Ziynet Odası       Odam Olsun       Türklider Odaları       Sizin Odalarınız       Sohbet Odası       TV Odası       E-Kitap Odası       BŞenver       Gazete Odası       iPad       Hakkımızda       Şifremi Unuttum   

 

Üzeyir Garih Gözüyle Tüm Yazıları
       ShareThis

 

İncirlik Üssü'nde İş Yapmanın Öğrettikleri
10.02.2009
Okunma Sayısı : 6032
Oy Sayısı : 2
Değerlendirme : 5
Popülarite : 1,51
Verdiğiniz Puan :
 

 

İncirlik Üssü'nde İş Yapmanın Öğrettikleri
 Üzeyir Garih

.
.
Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur...

.
.

İncirlik Üssü'nde İş Yapmanın Öğrettikleri


1960'lı yıllarda Adana'da "Hava Atış Bombardıman Okulu" diye anılan İncirlik Hava Üssü'nde Amerikan askeri  polis barakalarının yapım işi ihaleye çıkmıştı.

Daha önceden çok iyi bildiğim Adana'yı  bir iş  dolayısıyla ziyaretimde Adanalı bir dostum üssün ilgili Amerikalı  subayı ile tanıştırmış ve ihale şartnamelerinin birer kopyasını  bana verdirmişti.

İsmi polis bankaları olan  bu tesis, komple klimalı çok dayanıklı binalardı.

Bütün imkanlarımızı kullanarak güzel bir teklif hazırlamaya çalıştık.

Teklifimizin takdim kısmında  o zaman için küçük olan firmamızın iş yapma gücü, becerisi, referansları , girişimciliği, ile ilgili geniş bilgi vererek hatırladığım kadarıyla çok ucuz fiyatlarla bir milyon dolar karşılılğı bir teklif hazırladık. Durumumuz, fiyatımızın düşüklüğü dolayısıyla iki tarafı keskin  bıçak görünümündeydi.

İş İçin Ankara'ya Davet

Birgün Ankara Tuslog'dan  bir yüzbaşı telefonla şirketimizi arayarak, hiçbir taahhüdü kapsamayan şartı ile bizleri Ankara'ya davet etti. Çok ümitlenmiş ve heyecanlanmıştık.

O gece otobüse binerek ertesi gün saat 09.00'da Ankara Mithat Paşa Caddesi'ndeki odasına geldim . Çok genç bir kişiydi.

Benimle oturarak çeşitli fiyatlarımızı irdeleme yoluna girdi. Birçok fiyatımızı çok ucuz bularak menşe talep ettti.

Zaman darlığından bazı fiyatları  tahmin edip teklife dahil etmiştik.

Bunları tek tek eliyle koymuş gibi çıkartarak fiyatlarını  arttırma yoluna gitmişti.

O anda bütün bu muameleyi ucuz fiyatımızı yükseltip işi bir rakibe vermek  üzere tertiplediği fikrine kapılmıştım.

Görüşemnin  sonunda fiyatı  hayli  artmış teklifin altını  bana imzalatarak görüşmeyi sona erdirdi.

İşin göz göre bizden  kaçırıldığı düşüncesi ile aynı gün öğleden sonra otobüsle İstanbul'a döndüm. Çok üzülmüştük.

Bir hafta sonra aynı  subay gene telefon ederek son şartlarla mutabık isek sözleşmeyi  imzalamak üzere Ankara'ya davet etti.

Ankara'ya gittiğimde sözü edilen yüzbaşı iki nüsha sözleşmeyi  verdi. Sözleşme, teklifimize tamamen uygundu.

Tam Yetkili Sözleşme Subayı

Birinde "Contracting Officer" yazısının altında bir mühürle ismini yazıp imza eti. Şirketimizin kaşesinin  altına imzamı attım.

İmza merasiminde bulunan Amerikalı bir genç sekreter hanım "Notary Public" yazılı  yere  ismini yazıp imzasını attı. Subay elimi sıktı. "Bugünden tezi yok işe başlayabilirsiniz. Teminat mektubunuzu verin derhal avansınızı alın!" dedi.

Başka bir işleme gereksinim olmaması, o hanımın da hem sekreter  hem de noter olması beni çok şaşırtmıştı.

İstanbul'a telefon ederek , avans teminat mektubunu aynı gün bankamızın Ankara Şubesi'nden alıp kendisine verdiğimde çekin derhal  tarafıma tevdii, şaşkınlığımı  daha da arttırdı.

Bir süre sonra "sözleşme subayı"nın  tam yetkili olduğunu ve üst düzeyin denetim ve anlaşmazlık  dışında  bu işlere  karışmadığını öğrendim.

İşin şartları bize göre çok iyi idi ve önemli bir kar bırakmasını öngörüyorduk.

Büyük bir heyecanla ile başladık. İyi İngilizce bilen Robert College mezunu Oton Polikronidis isminde bir genç mühendisi şantiye şefi olarak atadık. Sahanın genişliği dolaysıyla iki adet de bisiklet aldık. İşi planlarken ucuzluk  getireceği  düşüncesiyle tomruk satın alarak, küçük  kapaklarından  geçici şantiye binasının  çatısını, geri kalanının  bir kısmını kalıplık, iyi tarafını  doğramalık olarak kullanmayı öngörmüştük.

Ucuza Mal Etmye Rüyasının  Sonu

İşin bu sahfasında sözleşme subayı bizleri  çağırtarak , işin gereği, bir tercüman, iki pikap istedi. Yapmış olduğumuz tahta barakaların sökülerek  Amerikan normlarına uygun  şantiye binalarının yapılmasını emretti. Bu işi İngilizce bilen bir genç mühendis, iki bisiklet ve kütük  kapağından yapılmış  şantiye binaları ile ucuza maletme  rüyamız sona ermişti.,,

Bununla birlikte yılmadan  ve itirazsız  işe koyulduk . Amerikalı uzmanlar her işi her evresinde çok sıkı bir şekilde kontrol ederek  , yanlışlık  yapmamıza izin  vermediler.

Yol gösterici , eğitici, öğretici, oldular. Söküp yenileme yerine  baştan iyi yapmaya bizi zorladılar. Hele tesis kabullerini ülkemizde yürülükte olan usuller gereğince işletmeye engel olmayacak  %5 noksanlarla yapmaya akıl erdirememişlerdi.

Bu arada proje ve parasal  konular için mühendislik  merkezlerinin bulunduğu    İtalya'da Piza şehrine yakın Livorno üslerine birkaç kere gidilmesi gerekmişti.

İlginç bir nokta, Amerikalılar için , üste iş yapacak  işçilerimizin "Pass" denilen üsse giriş kartlarını temin  için  üssün girişinde nöbetçi binasında boyun seviyesine konan bir isim  levhası ile çekilen saniyelik otomatik fotoğraf ve parmak  izi, soruşturmayı sonradan  yapılmak üzere  yeterken, bizim personel subayımızın  fotoğraf nüfus  kağıdı  sureti iyi hal kağıdı ve benzeri muhtardan  birkaç lira karşılığı alınacak evrak istemesi, bürokrasimizin anlamsızlığını bize bir kat daha kanıtlamıştı.

Beklediğimiz takriben 100.000 $'lık kar yerine işi hemen hemen karsız ancak  zamanında ve çok kaliteli olarak bitirmiş ve açılan dava idarenin  tebriklerine erişmiştik. Bununla birlikte yapılan  ekstra işler için bir talebimiz olmuştu.

Ek İşler İçin Açılan Dava

İlgili  subay konumuzun yargıya intikal edeceğini bildirince bayağı heyecanlanmıştık. Uluslararası işlerde tecrübeli olan Philips'in hukuk danışmanlığını yapan merhum Rasim Cenani'den dava layıhımızı  yazmasını rica etmiştik. İlgili subay layıhımızı derhal Washington'a iletmişti.

Önceleri Washington'da görüleceği söylenen duruşmanın İncirlik Hava Üssü'nde belirli bir günde yapılacağı bildirildi.

Bir toplantı odasında biri binbaşı diğeri yüzbaşı olan üç asgari yargıç huzuruna çıktık. Taleplerimizi içeren dava layıhasını hukukçumuz okudu. Sözleşme subayının layihamızla bir iki ufak tefek nokta dışında olmak üzere hemfikir olduğunu dinleyince hayretler içinde kaldık.

Hakimler ikinci duruşmayı öğleden sonraya bırakarak celseyi tatil ettiler.

Ülkemizde kontrol  örgütünün müteahhide açıkça hak vermesi görülmüş şey değildi. Böyle bir durumda rüşvet  iddialarının ayyuka çıkması  beklenirdi.

Öğleden sonraki celsede üç yargıç , büyük bir ciddiyetle bir tokmağı masanın üzerine üç kez vurarak "the verdict" yani "karar" diyerek hepimizi ayağa kaldırdılar. Yarım sayfalık bir gerekçe ile isteklerimizin % 96'sının  "prime rate" üzerinden  hesaplanacak  gecikme faizi ile ödenemsine karar verdiler.

Bizler faiz talep etmemiştik.

Çekimiz üç gün sonra tarafımıza ödendi.

O günlerde çok iş yaptığımız Sümerbank'a nazaran işlemin adaleti  ve hızı bizi hayran bırakmıştı.

İncirlikte Alınan Yeni Bir İş ihalesi

Birkaç yıl sonra İncirlik'te yeni bir iş ihaleye çıkmış ve çağrılmıştık.

Bu kez gene Tuslog'ta binbaşı rütbesinde bir sözleşme subayı bizleri çağırarak fiyatlarımızın çok yüksek , ancak incirlik referansımızın çok iyi olduğunu belirterek bu fiyat yüksekliğinin sebebini sordu. Kendisine ilk  deneyimimizi , şantiye kontrolleri tarafından  talep edilen , araba, özel şantiye binası, tercüman , Livorno seyahatleri ve kusursuz iş isteğinin ilk işimizde doğruduğu ekstra masrafları anlattık. Rakiplerimizin  bunları hesaba katmayabildiklerini anlattık ve konunun onlara anlatılmasın istedik.

İki hafta sonra yüksek fiyatımıza rağmen iş bize verilmişti.

Bütün bu serüvenimsi işten edindiğim deneyim, işin en ucuz fiyat verenle en iyi şekilde yapılamayacağı, işveren resmi idarelerinin her konuyu idare lehine yorumlamak yerine hakkaniyet, adalet ve nesafetle hareket ederek daha iyi sonuçlar elde edeceklerdir.

Zararlı fiyatla yapılan iş kalitesiz olur, uzar, lüzumsuz anlaşmazlıklara gider, sonunda işveren tarafı da zarar eder.

Karlı ve tatminkar şartlarla yapılan işte müteahhit  geniş davranır. İyi malzeme ve nitelikli adamlarla iş yapar, iş zamanında biter, kaliteli olur.

Müteahit para kazanır, vergi verir, kazancı ile yatırım  yapar.

Bundan ilgili  tüm taraflar  yararlanır.

KISSADAN HİSSE

Zararlı fiyatla yapılan iş kalitesiz olur, uzar, lüzumsuz anlaşmazlıklara gider, sonunda işveren tarafı  da zarar  eder. Karlı  ve tatminkar şartlarla yapılan  işte müteahhit geniş davranır. İyi malzeme ve nitelikli adamlarla iş tamamlanır, iş zamanında biter, kaliteli olur.

.
.

Tüm Yazıları

.
.

Kötü         Çok İyi  Oyla  
  Geri  |  Arkadaşıma Gönder  |  Yazıcı Dostu
 
Tüm yazıları
ShareThis

    Hayat Verenler : Microsoft    HP Türkiye    PBS Bilişim    SAY Ajans    SFS - MAN    Superonline       

Türk Liderler:

Abbas Güçlü, Adil Karaağaç, Ali Ağaoğlu, <Ali Kibar, Adnan Nas, Adnan Polat, Adnan Şenses, Ahmet Başar, Ahmet Esen, Alber Bilen ,Ahmet Cemal Kura, Ali Abalıoğlu, Ali Naci Karacan, Ali Sabancı, Ali Koç, Ali Saydam, Ali Talip Özdemir, Ali Üstay, Arman Manukyan, Arzuhan Yalçındağ, Asaf Güneri, Atila Şenol, Attila Özdemiroğlu, Avni Çelik, Ayduk Koray, Aydın Ayaydın, Aydın Boysan, Ayhan Bermek, AyşeKulin, Ayten Gökçer, Başaran Ulusoy, BedrettinDalan, Bedri Baykam, Berhan Şimşek, BetülMardin, Bülend Özaydınlı, Bülent Akarcalı, Bülent Eczacıbaşı, Bülent Şenver, CağvitÇağlar, Can Ataklı, Can Dikmen, Can Has, Can Kıraç, Canan Edipoğlu, Celalettin Vardarsuyu, Cengiz Kaptanoğlu, Cevdetİnci, Çoşkun Ural, Cüneyt Asan, Cünety Ülsever, Çağlayan Arkan, Çetin Gezgincan, DenizAdanalı, Deniz Kurtsan, Didem Demirkent, Dilek Sabancı, Dr. Oktay Duran, Ege Cansel, Em. Org. Çevik Bir, Emre Berkin, Engin Akçakoca, Enver Ören, Erdal Aksoy, Erdoğan Demirören, ErhanKurdoğlu, Erkan Mumcu, Erkut Yücaoğlu, Ergun Özakat, Ergun Özen, Erol Üçer, Ersin Arıoğlu, Ersin Faralyalı, Ersin Özince, Ethem Sancak, Fatih Altaylı, Fatih Terim, Ferit Şahenk, Ferruh Tanay,Feyhan Kalpaklıoğlu, Feyyaz Berker, Fuat Miras, Fuat Süren, Füsun Önal, Göksel Kortay, Güler Sabancı, Güngör Kaymak, Hakan Ateş, Halit Soydan, Halit Kıvanç, Haluk Okutur, Haluk Şahin, Hamdi Akın, Hasan Güleşçi, HayrettinKaraca, Hazım Kantarcı, Hilmi Özkök, Hüsamettin Kavi, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hüsnü Özyeğin, Işın Çelebi, İbrahim Arıkan, İbrahim Betil, İbrahim Bodur, İbrahim Cevahir, İbrahim Kefeli, İdris Yamantürk, İhsan Kalkavan, İshak Alaton, İsmet Acar, İzzet Garih, İzzet Günay, İzzet Özilhan, JakKamhi, Kazım Taşkent, Kemal Köprülü, Kemal Şahin, Leyla Alaton Günyeli, LeylaUmar, Lucien Arkas, Mahfi Eğilmez, MehmetAli Birand, Mehmet Ali Yalçındağ, Mehmet Başer, Mehmet Günyeli, Mehmet Huntürk, Mehmet Keçeciler, Mehmet Kutman, Mehmet Şuhubi, Melih Aşık, Meltem Kurtsan, Mesut Erez, Metin Kalkavan, Metin Kaşo, Muharrem Kayhan, Muhtar Kent, Murat Akdoğan, Murat Dedeman, MuratVargı, Mustafa Koç, Mustafa Özyürek, Mustafa Sarıgül, Mustafa Süzer, Mümtaz Soysal, Nafi Güral, Nail Keçili, Nasuh Mahruki, Nebil Özgentürk, Neşe Erberk, Nevval Sevindi, Nezih Demirkent, Nihat Boytüzün, Nihat Gökyiğit, Nihat Sırdar, Niyazi Önen, Nur Ger, Nurettin Çarmıklı, Nuri Çolakoğlu, Nüzhet Kandemir, Oğuz Gürsel, Oktay Duran, Oktay Ekşi, Oktay Varlıer, Osman Birsel, Osman Şevket Çarmıklı, Ozan Diren, Özen Göksel, ÖzdemirErdoğan, Özhan Erem, Pervin Kaşo, R.BülentTarhan, Raffi Portakal, Rahmi Koç, Rauf Denktaş, Refik Baydur, Rıfat Hisarcıklıoğlu, SakıpSabancı, Samsa Karamehmet, Savaş Ünal, SedatAloğlu, Sefa Sirmen, Selçuk Alagöz, SelçukYaşar, Selim Seval, Semih Saygıner, SerdarBilgili, Sevan Bıçakçı, Sevgi Gönül, Sezen Cumhur Önal, SinanAygün, Suna Kıraç, Süha Derbent, Süleyman Demirel, ŞadanKalkavan, Şadi Gücüm, Şahin Tulga, Şakir Eczacıbaşı, Şarık Tara, Şerif Kaynar, ŞevketSabancı, Tan Sağtürk, Taner Ayhan, Tanıl Küçük, Tanju Argun, Tansu Yeğen, TavacıRecep Usta, Tayfun Okter, Tevfik Altınok, Tezcan Yaramancı, Tinaz Titiz, Tuna Beklevic, Tuncay Özilhan, Türkan Saylan, Uğur Dündar, Uluç Gürkan, Umur Talu, Ümit Tokçan, Üzeyir Garih, Vehbi Koç, Vitali Hakko, Vural Öger, Yaşar Aşçıoğlu, Yaşar Nuri Öztürk, Yılmaz Ulusoy, Yusuf Köse, Zafer Çağlayan, Zeynel AbidinErdem

Tecrübeleriniz ve birikimleriniz toprak olmasın @ Copyright 2004 turklider.org