Ziynet Odası       Odam Olsun       Türklider Odaları       Sizin Odalarınız       Sohbet Odası       TV Odası       E-Kitap Odası       BŞenver       Gazete Odası       iPad       Hakkımızda       Şifremi Unuttum   

 

Üzeyir Garih Gözüyle Tüm Yazıları
       ShareThis

 

Gençlere Meslek Seçiminde Yardımcı Olmanın Yolları
12.03.2009
Okunma Sayısı : 5514
Oy Sayısı : 1
Değerlendirme : 5
Popülarite : 0
Verdiğiniz Puan :
 

 

Gençlere Meslek Seçiminde Yardımcı Olmanın Yolları
Üzeyir Garih
.
.

Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur...

.
.
Gençlere Meslek Seçiminde Yardımcı Olmanın Yolları

Gençlerin meslek seçerken dikkat etemleri gerekli en önemli faktör; seçenekleri meslekleri sevmeleri ve yeteneklerinin de seçecekleri mesleğe uygun olmasıdır.

İnsanlar ancak sevdikleri bir işi yaptıkları takdirde doğruya erişebilirler. İnsan aslında bir biyolojik bilgisayara benzetilebilir. Birçok programları vardır. Psikolojik programında devamlı uğraşı, hırs, saldırganlık ve bencilliği yer alır.

Meslek Seçiminde Etkili Olan İki Faktör

İnsanın iş hayatında başarıya ulaşabilmesi için,  işi ile sürekli uğraşması gerekir. İşini seven kişi görünen 24 saatinin 8'ini uyku, 2'sini  diğer gereksinimlere ve geri kalan 14 saatini doğrudan veya dolaylı olarak işi ile meşgul olarak geçirir.

Ancak başarı için ne kadar çalışkan olsursa olsun, kişi yeteneklerinin  işi başarıya götürecek nitelikte olması gerekir. Genellikle insanlar yeteneklerine uygun  olan işleri sevdiklerinden bu iki faktör pek çelişki oluşturmaz.

Meslek seçiminde gençlerin kendi kendilerine objektif karar verebilmeleri aslında çok zordur. Bu iş kanımca bir profesyonel işidir. Gencin meslek seçmeden önce psikoteknik testlerden geçmesinde yarar vardır. Bu testlerde gencin fizik, fizyolojik, psikolojik profilinin yanısıra entelektüel apitüd'leri veya başka bir deneyimle, eğilim ve yetenekleri   saptanabilir.

Kişisel  görüşmenin  üniversiteye giriş sınavının tüm dallar için tek ve üniform yapılması, gençlerimizi başarılı olamayacakları veya sonradan uygulamayacakları mesleklere doğru itmektedir.

Kişilik Profilleri

Burada her mesleğin gerektirdiği fizik, fizyolojik, psikolojik eğilim profilleri bilimsel olarak saptanmalıdır. Bu profillere uygunluk bence mesleğe girmekte en önemli föktör olarak düşünülebilir.

Her bir meslek için  kişinin bir fizik, fizyolojik, psikolojik ve entelektüel profili olması gerekir. Mesleğe girecek adayların profilleri istenene ulaşacak eğilimde olmalıdır.

Adaylar tercihen sözlü, olmadığı takdirde yazılı bir bilimsel testten geçirilerek, mesleğe uygunluk notları saptanmalıdır. Her bir meslek için minimum notu alanlar arasında yapılacak   bir ikinci  sınav, mesleğe en uygun kişilerin  en doğru şekilde seçimini sağlayacaktır.

Tıbba eğilimi olan bir kişinin profili ile bilgisayar mühendisliğine eğilimi olan kişlerin yukarıda tanımlanan profillerin  biribirlerinden çok farklı olacakları kesindir.

Bu ayrımın aynı tipteki bir test ile ortaya çıkması takdir edersiniz ki mümkün değildir.

Özel vakıflar bu konuda objektif ve bilimsel olarak  meslek seçen adaylara çok yardımcı olabilirler.

Meslek Eğitimi Savurganlığı

Kanımca yetenekleri ne olursa olsun , seçecekleri mesleklerin mezuniyet yılından itibaren en az on yıl için ülkede geçerli bir meslek olması gerekir. Bu bakımdan  üniversite, fakülte kontenjanlarını DPT ile birliği ilgili hür teşebbüs kurumlarının yapacakları bir araştırma sonucu sayısal olarak saptamalıdır.

Bir meslekte ülke gereğinin üstünde kişlerin  faaliyet göstermeleri olanaksız olacağına göre, bunların başka dallara kayma mecburiyeti  ülkede bir meslek eğitimi savurganlığına yol açacak ve faturası dışarıya beyin göçü veya başka meslekte verimsiz çalışma şeklinde vatandaşlarımız tarafından ödenecektir.

Meslek seçimi rastlantıya veya bilimsel olmayan sistemlere göre yapıldığından, ülke gereksinimleri ile çakışmayacak  nicelik ve nitelikte meslek sahiplerinin yetişmesi sağlanır.

Her savurganlık gibi bu da bir firedir. Firenin bedelini Türk  ekonomisi haksız bir eşitlik  içinde aynen enflasyon gibi öder. Dünyada en önemli öge insandır. İnsanın eğitimi için harcanacak "para" ve paradan önemli olan "zaman"ın boşa harcanmamasına aşırı gayret sarfetmek kanımca bir vatandaşlık borcudur.

Lisan bilen kimya mühendisi birçok hanımın, ülkemizde sekreterlik yapmaya mecbur kaldığı günümüzde çok görülen bir olaydır.

Bir kimya mühendisinin yetişmesinin kaça mal olduğuu ve sekreterlik bilgi ve yeteneklerini kazanması için geçecek zaman  ve ardaki düşük verimin bedeli tüm vatandaşlarca ödenen savurganlık niteliği taşımaktadır.

Anne ve babalar çevrenin etkisiyle, gençleri arasıra bazı mesleklere itmektedirler. Kanımca özellikle varlıklı olan aileler, çocuklarının bir meslek seçme aşamasında, "psikolojik eğitimciler" tarafından test edilmeleri yolunu seçmelidirler.

"Psikolojik eğitimci"lik değeri ve yapacağı işi halkımızca henüz pek anlaşılmayan, ülkemizde ender bulunan bir meslektir.

İşletme fakültelerinin  "psikoteknik" hocaları bu işi bugün için boş zamanları oranında yapabilmelidirler.

Mesleğe Uygunluk

Mesleki eğitim aday kontenjanlarının ülke gelişme planının gelecekte 10-15 yıl içinde gerektireceği kişileri sayısına uydurulması ve bunun için DPT, YÖK, ve Özel Sektörün ortak olarak araştırmalar yapması gerekir.

Bu iş başlı başına bir "meslek dalı"dır. Bir koordinasyon işidir.

Her mesleğin gerektirdiği "birey eğilim profilleri" o mesleğin  uzmanları ile birlikte saptanır.

Sonra bu profillere uygun ve paralelliği ölçecek  psikoteknik testlerin ilkeleri saptanır.

Bu eğitimci veya psikolog olarak yetişmiş kişiler için bir lisans üstü master veya doktora çalışmasıdır.

Bütün illeri memleketlerde mesleğe uygunluk anlamına gelen Fransızca "Embauche" İngilizce "Recruting" ileri eğitimi  yapmış kimselere rastlanır. Ülkemizde az da olsa vardır.

Bu daldaki lisansüstü  eğitimin  nitelik ve niceliği, ilgili üniversite hocaları, DPT ve ilgili hür teşebbüs kurumlarının ortak bir çalışması sonucu ortaya çıkmalıdır.

KISSADAN HİSSE

Her bir meslek için kişinin bir fizik, fizyolojik, psikolojik ve entelektüel  profili olması gerekir. Mesleğe girecek  adayların profilleri istenene ulaşacak eğilimde olmalıdır.

.
.

Tüm Yazıları

.
.

Kötü         Çok İyi  Oyla  
  Geri  |  Arkadaşıma Gönder  |  Yazıcı Dostu
 
Tüm yazıları
ShareThis

    Hayat Verenler : Microsoft    HP Türkiye    PBS Bilişim    SAY Ajans    SFS - MAN    Superonline       

Türk Liderler:

Abbas Güçlü, Adil Karaağaç, Ali Ağaoğlu, <Ali Kibar, Adnan Nas, Adnan Polat, Adnan Şenses, Ahmet Başar, Ahmet Esen, Alber Bilen ,Ahmet Cemal Kura, Ali Abalıoğlu, Ali Naci Karacan, Ali Sabancı, Ali Koç, Ali Saydam, Ali Talip Özdemir, Ali Üstay, Arman Manukyan, Arzuhan Yalçındağ, Asaf Güneri, Atila Şenol, Attila Özdemiroğlu, Avni Çelik, Ayduk Koray, Aydın Ayaydın, Aydın Boysan, Ayhan Bermek, AyşeKulin, Ayten Gökçer, Başaran Ulusoy, BedrettinDalan, Bedri Baykam, Berhan Şimşek, BetülMardin, Bülend Özaydınlı, Bülent Akarcalı, Bülent Eczacıbaşı, Bülent Şenver, CağvitÇağlar, Can Ataklı, Can Dikmen, Can Has, Can Kıraç, Canan Edipoğlu, Celalettin Vardarsuyu, Cengiz Kaptanoğlu, Cevdetİnci, Çoşkun Ural, Cüneyt Asan, Cünety Ülsever, Çağlayan Arkan, Çetin Gezgincan, DenizAdanalı, Deniz Kurtsan, Didem Demirkent, Dilek Sabancı, Dr. Oktay Duran, Ege Cansel, Em. Org. Çevik Bir, Emre Berkin, Engin Akçakoca, Enver Ören, Erdal Aksoy, Erdoğan Demirören, ErhanKurdoğlu, Erkan Mumcu, Erkut Yücaoğlu, Ergun Özakat, Ergun Özen, Erol Üçer, Ersin Arıoğlu, Ersin Faralyalı, Ersin Özince, Ethem Sancak, Fatih Altaylı, Fatih Terim, Ferit Şahenk, Ferruh Tanay,Feyhan Kalpaklıoğlu, Feyyaz Berker, Fuat Miras, Fuat Süren, Füsun Önal, Göksel Kortay, Güler Sabancı, Güngör Kaymak, Hakan Ateş, Halit Soydan, Halit Kıvanç, Haluk Okutur, Haluk Şahin, Hamdi Akın, Hasan Güleşçi, HayrettinKaraca, Hazım Kantarcı, Hilmi Özkök, Hüsamettin Kavi, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hüsnü Özyeğin, Işın Çelebi, İbrahim Arıkan, İbrahim Betil, İbrahim Bodur, İbrahim Cevahir, İbrahim Kefeli, İdris Yamantürk, İhsan Kalkavan, İshak Alaton, İsmet Acar, İzzet Garih, İzzet Günay, İzzet Özilhan, JakKamhi, Kazım Taşkent, Kemal Köprülü, Kemal Şahin, Leyla Alaton Günyeli, LeylaUmar, Lucien Arkas, Mahfi Eğilmez, MehmetAli Birand, Mehmet Ali Yalçındağ, Mehmet Başer, Mehmet Günyeli, Mehmet Huntürk, Mehmet Keçeciler, Mehmet Kutman, Mehmet Şuhubi, Melih Aşık, Meltem Kurtsan, Mesut Erez, Metin Kalkavan, Metin Kaşo, Muharrem Kayhan, Muhtar Kent, Murat Akdoğan, Murat Dedeman, MuratVargı, Mustafa Koç, Mustafa Özyürek, Mustafa Sarıgül, Mustafa Süzer, Mümtaz Soysal, Nafi Güral, Nail Keçili, Nasuh Mahruki, Nebil Özgentürk, Neşe Erberk, Nevval Sevindi, Nezih Demirkent, Nihat Boytüzün, Nihat Gökyiğit, Nihat Sırdar, Niyazi Önen, Nur Ger, Nurettin Çarmıklı, Nuri Çolakoğlu, Nüzhet Kandemir, Oğuz Gürsel, Oktay Duran, Oktay Ekşi, Oktay Varlıer, Osman Birsel, Osman Şevket Çarmıklı, Ozan Diren, Özen Göksel, ÖzdemirErdoğan, Özhan Erem, Pervin Kaşo, R.BülentTarhan, Raffi Portakal, Rahmi Koç, Rauf Denktaş, Refik Baydur, Rıfat Hisarcıklıoğlu, SakıpSabancı, Samsa Karamehmet, Savaş Ünal, SedatAloğlu, Sefa Sirmen, Selçuk Alagöz, SelçukYaşar, Selim Seval, Semih Saygıner, SerdarBilgili, Sevan Bıçakçı, Sevgi Gönül, Sezen Cumhur Önal, SinanAygün, Suna Kıraç, Süha Derbent, Süleyman Demirel, ŞadanKalkavan, Şadi Gücüm, Şahin Tulga, Şakir Eczacıbaşı, Şarık Tara, Şerif Kaynar, ŞevketSabancı, Tan Sağtürk, Taner Ayhan, Tanıl Küçük, Tanju Argun, Tansu Yeğen, TavacıRecep Usta, Tayfun Okter, Tevfik Altınok, Tezcan Yaramancı, Tinaz Titiz, Tuna Beklevic, Tuncay Özilhan, Türkan Saylan, Uğur Dündar, Uluç Gürkan, Umur Talu, Ümit Tokçan, Üzeyir Garih, Vehbi Koç, Vitali Hakko, Vural Öger, Yaşar Aşçıoğlu, Yaşar Nuri Öztürk, Yılmaz Ulusoy, Yusuf Köse, Zafer Çağlayan, Zeynel AbidinErdem

Tecrübeleriniz ve birikimleriniz toprak olmasın @ Copyright 2004 turklider.org