Ziynet Odası       Odam Olsun       Türklider Odaları       Lider Odaları       Sohbet Odası       TV Odası       E-Kitap Odası       BŞenver       Gazete Odası       iPad       Hakkımızda       Şifremi Unuttum   

 

CAN AKIN Gözüyle 


     

 Tüm Yazıları

       ShareThis
Mr Can Akın-Delegate, Turkish Fine Art Over's Professional Union Humanity & Mevlana Pecs Üniversite
03.05.2016
CAN AKIN
Okunma Sayısı : 34170
Oy Sayısı : 0
Değerlendirme : 0
Popülarite :
Verdiğiniz Puan :
 

 

 

 Flag Turkey animated gif 240x180

Flag Macedonia animated gif 240x180

Flag Hungary animated gif 240x180 
Fotoğraf:

Fotoğraf:
Fotoğraf:

Fotoğraf:

RELATIONS BETWEEN TURKEY –  HUNGARY & FINE ARTS IN TURKEY
SYMPOSIA

May 11th, 2016, University of Pécs, Institute of History, Department of Archeology

In cooperation with

Turkish-Hungarian Friendship Association & Turkish-Macedonian Friendship Association

15.30 / 3.30 pm.


Department of Archeology, Building M, 1st Floor, Class 106
7624 Pécs, Rókus u. No: 2

PROGRAM


Nezih DEMİRTEPE

(Vice-President, Turkish-Macedonian Friendship Association) Inauguration Speech

SESSION 1 - RELATIONS BETWEEN TURKEY – HUNGARY /
Chair: Nezih Demirtepe(15.30 - 16.15)


Nail TAN

 
(Ret. Director of Department of Folklore, Ministry of Culture & Tourism of Republic of Turkey) 
"Actual Relations Between Turkey and Hungary"

İsmail Tosun SARAL

(Vice-President, Turkish-Hungarian Friendship Association)
" The Sultana Called 'Peçuy' – The City of Pécs in Ottoman Culture"

Dr. Ahmet CEBECİ

(Ret. Lecturer, Faculty of Education, Gazi University)
"Turkish-Hungarian Relations from Ottoman Period Hitherto"

Dr. Emre SARAL  

(Atatürk Institute, Hacettepe University)
"Hungarian Workers and Experts in Turkey in 1920's & 1930's"

COFFEE BREAK (16.15-16.30)


SESSION 2

FINE ARTS IN TURKEY  

Chair: Nail Tan (16.30-17.15)


Dr. Yüksel Göğebakan 

(Asst. Prof., Faculty of Fine Arts & Design, İnönü University, Malatya)
"The Goddess in Anatolia  - Myths and Artistic Predictions"

Dr. Derya Şahin(

Asst. Prof., Faculty of Education, İnönü University, Malatya)
"The Significance of Şahin Kaygun in Turkish Art of Photography"

Can Akın

(Delegate, Turkish Fine Art Owner's Professional Union, Kocaeli)
"Humanity & Mevlana Celaleddin Rumi"

Esemény dátuma: 2016. május 11. 15:30

Esemény helyszíne: PTE BTK, M épület, 106, Tóth István terem (Pécs, Rókus u. 2.)

Kategória: Konferencia

Nezih DEMİRTEPE

                        Organizatör, GESAM Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul doğumlu. "İSTANBUL TEHLİKEDE" adlı foto roman senaryosu yazdı, yönetmenliği ve başrolünü üstlendi. TESTERE Mizah Dergisi'ni çıkardı, "YUNUSLARI SEVİYORUM" adlı film senaryosu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yarışmasını kazandı.   Semih SERGEN-Seyhan TÜTÜN-Dr. Tahir Kutsi MAKAL'ın ortaklaşa yazdığı "NEVŞEHİR ve YÖRESİ" belgesel filme danışmanlık yaptı, Senaryosunu yazıp-yönettiği "BEYAZ İNCİ-TUZ GÖLÜ" adlı belgesel film Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle çekildi. 1980' den bu yana 18 kişisel fotoğraf sergisi açtı, 59 karma sergiye katıldı, 3 dia (slâyt) gösterisi ve 2 sinevizyon sunumu düzenledi. Hikâye, şiir, deneme ve sohbet dallarında edebiyatın çeşitli türlerinde eser hazırladı. Çeşitli gazete ve dergide; yazı, şiir, haber ve sohbetleri yayınlandı. Çeşitli yurt içi ve dışı bilimsel toplantıda (değişik konularda) tebliğ sundu. Telif Hakları mahkemelerinde bilirkişilik görevi de üstlendi.

                        Halen, Başbakanlık Türk Kurumu'nda görevlidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı- Telif Hakları Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 Ağustos 1986 tarihinde kurulan Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Yönetim Kurulu Üyesi, ayrıca Ankara Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Bandrol Temsilcisi'dir. Kültür ve Turizm Bakanlığı – Telif Hakları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) üyesidir.
Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan;  Halk Kültürlerini Araştırma Kurumu Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı, Türkiye/ Pakistan Kültür Derneği Genel Saymanı, Türk / Makedon Dostluk Derneği Genel Başkan Yardımcısı, Balkan Türkleri İnsan Hakları Derneği Genel Muhasibi,  Türkiye--Moldova Dostluk Derneği'nin Denetleme Kurulu Başkanı, Bosna-Hersek Dostluk Derneği Genel Sekreteri ve Suriye Dostluk Derneği'nin Genel Saymanıdır.

Nail Tan    
          
                        (1941 - ): Şair, folklorcu. Kastamonu-Araç'ta doğdu. İlk, orta ve liseyi Kastamonu'da okudu. Bursa Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümünü bitirdi (1962). Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde (1973) ve Millî Güvenlik Akademisinde eğitim gördü. Lisansını Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde tamamladı (1990). Kastamonu, Van ve Mardin'de öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 1970'te Millî Folklor Enstitüsünde tayin edildi. Enstitünün adı Millî Folklor Araştırma Dairesi adıyla değiştirildikten sonra ilk daire başkanı oldu ve aralıklı olarak 10 yılı aşkın bu görevde kaldı. 1984'te Kültür bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü yardımcılığına getirildi. 1988-1997 arasında Ankara Devlet Halk Müziği Korosunda uzman olarak çalıştıktan sonra Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel müdürü oldu. 1998'de emekliye ayrıldı. Üniversitelerde halk bilimi dersleri verdi.

                         Şiirleri Şiir (İlk şiiri 'Yaşamda Kalanlar' 1961), Elif Ilgaz, Hisar, Ajanstürk, Çağrı, Tarla, Bahçe, III. Yeni dergilerinde yayınlandı. Halk Edebiyatı sahasında yaptığı çalışmalarıyla tanınır.

İsmail Tosun SARAL

                       Tosun Saral, 1941 yılında Fethiye'de dünyaya gelmiştir. TED Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra Viyana'da dünya ticareti alanında tahsil görmüştür. Türkiye'ye dönen Saral, Türkiye İş Bankası'ndan şube müdürü olarak emekli olmuş; bilimsel çalışmalar üzerin yoğunlaşmıştır. Türkoloji, Türk-Macar ilişkileri, tarih alanına yayımlanmış kitapları ve indeksli makaleleri bulunmaktadır. Alan araştırmacıları tarafından referans olarak gösterilen eserler üretmiştir. Türk-Macar Dostluk Derneğinin kurucu üyelerindendir. 2013 yılında Türk-Macar kardeşliğine yönelik üstün katkılarınan ötürü Macar Devlet Nişanı ve şovalye payesiyle onurlandırılmıştır.

Dr. Ahmet CEBECİ

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü'nden emekli eğitim görevlisi.

Dr. Emre SARAL 

                       1983 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 2000 yılında TED Ankara Koleji'nden, 2004 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi'nde Avrupa Birliği'nin uluslararası ilişkileri üzerine yapan Saral, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nden 2016 senesinde doktora derecesini almıştır. 2007 yılından beri aynı Enstitü'de araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Türk-Macar Dostluk Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. Avrupa'daki Macar azınlıklar üzerine çalışmaları yayımlanmıştır. Yurt içi ve yurtdışında düzenlenen çeşitli bilimsel toplantılarda yakın dönem Türk-Macar ilişkileri üzerine konuşmalar yapmıştır. İngilizce, Macarca ve Almanca bilmektedir.

                       Emre Saral, PhD, born in 1983, Ankara, studied international relations and modern Turkish history. His doctoral thesis focuses on the relations between Turkey and Hungary between the two world wars and the World War II. With the scholarship of the Hungarian Balassi Institute he did research for his doctoral thesis under the supervision of the Institute of Oriental Studies & Department of Turcology, Eötvös Loránd University, Budapest in 2010 and 2012. He is a member of Turkish-Hungarian Friendship Association in Ankara and the editor of the Association's official webpage. His studies concerning Turkish - Hungarian relations were published in Turkey. He speaks English, Hungarian as well as German. He has currently been working as the assistant researcher at the Atatürk Institute, Hacettepe University, Ankara.
---
Doç. Dr. Yüksel GÖĞEBAKAN

İnönü üniversitesi Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü

Dr. Derya Şahin

Fotoğraf:

Türkiye'de Macaristan ve Güzel Sanatlar - Türkiye İlişkileri

Fotoğraf:

TÜRKİYE & GÜZEL SANATLAR İÇİNDE MACARİSTAN - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Sempozyumlar

Pécs 11 Mayıs 2016, Üniversitesi, Tarih Enstitüsü, Arkeoloji Bölümü

İşbirliği ile

Türk-Macar Dostluk Derneği ve Türk-Makedon Dostluk Derneği

15:30 / 03:30.


Arkeoloji, M Binası Bölümü, 1. Kat, 106 Sınıf
7624, Roch u. No: 2

PROGRAM


Nezih Demirtepe
(Başkan Yardımcısı, Türk-Makedon Dostluk Derneği) - Açılış Konuşması

OTURUM 1 -

TÜRKİYE İLİŞKİLERİ - MACARİSTAN

Oturum Başkanı: Nezih Demirtepe (15:30 16:15 kadar)


Nail Tan

(Folklor Bölümü Ret. Yönetmen, Kültür ve TC Turizm Bakanlığı)
"Türkiye ve Macaristan'da Arasında Gerçek İlişkileri"

İsmail Tosun Saral

(Başkan Yardımcısı, Türk-Macar Dostluk Derneği)
"- Osmanlı Kültürü Pecs Şehri Sultana 'Peçuy' olarak adlandırılan"

Dr.Ahmet Cebeci

(Ret. Öğretim Görevlisi, Eğitim Fakültesi, Gazi Üniversitesi)
"Osmanlı Dönemi şimdiye kadar gelen Türk-Macar ilişkileri"

Dr. Emre Saral 

 (Atatürk Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi)
"1920 yılında Türkiye'de Webster 1930 İşçi ve Uzmanlar & '

KAHVE ARASI  - (16:30 16:15)


OTURUM 2 

TÜRKİYE GÜZEL SANATLAR

Oturum Başkanı : Nail Tan (16:30 17:15 kadar)


Dr. Yüksel Göğebakan
 
(Yrd. Doçent, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Malatya İnönü Üniversitesi)
"Anadolu'da Tanrıça - Sanatsal Mitler ve Tahminler"

Derya Şahin

(Yrd. Doçent, Eğitim Fakültesi, Malatya İnönü Üniversitesi)
"Fotoğraf Türk Sanatının Önemi"

Can Akın

(Delege, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği, Kocaeli)
"Mevlana Celaleddin Rumi'nin & İnsanlık"

Olay tarihi: 11 Mayıs 2016 15:30

Olay yeri: PTE BTK, M binası, 106, István Tóth salonu (Pécs, Roch 2 u.)

Kategori: konferans

Kötü         Çok İyi  Oyla 
           
Tüm yazıları        ShareThis
  Geri  |  Arkadaşıma Gönder  |  Yazıcı Dostu
                 

    Hayat Verenler : Microsoft    HP Türkiye    PBS Bilişim    SAY Ajans    SFS - MAN    Superonline       

Türk Liderler:

Abbas Güçlü, Adil Karaağaç, Ali Ağaoğlu, <Ali Kibar, Adnan Nas, Adnan Polat, Adnan Şenses, Ahmet Başar, Ahmet Esen, Alber Bilen ,Ahmet Cemal Kura, Ali Abalıoğlu, Ali Naci Karacan, Ali Sabancı, Ali Koç, Ali Saydam, Ali Talip Özdemir, Ali Üstay, Arman Manukyan, Arzuhan Yalçındağ, Asaf Güneri, Atila Şenol, Attila Özdemiroğlu, Avni Çelik, Ayduk Koray, Aydın Ayaydın, Aydın Boysan, Ayhan Bermek, AyşeKulin, Ayten Gökçer, Başaran Ulusoy, BedrettinDalan, Bedri Baykam, Berhan Şimşek, BetülMardin, Bülend Özaydınlı, Bülent Akarcalı, Bülent Eczacıbaşı, Bülent Şenver, CağvitÇağlar, Can Ataklı, Can Dikmen, Can Has, Can Kıraç, Canan Edipoğlu, Celalettin Vardarsuyu, Cengiz Kaptanoğlu, Cevdetİnci, Çoşkun Ural, Cüneyt Asan, Cünety Ülsever, Çağlayan Arkan, Çetin Gezgincan, DenizAdanalı, Deniz Kurtsan, Didem Demirkent, Dilek Sabancı, Dr. Oktay Duran, Ege Cansel, Em. Org. Çevik Bir, Emre Berkin, Engin Akçakoca, Enver Ören, Erdal Aksoy, Erdoğan Demirören, ErhanKurdoğlu, Erkan Mumcu, Erkut Yücaoğlu, Ergun Özakat, Ergun Özen, Erol Üçer, Ersin Arıoğlu, Ersin Faralyalı, Ersin Özince, Ethem Sancak, Fatih Altaylı, Fatih Terim, Ferit Şahenk, Ferruh Tanay,Feyhan Kalpaklıoğlu, Feyyaz Berker, Fuat Miras, Fuat Süren, Füsun Önal, Göksel Kortay, Güler Sabancı, Güngör Kaymak, Hakan Ateş, Halit Soydan, Halit Kıvanç, Haluk Okutur, Haluk Şahin, Hamdi Akın, Hasan Güleşçi, HayrettinKaraca, Hazım Kantarcı, Hilmi Özkök, Hüsamettin Kavi, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hüsnü Özyeğin, Işın Çelebi, İbrahim Arıkan, İbrahim Betil, İbrahim Bodur, İbrahim Cevahir, İbrahim Kefeli, İdris Yamantürk, İhsan Kalkavan, İshak Alaton, İsmet Acar, İzzet Garih, İzzet Günay, İzzet Özilhan, JakKamhi, Kazım Taşkent, Kemal Köprülü, Kemal Şahin, Leyla Alaton Günyeli, LeylaUmar, Lucien Arkas, Mahfi Eğilmez, MehmetAli Birand, Mehmet Ali Yalçındağ, Mehmet Başer, Mehmet Günyeli, Mehmet Huntürk, Mehmet Keçeciler, Mehmet Kutman, Mehmet Şuhubi, Melih Aşık, Meltem Kurtsan, Mesut Erez, Metin Kalkavan, Metin Kaşo, Muharrem Kayhan, Muhtar Kent, Murat Akdoğan, Murat Dedeman, MuratVargı, Mustafa Koç, Mustafa Özyürek, Mustafa Sarıgül, Mustafa Süzer, Mümtaz Soysal, Nafi Güral, Nail Keçili, Nasuh Mahruki, Nebil Özgentürk, Neşe Erberk, Nevval Sevindi, Nezih Demirkent, Nihat Boytüzün, Nihat Gökyiğit, Nihat Sırdar, Niyazi Önen, Nur Ger, Nurettin Çarmıklı, Nuri Çolakoğlu, Nüzhet Kandemir, Oğuz Gürsel, Oktay Duran, Oktay Ekşi, Oktay Varlıer, Osman Birsel, Osman Şevket Çarmıklı, Ozan Diren, Özen Göksel, ÖzdemirErdoğan, Özhan Erem, Pervin Kaşo, R.BülentTarhan, Raffi Portakal, Rahmi Koç, Rauf Denktaş, Refik Baydur, Rıfat Hisarcıklıoğlu, SakıpSabancı, Samsa Karamehmet, Savaş Ünal, SedatAloğlu, Sefa Sirmen, Selçuk Alagöz, SelçukYaşar, Selim Seval, Semih Saygıner, SerdarBilgili, Sevan Bıçakçı, Sevgi Gönül, Sezen Cumhur Önal, SinanAygün, Suna Kıraç, Süha Derbent, Süleyman Demirel, ŞadanKalkavan, Şadi Gücüm, Şahin Tulga, Şakir Eczacıbaşı, Şarık Tara, Şerif Kaynar, ŞevketSabancı, Tan Sağtürk, Taner Ayhan, Tanıl Küçük, Tanju Argun, Tansu Yeğen, TavacıRecep Usta, Tayfun Okter, Tevfik Altınok, Tezcan Yaramancı, Tinaz Titiz, Tuna Beklevic, Tuncay Özilhan, Türkan Saylan, Uğur Dündar, Uluç Gürkan, Umur Talu, Ümit Tokçan, Üzeyir Garih, Vehbi Koç, Vitali Hakko, Vural Öger, Yaşar Aşçıoğlu, Yaşar Nuri Öztürk, Yılmaz Ulusoy, Yusuf Köse, Zafer Çağlayan, Zeynel AbidinErdem

Tecrübeleriniz ve birikimleriniz toprak olmasın @ Copyright 2004 turklider.org