Ziynet Odası       Odam Olsun       Türklider Odaları       Sizin Odalarınız       Sohbet Odası       TV Odası       E-Kitap Odası       BŞenver       Gazete Odası       iPad       Hakkımızda       Şifremi Unuttum   

 

Suna Kıraç Gözüyle Tüm Yazıları
       ShareThis

 

İstanbul'a Sahip Çıkmak
02.11.2009
Okunma Sayısı : 4278
Oy Sayısı : 6
Değerlendirme : 5
Popülarite : 3,89
Verdiğiniz Puan :
 

 

İstanbul'a Sahip Çıkmak
Suna Kıraç
.
.

Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın  İstanbul'da gerçekleştirmek istediği üç büyük projenin  ilkiydi. Ailenin ikinci önemli projesi ise İstanbul Araştırmaları Enstitüsü. Kıraçlar, Cumhuriyetin  ikinci kuşağı olarak, bugüne kadar yaratılan bütün çağdaş değerlerin  Mustafa Kemal Atatürk'e borçlu olduğunu düşünüyor.

Bugünkü kuşakların  Atatürk'ü bütün  boyutlarıyla tanıması halinde bugün yaşanan  pek çok  siyasi ve toplumsal  sorunun  onun gösterdiği yolda çözülebileceğine inanıyor.  Atatürk'e olan  vefa ve bağlılıklarını, kurulacak  olan İstanbul Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde, bugüne kadar dünyanın  dört bir yanından  topladıkları Atatürk kitap ve fotoğraflarıyla oluşturulacak devasa bir Atatürk  kitaplığıyla taçlandırmayı amaçlıyor.

Aile, kurulması amaçlanan İstanbul  Araştırmaları Enstitüsü'nün  odaklanacağı konularla ilgili kitapları, belgeleri ve arşiv materyalini toplamak için  yıllardır çok yoğun  bir çaba gösteriyor. Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'nun  ve çağ açıp çağ kapatan  Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti  olan, Cumhuriyet Türkiyesi döneminde de bir dünya kenti olma özelliğini koruyan İstanbul, üç büyük  uygarlığın kesişme noktasını oluşturuyor.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ile tarih, kültür ve uygarlıklar buluşmasını sağlamayı amaçlıyor.

Kapılarını ulusal ve uluslararası araştırmacılara açık tutmayı ve dünyanın  önde gelen  araştırmacılarının  tercih edeceği bir enstitü olmayı hedefleyen  İstanbul araştırmaları Enstitüsü'nün  kuruluş amacı şöyle dile getiriliyor:

"Dünya ile iletişime açık, insanlığın ortak kültürüne katkıda bulunacak, ayrıca kendi uygarlığının henüz keşfedilmeiş değerlerini gün ışığına çıkararak belli bir süre içinde "etkinlik alanlarında dünya ölçeğinde söz sahibi olabilecek" bir araştırma enstitüsüne şiddetle ihtiyaç vardır. Bu nedenle, kurulacak  enstitünün "İstanbul" merkezli bir araştırma alanına odaklanması kararı alınmıştır. Roma, Bizans ve Osmanlı uygarlıklarına birinci derecede katkıda bulunmuş olan bu imparatorluk başkenti, aynı zamanda çok geniş bir  kültür sahasının (Anadolu, Balkanlar, Avrupa, Akdeniz, Ortadoğu vb) araştırılması için en uygun hareket noktasıdır. Bu nedenle İstanbul merkezli araştırmalar, çevre kültürlerini de devreye sokmakta ve Doğu – Batı  eksenli uygarlık tartışmalarının da kapsamını belirlemektedir.

Bu çok katmanlı tarihsel yapıyı dikkate alarak kurulacak olan "İstanbul Araştırmaları Enstitüsü"nün , bugünkü coğrafyamızın  en az iki bin yıllık macerasını araştırması ve bu  çerçevede düzenleyeceği etkinliklerle, günümüz Türkiye-Avrupa ve Türkiye-Dünya ilişkilerine de sağlam bir kültürel zemin hazırlaması hedeflenmektedir.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, yukarıda belirtilen genel amaç doğrultusunda: Şehir tarihini, ilk uygarlık izlerinden hareketle Bizans ve Osmanlı imparatorluk dönemleri ile Cumhuriyet dönemini de kapsayan  bir süreçte araştırmayı, proje geliştirmeyi, onayladığı projelere destek vermeyi , ulusal ve uluslararası toplantılar ve etkinlikler düzenleyerek elde ettiği sonuçları ilgili kurumlarla paylaşmayı ve yayın   yoluyla kamuoyuna ualaştırmayı ana hedef olarak belirler.

Aile, yıllardır İstanbul üzerine binlerce nadir eser toplamış ve 30 bin  eserden   oluşan  dev bir kütüphane  yaratmış, Anadolu toprakları üzerinde yaşamış  bütün uygarlıkların, kültürlerin, inançların ve değerlerin  bugünkü Türkiye'nin  kültürel mirası ve avantajı olduğu düşüncesinden  hareketle enstitü projesini geliştirmişit.

Dünyanın önde gelen Bizans tarihçileri İstanbul odaklı bir metodolojiye sahip değildi. Aile, İstanbul'daki arşivleri, kenti ve yapılmış  araştırmaları incelemeden   Bizans araştırmalarının yapılamayacağını düşündürecek  bir çekim merkezi yaratmak istiyordu.

Aynı doğrultuda, Osmanlı ve Türkiye araştırmalarında da enstitü bir bilim yuvasına dönüşmeliydi. Ailenin yıllardır dünyanın dört bir yanından  topladığı bir başka önemli koleksiyon  ise Atatürk  kitaplarıydı. Aile, bugün  için sayısı 5 bini bulan Atatürk  hakkındaki değerleri çalışmaları bu kitaplıkta toplayarak , Cumhuriyetin kurucusunun tarihteki benzersiz rolünün daha iyi anlaşılabileceğini düşünüyordu.

Bu amaçlarla Pera Müzesi'nden 150 metre uzaklıktaki ve Mimar Semprini tarafından  yine 1800'lerin  sonunda yapılan binanın restorasyonu Mimar Sinan Genim yönetiminde tamamlandı. Enstitü 2007 yılının  Mart ayından itibaren  araştırmacılara hizmet vermeye  başladı. Böylece öğretim  üyelerine, araştırmacılara, öğrencilere ve bu konulara ilgi duyan herkese gelip araştırma yapabilecekleri , dünya standartlarında çalışma olanakları tanıyan çok özenle hazırlanmış bir ortam  sağlandı.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet alanlarında dünyadaki enstitülerle, üniversitelerle ve diğer araştırma kurumlarıyla da eşgüdüm içinde çalışarak kendisini geliştirmeyi hedefliyor. Bu çerçevede Fransada'ki CNRS, Sorbonne-Bizans Araştırmaları Enstitüsü veya Harvard – Dumbarton Oaks gibi uluslararası saygınlığa sahip kurumlarla ve araştırma birimleriyle de yakın ilişki kuruldu. Enstitünün stratejisi bu doğrultuda hazırlandı.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü kitapları ve arşivleri, ana hatlarıyla aşağıdaki başlıklara göre düzenlendi:

GENEL KİTAPLIK

1.Yazmalar
2.Kitaplar
3.Süreli yayınlar (dergi, gazete vb.)

ÖZEL KİTAPLAR

1.Şevket Rado Yazmaları
2.Semavi Eyice Kitaplığı
3.Necmettin Hilav Kitaplığı

ARŞİV MERKEZİ

1.Yazılı , basılı materyal (mektup, resmi ve özel evrak, nota vb)
2.Görsel  materyal (gravür, fotoğraf, kartpostal, afiş)
3.Ses kayıtları (plak, analog ve dijital kayıtlar)
4.Objeler

İstanbul Veritabanı (bilgisayar ortamında gerçekleştirlmesi planlandı)

Enstitünün bir amacı da Türkiye'deki araştırmacıyı dünyadaki son gelişmelerden haberdar etmek ve ona bu yolda destek vermek  olduğu için  veritabanının genişletilmesi en önemli misyonlar arasında tanımlanıyor. Bu doğrultuda tarih yazımında bugün ekol sayılan tarihçilerin  eserlerinin edinilmesi önemli yer tutarken , artık hızla değişmekte olan bilgi dünyasının yeni ürünleri  de göz önünde bulunduruluyor. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü binası, 100 bin kitap ve arşiv materyaline ev sahipliği yapabilecek  ve 4 katta aynı anda 80 araştırmacının çalışmasına olanak sağlayacak donanıma sahip.

İstanbul'un araştırmacılar için bir çekim merkezine dönüştürülmesi fikrinin  bir gereği olarak, başka kütüphanelerdeki değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesi düşünesiyle, Suna ve İnan Kıraç Vakfı, tarihi elyazmalarının korunması ve kalıcılaştırılması için çok önemli bir projeye destek verdi.

Bu proje çerçevesinde, İstanbul Fatih Millet (Ali Emiri) Yazma Eser Kütüphanesi'nin dijital arşivinin oluşturulması için 2005 yılında 10 bin eserin bibliyografik künyeleri çıkarıldı ve tespit fişleri hazırlandı. Makine ve yazılım altyapısı  tamamlandı. Kütüphaneye, fotoğraf çekim üniteleri, bilgisayar ve diğer ekipman sağlandı.

Elde bulunan 30 bin tespit fişinde yer alan bilgiler otomasyon  sistemine aktarıldı ve en önemlisi kütüphaneden seçilen öncelikli 8 bin  yazma ve matbu eser  dijital ortamda aktarıldı.

Suna Kıraç 45 yıllık iş yaşamına ilişkin bütün arşivini ve belgeleri bir bölümün  yaşama veda etmesinden sonra araştırmacılara açılması kaydıyla- İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'ne bağışladı.

Türkiye'nin bu en kritik  sanayileşme serüvenini zirvedeki bir iş kadınının yaşadıklarından ve tecrübelerinden hareketle takip etmek isteyenler için bu arşiv benzersiz bir kaynak olacak.


Kötü         Çok İyi  Oyla  
  Geri  |  Arkadaşıma Gönder  |  Yazıcı Dostu
 
Tüm yazıları
ShareThis

    Hayat Verenler : Microsoft    HP Türkiye    PBS Bilişim    SAY Ajans    SFS - MAN    Superonline       

Türk Liderler:

Abbas Güçlü, Adil Karaağaç, Ali Ağaoğlu, <Ali Kibar, Adnan Nas, Adnan Polat, Adnan Şenses, Ahmet Başar, Ahmet Esen, Alber Bilen ,Ahmet Cemal Kura, Ali Abalıoğlu, Ali Naci Karacan, Ali Sabancı, Ali Koç, Ali Saydam, Ali Talip Özdemir, Ali Üstay, Arman Manukyan, Arzuhan Yalçındağ, Asaf Güneri, Atila Şenol, Attila Özdemiroğlu, Avni Çelik, Ayduk Koray, Aydın Ayaydın, Aydın Boysan, Ayhan Bermek, AyşeKulin, Ayten Gökçer, Başaran Ulusoy, BedrettinDalan, Bedri Baykam, Berhan Şimşek, BetülMardin, Bülend Özaydınlı, Bülent Akarcalı, Bülent Eczacıbaşı, Bülent Şenver, CağvitÇağlar, Can Ataklı, Can Dikmen, Can Has, Can Kıraç, Canan Edipoğlu, Celalettin Vardarsuyu, Cengiz Kaptanoğlu, Cevdetİnci, Çoşkun Ural, Cüneyt Asan, Cünety Ülsever, Çağlayan Arkan, Çetin Gezgincan, DenizAdanalı, Deniz Kurtsan, Didem Demirkent, Dilek Sabancı, Dr. Oktay Duran, Ege Cansel, Em. Org. Çevik Bir, Emre Berkin, Engin Akçakoca, Enver Ören, Erdal Aksoy, Erdoğan Demirören, ErhanKurdoğlu, Erkan Mumcu, Erkut Yücaoğlu, Ergun Özakat, Ergun Özen, Erol Üçer, Ersin Arıoğlu, Ersin Faralyalı, Ersin Özince, Ethem Sancak, Fatih Altaylı, Fatih Terim, Ferit Şahenk, Ferruh Tanay,Feyhan Kalpaklıoğlu, Feyyaz Berker, Fuat Miras, Fuat Süren, Füsun Önal, Göksel Kortay, Güler Sabancı, Güngör Kaymak, Hakan Ateş, Halit Soydan, Halit Kıvanç, Haluk Okutur, Haluk Şahin, Hamdi Akın, Hasan Güleşçi, HayrettinKaraca, Hazım Kantarcı, Hilmi Özkök, Hüsamettin Kavi, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hüsnü Özyeğin, Işın Çelebi, İbrahim Arıkan, İbrahim Betil, İbrahim Bodur, İbrahim Cevahir, İbrahim Kefeli, İdris Yamantürk, İhsan Kalkavan, İshak Alaton, İsmet Acar, İzzet Garih, İzzet Günay, İzzet Özilhan, JakKamhi, Kazım Taşkent, Kemal Köprülü, Kemal Şahin, Leyla Alaton Günyeli, LeylaUmar, Lucien Arkas, Mahfi Eğilmez, MehmetAli Birand, Mehmet Ali Yalçındağ, Mehmet Başer, Mehmet Günyeli, Mehmet Huntürk, Mehmet Keçeciler, Mehmet Kutman, Mehmet Şuhubi, Melih Aşık, Meltem Kurtsan, Mesut Erez, Metin Kalkavan, Metin Kaşo, Muharrem Kayhan, Muhtar Kent, Murat Akdoğan, Murat Dedeman, MuratVargı, Mustafa Koç, Mustafa Özyürek, Mustafa Sarıgül, Mustafa Süzer, Mümtaz Soysal, Nafi Güral, Nail Keçili, Nasuh Mahruki, Nebil Özgentürk, Neşe Erberk, Nevval Sevindi, Nezih Demirkent, Nihat Boytüzün, Nihat Gökyiğit, Nihat Sırdar, Niyazi Önen, Nur Ger, Nurettin Çarmıklı, Nuri Çolakoğlu, Nüzhet Kandemir, Oğuz Gürsel, Oktay Duran, Oktay Ekşi, Oktay Varlıer, Osman Birsel, Osman Şevket Çarmıklı, Ozan Diren, Özen Göksel, ÖzdemirErdoğan, Özhan Erem, Pervin Kaşo, R.BülentTarhan, Raffi Portakal, Rahmi Koç, Rauf Denktaş, Refik Baydur, Rıfat Hisarcıklıoğlu, SakıpSabancı, Samsa Karamehmet, Savaş Ünal, SedatAloğlu, Sefa Sirmen, Selçuk Alagöz, SelçukYaşar, Selim Seval, Semih Saygıner, SerdarBilgili, Sevan Bıçakçı, Sevgi Gönül, Sezen Cumhur Önal, SinanAygün, Suna Kıraç, Süha Derbent, Süleyman Demirel, ŞadanKalkavan, Şadi Gücüm, Şahin Tulga, Şakir Eczacıbaşı, Şarık Tara, Şerif Kaynar, ŞevketSabancı, Tan Sağtürk, Taner Ayhan, Tanıl Küçük, Tanju Argun, Tansu Yeğen, TavacıRecep Usta, Tayfun Okter, Tevfik Altınok, Tezcan Yaramancı, Tinaz Titiz, Tuna Beklevic, Tuncay Özilhan, Türkan Saylan, Uğur Dündar, Uluç Gürkan, Umur Talu, Ümit Tokçan, Üzeyir Garih, Vehbi Koç, Vitali Hakko, Vural Öger, Yaşar Aşçıoğlu, Yaşar Nuri Öztürk, Yılmaz Ulusoy, Yusuf Köse, Zafer Çağlayan, Zeynel AbidinErdem

Tecrübeleriniz ve birikimleriniz toprak olmasın @ Copyright 2004 turklider.org