Ziynet Odası       Odam Olsun       Türklider Odaları       Sizin Odalarınız       Sohbet Odası       TV Odası       E-Kitap Odası       BŞenver       Gazete Odası       iPad       Hakkımızda       Şifremi Unuttum   

 

Erkan Akdemir Gözüyle Tüm Yazıları
       ShareThis

 

Türkiye, gelecekte bilgi ve iletişim sektörünün en büyükleri arasına girecek
23.04.2011
Okunma Sayısı : 5683
Oy Sayısı : 4
Değerlendirme : 5
Popülarite : 3,01
Verdiğiniz Puan :
 

 

Türkiye, gelecekte bilgi ve iletişim sektörünün en büyükleri arasına girecek
Erkan Akdemir

.
.
Koç Bilgi Grubu Kurumsal İletişim Direktörlüğünün benimle yaptığı bir söyleşiyi sizlerle paylaşıyorum....
.

Avea Genel Müdürü Erkan Akdemir : Türkiye, gelecekte bilgi ve iletişim sektörünün en büyükleri arasına girecek

Avea Genel Müdürü Erkan Akdemir, bilgi toplumuna dönüşme yolunda başarılı olabilmek için başta sektör oyuncuları olmak üzere, düzenleyici kurumlar ve yasa koyuculara çok önemli görevler düştüğünü düşünüyor.

Akdemir, Türkiye'nin gelecekte bilgi ve iletişim sektörünün en büyükleri arasına gireceğini, bunun da Ar-Ge konusunda önemli güce sahip olunarak başarılabileceğini belirtiyor.

Röportaj:
Koç Bilgi Grubu Kurumsal İletişim Direktörlüğü

KoçSistem olarak diyoruz ki, "Başka hiçbir sektör, Türkiye'ye bilgi ve iletişim teknolojileri kadar büyük fırsatlar sunmuyor". Katılıyor musunuz?


Son yıllarda Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yapılan yatırımlar ve sektördeki gelişmeler sizin fikrinizi doğruluyor.

Bilgi ve iletişim teknolojileri ülkelerin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır.Bilgi ve iletişim teknolojileri tüm sektörlerin modernizasyonunu gerçekleştirirken aynı zamanda sosyo-ekonomik açıdan da ülkeyi güçlendirir. Rekabet edilebilirliğini sürdürmek isteyen ülkeler bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmelere liderlik etmek durumundadır.

Bilgi ve iletişim teknolojileri bir ülkeyi geleceğe taşımaktadır. Avea olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin Türkiye'ye sunduğu fırsatların farkındayız ve bundan en iyi şekilde yararlanmak istiyoruz.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişiminde Ar-Ge'nin çok önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyoruz.

Bu nedenle bu yıl içerisinde Ar-Ge çalışmalarına hız vermek ve inovatif projeler geliştirmek amacıyla Ümraniye'de Avea Teknopark'ı hizmete açtık.

Türkiye'nin teknoloji üssü olması amacıyla tasarladığımız bu merkezde inovasyona ve sektör gelişimine katkıda bulunuyoruz.

Öte yandan, gerçekleştireceğimiz Ar-Ge çalışmalarımızla dışa bağımlılığımız azalırken, ülkemizde istihdama, bilgi birikimi ve teknolojinin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Türkiye'deki bilgi ve iletişim sektörünün büyüklüğünü, dünya ile karşılaştırıldığında yeterli buluyor musunuz?


"Yaklaşık 37 bin kişiyi istihdam eden sektör, Devlet Planlama Teşkilatı'nın istatistiklerine göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'da yüzde 4'ün üzerinde bir paya sahip. Ancak Türkiye'deki bilgi ve iletişim sektörü, dünya ile karşılaştırıldığında şu an hala büyüme dönemini yaşıyor.

Son zamanlarda gerçekleştirilen projeler ve yatırımlar göz önüne alındığında, Türkiye'nin gelecekte bilgi ve iletişim sektörünün en büyükleri arasına gireceğine inanıyorum.

Bilgisayarla ilk tanıştığımda, insan aklının sınırları zorlanmış gibi hissetmiştim

Bilgisayarla ilk kez okulda, 1981 yılında girdiğim İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde okurken tanıştım. Benim için mühendis olmak önemli bir istekti.

Bilgisayar Mühendisliğini, liseyi bitirdikten sonra, puanı iyi bir bölüm olduğu için seçmiştim.

O yıllarda beni ilk kez pozitif dehşete düşüren, bilgisayarların hızıydı. 1981 yılında, hesap makinesiyle yapamadığınız karmaşık bir dört işlemin sonucunun bilgisayarda saniye mertebesinde alınıyor olması, beni müthiş heyecanlandırıyordu.

İnsan aklının sınırları zorlanmış gibi hissetmiştim. Ama meğerse o sınırların daha kapağı açılıyormuş!

Teknoloji üreticilerimizden birinin söylediği bir cümle hep hafızamdadır. "Şu ana kadar teknolojide yapılanlar, yapılacakların olsa olsa yüzde 5'i kadardır" der.

Benim 1981'deki hissiyatım, sanki yüzde 99'u keşfedilmiş gibi muazzam bir yanılgıydı!


Türkiye bugüne kadar, bilgi ve iletişim teknolojileriyle uluslararası güç olmasını ve ekonomik kalkınmasını beraberinde getirecek fırsat pencerelerini iyi değerlendirdi mi?

Sizce iyileşme yolunda neler yapılmalı?


Aslında mobil iletişim sektörü açısından baktığımızda Türkiye'nin 3G teknolojisine geçen ilk 100 ülke arasında yer almamış olması başta ülkemizin teknolojilere adaptasyonda geç kaldığı izlenimi yaratıyor. Fakat, aslında yeni teknolojilerin etkin biçimde kullanımı için olgunlaşmaları gerekiyor.

Bu açıdan bakıldığında Türkiye'nin gerçek anlamda bu teknoloji üzerinde çalışabilen altyapı ve cihazların yaygınlaştığı günümüzde 3G'ye geçmiş olması avantajına oldu. Öte yandan bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimindeki en önemli faktörün Ar-Ge çalışmalarına verilen önem olduğunu düşünüyorum.

Bu nedenle Türkiye'nin özellikle Ar-Ge konusunda da önemli bir güce sahip olması gerekiyor.

Gerek ülkemizdeki eğitimli ve kalifiye çalışanlarımız, gerekse yapılan yatırımlar sayesinde Türkiye Ar-Ge konusunda gün geçtikçe güçleniyor ve Ar-Ge'nin önemini daha da iyi anlıyor.


Geçtiğimiz yılın verilerine bakarsak Türkiye Ar-Ge liginde 25. sırada bulunuyordu.

Sıralamadaki ilk 10 ülkeye baktığımızda hepsinin Ar-Ge'ye önemli bir finansal kaynak ve işgücü yatırdığını görebiliyoruz.

Gerekli finansal ve iş gücü kaynaklarını bu alana ayırabilmesi ve Ar-Ge'nin doğru bir şekilde anlatılmasıyla, Türkiye'nin ilk 10 arasında yer alması mümkün olacaktır.

Bu nedenle Avea olarak Türkiye'nin bilgi toplumu olma yolunda gelişimine büyük katkı sağlayan Teknopark ve Avea Ar-Ge Merkezi'ni hayata geçirmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz.Ülkemizde Telekom sektörü, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü içinde önemli bir yer tutuyor. Yurtdışına açılan Türkiye kökenli Telekom şirketleri de mevcut. Bu doğrultuda, Türkiye'nin, bölgesinde Telekom hizmetleri ile ilerleyerek önemli bir güç haline gelebilmesi hakkındaki görüşünüz nedir?


Güçlü bir ekonomiye sahip olmak ve bölgemizde daha etkili olabilmek için tüm sektörler arasında iletişimi sağlayan ve bilgiye erişimin ve inovasyonun ana kaynaklarından biri olan telekomünikasyon sektörünün her zaman güçlü ve atak olması gereklidir. İştiraki olduğumuz

Türk Telekom grubu hali hazırda telekomünikasyon sektörü içinde geliştirdiği ürün ve hizmetleri yurtdışına ihraç etmektedir.

Buna en güzel örneklerden biri grup şirketlerimizden SEBIT'in geliştirdiği Vitamin ürününün farklı dillere çevrilerek yurtdışındaki öğrencilerin kullanımına sunulmuş olmasıdır.

Genişbant erişimi ve 3G'nin yaygınlaşmasının, Türkiye'nin gelişimi ve kalkınmasına ne şekilde ve ne ölçüde etki edeceğini düşünüyorsunuz? Sizce bu doğrultuda farklı tarafların üzerine düşen görevler nelerdir?


Bilgi ve iletişim çağını yaşadığımız günümüzde bilgi toplumuna dönüşebilmek için başta söz konusu teknolojileri kullanabiliyor olmak gerekiyor. Bu doğrultudan bakıldığında günümüzün iş dünyasının vazgeçilmez parçalarından biri haline dönüşen internete hızlı bir biçimde erişiyor olabilmek büyük önem taşımaktadır. Bilgi toplumuna dönüşme yolunda başarılı olabilmek için ise başta biz sektör oyuncuları olmak üzere düzenleyici kurumlar ve yasa koyuculara çok önemli görevler düşmektedir.

KoçSistem olarak müşterilerimize, "Gücümüz, hayal gücünüz" diyoruz. Sizce sektör neden hayal gücüne en fazla gereksinim duyulan sektörlerden biridir? Siz hayal gücünüze ne ölçüde başvuruyorsunuz?


Sektörümüzde, hızla gelişen ve yakınsama ile adeta iç içe geçen teknolojiler sonucu ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara etkin çözümler üretebilmek için hayal gücünüzü gerçek anlamda iyi kullanıyor olmak gerekiyor.

Bu doğrultuda inovatif projeler üreterek Türk toplumunun sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlama amacıyla 8 milyon dolarlık yatırım ile Ümraniye'de 17.000 metrekare alan üzerine Avea Teknoloji Merkezi Teknopark'ı kurduk. 700'den fazla kişiye istihdam sağlayan bu merkez ile inovasyona ve sektör gelişimine de katkıda bulunuyoruz.

Çözüm oluşturma, sistem planlama, geliştirme ve test çalışmalarının gerçekleştirileceği Avea Teknoloji Merkezi'nde Hücresel Yayın, Konum Tabanlı Servisler, 3G ve Yakın Saha İletişimi başta olmak üzere, pek çok yenilikçi servis, uygulama ve ürünler geliştiriliyor.

Bu merkezde geliştirdiğimiz inovatif projelerimiz ve yaptığımız altyapı yatırımları ile hem Türk toplumunun sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamayı hem de daha çok aboneye daha kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyoruz.

Sizce önümüzdeki yıllarda, Green IT trendleri neler olacak? Ürünlerin çevreci olmaları gereği, Telekom sektörünü nasıl değiştiriyor ve değiştirecek?


Dünya GSM birliğinin 2012 yılında gelişmekte olan ülkelerde bulunan 18.000 baz istasyonunun yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kullanılması için "yeşil program"ı başlatmış olması sektörün gelecekte nasıl şekilleniyor olacağının en büyük göstergelerinden biridir. Her geçen sene bu sektörde yaşanan gelişmeler ile dünyada baz istasyonlarında yenilenebilir enerji kullanımı artmaktadır.

Dünya GSM birliğinin belirlediği hedefe ulaşıldığında bu ülkelerdeki baz istasyonlarının % 50'si yenilenebilir enerji sistemleri ile çalışacaktır. Bu sistemlerin kurulum maliyeti yüksek görünmesine nazaran operasyonel maliyeti oldukça azdır.

Bu doğrultuda biz de Avea olarak istasyonlarımızda kullanacağımız enerji sistemini belirlerken detaylı bir araştırma yapıyoruz.

Avea olarak abonelerimize en kaliteli ve kesintisiz iletişimi sağlamak amacıyla kurduğumuz baz istasyonlarımızda doğayı koruma misyonumuzun gereği olarak yenilenebilir enerji sistemlerini kullanmaktayız.

Baz istasyonlarımız için gerekli olan 3,5 - 4 KW enerjiyi yenilenebilir sistemler ile sağladığımız durumlarda rüzgâr türbini veya güneş panelini ayrı ayrı veya bir arada sabit jeneratör desteği ile karşılayabiliyoruz.

Örneğin; İzmir Çeşme'de kurduğumuz istasyonumuzda rüzgar+güneş+jeneratör, Antalya Korkuteli'de güneş+jeneratör sistemlerini bir arada kullanabiliyoruz.Yenilenebilir enerji sistemlerinin verim ve depolanabilme dezavantajları giderildikçe dünyada her alanda kullanımı daha da artacağını düşünüyoruz.

Koç Bilgi Grubu'nun, çevre bilgi ve bilincini yaymak amacıyla yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi Yeşil Bilgi Platformu hakkında ne düşünüyorsunuz?


Koç Bilgi Grubu çevre bilincinin toplum geneline yayılması adına Yeşil Bilgi Platformu ile oldukça başarılı bir işe imza atıyor.

Platform çerçevesinde çevreyle ilgili haberler, röportajlar, etkinlikler ve pratik bilgiler www.yesilbilgi.org sitesi üzerinden paylaşılıyor olması çevre bilincinin oluşturulması ve bu amaçla çevre bilgisinin paylaşılması vizyonu çerçevesinde çok önemli.

Güncel çevre bilgilerinin geniş kitlelere ulaştırılması ve bu sayede daha fazla insanın çevre duyarlılığı kazanmasına katkıda bulunulması amacıyla böyle bir platform oluşturdukları için Koç Bilgi Grubu'na teşekkür ediyoruz.

Kötü         Çok İyi  Oyla  
  Geri  |  Arkadaşıma Gönder  |  Yazıcı Dostu
 
Tüm yazıları
ShareThis

    Hayat Verenler : Microsoft    HP Türkiye    PBS Bilişim    SAY Ajans    SFS - MAN    Superonline       

Türk Liderler:

Abbas Güçlü, Adil Karaağaç, Ali Ağaoğlu, <Ali Kibar, Adnan Nas, Adnan Polat, Adnan Şenses, Ahmet Başar, Ahmet Esen, Alber Bilen ,Ahmet Cemal Kura, Ali Abalıoğlu, Ali Naci Karacan, Ali Sabancı, Ali Koç, Ali Saydam, Ali Talip Özdemir, Ali Üstay, Arman Manukyan, Arzuhan Yalçındağ, Asaf Güneri, Atila Şenol, Attila Özdemiroğlu, Avni Çelik, Ayduk Koray, Aydın Ayaydın, Aydın Boysan, Ayhan Bermek, AyşeKulin, Ayten Gökçer, Başaran Ulusoy, BedrettinDalan, Bedri Baykam, Berhan Şimşek, BetülMardin, Bülend Özaydınlı, Bülent Akarcalı, Bülent Eczacıbaşı, Bülent Şenver, CağvitÇağlar, Can Ataklı, Can Dikmen, Can Has, Can Kıraç, Canan Edipoğlu, Celalettin Vardarsuyu, Cengiz Kaptanoğlu, Cevdetİnci, Çoşkun Ural, Cüneyt Asan, Cünety Ülsever, Çağlayan Arkan, Çetin Gezgincan, DenizAdanalı, Deniz Kurtsan, Didem Demirkent, Dilek Sabancı, Dr. Oktay Duran, Ege Cansel, Em. Org. Çevik Bir, Emre Berkin, Engin Akçakoca, Enver Ören, Erdal Aksoy, Erdoğan Demirören, ErhanKurdoğlu, Erkan Mumcu, Erkut Yücaoğlu, Ergun Özakat, Ergun Özen, Erol Üçer, Ersin Arıoğlu, Ersin Faralyalı, Ersin Özince, Ethem Sancak, Fatih Altaylı, Fatih Terim, Ferit Şahenk, Ferruh Tanay,Feyhan Kalpaklıoğlu, Feyyaz Berker, Fuat Miras, Fuat Süren, Füsun Önal, Göksel Kortay, Güler Sabancı, Güngör Kaymak, Hakan Ateş, Halit Soydan, Halit Kıvanç, Haluk Okutur, Haluk Şahin, Hamdi Akın, Hasan Güleşçi, HayrettinKaraca, Hazım Kantarcı, Hilmi Özkök, Hüsamettin Kavi, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hüsnü Özyeğin, Işın Çelebi, İbrahim Arıkan, İbrahim Betil, İbrahim Bodur, İbrahim Cevahir, İbrahim Kefeli, İdris Yamantürk, İhsan Kalkavan, İshak Alaton, İsmet Acar, İzzet Garih, İzzet Günay, İzzet Özilhan, JakKamhi, Kazım Taşkent, Kemal Köprülü, Kemal Şahin, Leyla Alaton Günyeli, LeylaUmar, Lucien Arkas, Mahfi Eğilmez, MehmetAli Birand, Mehmet Ali Yalçındağ, Mehmet Başer, Mehmet Günyeli, Mehmet Huntürk, Mehmet Keçeciler, Mehmet Kutman, Mehmet Şuhubi, Melih Aşık, Meltem Kurtsan, Mesut Erez, Metin Kalkavan, Metin Kaşo, Muharrem Kayhan, Muhtar Kent, Murat Akdoğan, Murat Dedeman, MuratVargı, Mustafa Koç, Mustafa Özyürek, Mustafa Sarıgül, Mustafa Süzer, Mümtaz Soysal, Nafi Güral, Nail Keçili, Nasuh Mahruki, Nebil Özgentürk, Neşe Erberk, Nevval Sevindi, Nezih Demirkent, Nihat Boytüzün, Nihat Gökyiğit, Nihat Sırdar, Niyazi Önen, Nur Ger, Nurettin Çarmıklı, Nuri Çolakoğlu, Nüzhet Kandemir, Oğuz Gürsel, Oktay Duran, Oktay Ekşi, Oktay Varlıer, Osman Birsel, Osman Şevket Çarmıklı, Ozan Diren, Özen Göksel, ÖzdemirErdoğan, Özhan Erem, Pervin Kaşo, R.BülentTarhan, Raffi Portakal, Rahmi Koç, Rauf Denktaş, Refik Baydur, Rıfat Hisarcıklıoğlu, SakıpSabancı, Samsa Karamehmet, Savaş Ünal, SedatAloğlu, Sefa Sirmen, Selçuk Alagöz, SelçukYaşar, Selim Seval, Semih Saygıner, SerdarBilgili, Sevan Bıçakçı, Sevgi Gönül, Sezen Cumhur Önal, SinanAygün, Suna Kıraç, Süha Derbent, Süleyman Demirel, ŞadanKalkavan, Şadi Gücüm, Şahin Tulga, Şakir Eczacıbaşı, Şarık Tara, Şerif Kaynar, ŞevketSabancı, Tan Sağtürk, Taner Ayhan, Tanıl Küçük, Tanju Argun, Tansu Yeğen, TavacıRecep Usta, Tayfun Okter, Tevfik Altınok, Tezcan Yaramancı, Tinaz Titiz, Tuna Beklevic, Tuncay Özilhan, Türkan Saylan, Uğur Dündar, Uluç Gürkan, Umur Talu, Ümit Tokçan, Üzeyir Garih, Vehbi Koç, Vitali Hakko, Vural Öger, Yaşar Aşçıoğlu, Yaşar Nuri Öztürk, Yılmaz Ulusoy, Yusuf Köse, Zafer Çağlayan, Zeynel AbidinErdem

Tecrübeleriniz ve birikimleriniz toprak olmasın @ Copyright 2004 turklider.org