Ziynet Odası       Odam Olsun       Türklider Odaları       Sizin Odalarınız       Sohbet Odası       TV Odası       E-Kitap Odası       BŞenver       Gazete Odası       iPad       Hakkımızda       Şifremi Unuttum   

 

Üzeyir Garih Gözüyle Tüm Yazıları
       ShareThis

 

Büyük Bir Müessesede Yükselme
31.03.2009
Okunma Sayısı : 4998
Oy Sayısı : 3
Değerlendirme : 5
Popülarite : 2,39
Verdiğiniz Puan :
 

 

Büyük Bir Müessesede Yükselme
Üzeyir Garih
.
.
Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur...
.
.

Büyük Bir Müessesede Yükselme

Dilerseniz üniversite mezunu ve büyük  bir kuruluşta uzman , uzman yönetici veya yönetici olarak yükselmek  isteyen  gençlerin  izlemeleri  gerekli tutumları inceleyip iredelemeye çalışalım.

Özellikle ülkemizde, ülke çapında bir "Büyük Kuruluş Ekolü" mevcut değildir. Bunun yerine büyük  kuruluşların kendi içlerinde geliştirdikleri "Ekol" ler mevcuttur. İş bilgisi ve tecrübesinin yanısıra özellikle ülkemizde müessese, bilgi, gelenek ve deneyiminin çok kıymetli ve gerekli olduğu kanısındayız.

Aynı İşletmede Başlama ve Bitirme

Bir büyük kuruluştan her ayrılan kişi kuruluş için olduğu kadar kendisi için de bir yıpranma meydana getirir.

Bu yıpranma şirket içi bilgi ve deneyimin alışılagelen geleneklerin artık işe yaramamasının sonucudur.

Bu bakımdan profesyonel olarak yükselmeyi düşleyen gençlerin  önemli bir neden olmadıkça işe başlayacakları  müessesede sebat ederek yükselmelerini öneririz.

Bu bakımdan müessese seçimi insanın yükseliş çizgisinde çok önemli bir rol oynar.

Bundan önce gencin istediği ve öngördüğü kuruluşta çalışabilmek için talebeliği süresince yapması gerekenleri bir sistematik içinde sıralamıştık.

Bunun sonucu olarak üniversite mezunu gencin şu veya bu şekilde öngördüğü kuruluşta bir iş  bulabildiğini varsaymaktayız.

İş hayatında yükselme, yaptığı işi sevme, o işten  zevk almaya, o işle  motive  olmaya çok bağlıdır.

İşe ilk  girdiğinde genç  eleman  başlangıçta çok sevdiği  bir işte çalışmayabilir.

Ancak kuruluşun içinde olması ve bu sayede kuruluşu  tanıyabilmesi ve ekolün bir müridi durumunda olabilmesi, onun için kullanılması gereken çok önemli bir fırsattır.

Sistematikleri Tanımak

Büyük bir kuruluşta çalışan genç, bir yandan işini en iyi şekilde yapmaya çalışırken,  her fırsattan istifade ederek müessesenin  tümünü ve sistematiklerini ve yapılan işleri  iyi bir şekilde kavramaya gayret göstermelidir.

Kuruluşun içinde, varsa bir gençlik kolunda faal bir rol oynacak şekilde üye olmalı ve genç akranları ile yakınlıklar kurmaya çalışmalıdır.

Bu yakınlıkları kurarken , bir gün  akranlarının  başına geçme şansının olabileceğini düşünerek, sevgi , saygı ve  arkadaşlığa önem verirken , laubaliliğe kesinlikle kaçmamalıdır.

Bu yakınlıklarla, müessesenin muhtelif departmanlarında yapılan işlerin yanı sıra, amirler, işlerin yapılış  şekli  ve başarı  ölçüm  durumları bölümlerin elemanlarına sağlayabilecekleri  avantajlar ve motivasyonlar hakkında devamlı  bilgisini  geliştirmelidir.

Bu iletişim  sonucu  elde edeceği bilgi  birikimi ile kendi ihtisas, yetenek  ve eğitimlerine uygun, kendisini motive edecek bir mevkii saptamalı ve o mevkie geçmeyi amaç edinmelidir.
Bu amaca varmak için ulaşması gereken muhtelif merhaleler hakkında bir program  ve bu programı uygulayabilmek için bir strateji  ve taktikler dizisini kafasında geliştirebilmelidir.

Ulaşılabilir Bir Hedef Belirleme

Gençlerin  burada dikkat etmeleri gereken  en önemli  nokta amaç,  edindikleri  mevkiin  ulaşabilecek  bir mevkii olabilmesidir. Hatta icabında hayal kurma ve kuruluş  için faydalı  ve gerekli olan yepyeni  bir iş mevkiini düşünebilmek fikrini de benimseyebilmelidirler.

Bütün konu, gencin  o mevkiide kalmak isteyebilecek  ve alay olabilecek  rakipleri ile boy  ölçüşebileceğine  kanaat getirebilmesi ve bu  kanaatinin  gerçekçi olabilmesidir.

Gencin  terfii, işinde başarılı  olmasının yanısıra, yerine eleman  yetiştirmesi ve terfi  edeceği mevkiin boşalmasına bağlıdır. Bu üç şartın  senkronize edilmesi  zannedildiği kadar da kolay değildir.

İşinde başarılı  olması  bunun objektif kriterlere bağlanmasına bağlıdır. Bunun için de iş tarifinin   çok belirgin  olmasının yanısıra, rakamsal hedeflerinin zamansal  olarak saptanmış  olması ve bunlara ulaşma oranını belirleyebilmesi  gereklidir. Başarı yapılanların  öngörülenlere  oranı şeklinde tarif edildiğinde bunun  objektif şekilde gösteriminin , çalışanın hakkı olduğu kadar görevi de olduğu kanısındayım.

Genç, direkt amiri ile devamlı  diyalog içinde bulunmalı ve sorunlarının çözümünde hiyerarşiye ve şirket içi dengelere çok dikkat ederken, şirket içinde kendi kişisel  tanıtımına özen  göstermelidir.

Şirketlerin hiyerarşik  sistematiğinde tepedeki  kişilerin  birkaç basamak alt düzeydeki kişilerle temas ederek bilgi almaları  ne kadar doğru  ve doğalsa da kademeleri  atlayarak talimat vermeleri o kadar yanlıştır.

Bu bakımdan bu gençler bir yolunu bularak, kimseyi  rahatsız etmeden ve özellikle iç dengleri  bozmadan, şirket üst kademe yönetiminin kendilerini çağırarak  bilgi istemesini temin  edecek tanıtım ve temas diplomasisini kurabilmelidirler.

Bu şekilde hakiki değer ile tanınma, takdir edilme ve hiyerarşi merdiveninin basamaklarını emin adımlarla tırmanarak hakettiği mevkie ulaşma olanağını her akıllı üniversite mezunu genç mutlaka bulacaktır.

KISSADAN HİSSE

Profesyonel olarak yükselmeyi  düşleyen  gençlerin  önemli bir neden olmadıkça işe başlayacakları müessesede sebat ederek  yükselmelerini öneririz.

KISSADAN HİSSE

Başarı yapılanların  öngörülenlere oranı şeklinde tarif edildiğinde, bunun objektif şekilde gösteriminin  çalışanın  hakkı olduğu kadar görevi de olduğu kanısındayım.

.
.

Tüm Yazıları

.
.
.
.

Üzeyir Garih Gözüyle Kimdir Başarıları Linkler Kendi Sesiyle Fotograf Albüm Kitap Tavsiyeleri TV Tüm Yazıları Üzeyir Garih Odası Lider Arama

.
.

Kötü         Çok İyi  Oyla  
  Geri  |  Arkadaşıma Gönder  |  Yazıcı Dostu
 
Tüm yazıları
ShareThis

    Hayat Verenler : Microsoft    HP Türkiye    PBS Bilişim    SAY Ajans    SFS - MAN    Superonline       

Türk Liderler:

Abbas Güçlü, Adil Karaağaç, Ali Ağaoğlu, <Ali Kibar, Adnan Nas, Adnan Polat, Adnan Şenses, Ahmet Başar, Ahmet Esen, Alber Bilen ,Ahmet Cemal Kura, Ali Abalıoğlu, Ali Naci Karacan, Ali Sabancı, Ali Koç, Ali Saydam, Ali Talip Özdemir, Ali Üstay, Arman Manukyan, Arzuhan Yalçındağ, Asaf Güneri, Atila Şenol, Attila Özdemiroğlu, Avni Çelik, Ayduk Koray, Aydın Ayaydın, Aydın Boysan, Ayhan Bermek, AyşeKulin, Ayten Gökçer, Başaran Ulusoy, BedrettinDalan, Bedri Baykam, Berhan Şimşek, BetülMardin, Bülend Özaydınlı, Bülent Akarcalı, Bülent Eczacıbaşı, Bülent Şenver, CağvitÇağlar, Can Ataklı, Can Dikmen, Can Has, Can Kıraç, Canan Edipoğlu, Celalettin Vardarsuyu, Cengiz Kaptanoğlu, Cevdetİnci, Çoşkun Ural, Cüneyt Asan, Cünety Ülsever, Çağlayan Arkan, Çetin Gezgincan, DenizAdanalı, Deniz Kurtsan, Didem Demirkent, Dilek Sabancı, Dr. Oktay Duran, Ege Cansel, Em. Org. Çevik Bir, Emre Berkin, Engin Akçakoca, Enver Ören, Erdal Aksoy, Erdoğan Demirören, ErhanKurdoğlu, Erkan Mumcu, Erkut Yücaoğlu, Ergun Özakat, Ergun Özen, Erol Üçer, Ersin Arıoğlu, Ersin Faralyalı, Ersin Özince, Ethem Sancak, Fatih Altaylı, Fatih Terim, Ferit Şahenk, Ferruh Tanay,Feyhan Kalpaklıoğlu, Feyyaz Berker, Fuat Miras, Fuat Süren, Füsun Önal, Göksel Kortay, Güler Sabancı, Güngör Kaymak, Hakan Ateş, Halit Soydan, Halit Kıvanç, Haluk Okutur, Haluk Şahin, Hamdi Akın, Hasan Güleşçi, HayrettinKaraca, Hazım Kantarcı, Hilmi Özkök, Hüsamettin Kavi, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hüsnü Özyeğin, Işın Çelebi, İbrahim Arıkan, İbrahim Betil, İbrahim Bodur, İbrahim Cevahir, İbrahim Kefeli, İdris Yamantürk, İhsan Kalkavan, İshak Alaton, İsmet Acar, İzzet Garih, İzzet Günay, İzzet Özilhan, JakKamhi, Kazım Taşkent, Kemal Köprülü, Kemal Şahin, Leyla Alaton Günyeli, LeylaUmar, Lucien Arkas, Mahfi Eğilmez, MehmetAli Birand, Mehmet Ali Yalçındağ, Mehmet Başer, Mehmet Günyeli, Mehmet Huntürk, Mehmet Keçeciler, Mehmet Kutman, Mehmet Şuhubi, Melih Aşık, Meltem Kurtsan, Mesut Erez, Metin Kalkavan, Metin Kaşo, Muharrem Kayhan, Muhtar Kent, Murat Akdoğan, Murat Dedeman, MuratVargı, Mustafa Koç, Mustafa Özyürek, Mustafa Sarıgül, Mustafa Süzer, Mümtaz Soysal, Nafi Güral, Nail Keçili, Nasuh Mahruki, Nebil Özgentürk, Neşe Erberk, Nevval Sevindi, Nezih Demirkent, Nihat Boytüzün, Nihat Gökyiğit, Nihat Sırdar, Niyazi Önen, Nur Ger, Nurettin Çarmıklı, Nuri Çolakoğlu, Nüzhet Kandemir, Oğuz Gürsel, Oktay Duran, Oktay Ekşi, Oktay Varlıer, Osman Birsel, Osman Şevket Çarmıklı, Ozan Diren, Özen Göksel, ÖzdemirErdoğan, Özhan Erem, Pervin Kaşo, R.BülentTarhan, Raffi Portakal, Rahmi Koç, Rauf Denktaş, Refik Baydur, Rıfat Hisarcıklıoğlu, SakıpSabancı, Samsa Karamehmet, Savaş Ünal, SedatAloğlu, Sefa Sirmen, Selçuk Alagöz, SelçukYaşar, Selim Seval, Semih Saygıner, SerdarBilgili, Sevan Bıçakçı, Sevgi Gönül, Sezen Cumhur Önal, SinanAygün, Suna Kıraç, Süha Derbent, Süleyman Demirel, ŞadanKalkavan, Şadi Gücüm, Şahin Tulga, Şakir Eczacıbaşı, Şarık Tara, Şerif Kaynar, ŞevketSabancı, Tan Sağtürk, Taner Ayhan, Tanıl Küçük, Tanju Argun, Tansu Yeğen, TavacıRecep Usta, Tayfun Okter, Tevfik Altınok, Tezcan Yaramancı, Tinaz Titiz, Tuna Beklevic, Tuncay Özilhan, Türkan Saylan, Uğur Dündar, Uluç Gürkan, Umur Talu, Ümit Tokçan, Üzeyir Garih, Vehbi Koç, Vitali Hakko, Vural Öger, Yaşar Aşçıoğlu, Yaşar Nuri Öztürk, Yılmaz Ulusoy, Yusuf Köse, Zafer Çağlayan, Zeynel AbidinErdem

Tecrübeleriniz ve birikimleriniz toprak olmasın @ Copyright 2004 turklider.org