları katodik koruma sistemi revizyon projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
3 Mersin Çayı Su İsale Hattı katodik koruma sistemi projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
4 Soğutma Suyu Boruları İç ve Dış yüzeyleri katodik koruma sistemi projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
5 Dik Kontinü Döküm Makinalarına Ait Çelik Konstrüksiyonundaki Korozyon Sorununun İncelenmesi Raporu Tamamlandı

İSKİ
(İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ İLE
YAPILAN ÇALIŞMALAR )


1-EĞİTİM ÇALIŞMALARI

1.1 Demir ve çelik yapıların , korozyonu ve katodik korunması konulu 3 gün süreli eğitim çalışması (Bu çalışma tamamlanmıştır)
1.2 Katodik Koruma sistemlerinin işletme ve kontrolu konulu eğitim çalışması proje uygulamalarının tamamlanmasından sonra uygulanacaktır.)

2-PROJE YAPIMI ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

İSKİ I.AŞAMA KATODİK KORUMA PROJELERİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER

Sıra No Proje Adı Etüd ve proje Proje Uygulaması Müşavirlik Hizmeti
1 Salacak-Sarayburnu İstanbul Boğaz Geçişi Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
2 Salacak-Bakırköy Bahçelievler Boğaz Geçişi Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
3 Bahçelievler-Bağcılar Su isale Hattı Katodik Koruma projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
4 Kartal-Pendik Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı


İSKİ II.AŞAMA KATODİK KORUMA PROJELERİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER

Sıra No Proje Adı Etüd ve proje Proje Uygulaması Müşavirlik Hizmeti
1 Dudullu-Bakırbağ Su İsale Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
2 Gebze-Terfi İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
3 Bağcılar-Sefaköy Su isale Hattı Katodik Koruma projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
4 Münzevi-Bağcılar Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
5 K.Çamlıca-Kozyatağı Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
6 Dudullu_kozyatağı Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
7 Silahtar-Küçükköy Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
8 Şıhlı-Gebze Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
9 Tahmanlar-K.Yalı Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
10 Ömerli-Turhanlı Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
11 Kağıthane-Çeliktepe Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
12 Kağıthane-Levent Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
13 Kağıthane -Bomonti Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
14 Kağıthane-Münzevi Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
15 Kuştepe-Bomonti Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
16 Zeytinburnu-Bakırköy Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
17 Feriköy-Ortaköy Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
18 Zincirlikuyu -Etiler Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
İSKİ III.AŞAMA KATODİK KORUMA PROJELERİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER


Sıra No Proje Adı Etüd ve proje Proje Uygulaması Müşavirlik Hizmeti
1 Elmali -Üsküdar Temiz Su İsale Hatti Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
2 Sarayburnu-Unkapani Su İsale Hatti Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
3 Elmali - Beykoz Su İsale Hatti Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
4 Baltalimani-İstinye Su İsale Hatti Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
5 K.Çamlica-Bulgurlu Su İsale Hatti Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
6 Kağithane-Baltalimani Su İsale Hatti Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
7 İstinye-Sariyer Su İsale Hatti Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
8 Münzevi-Topkapi Su İsale Hatti Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
9 Kağithane-Edirnekapi Su İsale Hatti Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
10 Ömerli Tesisleri Dahili Borulari Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
11 K.Çamlica-İbrahimağa Su İsale Hatt I Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
12 İbrahimağa-Kiziltoprak Su İsale Hatti Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
13 Terkos-Kağithane Su İsale Hatti Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
14 Kağithane-Alibeyköy Baraji Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
15 Ömerli Yeniterfi Su İsale Hatti Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
16 Dudullu-K.Çamlica Su İsale Hatti Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
17 Elmali Depo İst.Bağlanti Borulari Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
18 Kartal Depo Bağlanti Borulari Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
19 Pendik Depo Bağlanti Borulari Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
20 Bahçelievler Depo Bağlanti Borulari Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
21 Kozyataği-Kazasker Su İsale Hatti Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
22 K.Çamlica-Bağlarbaşi Su İsale Hatti Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
23 Sarayburnu-Salacak Su İsale Hatti Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
24 Sefaköy Deposu Boru Bağlantilari Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
25 Pendik Deposu-Kaynarca Şeb.Bağl. Borulari Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
26 B.Çekmece Tesisleri Dahili Borulari Revizyonu Ve İnterferans Önleme Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
27 Tuzla Organize Deri Sanayii Depo Bağlanti Borulari Revizyon Projesisi Tamamlandı Tamamlandı TamamlandıPETROL OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR


1-EĞİTİM ÇALIŞMALARI

1. Demir ve çelik yapıların , korozyonu ve katodik korunması konulu 3 gün süreli eğitim çalışması (Bu çalışma tamamlanmıştır)
2. Deniz yapılarının korozyonu ve katodik korunması konulu 5 gün süreli eğitim çalışması (Bu çalışma tamamlanmıştır)
3. Katodik Koruma sistemlerinin projelelendirme esasları konulu 5 gün süreli eğitim çalışması (Bu çalışma tamamlanmıştır)
4. Katodik Koruma sistemlerinin işletme ve kontrolu konulu eğitim çalışması proje uygulamalarının tamamlanmasından sonra uygulanacaktır.)

2-PROJE YAPIMI ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ


Sıra No Proje Adı Etüd ve proje Proje Uygulaması Müşavirlik Hizmeti
1 Aliağa Tesisleri Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
2 İzmit Bölge Müdürlüğü İskelesi Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
3 Antalya deniz Boru Hattı Katodik Koruma projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
4 İzmit bölge müdürlüğü yangın hidrantı katodik koruma projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
5 Aliağa- Tüpraş Boru hattı katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
6 Yeraltı tankları katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
7 Yerüstü tankları katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
8 Trabzon deniz boru hattı ve deniz terminali katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
9 Samsun deniz boru hattı ve deniz terminali katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
10 Rize deniz boru hattı ve deniz terminali katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
11 Mudanya deniz boru hattı ve deniz terminali katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
12 İskenderun deniz boru hattı ve deniz terminali katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
13 İskenderun iskelesi çelik ayakları katodik katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
15 Haramidere tanker park sahası yangın hidrantı katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
16 İzmit bölge müdürlüğü İPRAŞ arası boru hattı katodk koruma projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
17 İzmit bölge müdürlüğü ANT arası boru hattı katodik koruma projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
18 İzmit Bölge Müdürlüğü İskele ayakları katodik koruma projesi Revizyon Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
19 Güvercinlik deposu yangın hidrantı katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
20 Dalaman deposu akaryakıt boruları katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
21 Haramidere deniz terminali boru hattı-TEK deniz boru hattı interferasn durumu araştırması Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
22 Hopa deposu yangın hidrantı katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
23 Rize deposu yangın hidrantı katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
24 Trabzon deposu yangın hidrantı katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
25 Giresun deposu yangın hidrantı katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
26 Samsun deposu yangın hidrantı katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
27 Ümraniye deposu yangın hidrantı katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
28 Haramidere denizsuyu ve tatlı su yangın hidrantı katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
29 Mudanya deposu yangın hidrantı katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
30 Edincik deposu yangın hidrantı katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
31 Aliağa deposu yangın hidrantı katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
32 Çukurhisar deposu yangın hidrantı katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
33 Çukurhisar-NATO borusu arası boru hattı katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
34 Antalya deposu yangın hidrantı katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
35 İskenderun deposu yangın hidrantı katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
36 Trabzon Deniz Boru Hattı Ve Terminali Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
37 Samsun Deniz Boru Hattı Ve Terminali Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
38 Rize Deniz Boru Hattı Ve Terminali Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
39 Mudanya Deniz Boru Hattı Ve Terminali Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
40 İskenderun Deniz Boru Hattı Ve Terminali Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
41 Giresun Deniz Boru Hattı Ve Terminali Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
42 Haramidere Tanker Park Sahası Yangın Hidrantı Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
43 Atatürk Hava Alanı-Küçükhalkalı Boru Hattı Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
44 İzmit Bölge Müdürlüğü-İpraş Arası Boru Hattı Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
45 İzmit Bölge Müdürlüğü-Ant Arası Boru Hattı Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
46 Aliağa iskelesi Çelik Ayakları Katodik Koruması Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
47 İzmit Bölge Müdürlüğü iskelesi Çelik Ayakları Katodik Koruması Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
48 Haramidere Deniz Boru Hattı Ve Terminali Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
49 Güvercinlik Deposu Yangın Hidrantı Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
50 Dalaman Deposu Akaryakıt Boruları Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
İSTANBUL GÜBRE FAB.A.Ş.
İSKENDERUN SÜPERFOSFAT FABRİKASI
MÜDÜRLÜĞÜ
İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR


1-EĞİTİM ÇALIŞMALARI

1. Demir ve çelik yapıların , korozyonu ve katodik korunması konulu 3 gün süreli eğitim çalışması (Bu çalışma tamamlanmıştır)

2-PROJE YAPIMI ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ


Sıra No Proje Adı Etüd ve proje Proje Uygulaması Müşavirlik Hizmeti
1 Stok Tankları -İskele -Boru hattı katodik koruma revizyonu Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
2 İskele Ayakları Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı


İGSAŞ GÜBRE FAB.A.Ş.
MÜDÜRLÜĞÜ
İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR


1-EĞİTİM ÇALIŞMALARI

1-Demir ve çelik yapıların , korozyonu ve katodik korunması konulu 3 gün süreli eğitim çalışması (Bu çalışma tamamlanmıştır)

2-PROJE YAPIMI ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ


Sıra No Proje Adı Etüd ve proje Proje Uygulaması Müşavirlik Hizmeti
1 Yangın Hidrantı Katodik Koruması Tamamlandı
2 Soğutma Suyu Boruları Katodik Koruma Projesi Tamamlandı
TÜGSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR


1-EĞİTİM ÇALIŞMALARI

1-Demir ve çelik yapıların , korozyonu ve katodik korunması konulu 3 gün süreli eğitim çalışması (Bu çalışma tamamlanmıştır)

2-PROJE YAPIMI ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ


Sıra No Proje Adı Etüd ve proje Proje Uygulaması Müşavirlik Hizmeti
1 Samsun Fabrikası Su Temini İsale Hattı Katodik Koruması Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR


1-EĞİTİM ÇALIŞMALARI

1-Demir ve çelik yapıların , korozyonu ve katodik korunması konulu 3 gün süreli eğitim çalışması (Bu çalışma tamamlanmıştır)

2-PROJE YAPIMI ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ


Sıra No Proje Adı Etüd ve proje Proje Uygulaması Müşavirlik Hizmeti
1 Ham petrol depolama tankları iç ve dış yüzeyleri katodik koruma Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
2 FAZ-1 ve FAZ -2 İskeleleri Katodik Koruma Sistemi Revizyon projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ
BAŞKANLIĞI
İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR


1-EĞİTİM ÇALIŞMALARI

1-Demir ve çelik yapıların , korozyonu ve katodik korunması konulu 3 gün süreli eğitim çalışması (Bu çalışma tamamlanmıştır)

2-PROJE YAPIMI ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ


Sıra No Proje Adı Etüd ve proje Proje Uygulaması Müşavirlik Hizmeti
1 İzmit Bölge Müdürlüğü Binası Temel Kazıkların Katodik Koruması Müşavirlik Hizmetleri Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
2 İzmit Bölge Müdürlüğü Binası Temel Kazıkların Katodik Koruması Revizyon Projesi Müşavirlik Hizmetleri Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
TÜPRAŞ BATMAN RAFİNERİSİ
MÜDÜRLÜĞÜ İLE
İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR


1-EĞİTİM ÇALIŞMALARI

1-Demir ve çelik yapıların , korozyonu ve katodik korunması konulu 3 gün süreli eğitim çalışması (Bu çalışma tamamlanmıştır)

2-PROJE YAPIMI ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ


Sıra No Proje Adı Etüd ve proje Proje Uygulaması Müşavirlik Hizmeti
1 Stok Tankları korozyonu etüdü ve gerekli raproun hazırlanması Tamamlandı Tamamlandı TamamlandıTÜPRAŞ KIRIKKALE RAFİNERİSİ MÜDÜRLÜĞÜ
İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR


1-EĞİTİM ÇALIŞMALARI

1-Demir ve çelik yapıların , korozyonu ve katodik korunması konulu 3 gün süreli eğitim çalışması (Bu çalışma tamamlanmıştır)

2-PROJE YAPIMI ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ


Sıra No Proje Adı Etüd ve proje Proje Uygulaması Müşavirlik Hizmeti
1 Tank 4104 nolu ham petrol depolama tankı iç yüzeyi katodik koruma projesi 7 Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı

BOTAŞ A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR


1-EĞİTİM ÇALIŞMALARI

1-Demir ve çelik yapıların , korozyonu ve katodik korunması konulu 1 gün süreli eğitim çalışması (Bu çalışma tamamlanmıştır)

2-PROJE YAPIMI ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ


Sıra No Proje Adı Etüd ve proje Proje Uygulaması Müşavirlik Hizmeti
1 Ceyhan Bölge Müdürlüğü Ham Petrol tesislerinde Korozyon ve Bakteri Haritasının Çıkarılması Tamamlandı
2 Ceyhan Bölge , Dörtyol İşletme Müdürlüğü Tesislerindeki Beton Korozyonu Tamamlandı Devam EdiyorProf.Dr.Timur KOÇProf. Dr. Timur KOÇ
YAYINLAR VE AKADEMİK ÇALIŞMALAR

1.1.1 Yayınlanmış Türkçe Bilimsel Kitap
Sıra No Kitap adı
Yazarları Yayınevi Tarih (YIL)
1 "Demir ve Çelik Yapıların Korozyonu ve Katodik Korunması" KOÇ,T.,YALÇIN,H., İller BankasıGenel Müdürlüğü yayın No: 47, 1991- Ankara 1991
2 "Korozyon ve Katodik Korunma"
KOÇ,T.,YALÇIN,H., Form Ofset, 1995- Ankara 1995
3 "Mühendisler İçin Korozyon
KOÇ,T.,YALÇIN,H., " Kimya Mühendisleri Odası., ISBN 975-395-269-4, 1998, Ankara 1998
4 " Elektrokimya KOÇ.T., YALÇIN,H., " palme yayınevi, ISBN 975-7477-53-2 1999 1999
5 " Katodik Koruma KOÇ.T., YALÇIN,H., " palme yayınevi, ISBN 975-7477-51-6 1999 1999
6 " Yer altı-Yerüstü Korozyonu ve Katodik Koruma"
ÇAKIR, A.F., YALÇIN,H., KOÇ,T., AKAT,O., TMMOB. Kimya Mühendisleri Odası, kasım-1992 1992

SCI, SSCI, AHCI ce taranan bilimsel dergilerde yapılan yayınlar

Sıra
No Makale adı
Yazarları Dergi adı Tarih (YIL)
1 "Solar Power For Cathodic Protection
Of Steel Pipeline KOÇ,T.,
YALÇIN,H., Solar Energy, Journal Of The Internatıonal Solar Energy Socıety) V : 51, No : 5, P : 415 1993)
2 "Hydrogen and Bromine Production from Concentrated Sea-Water " YALÇIN,H., KOÇ,T., Int.J.Hydrogen Energy V: 22 No: 10/11 pp: 967-970 , 1997


Im, Dı, CMCI, EI Desing and Art Index, Education Index, tarafından taranan bilimsel dergilerde yapılan yayınlar

Sıra
No Makale adı
Yazarları Dergi adı Tarih (YIL)
3 "Çelik Boruların Yer altı Korozyonu"
KOÇ,T.,
YALÇIN,H., Doğa Mühendislik ve Çevre Bilimleri Dergisi, TÜBİTAK Cilt :10, Sayı : 2, Sayfa : 128, 1986
4 "Yer altı çelik Boru Hatlarının Katodik Koruma Sistmlerinde Akım İhtiyacının Belirlenmesi"
KOÇ,T.,
YALÇIN,H., DOĞA-Tr- J.of.Engineering and Environmental Sciences, 16(339-343) , TÜBİTAK 1992

Atıflar

Sıra No Makale adı
Yazarları Dergi adı Tarih (YIL)
5 Scada Uyumlu Katodik Koruma Sistemlerinin Çok Uzak Mesafelerden Bilgisayarla Kontrolü R.YÜKSEL VIIth International Corrosion Symposium ( p. 240-245) 2000
6 PWM (Pulse Genişlik Modülasyonu) Yöntemi ile Trafo Redresör Ünitesi Dizaynı R.YÜKSEL VIIth International Corrosion Symposium (p 511-520) 2000
7 İsale Hatlarının Katodik Koruması (Kitap ISBN 975-8215-28-0) Prof.Dr.Zeki Çizmecioğlu İSKİ yayını 1998

Diğer hakemli bilimsel dergilerde tam metni basılmış makaleler

Sıra
No Makale adı
Yazarları Dergi adı Tarih (YIL)
8 Sulardaki Sülfit KirliliğininDolgulu Kolonlarla Giderilmesi ALICILAR, A., KOÇ, T. F.Ü.Fen ve Mühendislikj Bilimleri Dergisi 11(2)1999, 131-135 1999
9 "Betonarme Demirlerinin Korozyonu ve Katodik Korunması-II" KOÇ,T., Tudev İş Dünyası, Sayı 3 sayfa 1-12 , 1998
10 "Lityum Bromür + Su Sistemi İle Çalışan Soğutma Çevrimlerinin Temodinamik
KOÇ,T.,YALÇIN,H.,
BİÇER,A., " Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Analizi dergisi sayı : 2, Sayfa : 41, 1987
11 "Katodik Koruma Sistemlerinde İnterferans"
KOÇ,T.,YALÇIN,H., Korozyon, V:5, No:2, P:53 1993
12 "Dış Akım Kaynaklı Katodik Koruma Sistemlerinde Kullanılan Anotlar KOÇ,T.,YALÇIN,H., " Korozyon, V:5, No: 2, P: 59, 1993
13 "Betonarme Demirlerinin Korozyonu ve Önlemler " KOÇ,T.,YALÇIN,S., Çimento ve Beton Dünyası, sayfa 17-23 mayıs, 1996
14 "Betonarme Demirlerinin Korozyonu ve Katodik Korunması-I KOÇ,T., " Tudev İş Dünyası, Sayı 2 sayfa 39-43 , 1998
15 "Atmosferdeki Kirliliğin Metallerin Korozyonu Üzerine Etkisi"
KOÇ.T.,
YALÇIN,H., Standart Aylık Ekonomik ve Teknik Dergi Sayı: 277, Sayfa:27, 1985
17 ., "Çelik Yüzeylerin Boyanmadan Önce Hazırlanması ve Temizlik Dereceleri ve Konu İle İlgili Yabancı
KOÇ,T.,AR,İ Standartlar" Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, Sayı : 291, Sayfa : 26, 1986
18 Katodik Korumanın Genel İlkeleri KOÇ,.T. İller Bankası Dergisi
Temmuz-Ağustos-Eylül-1985
Sayfa 76-96 1985
19 Yer altı Boru Hatlarında İnterfereans Korozyonu KOÇ.T.,
YALÇIN,H., İller Bankası Dergisi
Ocak-Şubat-Mart -1984
Sayfa 5-14 1984
20 Dış Akım Kaynağı ile Katodik Olarak Korunmuş Boru Hatlarında Akım ve Potansiyelin Kaplama Direncine Göre Değişimi KOÇ.T.,
YALÇIN,H., İller Bankası Dergisi, Sayı: 4-5-6, Sayfa: 16, (1986)
1986
21 Dış Akım Kaynaklı Katodik Koruma Sistemlerinde Anot Yatağı Projelendirme İlkeleri KOÇ.T.,
YALÇIN,H., İller Bankası Dergisi, Sayı :11, sayfa : 26, (1986) 1986
22 Atmosferdeki Kirliliğin Metallerin Korozyonu Üzerine Etkisi KOÇ.T.,
YALÇIN,H., 1.2 İller Bankası Dergisi
Ağustos-1990
Sayfa16-25 1990-
Ulusal kongre tebliği


Sıra No Makale adı
Yazarları Dergi adı Tarih (YIL)
29 "Çelik Boruların Yer altı Korozyonu ve Alınacak Önlemler"
KOÇ,T.,YALÇIN,H., 1.Mühendislik Haftası Akdeniz Üni. Isparta Mühendislik Fakültesi 7-10 Haziran 1983 (Isparta) Tebliğler Kitabı Sayfa : 68, (1983)
30 "Yer altı Boru Hatlarında Korozyon Bölgelerinin Zemin Yüzeyinden Saptanması" KOÇ,T.,YALÇIN,H., TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu 8.Metalurji Sempozyumu 3-4-5 Ekim 1984 İ.T.Ü. Kimya Metalurji Fak. (İstanbul) 1984
31 " Galvanik Anotlu Katodik Koruma Sistemlerinde Kullanılan Mağnezyum Anotların Verimlerinin Tayini KOÇ,T., " Kimya-85 II.Ulusal Kimya Sempozyumu 18-20 Eylül 1985 OTDÜ, Kimya Bölümü (Ankara), Tebliğler Kitabı Sayfa : 197, 1985)
32 "Metal Yüzeylerin Korozyonunu Önlemede En Uygun Kaplamanın Seçimi" KOÇ,T.,YALÇIN,H., 4.Mühendislik Haftası Akdeniz Üni. Isparta Mühendislik Fakültesi 5-9 Mays 1983 (Isparta), Tebliğler Kitabı Sayfa : 79, (1986)
33 "Denizli-Kızıldere Jeotermal Sıcak Su Kaynaklarının Soğutmada Kullanılması" Tebliğler Kitabı Sayfa : 183, (1986) KOÇ,T.,BİÇER,A.,YALÇIN,H., Türkiye 4.Enerji Kongresi Dünya Enerji Konferansı Türkiye Milli Komitesi 17-21 Kasım 1986 (İzmir), 1986
34 "Ankara Atmosferinin Çinko ve Galvanize Edilmiş Çeliğin Korozyon Hızına Etkisi" KOÇ,T.,YALÇIN,H.,ÖZDİLER,Ü., Kimya-87 IV. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu 10-12 Haziran 1987 Fırat Üniversitesi (Elazığ), Tebliğ Özetleri Kitabı Sayfa : 516 (Elazığ) 1987
35 "Jeotermal Kaynaktan Elektrik Üretimi"
KOÇ,T.,YALÇIN,H., 5.Enerji ve Enerji Tasarrufu Semineri 14-15 Ocak 1987 (İstanbul), Tebliğler Kitabı Sayfa : 107 ( 1987
36 "Çimento fabrikalarında Fırın Gazlarının Isısının Geri Kazanılması Yoluyla Enerji Tasarrufa"
KOÇ,T.,YALÇIN,H.,Ar,İ., 5.Enerji ve Enerji Tasarrufu Semineri 14-15 Ocak 1987 (İstanbul), Tebliğler Kitabı Sayfa : 115 ( 1987
37 "Enerji tasarrufunda Jeotermal Enerjinin Yeri"
KOÇ,T.,YALÇIN,H., 5.Enerji ve Enerji Tasarrufu Semineri (İstanbul), Tebliğler Kitabı Sayfa : 99 1987
38 "Deniz içi Çelik Kazıkların Korozyonu ve Katodik Korunması"
KOÇ,T., 1.Korozyon Sempozyumu 24-27 Ekim 1988, OTDÜ - Korozyon derneği (Ankara) Sempozyum Bildirileri Kitabı Sayfa : 323, (1988)
39 "Arnavutköy Boğaz Sahil Yolu Çelik Boru Kazıklarının Korozyonunun Yarattığı Problemler"
KOÇ,T.,ÖZBAYOĞLU,F., 5.Mühendislik Haftası Akdeniz Üni. Isparta Mühendislik Fakültesi 30 Mayıs, 3 Haziran 1988 (Isparta), Tebliğler Kitabı sayfa : 89, 1988
40 "İskele Ayaklarının ve Deniz İçine Çakılan Çelik Kazıklarının Korozyonu ve Katodik Koruması"
KOÇ,T.,YALÇIN,H. 5.Mühendislik Haftası, Akdeniz Üniversitesi, Isparta Mühendislik Fakültesi 30 Mayıs - 3 Haziran 1988 (Isparta), Tebliğler Kitabı Sayfa : 88, (1988)
41 "Sabit ve Hareketli Deniz İçi Metalik Yapıların Korozyonu ve Katodik Korunması)
KOÇ,T.,YALÇIN,H.,TÜRÜ,M. " 2.Korozyon Sempozyumu 5-8 Kasım 1990, OTDÜ Korozyon Derneği (Ankara), Sempozyum Bildirileri Kitabı Sayfa : 219, (1990
42 "Petrol Depolama Tanklarında Oluşan Buharlaşma Kayıpları" ,
KOÇ,T.,ÇETİNTEPE,A.,GÜLAYDIN,E., Türkiye 5.Enerji Kongresi 22-26 Ekim 1990 (Ankara), Teknik Oturum Tebliğleri (3.Cilt) Sayfa : 235, (1990)
43 "Güneş Enerjisinin Katodik Koruma Sistemlerinde Kullanılması", KOÇ,T.,YALÇIN,H., Türkiye 5. Enerji Kongresi 22-26 Ekim 1990 (Ankara), Teknik Oturum Tebliğleri (3.Cilt) Sayfa: 641, (1990)
44 "Kirli Atmosferin Metaller Üzerine Korozif Etkisi ve Atmosferik Korozyonun ölçülmesi KOÇ,T.,YALÇIN,H., ", Çevre Sempozyumu'85, 5-7 Haziran 1985 (Ankara), Tebliğ Özetleri Kitabı Sayfa : 25, (1985) 1985
45 "Hava Kirlenmesine Neden Olan Endüstriyel Prosesler ve Atmosferik Korozyon KOÇ,T.,YALÇIN,H., Çevre Sempozyumu '85, 5-7 Haziran 1985 (Ankara), Tebliğ Özetleri Kitabı, Sayfa : 26, (1985) 1985
46 "Klorürlü Ortamlarda Bulunan Ön Gerilimli Beton Boruların Korozyonu ve Katodik Korunması" KOÇ,T.,YALÇIN,H., III.Korozyon Sempozyumu Tebliği 1992
47 "Fotovoltaik Pillerle İzmir Çamaltı Tuzlası Salamura Suların Elektrolizi İle Hidrojen ve Brom Üretimi". KOÇ,T.,YALÇIN,H.,SANCAKFİL,Z. Türkiye 6.Enerji Kongresine sunulan tebliğ 1995
48 Ortopedide Kullanılan Biyomalzemeler ve Özellikleri AKDOĞAN.,G., SARITAŞ S., KOÇ,T. BİYOMUD 99 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı , İstanbul 1999 1999
49 Ti-6a1-4V Alaşımının Aşınma Özelliklerinin İyileştirilmesi AKDOĞAN.,G., SARITAŞ S., KOÇ,T. BİYOMUD 99 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı , İstanbul 1999 1999
50
Petrol Depolama Tanklarındaki Buharlaşma kayıpları Koç,T., Pamuk,V., Enerji ve Çevre Simpozyumu
13-15 Nisan 1994 Mersin
Sayfa: 251-266 1994
51 Fotovoltaik Piller Yardımıyla Elde Edilen Elektrik Enerjisinin Bir Boru Hattının Katodik Korunmasında Kullanılması Koç,T., Pamuk,V., Enerji ve Çevre Simpozyumu
13-15 Nisan 1994 Mersin
Sayfa: 267-282 1994
52 Betonarme Demirlerinin Korozyonunun Üç Elektrod Yöntemiyle Ölçülmesi KOÇ,T., YALÇIN,H., HOŞHAN,P. IV.Korozyon Sempozyumu
25-27 Ekim 1994 İstanbul
Sayfa :133-144 1994
53 Ham Petrol Depolama Tanklarının İç Taban Yüzeylerinin İkili Galvanik Anot Sistemiyle Katodik Olarak Korunması Koç,T.,YALÇIN,H., Pamuk,V., V.Korozyon Sempozyumu
6-9 Kasım 1996 Adana
Sayfa :297-305 1996
54 Afyon Şehrini Jeotermal Su ile Isıtma Projesi Kapsamında Kullanılan Poliüretan Kaplı Çelik Boruların Katodik Korunması Koç,T.,DAĞ,E., Pamuk,V., V.Korozyon Sempozyumu
6-9 Kasım 1996 Adana
Sayfa :349-360 1996


Uluslar arası kongre tebliği

Sıra No Makale adı
Yazarları Dergi adı Tarih (YIL)
55 "Gaz Boru Hatlarının Korozyonu ve Alınacak Önlemler"
KOÇ,T.,
YALÇIN,H., Türkiye Uluslar arası 1.Doğalgaz Sempozyumu 5-8 Mayıs 1986 Ankara Tebliğler Kitabı Sayfa : 147, (1986) 1982
56 Doğal Gaz Boru Hatlarında Katodik Koruma sistemlerinin Kontrolü",
KOÇ,T.,
YALÇIN,H., 2.Uluslar arası Doğalgaz Kongresi 16-17 Nisan 1992 Merit Altınel Oteli (Ankara) Ankara Büyükşehir Belediyesi 1992
57 "Katodik koruma Sistemlerinde Scada sisteminin Uygulanması ve Haliç Köprüsünün Taşıyıcı Kazıklarının Elektrokimyasal Korozyonunun Önlenmesi" , KOÇ,T.,
YALÇIN,H., IV.Korozyon Sempozyumu Tebliği
58 Haliç Köprüsü Taşıyıcı Çelik Kzıklarında Katodik Koruma Dizaynı ve Optimizasyonun Saplanması YÜKSEL, R.,
KOÇ, T. VIIUluslararası Korozyon Sempozyumu , Tebliğler kitabı P 223-230
Yıldız Tek.Üni.İstanbul 2000

Yurt içi resmi kuruluşlara davetli seminer

Sıra
No Kurum Adı Konusu Yeri Tarihi
Kimya Mühendisleri Odası Yer altı - Yerüstü Korozyonu ve Katodik Koruma Bursa 23-27 Kasım-1992
Kimya Mühendisleri Odası Atmosferik Korozyon ve Kaplama-Yer altı Korozyonu ve Katodik Koruma Ankara 1-6 Kasım-1993
Kimya Mühendisleri Odası Yangın ve Riskleri Ankara 09-12 Mayıs-1994
59 T.C.D.D.Y.Genel Müdürlüğü Korozyon ve Katodik Koruma Ankara 29 Haziran-1 Temmuz- 1998
60 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Beton-Çimento ve Boya Ankara 24-26 Haziran-1998
61 TEAŞ Genel Müdürlüğü Korozyon ve Katodik Koruma Yatağan-Muğla 17-19 Haziran-1998

Tez yönetimi (y lisans=3, Doktora= 6)
Sıra no Öğrenci adı Tez Türü Bölüm Tarihi
62 Selçuk Yalçın (Yük.Lisans) Yük Lisans Kimya Mühendisliği 1996
62 Gülşen Akdoğan Doktora Makine Mühendisliği 1998
62 Gökhan Demirel Yüksek Lisans Fen Bilimleri 2000

Proje sonuç raporları, TÜBİTAK,
Sıra
No Proje No Kurumu Proje Konusu Tarihi
63 MAG-590A TÜBİTAK Çelik Boruların Yer altı Korozyonu 1984
64 MAG-683 TÜBİTAK Yerltı Çelik Boruların Katodik Korunması 1988

DİĞER BİLİMSEL DERGİLERDEKİ YAYINLARI

1) KOÇ,T., "Katodik Korumanın Genel İlkeleri", İller Bankası Dergisi, Sayı : 7-8-9, Sayfa: 77 (1985).

2) KOÇ,T.,YALÇIN,H., "Hava Kirliliği yapan Endüstriyel Prosesler ve Alınacak Önlemler ", Meteoroloji Dergisi, Sayı:15, Sayfa : 5 (1984)

3) KOÇ,T.,YALÇIN,H., "Yer altı Boru Hatlarında Interferans Korozyonu" İller Bankası Dergisi, Sayı : 7-8-9, Sayfa :5, (1984)

4) KOÇ.T.,YALÇIN,H., "Atmosferdeki Kirliliğin Metallerin Korozyonu Üzerine Etkisi" Standart Aylık Ekonomik ve Teknik Dergi Sayı: 277, Sayfa:27, (1985)

5) KOÇ,T.,YALÇIN,H., "Dış Akım Kaynağı İle Katodik Olarak Korunmuş Boru Hatlarında Akım ve Potansiyelin Kaplama Direncine Göre Değişimi", İller Bankası Dergisi, Sayı: 4-5-6, Sayfa: 16, (1986)

6) KOÇ,T.,YALÇIN,H., "Çelik Boruların Yer altı Korozyonu" Doğa Mühendislik ve Çevre Bilimleri Dergisi, TÜBİTAK Cilt :10, Sayı : 2, Sayfa : 128, (1986)

7) KOÇ,T.,YALÇIN,H., "Dış Akım Kaynaklı Katodik Koruma Sistemlerinde Anot Yatağı Projelendirme İlkeleri" İller Bankası Dergisi, Sayı :11, sayfa : 26, (1986)
ankaraya
8) KOÇ,T.,AR,İ., "Çelik Yüzeylerin Boyanmadan Önce Hazırlanması ve Temizlik Dereceleri ve Konu İle İlgili Yabancı Standartlar" Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, Sayı : 291, Sayfa : 26, (1986)

9) KOÇ,T.,YALÇIN,H.,BİÇER,A., "Lityum Bromür + Su Sistemi İle Çalışan Soğutma Çevrimlerinin Temodinamik Analizi" Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık dergisi sayı : 2, Sayfa : 41, (1987)

10) KOÇ,T.,YALÇIN,H., "Atmosferdeki Kirliliğin Metallerin Korozyonu Üzerine Etkisi" İller Bankası Dergisi, Sayı : 8, Sayfa : 16, (1990)


11) KOÇ,T., "Yollardaki Buzlanmayı Önlemek Üzere Kullanılan Tuzların Çevreye Etkileri" Belediye Dünyası, Sayı : 12, Sayfa : 48, (1988)


12) KOÇ,T., "Gemi Gövdelerinin Katodik Korunması" Kimya Sanat Dergisi, Sayı : 7, Sayfa : 3, (1990)

13) KOÇ,T., "Metal Yüzeylerinin Korozyonunu Önlemede En Uygun Kaplamanın Seçimi" İller Bankası Dergisi, Sayı : 10, sayfa : 9, (1990)

14) KOÇ,T.,ÇETİNTEPE,A.,GÜLAYDIN,E., "Petrol Depolama Tanklarında Oluşan Buharlaşma Kayıpları" Karayolları Vakfı dergisi, sayı : 28, sayfa : 18, (1991)

15) KOÇ,T., "Yer altı Boru Hatlarında Korozyon Bölgelerinin Zemin Yüzeyinden Saptanması" Kimya Sanat Dergisi, sayı : 9, sayfa : 8, (1991)

16) KOÇ,T.,YALÇIN,H., "Yer altı çelik Boru Hatlarının Katodik Koruma Sistmlerinde Akım İhtiyacının Belirlenmesi" DOĞA-Tr- J.of.Engineering and Environmental Sciences, 16(339-343) ,1992 TÜBİTAK

17) KOÇ,T.,YALÇIN,H., "Solar Power For Cathodic Protection Of Steel Pipeline (Solar Energy, Journal Of The Internatıonal Solar Energy Socıety) V : 51, No : 5, P : 415, (1993)

18) KOÇ,T.,YALÇIN,H., "Katodik Koruma Sistemlerinde İnterferans" Korozyon, V:5, No:2, P:53 (1993)

19) KOÇ,T.,YALÇIN,H., "Dış Akım Kaynaklı Katodik Koruma Sistemlerinde Kullanılan Anotlar" Korozyon, V:5, No: 2, P: 59, (1993)

20) KOÇ,T.,YALÇIN,S., "Betonarme Demirlerinin Korozyonu ve Önlemler " Çimento ve Beton Dünyası, sayfa 17-23 mayıs, 1996

21) YALÇIN,H., KOÇ,T., PAMUK,V., "Hydrogen and Bromine Production from Concentrated Sea-Water " Int.J.Hydrogen Energy V: 22 No: 10/11 pp: 967-970 , 1997

22) KOÇ,T., "Betonarme Demirlerinin Korozyonu ve Katodik Korunması-I" Tudev İş Dünyası, Sayı 2 sayfa 39-43 , 1998

23) KOÇ,T., "Betonarme Demirlerinin Korozyonu ve Katodik Korunması-II" Tudev İş Dünyası, Sayı 3 sayfa 1-12 , 1998
2. UYGULAMALI ARAŞTIRMA PROJELERİ

1) KOÇ,T., (PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ) İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü Temiz Su Çelik Boru İsale Hatları Katodik Koruma Projeleri (III.aşama),(1988)

2) KOÇ,T., (PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ) Petrol Ofisi A.Ş. Antalya deniz Boru Hattı ve Deniz Terminali Katodik Koruma Projesi. (1991)

3) KOÇ,T., (PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ) İskenderun demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğü Soğutma Suyu Boruları İç ve Dış Yüzeyleri Katodik Koruma Projesi. (1991)

4) KOÇ,T., (PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ) Türkiye Petrolleri A.O. Batman Bölge Müdürlüğü Depolama Tankları ve Dahili boruları Katodik Koruma Projesi. (1992)

5) KOÇ,T., (PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ) TÜPRAŞ Orta Anadolu Rafinerisi Emisyon Ölçümleri ve Buharlaşma Kaybı Hesaplamaları. (1991)

6) KOÇ,T., (PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ) TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi Faz-I ve Faz-II İskeleleri Katodik Koruma Revizyon Projeleri.(1991)

7) KOÇ,T., (PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ) TÜGSAŞ Samsun Fabrikaları Endüstri Suyu Temini Boru Hattı Katodik Koruma Projesi. (1991)

8) KOÇ,T., (PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ) Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Müdürlüğü Organize Sanayi Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım Şebekesi Katodik Koruma Projesi. (1991)

HAZIRLADIĞIM TÜRK STANDARTLARI

1) KOÇ,T., (RAPORTÖR) TS 4363
Doğal Zeminlerin Elektrik Özgül Dirençlerinin Sahada Tayini - Wenner Dört Elektrod Metodu İle (1984)

2) KOÇ,T., (RAPORTÖR) TS 4356
Çelik Borular - Korozyona Karşı Koruma - Bitüm Esaslı Maddelerle Sıcak Olarak Kaplanması Kuralları (1985).

3) KOÇ,T., (RAPORTÖR) TS 4357
Çelik Borular - Korozyona Karşı Koruma - Maden kömürü Esaslı Maddelerle Sıcak Olarak kaplanması Kuralları (1985).

4) KOÇ,T., (RAPORTÖR) TS 4359 Koruyucu Kaplamalar - Atmosfer Etkisinde Kalan Çelik Yapılar İçin (1986).

5) KOÇ,T., (RAPORTÖR) TS 5139 Çelik Borular - Korozyona Karşı Korumak İçin Polietilen Kaplanması Kuralları (1987).

6) KOÇ,T., (RAPORTÖR) TS 5140 Çelik Borular - Korozyona Karşı Koruma - Maden Kömürü Katranı Epoksi Reçinesi İle Kaplanması Kuralları (1987).

7) KOÇ,T., (RAPORTÖR) TS 5141 Yer altı Çelik Boru Hatlarının Katodik Korunması Kuralları (1987).

8) KOÇ,T., (RAPORTÖR) TS 8589 Suni Atmosfer İçinde Yapılan Korozyon Deneyleri İçin Genel Kurallar (1990).

9) KOÇ,T., (RAPORTÖR) TS 8590 Çelik Su Borularının Beton İle Kaplanması (1990).

10) KOÇ,T., (RAPORTÖR) TS 8591 Katodik Koruma - Deniz İçi ve Diğer Metalik Yapılar İçin (1990).

11) KOÇ,T., (RAPORTÖR) TS 9234 Katodik Koruma - Galvanik Anotlar (1991).

ÜNİVERSİYE SANAYİİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ
2.1 İSDEMİR (İSKENDERUN _DEMİR ÇELİK FABRİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜİLE YAPILAN ÇALIŞMALAR )

1- Eğitim Çalışmaları
1.1- Demir ve çelik yapıların , korozyonu ve katodik korunması konulu 3 gün süreli eğitim çalışması (Bu çalışma tamamlanmıştır)
1.2- Katodik Koruma sistemlerinin işletme ve kontrolu konulu eğitim çalışması proje uygulamalarının tamamlanmasından sonra uygulanacaktır.)

2-PROJE YAPIMI ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Sıra No Proje Adı Etüd ve proje Proje Uygulaması Müşavirlik Hizmeti
1 Denizden Su alma yapısı ve filtrelerin katodik koruma sistemi revizyon projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
2 İskele ayakları katodik koruma sistemi revizyon projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
3 Mersin Çayı Su İsale Hattı katodik koruma sistemi projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
4 Soğutma Suyu Boruları İç ve Dış yüzeyleri katodik koruma sistemi projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
5 Dik Kontinü Döküm Makinalarına Ait Çelik Konstrüksiyonundaki Korozyon Sorununun İncelenmesi Raporu Tamamlandı

İSKİ
(İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ İLE
YAPILAN ÇALIŞMALAR )


1-EĞİTİM ÇALIŞMALARI

1.1 Demir ve çelik yapıların , korozyonu ve katodik korunması konulu 3 gün süreli eğitim çalışması (Bu çalışma tamamlanmıştır)
1.2 Katodik Koruma sistemlerinin işletme ve kontrolu konulu eğitim çalışması proje uygulamalarının tamamlanmasından sonra uygulanacaktır.)

2-PROJE YAPIMI ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

İSKİ I.AŞAMA KATODİK KORUMA PROJELERİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER

Sıra No Proje Adı Etüd ve proje Proje Uygulaması Müşavirlik Hizmeti
1 Salacak-Sarayburnu İstanbul Boğaz Geçişi Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
2 Salacak-Bakırköy Bahçelievler Boğaz Geçişi Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
3 Bahçelievler-Bağcılar Su isale Hattı Katodik Koruma projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
4 Kartal-Pendik Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı


İSKİ II.AŞAMA KATODİK KORUMA PROJELERİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER

Sıra No Proje Adı Etüd ve proje Proje Uygulaması Müşavirlik Hizmeti
1 Dudullu-Bakırbağ Su İsale Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
2 Gebze-Terfi İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
3 Bağcılar-Sefaköy Su isale Hattı Katodik Koruma projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
4 Münzevi-Bağcılar Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
5 K.Çamlıca-Kozyatağı Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
6 Dudullu_kozyatağı Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
7 Silahtar-Küçükköy Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
8 Şıhlı-Gebze Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
9 Tahmanlar-K.Yalı Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
10 Ömerli-Turhanlı Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
11 Kağıthane-Çeliktepe Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
12 Kağıthane-Levent Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
13 Kağıthane -Bomonti Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
14 Kağıthane-Münzevi Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
15 Kuştepe-Bomonti Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
16 Zeytinburnu-Bakırköy Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
17 Feriköy-Ortaköy Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
18 Zincirlikuyu -Etiler Su İsale hattı Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
İSKİ III.AŞAMA KATODİK KORUMA PROJELERİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER


Sıra No Proje Adı Etüd ve proje Proje Uygulaması Müşavirlik Hizmeti
1 Elmali -Üsküdar Temiz Su İsale Hatti Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
2 Sarayburnu-Unkapani Su İsale Hatti Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
3 Elmali - Beykoz Su İsale Hatti Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
4 Baltalimani-İstinye Su İsale Hatti Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
5 K.Çamlica-Bulgurlu Su İsale Hatti Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
6 Kağithane-Baltalimani Su İsale Hatti Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
7 İstinye-Sariyer Su İsale Hatti Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
8 Münzevi-Topkapi Su İsale Hatti Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
9 Kağithane-Edirnekapi Su İsale Hatti Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
10 Ömerli Tesisleri Dahili Borulari Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
11 K.Çamlica-İbrahimağa Su İsale Hatt I Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
12 İbrahimağa-Kiziltoprak Su İsale Hatti Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
13 Terkos-Kağithane Su İsale Hatti Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
14 Kağithane-Alibeyköy Baraji Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
15 Ömerli Yeniterfi Su İsale Hatti Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
16 Dudullu-K.Çamlica Su İsale Hatti Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
17 Elmali Depo İst.Bağlanti Borulari Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
18 Kartal Depo Bağlanti Borulari Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
19 Pendik Depo Bağlanti Borulari Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
20 Bahçelievler Depo Bağlanti Borulari Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
21 Kozyataği-Kazasker Su İsale Hatti Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
22 K.Çamlica-Bağlarbaşi Su İsale Hatti Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
23 Sarayburnu-Salacak Su İsale Hatti Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
24 Sefaköy Deposu Boru Bağlantilari Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
25 Pendik Deposu-Kaynarca Şeb.Bağl. Borulari Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
26 B.Çekmece Tesisleri Dahili Borulari Revizyonu Ve İnterferans Önleme Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
27 Tuzla Organize Deri Sanayii Depo Bağlanti Borulari Revizyon Projesisi Tamamlandı Tamamlandı TamamlandıPETROL OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR


1-EĞİTİM ÇALIŞMALARI

1. Demir ve çelik yapıların , korozyonu ve katodik korunması konulu 3 gün süreli eğitim çalışması (Bu çalışma tamamlanmıştır)
2. Deniz yapılarının korozyonu ve katodik korunması konulu 5 gün süreli eğitim çalışması (Bu çalışma tamamlanmıştır)
3. Katodik Koruma sistemlerinin projelelendirme esasları konulu 5 gün süreli eğitim çalışması (Bu çalışma tamamlanmıştır)
4. Katodik Koruma sistemlerinin işletme ve kontrolu konulu eğitim çalışması proje uygulamalarının tamamlanmasından sonra uygulanacaktır.)

2-PROJE YAPIMI ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ


Sıra No Proje Adı Etüd ve proje Proje Uygulaması Müşavirlik Hizmeti
1 Aliağa Tesisleri Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
2 İzmit Bölge Müdürlüğü İskelesi Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
3 Antalya deniz Boru Hattı Katodik Koruma projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
4 İzmit bölge müdürlüğü yangın hidrantı katodik koruma projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
5 Aliağa- Tüpraş Boru hattı katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
6 Yeraltı tankları katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
7 Yerüstü tankları katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
8 Trabzon deniz boru hattı ve deniz terminali katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
9 Samsun deniz boru hattı ve deniz terminali katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
10 Rize deniz boru hattı ve deniz terminali katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
11 Mudanya deniz boru hattı ve deniz terminali katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
12 İskenderun deniz boru hattı ve deniz terminali katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
13 İskenderun iskelesi çelik ayakları katodik katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
15 Haramidere tanker park sahası yangın hidrantı katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
16 İzmit bölge müdürlüğü İPRAŞ arası boru hattı katodk koruma projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
17 İzmit bölge müdürlüğü ANT arası boru hattı katodik koruma projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
18 İzmit Bölge Müdürlüğü İskele ayakları katodik koruma projesi Revizyon Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
19 Güvercinlik deposu yangın hidrantı katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
20 Dalaman deposu akaryakıt boruları katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
21 Haramidere deniz terminali boru hattı-TEK deniz boru hattı interferasn durumu araştırması Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
22 Hopa deposu yangın hidrantı katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
23 Rize deposu yangın hidrantı katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
24 Trabzon deposu yangın hidrantı katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
25 Giresun deposu yangın hidrantı katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
26 Samsun deposu yangın hidrantı katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
27 Ümraniye deposu yangın hidrantı katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
28 Haramidere denizsuyu ve tatlı su yangın hidrantı katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
29 Mudanya deposu yangın hidrantı katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
30 Edincik deposu yangın hidrantı katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
31 Aliağa deposu yangın hidrantı katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
32 Çukurhisar deposu yangın hidrantı katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
33 Çukurhisar-NATO borusu arası boru hattı katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
34 Antalya deposu yangın hidrantı katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
35 İskenderun deposu yangın hidrantı katodik koruması projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
36 Trabzon Deniz Boru Hattı Ve Terminali Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
37 Samsun Deniz Boru Hattı Ve Terminali Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
38 Rize Deniz Boru Hattı Ve Terminali Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
39 Mudanya Deniz Boru Hattı Ve Terminali Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
40 İskenderun Deniz Boru Hattı Ve Terminali Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
41 Giresun Deniz Boru Hattı Ve Terminali Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
42 Haramidere Tanker Park Sahası Yangın Hidrantı Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
43 Atatürk Hava Alanı-Küçükhalkalı Boru Hattı Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
44 İzmit Bölge Müdürlüğü-İpraş Arası Boru Hattı Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
45 İzmit Bölge Müdürlüğü-Ant Arası Boru Hattı Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
46 Aliağa iskelesi Çelik Ayakları Katodik Koruması Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
47 İzmit Bölge Müdürlüğü iskelesi Çelik Ayakları Katodik Koruması Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
48 Haramidere Deniz Boru Hattı Ve Terminali Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
49 Güvercinlik Deposu Yangın Hidrantı Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
50 Dalaman Deposu Akaryakıt Boruları Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
İSTANBUL GÜBRE FAB.A.Ş.
İSKENDERUN SÜPERFOSFAT FABRİKASI
MÜDÜRLÜĞÜ
İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR


1-EĞİTİM ÇALIŞMALARI

1. Demir ve çelik yapıların , korozyonu ve katodik korunması konulu 3 gün süreli eğitim çalışması (Bu çalışma tamamlanmıştır)

2-PROJE YAPIMI ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ


Sıra No Proje Adı Etüd ve proje Proje Uygulaması Müşavirlik Hizmeti
1 Stok Tankları -İskele -Boru hattı katodik koruma revizyonu Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
2 İskele Ayakları Katodik Koruma Projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı


İGSAŞ GÜBRE FAB.A.Ş.
MÜDÜRLÜĞÜ
İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR


1-EĞİTİM ÇALIŞMALARI

1-Demir ve çelik yapıların , korozyonu ve katodik korunması konulu 3 gün süreli eğitim çalışması (Bu çalışma tamamlanmıştır)

2-PROJE YAPIMI ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ


Sıra No Proje Adı Etüd ve proje Proje Uygulaması Müşavirlik Hizmeti
1 Yangın Hidrantı Katodik Koruması Tamamlandı
2 Soğutma Suyu Boruları Katodik Koruma Projesi Tamamlandı
TÜGSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR


1-EĞİTİM ÇALIŞMALARI

1-Demir ve çelik yapıların , korozyonu ve katodik korunması konulu 3 gün süreli eğitim çalışması (Bu çalışma tamamlanmıştır)

2-PROJE YAPIMI ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ


Sıra No Proje Adı Etüd ve proje Proje Uygulaması Müşavirlik Hizmeti
1 Samsun Fabrikası Su Temini İsale Hattı Katodik Koruması Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR


1-EĞİTİM ÇALIŞMALARI

1-Demir ve çelik yapıların , korozyonu ve katodik korunması konulu 3 gün süreli eğitim çalışması (Bu çalışma tamamlanmıştır)

2-PROJE YAPIMI ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ


Sıra No Proje Adı Etüd ve proje Proje Uygulaması Müşavirlik Hizmeti
1 Ham petrol depolama tankları iç ve dış yüzeyleri katodik koruma Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
2 FAZ-1 ve FAZ -2 İskeleleri Katodik Koruma Sistemi Revizyon projesi Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ
BAŞKANLIĞI
İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR


1-EĞİTİM ÇALIŞMALARI

1-Demir ve çelik yapıların , korozyonu ve katodik korunması konulu 3 gün süreli eğitim çalışması (Bu çalışma tamamlanmıştır)

2-PROJE YAPIMI ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ


Sıra No Proje Adı Etüd ve proje Proje Uygulaması Müşavirlik Hizmeti
1 İzmit Bölge Müdürlüğü Binası Temel Kazıkların Katodik Koruması Müşavirlik Hizmetleri Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
2 İzmit Bölge Müdürlüğü Binası Temel Kazıkların Katodik Koruması Revizyon Projesi Müşavirlik Hizmetleri Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı
TÜPRAŞ BATMAN RAFİNERİSİ
MÜDÜRLÜĞÜ İLE
İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR


1-EĞİTİM ÇALIŞMALARI

1-Demir ve çelik yapıların , korozyonu ve katodik korunması konulu 3 gün süreli eğitim çalışması (Bu çalışma tamamlanmıştır)

2-PROJE YAPIMI ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ


Sıra No Proje Adı Etüd ve proje Proje Uygulaması Müşavirlik Hizmeti
1 Stok Tankları korozyonu etüdü ve gerekli raproun hazırlanması Tamamlandı Tamamlandı TamamlandıTÜPRAŞ KIRIKKALE RAFİNERİSİ MÜDÜRLÜĞÜ
İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR


1-EĞİTİM ÇALIŞMALARI

1-Demir ve çelik yapıların , korozyonu ve katodik korunması konulu 3 gün süreli eğitim çalışması (Bu çalışma tamamlanmıştır)

2-PROJE YAPIMI ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ


Sıra No Proje Adı Etüd ve proje Proje Uygulaması Müşavirlik Hizmeti
1 Tank 4104 nolu ham petrol depolama tankı iç yüzeyi katodik koruma projesi 7 Tamamlandı Tamamlandı Tamamlandı

BOTAŞ A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR


1-EĞİTİM ÇALIŞMALARI

1-Demir ve çelik yapıların , korozyonu ve katodik korunması konulu 1 gün süreli eğitim çalışması (Bu çalışma tamamlanmıştır)

2-PROJE YAPIMI ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ


Sıra No Proje Adı Etüd ve proje Proje Uygulaması Müşavirlik Hizmeti
1 Ceyhan Bölge Müdürlüğü Ham Petrol tesislerinde Korozyon ve Bakteri Haritasının Çıkarılması Tamamlandı
2 Ceyhan Bölge , Dörtyol İşletme Müdürlüğü Tesislerindeki Beton Korozyonu Tamamlandı Devam Ediyor

mamaktadır

 

Bölümler 


Prof Dr. Timur KOÇ Gözüyle

Kimdir

Başarıları

Linkler

Kendi Sesiyle

Fotograf Albüm

Kitap Tavsiyeleri

TV

Tüm Yazıları

Prof Dr. Timur KOÇ Odası


Lider Arama
    Hayat Verenler : Microsoft    HP Türkiye    PBS Bilişim    SAY Ajans    SFS - MAN    Superonline       

Türk Liderler:

Abbas Güçlü, Adil Karaağaç, Ali Ağaoğlu, <Ali Kibar, Adnan Nas, Adnan Polat, Adnan Şenses, Ahmet Başar, Ahmet Esen, Alber Bilen ,Ahmet Cemal Kura, Ali Abalıoğlu, Ali Naci Karacan, Ali Sabancı, Ali Koç, Ali Saydam, Ali Talip Özdemir, Ali Üstay, Arman Manukyan, Arzuhan Yalçındağ, Asaf Güneri, Atila Şenol, Attila Özdemiroğlu, Avni Çelik, Ayduk Koray, Aydın Ayaydın, Aydın Boysan, Ayhan Bermek, AyşeKulin, Ayten Gökçer, Başaran Ulusoy, BedrettinDalan, Bedri Baykam, Berhan Şimşek, BetülMardin, Bülend Özaydınlı, Bülent Akarcalı, Bülent Eczacıbaşı, Bülent Şenver, CağvitÇağlar, Can Ataklı, Can Dikmen, Can Has, Can Kıraç, Canan Edipoğlu, Celalettin Vardarsuyu, Cengiz Kaptanoğlu, Cevdetİnci, Çoşkun Ural, Cüneyt Asan, Cünety Ülsever, Çağlayan Arkan, Çetin Gezgincan, DenizAdanalı, Deniz Kurtsan, Didem Demirkent, Dilek Sabancı, Dr. Oktay Duran, Ege Cansel, Em. Org. Çevik Bir, Emre Berkin, Engin Akçakoca, Enver Ören, Erdal Aksoy, Erdoğan Demirören, ErhanKurdoğlu, Erkan Mumcu, Erkut Yücaoğlu, Ergun Özakat, Ergun Özen, Erol Üçer, Ersin Arıoğlu, Ersin Faralyalı, Ersin Özince, Ethem Sancak, Fatih Altaylı, Fatih Terim, Ferit Şahenk, Ferruh Tanay,Feyhan Kalpaklıoğlu, Feyyaz Berker, Fuat Miras, Fuat Süren, Füsun Önal, Göksel Kortay, Güler Sabancı, Güngör Kaymak, Hakan Ateş, Halit Soydan, Halit Kıvanç, Haluk Okutur, Haluk Şahin, Hamdi Akın, Hasan Güleşçi, HayrettinKaraca, Hazım Kantarcı, Hilmi Özkök, Hüsamettin Kavi, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hüsnü Özyeğin, Işın Çelebi, İbrahim Arıkan, İbrahim Betil, İbrahim Bodur, İbrahim Cevahir, İbrahim Kefeli, İdris Yamantürk, İhsan Kalkavan, İshak Alaton, İsmet Acar, İzzet Garih, İzzet Günay, İzzet Özilhan, JakKamhi, Kazım Taşkent, Kemal Köprülü, Kemal Şahin, Leyla Alaton Günyeli, LeylaUmar, Lucien Arkas, Mahfi Eğilmez, MehmetAli Birand, Mehmet Ali Yalçındağ, Mehmet Başer, Mehmet Günyeli, Mehmet Huntürk, Mehmet Keçeciler, Mehmet Kutman, Mehmet Şuhubi, Melih Aşık, Meltem Kurtsan, Mesut Erez, Metin Kalkavan, Metin Kaşo, Muharrem Kayhan, Muhtar Kent, Murat Akdoğan, Murat Dedeman, MuratVargı, Mustafa Koç, Mustafa Özyürek, Mustafa Sarıgül, Mustafa Süzer, Mümtaz Soysal, Nafi Güral, Nail Keçili, Nasuh Mahruki, Nebil Özgentürk, Neşe Erberk, Nevval Sevindi, Nezih Demirkent, Nihat Boytüzün, Nihat Gökyiğit, Nihat Sırdar, Niyazi Önen, Nur Ger, Nurettin Çarmıklı, Nuri Çolakoğlu, Nüzhet Kandemir, Oğuz Gürsel, Oktay Duran, Oktay Ekşi, Oktay Varlıer, Osman Birsel, Osman Şevket Çarmıklı, Ozan Diren, Özen Göksel, ÖzdemirErdoğan, Özhan Erem, Pervin Kaşo, R.BülentTarhan, Raffi Portakal, Rahmi Koç, Rauf Denktaş, Refik Baydur, Rıfat Hisarcıklıoğlu, SakıpSabancı, Samsa Karamehmet, Savaş Ünal, SedatAloğlu, Sefa Sirmen, Selçuk Alagöz, SelçukYaşar, Selim Seval, Semih Saygıner, SerdarBilgili, Sevan Bıçakçı, Sevgi Gönül, Sezen Cumhur Önal, SinanAygün, Suna Kıraç, Süha Derbent, Süleyman Demirel, ŞadanKalkavan, Şadi Gücüm, Şahin Tulga, Şakir Eczacıbaşı, Şarık Tara, Şerif Kaynar, ŞevketSabancı, Tan Sağtürk, Taner Ayhan, Tanıl Küçük, Tanju Argun, Tansu Yeğen, TavacıRecep Usta, Tayfun Okter, Tevfik Altınok, Tezcan Yaramancı, Tinaz Titiz, Tuna Beklevic, Tuncay Özilhan, Türkan Saylan, Uğur Dündar, Uluç Gürkan, Umur Talu, Ümit Tokçan, Üzeyir Garih, Vehbi Koç, Vitali Hakko, Vural Öger, Yaşar Aşçıoğlu, Yaşar Nuri Öztürk, Yılmaz Ulusoy, Yusuf Köse, Zafer Çağlayan, Zeynel AbidinErdem

Tecrübeleriniz ve birikimleriniz toprak olmasın @ Copyright 2004 turklider.org