Ziynet Odası       Odam Olsun       Türklider Odaları       Sizin Odalarınız       Sohbet Odası       TV Odası       E-Kitap Odası       BŞenver       Gazete Odası       iPad       Hakkımızda       Şifremi Unuttum   

 

Hüsnü Güreli Gözüyle Tüm Yazıları
       ShareThis

 

Kamu alacaklarının uzlaşması ve tahsili
07.04.2010
Okunma Sayısı : 5898
Oy Sayısı : 2
Değerlendirme : 5
Popülarite : 1,51
Verdiğiniz Puan :
 

 

Kamu alacaklarının  uzlaşması ve tahsili

Hüsnü Güreli
Deşifresi

izlemek için tıklayın        

.
.
.

CNBCE – TV
Hüsnü Güreli (HG)

CNBC: Haftanın ilk yatırımcı kliniği ile karşınızdayız. Bugün yatırımcı kliğininde vergide uzlaşma konusunu konuşacağız. Konuğumuz BAKER TILLY  & GÜRELİ Yeminli Mali Müşavirlik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüsnü Güreli hoşgeldiniz yayınımıza. Sabah gazetesi yazarı Abdurrahman Yıldırım Bey 'de yatırımcı kliniğinde bizlerle. Sizlerde sorularınızı bu konuyla ilgili olarak yatırımcı kliniğine gönderebilirsiniz.

5736 sayılı bazı kamu alacaklarının  uzlaşması ve tahsili hakkındaki kanundan bahsedeceğiz. Bu kanun 27 şubatta yürürlüğe girmişti. Ve yasadan yararlanmak için son gün bu gündü ama bir uzatma söz konusu değil mi?

HG: Evet  30 Nisan sonuna kadar başvuru süresini uzattılar.

AY: Neden acaba?

HG: Yasa'nın 27 Şubat'ta resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi , 31 Mart son başvuru tarihi arasında kısa bir zaman vardı. Bunu biraz da anlatabilmek, mükellefleri  bilgilendirmek açısından doğru bir şey oldu. Mart ayı vergi ayı ve mecburiyetler ayı olduğu için .

İzin verirseniz bu yasayı çıkarma amacı neden? Sebebi neden bu yasanın çıkmasının, onu bir söylememiz lazım. Burada bizim maliye bakanlığımız mükelleflerle arasındaki itilafı kaldırmak ve bir uzlaşma yaparak sonladırmak istiyor. Yasanın amacı bu. Ayrıca yargıda çok yoğun bir iş yükü var. Bunu ortadan kaldırmak istiyor bu yasa. Ve biran öncede alacakların hazineye intikal etmesini amaçlıyor. Bu yasa, çok enteresan . Bir af yasası değil,  kesinlikle bir uzlaşma yasası.

Geçen gün İstanbul'daki bir tören sırasında İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Sayın Şükrü Dilaver Bey'in beyanını duydum ve İstanbul'da 20 bin civarında ihtilaflı vergi dosyası var. Türkiye genelinde de bizim Güreli Grubu olarak yaptığımız araştırmalarda 2004 - 2005 - 2006 ve 2007 yılları içinde dört  yıl içinde yaklaşık 170 bin dava açılmış. Ve bu 170 bin davanın sadece 81 bini sonuçlanmış. Bu oran yüzde 47. Dikkat ederseniz yüzde 53 dava 4 yılda sonuçlanamamış. Ortalamaya girerseniz 5-6 yıl süren  çok yoğun bir ihtilaf süreci yaşıyoruz. Bu yasanın önemli avantajlarından bir tanesi de, çok sembolik bir faizle ve 18 ay taksitle bu uzlaşmayı yaptıktan sonra parayı tahsil etmek.

Sistem nasıl çalışıyor? Bu yasaya tabii olan prensip olarak gelir vergisi , kurumlar vergisi , katma değer vergisi gibi vergilerin

AY: Gayrimenkul de dahil mi?

HG: Değil, sadece 213 sayılı vergi usul kanuna göre idarece veya ikmalen  ya da resen  tarh edilen vergiler. Tabii bu biraz teknik bir  konu oldu ama. Size bir örnek ile anlatayım. 2005 yılı ile ilgili bir anonim şirketinin bilançolarını bir vergi denetleme, bir hesap uzmanı, inceliyor ve bir fark buluyor. Vergi Dairesi size bir ihbarname gönderiyor. Vergi dairesi bu ihbarname ile size bir vergi salıyor. Tarh etmek vergi salmak  yani  hesaplanabilir hale getirip  göndermek demek. Sizin iki tane imkanınız var.

-          Otuz gün içinde dava açabilirsiniz.
-          Otuz gün içinde uzlaşmaya gidip, uzlaşabilirsiniz.

2005 yılında gittiniz, uzlaşamadınız ve dava açtınız. Davanız, şuanda vergi mahkemesinden geçmiş, danıştayda  olabilir. Çünkü bizim vergi yargısında ikili sistem var biliyorsunuz. Örneğin istanbul'da 9 tane vergi mahkemesi var. Vergi mahkemesinden sonra, temyiz mercii, danıştay, danıştayda da vergiye bakan dört tane daire var. İkili vergi sisteminde bu 5- 6 yıl süren ikili vergi sisteminde şuanda davanız danıştayda olabilir. Vergi mahkemesinde kazanmış olabilirsiniz, danıştayda dava görülüyor olabilir. Şimdi bu yasa diyor ki "Gel benimle uzlaş. Bir kere daha şansını dene."

Kritik noktayı söylüyorum; 27 Şubat'a kadar ihtilaflı olan alacaklar, yani hukuk yolu henüz tüketilmemiş, sonuçlanmamış,  şahsi karar dediğimiz en son  yol karar düzeltme talebidir, karar düzeltme talebi de güdmemiş, hukuk yolu tüketilmemiş, halen dava safhasında olan vergi idaresinin alacakları , uzlaşma kapmasına girer.

"Gel benimle uzlaş" diyor. Uzlaşmada biliyorsunuz, verginin büyüklüğüne göre, ya vergi dairesi  müdürlüklerinde, ya vergi dairesi başkanlığında, daha da büyükse 900 bin TL'sının üzerinde ise Ankara'da Merkezi Uzlaşma Komisyonunda yapılır.

30 Nisan'a kadar dilekçe veriyoruz, diyoruz ki: "Bizim davamız vergi mahkemesine geri döndü"  Belki vergi mahkemesinde kazandınız, davayı danıştay bozdu. Tekrar ilk mahkemeye gelir. İlk mahkeme ısrar edebilir kararında veya danıştayın bozma kararına uyabilir. Ondan sonra tekrar temyizle vergi dava daireleri genel kurulu mahkemeleri gibi  çok  uzun bir prosedür var, neredeyse 6 – 7 seneyi bulan. Buralara gitmemek için bir kez şansınızı denemenizde çok büyük fayda var. Yani mükelleflerin lehine getirilmiş önemli bir yasa.

Dilekçeyi verdiniz, defterdarlık komisyonuna yine gittiniz. Uzlaşma komisyonu  bugün mevcut olan uzlaşma komisyonu , size bir gün veriyorlar, gidiyorsunuz, oturuyorsunuz uzlaşma komisyonunun karşısına diyorsunuz ki örneğin "Benim davamı vergi mahkemesinde kazandım, ama danıştayda hala görülmekte olan bir dava. Geçen sefer  100 Lira vergi aslından   bana 90 Lirayı indirmemiş, 10 Lira indirmiştiniz ve cezayı sıfırlamıştınız. Bu kez ben sizden  100 Lira  vergi aslından  50 Lira, 60 Lira indirim talep ediyorum." Bunu uzlaşma komisyonu rahatlıkla yetkisinde olan bir işlem olduğu için yapabilir ve uzlaşabilirsiniz.

Uzlaştıktan sonra o anda tutanağı imzaladığınız anda bir dilekçe veriyosunuz o komisyona, "Bn davamda feragat ettim, çünkü uzlaştım" diyorsunuz. Bunu uzlaşma komisyonu alıyor, bütün bu dilekçeleri toplu olarak yargı mercihlerine intikal ettiriyor. Ve sizin davanız o gün sonuçlanmış ve bitmiş oluyor.

Ondan sonra da tutanağı imzaladığınız  ayı takip eden aydan itibaren 18 ay taksit yapılmış oluyor. Bir örnek yapalım; 1 Mayıs günü uzlaştık, mayısı takip eden ay haziran, ilk taksidi 30 haziran günü ödeyebilirsiniz. Orada 60  gün de süre kazanmış  oluyorsunuz. Nereden baksanız 19 – 20 aya gelen bir süre oluyor. Aylık binde 2, yıllık 2.4  faiz oranı ile bunu sizden tahsil ediyor. Basit faiz, şöyle hesaplıyor;

1000 Lira  taksidiniz var, Haziran ayında ilk taksidi ödeyeceksiniz, 1000 Lira   +  Binde 2 =  1002 Lira, ikinci ay temmuz ayı, 1000 Lira    + Binde 4 = 1004 Lira  gibi, basit bir faizle bunu sizden  tahsil  ediyor.

Bu yasanın evvelce çıkmış Vergi Barış Yasasından  çok önemli bir farkı var. O da şu; vergi Vergi Barış Yasasında müracaatlar, dilekçeler ve yeni  koşulları belirledikten sonra mükellef bu şartlardan birine uymazsa, yasanın verdiği haklardan  hiçbirine yararlanamıyordu. Hiç olmamış gibi , müracaat edilmeiş gibi, farkı kaybediyorsunuz. Bu yasada öyle bir şey yok. Sıkışıksınız dördüncü ay ödeyemediniz taksidinizi , beşinci ay ödeyemediniz ama altıncı ay ödeyebiliyorsunuz.

Onada şöyle bir hüküm getirmiş, Ödeyemediğiniz her ay için yüzde 5 faiz alıyor. Ödemeye teşvik etmek için  ayda yüzde 5 ceza koymuş. Belki 18 ay sonunda da taksitlerini ödeyememiş  yine uzlaşma yasasından yararlanmaya devam ediyorsunuz,  ve hakkınız hiçbir şekilde ortadan kalkmıyor.

AY: Uzlaşma komisyonuna gittiniz, karşılıklı konuşuyorsunuz, 90 Lira   borcunuz var, ama 30'a indirmek istiyorsunuz. Orada bir oran, bir alt limit var mıdır?

HG: Hiçbir alt limit yoktur. Uzlaşma komisyonları kesinlikle sizin verginizi sıfırlayabilirler. Yasal bir düzenlemedir. Yazılan bir rapor var , mükellefe gelen bir ceza var. Mükellefte yüzde yüz haklıyım diyor ve olayada baktığımız zaman resen takdir yolu ile gelmiş belki bir randıman incelemesi, inceleme elemanı bir şeyi  gözden kaçırmış olabilir. Veyahut bugünlerde yapılan serbest  bölgeler ile ilgili kurumlar vergisi örtülü kazanç konularında yüzde 30 – 40 - 50 'ye kadar uzlaşma yapıyor mükellefleri ile.

Bizim mükelleflerimiz tarafından yanlış bilinen bir konudur bu. Vergi aslından   hiç  anlaşma  yapılmaz, sadece cezanın yüzde 90'ı kaldırılır diye . Hayır değil.

Özlellike  bu yasayı çıkarmadan evvel , ben ümit ediyorum vede sanıyorum ki , Sayın Maliye Bakanımız, Müsteşarımız, Sayın Gelir İdaresi Başkanımız Mehmet Akif Bey, İstanbul Vergi Başkanı oturmuş ve bu işin  stratejisini yapmışlardır. Devlet kendi halkı ile mükellefi ile kucaklaşmak istediğini bilir. Uzlaşma yasası imkanı sunuyor ise hiç şüpheniz olmasın ki ona görede bir strateji tayin edecektir. Yani bu mümkün olduğu kadar uzlaşarak bu dosyaları ortadan kaldırmak istiyorlar.

 Gerçekten çok büyük bir yığılma var. 5- 6 sene yargıda önemli bir sürec. 2002 yılında 100 liralık bir vergi size salındığı zaman o aşağı, yukarı 250 lira gecikme faizi ve bir kat cezası varsa, 350, 450 lirayı buluyor. Şimdi bu mükellef içinde çok büyük bir yük. Öyle değil mi? 100 Lira yerine 450 Lira, şurada ufak bir hesap yaptım 100 lirayı eğer uzlaşırsa uzlaşma komisyonu bu 450 lira neredeyse 130 liraya iniyor, neredeyse yüzde 25'e iniyor. Neden? Çünkü uzlaştığınız vergi aslına paralel olarak bugüne kadar işlemekte olan aylık 2.5 faizde otomatikman inmiş oluyor. Zaten cezanın yüzde 90'sını aşağı yukarı kaldırıyorlar her uzlaşma komisyonunda. Önemli olan burada mükellef ile barışmak, uzlaşmak, dosyaları kaldırmak. Biran evvel hazineye bir para intikalini sağlamak ve yargı yükünü azaltarak yargıda da adaleti sağlamak.

CNBC: Sayın Güreli, burada motorlu taşıt vergisine ilişkin olarak bazı  sorular geliyor. "Bu uzlaşma motorlu taşıt vergisi için de geçerli mi?" Bir başka soru  da  "4x4 ve ticari araçlarda  motorlu taşıt vergisine düzenleme yapılırken neden binek araçlarda herhangi bir uzlaşma sağlanmıyor? Bu ayrımcılık değil mi?"

HG: Bu yasa kapsamına giren vergiler belli. Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV, ÖTV, BSMV; Damga Vergisi , Veraset İntikal Vergisi, Devlet tarfından alınan bazı harçlar . Motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili bu yasanın beşinci  maddesinde bir düzenleme getirildi. O da şu; Motorlu taşıtlar vergisi kendisi otomatik tahkik eden bir vergidir. Siz ruhsatınızı alırsınız, Ocak ayında gidersiniz, vergi dairesi ekrandan baktığı zaman size cinsi türü, kilosu, yaşı, oradan tarifeye bakar ve sizin yıllık motorlu taşıtlar verginizi söyler. Sizde onu 2 taksitte ödersiniz.

Şöyle bir şey oldu, 2004 ve 2007 yılları arasında ek tahakkuk yaptılar motorlu kara taşıtlarda. 4x4 iki kabinli geçen bir araca  sonrada van oldu, teknik bir düzenleme ama bu vergi dairesini de çok bağlayan bir şey değildi. Bu ek tahakkuka karşı bazı mükellefler parayı ödedi dava açtı, bazılarıda dava açmadı ve gecikme zammı  ile ödedi. Şimdi bu yasa diyor ki  "Maliye olarak aramızda böyle bir yanılgı oldu, o nedenle sizi bu gecikme zamlarından hariç buluyorum. Bunları ödemeyeceksiniz, dava açmışsanız davadan vazgeçerseniz , bu gecikme zamlarını kaldırıyorum. Sadece vergi aslı ile yetiniyorum" diyor. Motorlu kara taşıtlar vergisi aslı bu.

CNBC: Ecrimisil  demiştiniz.

HG: Ecrimisil çok önemli. Şundan önemli, gerçekten bu yasada yaklaşık 200 bin civarında devletle ihtilaflı olan vergi mükellefi var ama belki bundan fazlada ecrimisil ihtilafçısı olan vatandaşlarımız var. Ecrimisil nedir? Devletin özel mülkiyetinde veya  hazinenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan hazine arazilerinin üzerinde vatandaşların yaptığı işgaller var. Bu işgalleride hemen oradan çıkarmak ve tahliye  etmek mümkün olmadığı için, bu süre içinde de devlet vergi dairesi kanalıyla bir ihbarname içinde ecrimisil gönderiyor. Ecrimisil buranın   kullanma bedeli demek. Zamanında 2003 yılında 2004 yılında 2005 yılında  ecrimisil gönderilmiş birçok kişi var. Ecrimisil  diyorki "Sen buraya senede 10 bin lira ödeyeceksin. Bu araziyi ücretsiz kullandın, burası hazine arazisi, dört yıl için  10 bin lira ödeyeceksin" Bu  tutarın üzerine gecikme zammıda başlamış o tarihten itibaren. Bu yasada diyor ki , Nisan sonuna kadar süre vermiş,

 Ecrimisil defterdarlıklar bünyesinde kurulan özel komisyonlarla tespit edilir, takdir edilir ve mükellefe gönderilir Vergi Dairesi tarafından. Yine aynı komisyona başvur Nisan sonuna kadar, seninle gel yine bir masaya oturalım. İlk gün sana 10 bin lira demiştik, bu zamana kadar gecikme zamları ile senede yüzde 30 dan hesaplasanız 4 senede 22 bin lira bir yükünüz var. Gel ben tekrar Belediyeler, Ticaret Odaları, Emsal Yargı Kararları, yeniden göz önünde bulundurarak yeniden sana ecrimisil tayin edeceğim. Bunu da eğer kabul edersen, bu konu ile ilgili dava açmışsan ve bundan da vazgeçersen, gecikme zamlarını almayacağım, 18 taksitle tutanağı imzaladığın ayı takip eden aydan başlamak üzere 18 taksitle ecrimisili tekrar bana ödeyeceksin. Eğer ödemezsen, aylık gecikme faizini yüzde 5 oranında Anma alacakları Tahsili Usulü kanuna göre gecikme zammı tatbik ederim. Yine de ödemezsen, artık ödeme emri göndermeden haciz yoluyla takibe devam ederim."

Sistem bu, ecrimisile de böyle  önemli bir avantaj geliyor.

Ben Yatırımcı Kliniği programında mükelleflerimizin haklarını korumak açısından gerçekten çok önemli bir uzlaşma imkanı. Ben diyorum ki bütün müşterilerime veya müvekkillerime "Sadece 2- 3 saatinizi kaybedeceksiniz. Lütfen çok fazla kendinize güvenmeyin. Vergi mahkemesinde kazanmış olabilirsiniz ama danıştaydan ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Danıştay kararının  buraya geldikten sonra vergi mahkemesinin yeniden ne  karar vereceğini bilmiyorsunuz. Dolayısıyla ihtilaflı bütün alacaklılarla ilgili bütün mükelleflerin bu yasaya başvurması lazım bana göre. 2-3 saatinizi kaybedeceksiniz. Sizin davanız herhangi bir şekilde zedelenmiyor. Davanız devam ediyor. Uzlaşma komisyonuna gittiniz , dediniz ki "Benim 100 lira vergi aslım var, ilk gün geldiğimde bana 90 lira kalsın, 10 lira indirelim demiştiniz, ben  50 lirasını affetmenizi istiyorum" diye cesaretle söylesin bunu. Belkide peki diyecekler. Davanın durumuna bakacaklar, bir an evvel sonuçlansın diye uzlaşma komisyonu buna evet diyecek.

CNBC: En azından uzlaşma komisyonuyla biraraya gelip, kendi isteğinizi bildirmeniz gerekiyor.

HG: Dava bir taraftan devam ediyor, kaybedecek bir şey yok ki. Çok sembolik bir faiz var , aylık binde 2 , 18 ay taksit var.

CNBC: İkinci kez gidilebiliniyormu uzlaşma komisyonuna.

HG: Hayır. Bu kanuna  30 Nisana kadar dilekçe vereceksiniz, onlar size bir gün verecek, o tayin edilen günde gideceksiniz ve uzlaşacaksınız. Normal uzlaşmalarda siz uzlaştıktan sonra 15 gün size düşünme süresi verir. Oraya uzlaşma komisyonu yazar "Nihai teklifimiz  80  Liradır, 15 gün düşün gel" kabul de edebilirsiniz o gün uzlaşma  baki olmasa bile. Ama bu kanunda o süre yok, gittiniz , uzlaştınız, o gün davadan vazgeçme dilekçesi veriyorsunuz, ertesi aydan itibaren ödemeye başlıyorsunuz.

CNBC: Bir izleyicimiz , bir soru sormuşlar ,  Mehmet Şahin Bey, "Tarhiyat öncesi uzlaşmaya gidilip uzlaşılamamışsa, bizim için bu kanun çerçevesinde uzlaşma rakamı , uzlaşma komisyonunun   nihai teklif midir? Yoksa yeni bir uzlaşma hakkımız varmıdır?"

HG: Hayır, o ilk uzlaşma tarhiyat öncesi nihai teklif değildir, yeniden bir rakkam teklif edecek size devlet veya siz teklif edeceksiniz. Bu karşılıklı bir pazarlık. Gayet demokratik, medeni bir  ortam içinde karşılıklı konuşuyorsunuz. Son derecede sizi saygıyla karşılıyorlar, sizi dinliyorlar,  iki ,  üç kere müzakere ediyorsunuz, dışarı çıkıyorsunuz, geliyorsunuz bir daha teklif veriyorsunuz.

İki tip uzlaşma var. İnceleme elemanları,  kimler bunlar? Türkiye'de Hesap Uzmanları, Maliye Müfettişleri, Vergi Dairesi Müdürleri yazdıkları raporlardan sonra inceleme yapan denetim kurumlarının kendi uzlaşma komisyonları var. Tarhiyat öncesi uzlaşma o demek. Önce size vergi ceza ihbarnamesini göndermeden "Gel benimle uzlaş istersen" diyor. Bunun adı tarhiyat öncesi uzlaşma. Sizde eğer o hakkı gittiniz kullanmak istemediniz, o zaman sizin bir hakkınız daha var, normaz uzlaşma komisyonu defterdarlık bünyesinde kurulan.

Biliyorsunuz defterdarlık sadece muhasebat'a ve milli evrak'e bakıyor. Onun yanında İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı oldu. İstanbul Vergi Dairesi Başbkanlığında  kurulan uzlaşma komisyonuna gidiyorsunuz veyahutta onun altında grup müdürlükleri, dört tane büyük vergi dairesi var. Onların nezninde kurulan üçer kişilik uzlaşma komisyonlarına gidebiliyorsunuz. Bu kanunda bir incelik avr, tarhiyat öncesi uzlaşmalar ile ilgili 27 şubat itibari ile müracaat etmiş olmanız halinde size gün verilmiş olması lazım, ancak o zaman bu kanundan yararlanabiliyorsunuz. Ama normal uzlaşmalarda size rapor yazıldı, ihbarname geldi, uzlaşmaya müracaat ettiniz, ama henüz gün vermediler . Müracaate tmişseniz henüz gün vermemişlerse o bu kanuna giriyor. Öyle bir incelik var, orada da bir hak tanımış size. Bu izleyicimizin sorusunun cevabı şu; ilk teklife kesinlikle bağlı olma gibi bir şeye kapılmasın. Devlet böyle bir yasa çıkardığı zaman  biraz vatandaşını mükellefinide kucaklayıcı bir tavır sergileyecektir diye düşünüyorum.

CNBC: Gümrükte alınan gümrük vergisi için de uzlaşmaya gidilebiliniyor mu?

HG: O sorular bize de çok fazla yöneltildi, maalesef yasanın çıkış biçimi , genel kuruldan  geçişi de öyle oldu, bu yasa tamamen 213 sayılı vergi usul kanuna göre ikmalen ve resen  idarece tarh edilen vergiler ile ilgili bir yasa. Gümrükte alınan KDV, ÖTV gibi vergiler bu uzlaşma yasası kapsamına girmiyor. Aslında mantık olarak bakarsanız girmesi lazımdı. Şöyle de teknik bir sorun var, yazıyı yazarken onu oturtamamalarının sebebi; gümrük idareleri tarafından alınan vergiler bunlar. Gümrük saymanlığına yatırılıyor. Özel makina, tekne  bir şey ithal ediyorsunuz, hem KDV hem ÖTV ödüyorsunuz,  onlarla ilgil bir itilaf çıkıyor, eksik beyan olabilir başka bir şey olabilir, o itilafı bu uzlaşma yasası kapsamıyor. Gümrük de alınan  vergiler, belediyeler tarafından alınan emlak vergileri , çevre temizlik eğlence vergileri, belediyeler tarafından alınan bazı  resimler ve harçlar girmiyor. İl özel idareleri tarafından alınan vergi resim harçlar bu uzlaşma yasasına girmiyor. RTÜK veya Rekabet Kurulu tarafından kesilen idari para cezaları bu uzlaşma yasası kapsamına girmiyor. Demin bahsettiğimiz gibi KDV, ÖTV ve gümrükte öden KKDF gibi fonlar yine yasa kapsamı dışında. Bağkur ve SSK  pirimleri ile ilgili ihtilaflar bu uzlaşma yasası kapsamı dışında.

CNBC: Sayın Hüsnü Güreli çok teşekkür ediyoruz, yayınımıza katıldığınız için ve verdiğiniz bilgiler için.


Kötü         Çok İyi  Oyla  
  Geri  |  Arkadaşıma Gönder  |  Yazıcı Dostu
 
Tüm yazıları
ShareThis

    Hayat Verenler : Microsoft    HP Türkiye    PBS Bilişim    SAY Ajans    SFS - MAN    Superonline       

Türk Liderler:

Abbas Güçlü, Adil Karaağaç, Ali Ağaoğlu, <Ali Kibar, Adnan Nas, Adnan Polat, Adnan Şenses, Ahmet Başar, Ahmet Esen, Alber Bilen ,Ahmet Cemal Kura, Ali Abalıoğlu, Ali Naci Karacan, Ali Sabancı, Ali Koç, Ali Saydam, Ali Talip Özdemir, Ali Üstay, Arman Manukyan, Arzuhan Yalçındağ, Asaf Güneri, Atila Şenol, Attila Özdemiroğlu, Avni Çelik, Ayduk Koray, Aydın Ayaydın, Aydın Boysan, Ayhan Bermek, AyşeKulin, Ayten Gökçer, Başaran Ulusoy, BedrettinDalan, Bedri Baykam, Berhan Şimşek, BetülMardin, Bülend Özaydınlı, Bülent Akarcalı, Bülent Eczacıbaşı, Bülent Şenver, CağvitÇağlar, Can Ataklı, Can Dikmen, Can Has, Can Kıraç, Canan Edipoğlu, Celalettin Vardarsuyu, Cengiz Kaptanoğlu, Cevdetİnci, Çoşkun Ural, Cüneyt Asan, Cünety Ülsever, Çağlayan Arkan, Çetin Gezgincan, DenizAdanalı, Deniz Kurtsan, Didem Demirkent, Dilek Sabancı, Dr. Oktay Duran, Ege Cansel, Em. Org. Çevik Bir, Emre Berkin, Engin Akçakoca, Enver Ören, Erdal Aksoy, Erdoğan Demirören, ErhanKurdoğlu, Erkan Mumcu, Erkut Yücaoğlu, Ergun Özakat, Ergun Özen, Erol Üçer, Ersin Arıoğlu, Ersin Faralyalı, Ersin Özince, Ethem Sancak, Fatih Altaylı, Fatih Terim, Ferit Şahenk, Ferruh Tanay,Feyhan Kalpaklıoğlu, Feyyaz Berker, Fuat Miras, Fuat Süren, Füsun Önal, Göksel Kortay, Güler Sabancı, Güngör Kaymak, Hakan Ateş, Halit Soydan, Halit Kıvanç, Haluk Okutur, Haluk Şahin, Hamdi Akın, Hasan Güleşçi, HayrettinKaraca, Hazım Kantarcı, Hilmi Özkök, Hüsamettin Kavi, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hüsnü Özyeğin, Işın Çelebi, İbrahim Arıkan, İbrahim Betil, İbrahim Bodur, İbrahim Cevahir, İbrahim Kefeli, İdris Yamantürk, İhsan Kalkavan, İshak Alaton, İsmet Acar, İzzet Garih, İzzet Günay, İzzet Özilhan, JakKamhi, Kazım Taşkent, Kemal Köprülü, Kemal Şahin, Leyla Alaton Günyeli, LeylaUmar, Lucien Arkas, Mahfi Eğilmez, MehmetAli Birand, Mehmet Ali Yalçındağ, Mehmet Başer, Mehmet Günyeli, Mehmet Huntürk, Mehmet Keçeciler, Mehmet Kutman, Mehmet Şuhubi, Melih Aşık, Meltem Kurtsan, Mesut Erez, Metin Kalkavan, Metin Kaşo, Muharrem Kayhan, Muhtar Kent, Murat Akdoğan, Murat Dedeman, MuratVargı, Mustafa Koç, Mustafa Özyürek, Mustafa Sarıgül, Mustafa Süzer, Mümtaz Soysal, Nafi Güral, Nail Keçili, Nasuh Mahruki, Nebil Özgentürk, Neşe Erberk, Nevval Sevindi, Nezih Demirkent, Nihat Boytüzün, Nihat Gökyiğit, Nihat Sırdar, Niyazi Önen, Nur Ger, Nurettin Çarmıklı, Nuri Çolakoğlu, Nüzhet Kandemir, Oğuz Gürsel, Oktay Duran, Oktay Ekşi, Oktay Varlıer, Osman Birsel, Osman Şevket Çarmıklı, Ozan Diren, Özen Göksel, ÖzdemirErdoğan, Özhan Erem, Pervin Kaşo, R.BülentTarhan, Raffi Portakal, Rahmi Koç, Rauf Denktaş, Refik Baydur, Rıfat Hisarcıklıoğlu, SakıpSabancı, Samsa Karamehmet, Savaş Ünal, SedatAloğlu, Sefa Sirmen, Selçuk Alagöz, SelçukYaşar, Selim Seval, Semih Saygıner, SerdarBilgili, Sevan Bıçakçı, Sevgi Gönül, Sezen Cumhur Önal, SinanAygün, Suna Kıraç, Süha Derbent, Süleyman Demirel, ŞadanKalkavan, Şadi Gücüm, Şahin Tulga, Şakir Eczacıbaşı, Şarık Tara, Şerif Kaynar, ŞevketSabancı, Tan Sağtürk, Taner Ayhan, Tanıl Küçük, Tanju Argun, Tansu Yeğen, TavacıRecep Usta, Tayfun Okter, Tevfik Altınok, Tezcan Yaramancı, Tinaz Titiz, Tuna Beklevic, Tuncay Özilhan, Türkan Saylan, Uğur Dündar, Uluç Gürkan, Umur Talu, Ümit Tokçan, Üzeyir Garih, Vehbi Koç, Vitali Hakko, Vural Öger, Yaşar Aşçıoğlu, Yaşar Nuri Öztürk, Yılmaz Ulusoy, Yusuf Köse, Zafer Çağlayan, Zeynel AbidinErdem

Tecrübeleriniz ve birikimleriniz toprak olmasın @ Copyright 2004 turklider.org