Ziynet Odası       Odam Olsun       Türklider Odaları       Sizin Odalarınız       Sohbet Odası       TV Odası       E-Kitap Odası       BŞenver       Gazete Odası       iPad       Hakkımızda       Şifremi Unuttum   

 

Üzeyir Garih Gözüyle Tüm Yazıları
       ShareThis

 

Genç Yönetici Adayları İle
20.02.2009
Okunma Sayısı : 4734
Oy Sayısı : 4
Değerlendirme : 5
Popülarite : 3,01
Verdiğiniz Puan :
 

 

Genç Yönetici Adayları İle
Üzeyir Garih
.
.

Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur...
.
.

Genç Yönetici Adayları İle

Burada gençlere  yeni bir şey öğretme veya ders verme düşüncesinde değilim. Hedefim, çoğumuzun bildiği  şeyleri  bir çerçeve içerisine sığdırıp sizleri biraz düşündürmeye sevk  edebilmek ve yönetimde unutulmaması  gerekli bazı ana prensipleri hatırlatmaya çalışmaktır.

Bir tarafta yapılacak iş veya işler, diğer tarafta bu iş veya işlerin yapılması için gerekli kaynaklar vardır.

Bu kaynakların  en önemlileri insan gücü ve paradır.

Bu bakımdan , iş yönetmekten  fazla insanların ve paranın  yönetiminin sözkonusu olduğunu belirtmek isterim.

İnsan Kaynaklarının Organizasyonu

Bu konuda başarılı olabilmek için ilk olarak insan kaynağının organize edilmesi gerekir.

Yöntem teoride basittir. İşin yapılması için gerekli tüm işlevler düşünülür, yazılır.

Aynı kişi tarafından yapılabilecekler gruplanır. Bundan o kişinin iş tanımı ve bunun kapsamında o kişinin  yetki ve sorumlulukları ortaya çıkar. Yetki ve sorumluluklar organigramda emir-komuta kademesini saptar.

Başta teorik olarak yapılan bu sistemle, görev yapacak kişiler karakter, kabiliyet, yetenek ve arzularına göre devamlı değişime tabi tutulmalı, zamanla ortaya çıkan veya çıkmaya yüz tutan fiili emir-kumanda sistemleri, teorik sistemlerle zaman içerisinde çakıştırılabilmelidir.

Kişi değişimi, fonksiyon değişimi organizasyonun devamlı bir reorganizasyon  süreci içinde bulunmasını gerektirir.

Esas yönetilecek olanların  kişiler yani mantığın yanısıra duygulara haiz canlılar olduğu dikkate alınırsa bu kişilerin motive edilmesi, başarı veya başarısızlıklarının objektif kriterlerle değerlendirilmeleri ve sonuca göre ödüllendirilmeleri veya cezalandırılmaları gerekir.

Varılan Nokta-Hedef Kıyaslaması

Burada en geçerli modern  kriter rakkamlarla ifade edilecek  hedeflerdir.

Periyodik olarak yapılacak , varılan nokta-hedef kıyaslamaları başarının  ölçüsü olacaktır.

Hedeflere ulaşılabilmesi teminen yapılacak  işlerin  zamansal korelasyonu programları teşkil edecektir. Hedeflere ulaşmada programların gerçekleşmesi ise ön  koşul  olsa gerek.

Bütün  bunların insan ve finans gücü ile yapılacağını belirtmiştim.

İş gücünü analiz edersek insanları:

-         İş yaptıranlar (yönetenler)
-         İşlerin nasıl yapılacağını belirtenler (uzmanlar)

-         İş yapanlar

Olmak üzere üç kategoride toplanabilir.

Hangi kategoride olursa olsun iletişime büyük önem  verilmesi bilhassa öneririm.

İletişimin Önemine Bir Örnek

Mesajları çarpıtmadan  iletmek başarı  için gerek bir şarttır.

"Burada mesaj nasıl çarpıtılır" konusunda A.İ.K. (Alarko İstikbal Kulübü) bülteninde neşredilmiş kısa bir fıkrayı tekrar etmek isterim:

Mesaj nasıl çarpıtılır?

Okul müdüründen yardımcısına:

Hedeflere ulaşmada programların gerçekleşmesi in  koşuldur.

- Yarın sabah dokuzda güneş tutulacak. Bu, çok seyrek görülen bir olaydır. Bütün öğrenciler bahçede toplansın. Onlara güneş tutulmasını  anlatacağım. Yağmur yağarsa tutulma görülmez. Bu durumda hepsi jimnastik salonuna gitsinler.

Müdür yardımcısından öğretmene:

- Müdürün emri: Yarın sabah dokuzda bahçede güneş tutulacak. Hava yağmurlu olursa güneş tutulması jimnastik salonunda. Öğrenciler yağmurda bahçeden salona girecekler.

Öğretmenden  sınıf başkanına:

- Yarın dokuzda müdür bahçede güneş tutulmasını yapacak. Hava bozarsa güneş tutulması jimnastik salonuna alınacak.

Sınıf başkanından yardımcısına:

- Yarın saat dokuzda bahçede yağmur yağarsa güneş müdürü tutacak. Müdür ıslanınca herkes jimnastik salonuna gidecek.

Burada iletişimin kalitesinin önemi anlatılmakta olsa gerek. Bir müesseseyi başarıya götürmenin şartı ise "Management ve Administration" (Yönetim ve İdare)'dir.

Bu bakımdan teknik ağırlıklı müesseselerde teknik  yöneticilerimizi profesyonel iktisadi yönetim tekniklerini kapsayacak duruma getirmek üzere eğitme zorunluluğu vardır. Bunun yanında  teknik yönetimi Almanya'da olduğu gibi iktisadi  yönetimle akuple etme çabasına girme zorunluluğunda olduğumuzu hatırlatırım.

Yöneticide  Oması Gereken Özellikler

Burada yöneticinin sahip olması gerekli özellikleri çeşitli eserlerden derleyerek dile getirmekte yarar görüyorum.

Kendilerini bu özellilerin önemli  bir kısmını taşıdığını düşünen arkadaşlarımızın  iyi birer yönetici adayı oldukları şüphe götürmez.

-         Yönetici; hedefi ve ona giden yolları tespit eden, bu yolları saptarken içinde bulunduğu durumun yargısını yapan,  bu yolardan geçişin  zamansal ve parasal plan ve programlarını düzenleyen , bu planları uygulayan ve bu uygulamada pratik zeka ve tükenmez enerjisini kullanan kişidir.

-         Yönetici; hedefe götüren yolları seçerken uygun bir ekibi bir araya getiren , bu ekibi ahenk içinde sürtüşmeden koordine eden, işi yönetme hevesine kapılmadan kişileri yöneten ve bu konuda insan zaaf ve davranışlarını bilerek  emrindekilere hedefi ve işlerini tamamlayarak hedefe varmalarını sağlayan kişidir.

İş gücü; iş yaptıranlar, iş yapanlar ve işlerin nasıl  yapılacağını belirtenler olarak üç kategordir.

-         Yönetici; "başarının on şartı" olarak öteden  beri tanımladığım:

1-     Fikir retimi,
2-     İş bitirme azim ve heyecanı,
3-     Çalışkanlık,
4-     Bilgi,
5-     Deneyim,
6-     Organizasyon  ve planlama gücü,
7-     Finans gücü,
8-     Denetim gücü,
9-     Çevre ile içte ve dışta iyi ilişkiler kurma özelliği,
10- Şans

Karakterlerini kapsayacak ve bir araya getirecek insanlardan ekip kuran kişidir.

-         Yönetici; ekibinin öğreticisi, eğiticisi, yol göstericisi ve gözeticisi olan kişidir.

-         Yönetici; insan unsuruna önem veren, kişilerin benliğini harekete geçiren fakat asla yok etmeyen, küçük görmeyen, alay etmenin, gücendirmenin affedilmez olduğunu bilen, insanalrın kendi nazarlarında büyük yetenek ve değer taşımakta olduklarını sandıklarını hisseden ve buna göre hareket eden kişidir.

-         Yönetici; insanların hareketlerini, davranışlarını, ses tonu ve hatta hiddeti ile etkileyerek saygı uyandıran kişidir.

Burada hiddetin  yöneticinin  ekibine telkin ettiği hürmeti  sanıldığı kadar sarsmadığı ve hatta bazen arandığı da gözden uzak tutulmalıdır.

-         Yönetici; etrafının fikirlerini mantık ve akılcılık süzgeçlerinden geçirerek vardığı karar doğrultusunda kendi istek ve iradesini diğer kişilere, onların saygı , güvenlik itaat ve bağlılıklarını kazanarak  kabul ettirme yeteneğine sahip olan kişidir.

-         Yönetici engeller ve sorunlar karşısında soğukkanlılığını kaybetmeyen, belirli bir problemin saplantısına kapılmadan ağaçlar yerine ormana bakabilen kişidir.

-         Yönetici; şirketin çıkarı için ve hedefine varabilmesi için ormana ağaçları feda edebilen, hisle mantığı en iyi şekilde dengeleyebilen, zamanına göre rahip, zamanına göre cellat olabilecek kişidir.

-         Yönetici, yukarıda belirttiğim özelliklerin yanısıra departmanın beyni, itici kuvveti, güdücü, öğretici, eğitici, emredici, karar verici derin ve geniş görüşlü büyük bir fikir gücüne sahip, bilgili iyi bir insan olan güç ve enerji kaynağı kişidir.

-         Yönetici, korku yerine güven telkin eden, bildiği kadar nasıl yaplacağını gösteren, emrettiği kadar rica edip ikna eden, otoritesinin yanısıra işbirliği mefhumunu kullanan endişe körükleme yerine heyecan tahrik eden kişidir.

-         Yönetici; dikkatli açık gözlülüğü, yumuşaklılıkla sertliği, bekçilikle hırsızlığı, eli açıklıkla cimriliği, müsrifliği ve hesaplılığı, sabırsızlıkla serinkanlılığı en iyi şekilde dengeleyebilen kişidir.

-         Yönetici; fikir üretmeli, azimli, heyecanlı, çalışkan, bilgili, deneyimli, planlama gücü, finans ve denetim  gücüne sahip olmalı, iyi ilişkiler kurmalı ve  şanslı olmalıdır.

Yöneticilerin Yapmaları Gerekenler

Yukarıda sıralanan özelliklerin tümüne sahip olması arzu edilen yöneticilerin:

-         Şahsi çıkarları ile kurumlarının çıkarları aynı paralelde tutmalarını,

-         Kurum genel çıkarların bağlı müessese ve kişi çıkarlarının  üstünde gözetmelerini,

-         Başarıların , kullandıkları tüm olanaklara göre kar oranı  kriterlerinde aramalarını,

-         İletişimde hız kazandırıcı sistemlere gitmelerini,

-         Bünyelerinde uzmanlığa büyük önem vermelerini,

-         Müesseseleşmeye yer ve önem vermelerini,

-         Ceza yerine inandırma metodunu tercih etmelerini,

-         Ödüllendirme ve motivasyona gerekli önemi  vermelerini,

-         Emrindekiler için bir hayat master planlarını çizmelerini, terfilerine grup  içinde yardımcı olmalarını,

-         Yetki ve sorumlulukları delege etmelerini, izlemelerini,

-         İntizam , disiplin, eğitim, standardizasyon izleme ve bilgi akımını sağlayacak  tedbirler almalarını,

-         İnsan unsuruna önem vererek  entrikalardan uzaklaşmalarını, diplomasi uygulamalarını,

-         Kişisel insiyatife olanak vermelerini ,

-         Astlarına işlerini tanımlamalarını, hedef gösterip başarı kriterlerini objektif hale getirmelerini,

-         İsraftan  çekinip gerekli masraftan  kaçınmamalarını,

-         Kendilerini daha üst bir göreve hazırlarken, yerlerine gelecek kişi veya kişileri yerleştirmelerini,

-         Bilgi ve deneyime dengeli önem vermelerini gerekli görmekteyim.

Karşılıklı anlayış ve işbirliği içinde yüce Atatürk'ümüzün "Yalnız bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Milleti çalışkan yapmak , servet ve onun doğal neticesi olan refah  ve saadet yalnız çalışkanın hakkıdır." Deyimini hatırlatarak sizleri parlak bir geleceğin  beklediğine inanıyorum.

.
.
Tüm Yazıları

.
.

Kötü         Çok İyi  Oyla  
  Geri  |  Arkadaşıma Gönder  |  Yazıcı Dostu
 
Tüm yazıları
ShareThis

    Hayat Verenler : Microsoft    HP Türkiye    PBS Bilişim    SAY Ajans    SFS - MAN    Superonline       

Türk Liderler:

Abbas Güçlü, Adil Karaağaç, Ali Ağaoğlu, <Ali Kibar, Adnan Nas, Adnan Polat, Adnan Şenses, Ahmet Başar, Ahmet Esen, Alber Bilen ,Ahmet Cemal Kura, Ali Abalıoğlu, Ali Naci Karacan, Ali Sabancı, Ali Koç, Ali Saydam, Ali Talip Özdemir, Ali Üstay, Arman Manukyan, Arzuhan Yalçındağ, Asaf Güneri, Atila Şenol, Attila Özdemiroğlu, Avni Çelik, Ayduk Koray, Aydın Ayaydın, Aydın Boysan, Ayhan Bermek, AyşeKulin, Ayten Gökçer, Başaran Ulusoy, BedrettinDalan, Bedri Baykam, Berhan Şimşek, BetülMardin, Bülend Özaydınlı, Bülent Akarcalı, Bülent Eczacıbaşı, Bülent Şenver, CağvitÇağlar, Can Ataklı, Can Dikmen, Can Has, Can Kıraç, Canan Edipoğlu, Celalettin Vardarsuyu, Cengiz Kaptanoğlu, Cevdetİnci, Çoşkun Ural, Cüneyt Asan, Cünety Ülsever, Çağlayan Arkan, Çetin Gezgincan, DenizAdanalı, Deniz Kurtsan, Didem Demirkent, Dilek Sabancı, Dr. Oktay Duran, Ege Cansel, Em. Org. Çevik Bir, Emre Berkin, Engin Akçakoca, Enver Ören, Erdal Aksoy, Erdoğan Demirören, ErhanKurdoğlu, Erkan Mumcu, Erkut Yücaoğlu, Ergun Özakat, Ergun Özen, Erol Üçer, Ersin Arıoğlu, Ersin Faralyalı, Ersin Özince, Ethem Sancak, Fatih Altaylı, Fatih Terim, Ferit Şahenk, Ferruh Tanay,Feyhan Kalpaklıoğlu, Feyyaz Berker, Fuat Miras, Fuat Süren, Füsun Önal, Göksel Kortay, Güler Sabancı, Güngör Kaymak, Hakan Ateş, Halit Soydan, Halit Kıvanç, Haluk Okutur, Haluk Şahin, Hamdi Akın, Hasan Güleşçi, HayrettinKaraca, Hazım Kantarcı, Hilmi Özkök, Hüsamettin Kavi, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hüsnü Özyeğin, Işın Çelebi, İbrahim Arıkan, İbrahim Betil, İbrahim Bodur, İbrahim Cevahir, İbrahim Kefeli, İdris Yamantürk, İhsan Kalkavan, İshak Alaton, İsmet Acar, İzzet Garih, İzzet Günay, İzzet Özilhan, JakKamhi, Kazım Taşkent, Kemal Köprülü, Kemal Şahin, Leyla Alaton Günyeli, LeylaUmar, Lucien Arkas, Mahfi Eğilmez, MehmetAli Birand, Mehmet Ali Yalçındağ, Mehmet Başer, Mehmet Günyeli, Mehmet Huntürk, Mehmet Keçeciler, Mehmet Kutman, Mehmet Şuhubi, Melih Aşık, Meltem Kurtsan, Mesut Erez, Metin Kalkavan, Metin Kaşo, Muharrem Kayhan, Muhtar Kent, Murat Akdoğan, Murat Dedeman, MuratVargı, Mustafa Koç, Mustafa Özyürek, Mustafa Sarıgül, Mustafa Süzer, Mümtaz Soysal, Nafi Güral, Nail Keçili, Nasuh Mahruki, Nebil Özgentürk, Neşe Erberk, Nevval Sevindi, Nezih Demirkent, Nihat Boytüzün, Nihat Gökyiğit, Nihat Sırdar, Niyazi Önen, Nur Ger, Nurettin Çarmıklı, Nuri Çolakoğlu, Nüzhet Kandemir, Oğuz Gürsel, Oktay Duran, Oktay Ekşi, Oktay Varlıer, Osman Birsel, Osman Şevket Çarmıklı, Ozan Diren, Özen Göksel, ÖzdemirErdoğan, Özhan Erem, Pervin Kaşo, R.BülentTarhan, Raffi Portakal, Rahmi Koç, Rauf Denktaş, Refik Baydur, Rıfat Hisarcıklıoğlu, SakıpSabancı, Samsa Karamehmet, Savaş Ünal, SedatAloğlu, Sefa Sirmen, Selçuk Alagöz, SelçukYaşar, Selim Seval, Semih Saygıner, SerdarBilgili, Sevan Bıçakçı, Sevgi Gönül, Sezen Cumhur Önal, SinanAygün, Suna Kıraç, Süha Derbent, Süleyman Demirel, ŞadanKalkavan, Şadi Gücüm, Şahin Tulga, Şakir Eczacıbaşı, Şarık Tara, Şerif Kaynar, ŞevketSabancı, Tan Sağtürk, Taner Ayhan, Tanıl Küçük, Tanju Argun, Tansu Yeğen, TavacıRecep Usta, Tayfun Okter, Tevfik Altınok, Tezcan Yaramancı, Tinaz Titiz, Tuna Beklevic, Tuncay Özilhan, Türkan Saylan, Uğur Dündar, Uluç Gürkan, Umur Talu, Ümit Tokçan, Üzeyir Garih, Vehbi Koç, Vitali Hakko, Vural Öger, Yaşar Aşçıoğlu, Yaşar Nuri Öztürk, Yılmaz Ulusoy, Yusuf Köse, Zafer Çağlayan, Zeynel AbidinErdem

Tecrübeleriniz ve birikimleriniz toprak olmasın @ Copyright 2004 turklider.org