Ziynet Odası       Odam Olsun       Türklider Odaları       Sizin Odalarınız       Sohbet Odası       TV Odası       E-Kitap Odası       BŞenver       Gazete Odası       iPad       Hakkımızda       Şifremi Unuttum   

 

Turgut Gürsoy Gözüyle Tüm Yazıları
       ShareThis

 

Fırsatı yaratan en önemli etken, sektöre özgü değişimin hızıdır
19.10.2011
Okunma Sayısı : 2452
Oy Sayısı : 5
Değerlendirme : 5
Popülarite : 3,49
Verdiğiniz Puan :
 

 

Fırsatı yaratan en önemli etken, sektöre özgü değişimin hızıdır
 

 
Fırsatı yaratan en önemli etken, sektöre özgü değişimin hızıdır

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Gürsoy:
Fırsatı yaratan en önemli etken, sektöre özgü değişimin hızıdır

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Gürsoy, yasal altyapıların tamamlanması, ticari koşulların serbest rekabete uygun şekilde geliştirilmesi ve kamu - özel sektör işbirliği sağlanması durumunda bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün yıllık % 20 büyüme gerçekleştirebileceğini söylüyor.

Aynı zamanda Probil Yönetim Kurulu Başkanı olan Gürsoy, "Fırsatı yaratan en önemli etken, sektöre özgü değişimin hızıdır " diyor.

Röportaj:
Koç Bilgi Grubu Kurumsal İletişim Direktörlüğü

Sizce, Türkiye'nin, bilgi ve iletişim teknolojileriyle uluslararası güç olmasını ve ekonomik kalkınmasını beraberinde getirecek fırsat pencerelerini iyi değerlendirmesi yolunda neler yapılmalı?


Öncelikle yerel pazarımızın rekabet gücünü oluşturacak çevresel koşulları geliştirmemiz şart.

Bunu gerçekleştirirken oldukça hassas davranmamız, kamu kuruluşlarının özel sektör ile haksız rekabet etmesini engellememiz, tüm sektör şirketlerinin eşit şartlarda hizmet vermesini sağlamamız gereklidir.

Bir diğer önemli konu ise, şirketlerimizin dar coğrafyalarda sıkışıp dağınık bir pazar yaratılmasını önleyecek şekilde şirket birleşmelerini desteklenmesi, ülke içinde ölçek yakalayabilen şirketlerimizi de uluslararası pazarlarda iş yapmaya teşvik edilmesidir.Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojilerinin geçirdiği evrimi ayrı ayrı değerlendirirsek, iletişim sektörü serbest rekabet, ekonomik ölçek ve denetim alanlarında bilgi teknolojileri şirketlerine göre daha iyi durumdadır.

İletişim sektöründeki abone sayıları, verilen hizmetler ve pazar paylarına bakıldığında yarattığı gelir, vergi, istihdam Türkiye ekonomisi için önemli değerlere ulaşmıştır.Bilgi teknolojileri alanında ise daha dağınık bir pazar görünümü vardır.

Sektör içinde görüş birliği olan hizmet/ürün standartları ve denetimleri yoktur.

Özel şirket ve kamu kurumlarında kuruma özel oluşturulmuş BT altyapı ve organizasyonları halen etkisini sürdürmekte, Kamu kaynakları ile kurulan vakıf şirketlerinin rekabet dışı konumları varlığını korumaktadır.

Ölçek ekonomilerine uygun büyüklüklerin yakalanması, sektörel derinleşmelerin gerçekleşmesi, uluslararası kabul görmüş hizmet standartlarının ve kalitesinin yakalanması için, kamu kurumları, özel sektör şirketleri, denetim kurumları ve STK'lar hedef birliği içinde çalışmalıdır.

Hayal gücü, yaratıcılık ve yenilikçilik için gerek şarttır

KoçSistem olarak müşterilerimize, "Gücümüz, hayal gücünüz" diyoruz. Sizce bilişim sektörü neden hayal gücüne en fazla gereksinim duyulan sektörlerden biridir?

Hayal gücü, yaratıcılık ve yenilikçilik için gerek şarttır.

Bilişim sektörünün gelişimi, diğer sektörlerin geçirdiği evrimle karşılaştırıldığında, çok daha hızlı seyretmektedir, bu da doğru konumlanma için yaratıcılığa ve hayal gücüne olan gereksinimi artırmaktadır.

Hayal gücü ve doğru zamanlama ile 3 yıl içinde şirketler, diğer sektörlerde 30 yıl içinde elde edilen değerlerin üzerine çıkabilmektedirler.

Kısaca bilişim sektöründe sınırlarınız hayal ettiğiniz ölçüde genişlemektedir.

Bir istatistiği burada paylaşmak istiyorum:

Dünyada radyo kullanıcılarının 50 milyona ulaşması 38 yıl almıştır.

TV'nin 50 milyon kullanıcıya ulaşması ise yaklaşık 13 yıl sürmüştür.

İnternet ise sadece 5 yılda 50 milyon kullanıcıya ulaşmıştır.

Kameralı cep telefonları 3 yılda 50 milyon kullanıcıya, Facebook ise sadece 2 yılda 50 milyon kullanıcıya ulaşmıştır.

Bilişimde hayal gücünün yarattığı gücü belki en iyi bu örneklerde görmek mümkündür.


KoçSistem olarak diyoruz ki, "Başka hiçbir sektör, Türkiye'ye bilgi ve iletişim teknolojileri kadar büyük fırsatlar sunmuyor". Katılıyor musunuz?


Kesinlikle katılıyorum. Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörü liderlerinin oluşturduğu derneğimiz

TÜBİSAD'ın mottolarından biri de "yeni ekonominin merkezi" olmaktır.

Fırsatı yaratan en önemli etken, sektöre özgü değişimin hızıdır. Fakat değişim hızının yüksek olması aynı zamanda bazı riskler de barındırmaktadır.

Ülkemiz, coğrafi konum olarak, genç nüfus olarak, servis anlayışı olarak ve adaptasyon yeteneği olarak fırsatları realize edebilecek bir potansiyele sahiptir.

Riskleri ortadan kaldırabilmek ya da en azından yönetebilmek için, kamu ve özel sektör ortaklaşa belirlenecek uzun vadeli stratejilerde takım gibi çalışmalıdır.

Unutmayalım ki, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe rekabet başka hiçbir sektörde olmadığı kadar küresel ölçekte gelişmektedir.

TÜBİSAD olarak hedefimiz ortaklaşa rekabet içinde büyüme.

Dünyada lider iş yazılımları, teknoloji üreticileri, BT hizmet sağlayıcıları vb. varken, sizce yerli şirketlerin başarıyı yakalamalarının sırrı nedir? Bu doğrultudaki vizyonunuzu ve hedeflerinizi paylaşabilir misiniz?


Bu konuda başarı sağlayan firmalar öncelikle pazara daha önce girmişlerdir. Bu nedenle yerel mevzuat ve uygulamalara daha hızlı cevap vermişlerdir.

Yerel olmaları onlara müşterinin beklentilerine daha fazla hakim olma avantajını getirmiştir.

Orta ve uzun vadeli planları vardır.

Yerel eko sistemi iyi yönetmişlerdir.

Yerli bankacılık, aracı kurum uygulamaları, sigorta yazılımları, gümrük bunlara örnek verilebilir.

Bugün ise pazar Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörlerinde uluslararası bir yapıya kavuşmuştur.

TÜBİSAD olarak bizim de öncelikli hedefimiz "ortaklaşa rekabet" içinde pazarın herkes için büyütülmesine çalışmaktır.

Başkanı olduğunuz TÜBİSAD'ın bu doğrultudaki görüşünü ve faaliyetlerini paylaşabilir misiniz?


TÜBİSAD Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Yeni Medya alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin en güçlü ortak sesini temsil etmektedir.

TÜBİSAD'ın 200'e yaklaşan üyesi, Türkiye'de yıllık 35 milyar dolarlık ticaret hacmini yönetmektedir.

TÜBİSAD olarak temel misyonumuz, Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörlerini ülkemizin büyümesinin temeli olarak konumlandırırken, tüm üye şirketlerimizin ortak çıkarlarını evrensel değerlere bağlı kalarak ve tarafsızlığımızı da koruyarak en üst düzeyde temsil etmektir. TÜBİSAD'ın temel faaliyet ve hizmetlerini 4 ana bölüme ayırabiliriz.

Bunlar arasında ilk sırayı sektörün geliştirilmesi yönünde politikaların oluşturulması alıyor. İnovasyona daha güçlü destek verilmesi, orta boy şirketlerin geliştirilmesinin teşvik edilmesi, vergi ve dış ticaret düzenlemelerinde uyum ve denetim sağlanması, telif haklarının yaygınlaştırılması ve denetlenmesi, kamu hizmetlerinin yaygın olarak elektronik ortamda sunulması, çevreye duyarlı teknolojilerinin desteklenmesi gibi konular geliyor.

TÜBİSAD, öncelikleri arasında sektörün tanıtımının yapılması ve bilinirliğinin artırılması da bunların arasında yer alıyor.TÜBİSAD'ın öncelikleri arasında sektörde büyüme ve karlılıkların artırılması da var. Bu kapsamda yerel katma değerli çözüm ve hizmetlerin geliştirilmesi, sektörel standartlar, sertifikasyonlar ve regülasyonların devreye alınması, nitelikli eğitim ve istihdamın teşvik edilmesi, sağlıklı rekabet şartlarının oluşturulması ve denetlenmesi, ürün ve hizmetlerin İhracatının teşvik edilmesi, sektör firmaları arasında networking ve bilgi paylaşımının sağlanması gibi konularla ilgili lobi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine büyük bir hızla devam ediliyor.TÜBİSAD, sektöründe bazı misyonları üstlenme yönünde projelerine ve faaliyetlerine hız veriyor. Bu amaçla güvenilir ticari ve entelektüel bilgi merkezi için veri merkezi oluşturma çalışmalarını yürütüyor.

Burada amaç sağlıklı sektörel veri merkezi hizmetinin sunulması, sektörel veri analizlerinin ve pazar araştırmalarının sunulması, sektörel trendlerin ve öngörülerin paylaşılması amaçlanıyor.

Çevreyi korumak, desteklediğimiz en önemli evrensel değerlerden biri

Koç Bilgi Grubu'nun, çevre bilgi ve bilincini yaymak amacıyla yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi Yeşil Bilgi Platformu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yeşil Bilgi Platformu ile çevre bilgilerinin geniş kitlelere yayılımına destek vermek amacıyla, işbirliği yapmak ister misiniz?

Elbette, işbirliğ yapmak isteriz.

TÜBİSAD evrensel değerleri savunan bir dernektir.

Çevreyi korumak, sürdürülebilir yaşam standartları için çok önemlidir ve desteklediğimiz en önemli evrensel değerlerden biridir.

Bu konudaki farkındalığı artırmak için şirketlerde mobil çalışma altyapıları ve kültür değişimleri ile ilgili komisyon çalışmaları da gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızı Koç Bilgi Grubu çalışmaları ile senkronize edebileceğimizi düşünüyorum

.
Sektör yılda yüzde 20 büyüme gerçekleştirebilir

Kasım ayında Resmi Gazete'de yayınlanan, hükümetin 2010 yılı politika önceliklerini belirlediği "Ekonomi Programı"nda telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri pazarının 2009 yılına göre yüzde 10 oranında büyüyeceği; telekomünikasyon pazarının 16,5 milyar dolar, BT pazarının ise 7,5 milyar dolara ulaşacağı öngörüldü. Bu hedeflerin gerçekleşmesi ve bu yolda yapılması konusundaki görüşünüz nedir?


Biz bu hedeflerin oldukça tutucu olduğunu düşünüyoruz.

Yasal altyapıların tamamlanması, ticari koşulların serbest rekabete uygun şekilde geliştirilmesi ve kamu - özel sektör işbirliği sağlanması durumunda biz sektörümüzün yıllık % 20 büyüme gerçekleştirebileceğini düşünüyoruz.

Eğer önündeki engeller kaldırılır ve kamunun desteği sağlanabilirse bugün Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörünün bütününde 30 milyar doları bulan cironun, kısa sürede 60 milyar dolara çıkabilecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz.

TÜBİSAD'ın hedefi de bu potansiyelin hayata geçirilmesi için elinden gelen çabayı göstermektir.

Kamudaki büyük e-dönüşüm projelerinin gerçekleşmesinin, söz konusu dönüşümü hızlandıracağı görüşüne katılıyor musunuz?


Evet, ayrıca TÜBİSAD olarak bu konuda bir görüş oluşturarak kamu ile paylaştık. Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörünün gelişmesinde ve büyümesinde, devlet yatırım ve harcamalarının etkisi çok büyüktür.

Bu çerçevede kamunun bilişim alanındaki stratejileri, uygulamaları ve sonuçları Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörünü 1'inci derecede etkileme gücüne sahiptir.

Görüş olarak paylaştığımız başlıkları kısaca sizlere iletmek istiyorum:1) Kamu Yönetimi ve Ticaret işlemlerinde ekonomik gelişmelere uygun ve teknolojiyi teşvik eden Yeni Ticaret Kanunu, ivedi olarak uygulamaya konulmalıdır.


2) Bilgi Teknolojileri ve İletişim alanlarında, devlet kurumlarının sağlıklı rekabet ortamını destekleyecek şekilde yatırım ve harcama yapmaları sağlanmalıdır

.
3) Devlet kurumları ve vakıfların, ayrıcalıklı konumlarını özel sektör ile rekabet etmek için kullanmaları engellenmelidir

.
4) E-Dönüşüm Eylem Planı'ndaki öncelikler, mevcut koşullara göre yeniden değerlendirerek, uluslararası seviyede bu alanda ilk 10 ülke içinde yer almamızı sağlayacak kararlılık gösterilmelidir.


5) Yerel katma değerli çözüm ve hizmetlerin geliştirilmesinde anahtar önemi olan entegrasyon servisleri AR-GE yasası kapsamına alınmalıdır.

Avrupa Komisyonu, Avrupa'nın ekonomik iyileşmesinin dijital olacağını söyleyerek, "19'uncu yüzyılda tren yolları döşemek ne kadar önemliyse, Avrupa'yı modern teknik altyapıya kavuşturmak, bugün o kadar önemli" ifadesini kullanıyor. Sizce genişbant erişiminin yaygınlaşması, Türkiye'nin gelişimi ve kalkınmasına ne şekilde ve ne ölçüde etki eder?


Avrupa Komisyonunun daha fazla dijitalleşme konusundaki önceliklerini tümüyle paylaşıyoruz.

Bilgi ve İletişim teknolojilerinin istihdam ve yaşam kalitesine olan katkısını artırmak için kullanımını yaygınlaştırmak ve bölgeler arasındaki uçurumları en aza indirmek gerekiyor.

Bunu da sağlayabilmemiz için bilgiyi taşıyan omurgalarımızın çok sağlam ve yaygın olması gerekli.

Genişbant erişiminin yaygınlaşmasının, ülke ekonomisine getireceği katkıyla birlikte, toplumların gelişmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması için de en önemli konumuz olduğunu düşünüyoruz.

.
.


Turgut Gürsoy

.
.
.


Kötü         Çok İyi  Oyla  
  Geri  |  Arkadaşıma Gönder  |  Yazıcı Dostu
 
Tüm yazıları
ShareThis

    Hayat Verenler : Microsoft    HP Türkiye    PBS Bilişim    SAY Ajans    SFS - MAN    Superonline       

Türk Liderler:

Abbas Güçlü, Adil Karaağaç, Ali Ağaoğlu, <Ali Kibar, Adnan Nas, Adnan Polat, Adnan Şenses, Ahmet Başar, Ahmet Esen, Alber Bilen ,Ahmet Cemal Kura, Ali Abalıoğlu, Ali Naci Karacan, Ali Sabancı, Ali Koç, Ali Saydam, Ali Talip Özdemir, Ali Üstay, Arman Manukyan, Arzuhan Yalçındağ, Asaf Güneri, Atila Şenol, Attila Özdemiroğlu, Avni Çelik, Ayduk Koray, Aydın Ayaydın, Aydın Boysan, Ayhan Bermek, AyşeKulin, Ayten Gökçer, Başaran Ulusoy, BedrettinDalan, Bedri Baykam, Berhan Şimşek, BetülMardin, Bülend Özaydınlı, Bülent Akarcalı, Bülent Eczacıbaşı, Bülent Şenver, CağvitÇağlar, Can Ataklı, Can Dikmen, Can Has, Can Kıraç, Canan Edipoğlu, Celalettin Vardarsuyu, Cengiz Kaptanoğlu, Cevdetİnci, Çoşkun Ural, Cüneyt Asan, Cünety Ülsever, Çağlayan Arkan, Çetin Gezgincan, DenizAdanalı, Deniz Kurtsan, Didem Demirkent, Dilek Sabancı, Dr. Oktay Duran, Ege Cansel, Em. Org. Çevik Bir, Emre Berkin, Engin Akçakoca, Enver Ören, Erdal Aksoy, Erdoğan Demirören, ErhanKurdoğlu, Erkan Mumcu, Erkut Yücaoğlu, Ergun Özakat, Ergun Özen, Erol Üçer, Ersin Arıoğlu, Ersin Faralyalı, Ersin Özince, Ethem Sancak, Fatih Altaylı, Fatih Terim, Ferit Şahenk, Ferruh Tanay,Feyhan Kalpaklıoğlu, Feyyaz Berker, Fuat Miras, Fuat Süren, Füsun Önal, Göksel Kortay, Güler Sabancı, Güngör Kaymak, Hakan Ateş, Halit Soydan, Halit Kıvanç, Haluk Okutur, Haluk Şahin, Hamdi Akın, Hasan Güleşçi, HayrettinKaraca, Hazım Kantarcı, Hilmi Özkök, Hüsamettin Kavi, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hüsnü Özyeğin, Işın Çelebi, İbrahim Arıkan, İbrahim Betil, İbrahim Bodur, İbrahim Cevahir, İbrahim Kefeli, İdris Yamantürk, İhsan Kalkavan, İshak Alaton, İsmet Acar, İzzet Garih, İzzet Günay, İzzet Özilhan, JakKamhi, Kazım Taşkent, Kemal Köprülü, Kemal Şahin, Leyla Alaton Günyeli, LeylaUmar, Lucien Arkas, Mahfi Eğilmez, MehmetAli Birand, Mehmet Ali Yalçındağ, Mehmet Başer, Mehmet Günyeli, Mehmet Huntürk, Mehmet Keçeciler, Mehmet Kutman, Mehmet Şuhubi, Melih Aşık, Meltem Kurtsan, Mesut Erez, Metin Kalkavan, Metin Kaşo, Muharrem Kayhan, Muhtar Kent, Murat Akdoğan, Murat Dedeman, MuratVargı, Mustafa Koç, Mustafa Özyürek, Mustafa Sarıgül, Mustafa Süzer, Mümtaz Soysal, Nafi Güral, Nail Keçili, Nasuh Mahruki, Nebil Özgentürk, Neşe Erberk, Nevval Sevindi, Nezih Demirkent, Nihat Boytüzün, Nihat Gökyiğit, Nihat Sırdar, Niyazi Önen, Nur Ger, Nurettin Çarmıklı, Nuri Çolakoğlu, Nüzhet Kandemir, Oğuz Gürsel, Oktay Duran, Oktay Ekşi, Oktay Varlıer, Osman Birsel, Osman Şevket Çarmıklı, Ozan Diren, Özen Göksel, ÖzdemirErdoğan, Özhan Erem, Pervin Kaşo, R.BülentTarhan, Raffi Portakal, Rahmi Koç, Rauf Denktaş, Refik Baydur, Rıfat Hisarcıklıoğlu, SakıpSabancı, Samsa Karamehmet, Savaş Ünal, SedatAloğlu, Sefa Sirmen, Selçuk Alagöz, SelçukYaşar, Selim Seval, Semih Saygıner, SerdarBilgili, Sevan Bıçakçı, Sevgi Gönül, Sezen Cumhur Önal, SinanAygün, Suna Kıraç, Süha Derbent, Süleyman Demirel, ŞadanKalkavan, Şadi Gücüm, Şahin Tulga, Şakir Eczacıbaşı, Şarık Tara, Şerif Kaynar, ŞevketSabancı, Tan Sağtürk, Taner Ayhan, Tanıl Küçük, Tanju Argun, Tansu Yeğen, TavacıRecep Usta, Tayfun Okter, Tevfik Altınok, Tezcan Yaramancı, Tinaz Titiz, Tuna Beklevic, Tuncay Özilhan, Türkan Saylan, Uğur Dündar, Uluç Gürkan, Umur Talu, Ümit Tokçan, Üzeyir Garih, Vehbi Koç, Vitali Hakko, Vural Öger, Yaşar Aşçıoğlu, Yaşar Nuri Öztürk, Yılmaz Ulusoy, Yusuf Köse, Zafer Çağlayan, Zeynel AbidinErdem

Tecrübeleriniz ve birikimleriniz toprak olmasın @ Copyright 2004 turklider.org