Ziynet Odası       Odam Olsun       Türklider Odaları       Sizin Odalarınız       Sohbet Odası       TV Odası       E-Kitap Odası       BŞenver       Gazete Odası       iPad       Hakkımızda       Şifremi Unuttum   


 

Nevzat Tarhan Gözüyle 


Resmimi Düzenleyeyim
MUTLU OLMAK İÇİN
MUTLU OLMAK İÇİN1. Bol su için.2. Kahvaltıda çok, öğle yemeğinde orta, akşam yemeğinde az yiyin.3. Ağaçlarda ve bitkilerde yetişen yiyecekleri daha çok, fabrikalarda üretilen yiyecekleri daha az yiyin.4. Hiç bir şeyi içinize atmayın.5. İbadet ve dua için zaman ayırın.6. Her gün en az 10 dakika sessiz olarak oturun.Tefekkür edin.7. Düzenli uyuyun.8. Her gün 10-30 dakika yürüyüş yapın. Ve yürürken gülümseyin.9. Hayatınızı başkalarınki ile karşılaştırmayın. Onların seyahatinin nasıl olduğuna dair hiçbir fikriniz yok.10. Kontrol edemeyeceğiniz olumsuz düşüncelere sahip olmayın. Bunun yerine enerjinizi şu an için harcayın, nefes aldığınız her anın kıymetini bilin, keyfine varın.11. Sadeliğin güzelliğini keşfedin.12. Hayatı çok da ciddiye almayın. Fâni olduğunuzu unutmayın.13. Kıymetli ener

165 defa okundu.

yazının tamamı...
Kim Gerçek Dürüst?
Kim Gerçek Dürüst? Gerçek dürüstler, çıkarlarına ters olsa da sözlerinde dururlar. İnanmadıkları şeyi yapmazlar. Her türlü etki karşısında sonuna kadar direnirler. Niyetleri, düşündükleri, söyledikleri ve yaptıkları hep uyum içindedir.Dürüst görünenler, başkalarını aldatmak için maksatlı bir şekilde doğru davranış sergilerler. Bu tip insanları günlük yaşamda hemen fark edemeyiz ama herhangi bir hatalarında suçluluk, pişmanlık duymamaları sebebiyle kolayca tanınabilirler. Yahut alışmadıkları ve beklemedikleri bir durum karşısında kolayca çözülmeleri nedeniyle diğer insanlardan rahatça ayırt edilebilirler. İnsanlarda kolayca güven uyandırarak onları aldattıkları için bu kişiler uzun süreli ilişkilerde kendilerini ele verirler. Sık sık dürüstlük mesajları veren kişilere bu nedenle dikkat etme

609 defa okundu.

yazının tamamı...
Dürüstlük ve şeffaflık
Dürüstlük ve şeffaflık?"Hiç kimsenin doğru yolu izlemekle, yolunu şaşırıp kaybolduğunu görmedim." Bu söz eğitimcilerin çocuğa dürüstlüğü anlatırken söyledikleri bir sözdür. Babam İbrahim Tarhan ise "Doğrudan aç, eğriden tok görmedim" derdi. Aslında bu sözün benzerinin Hz. Mevlana'ya ait olduğunu öğrendim. Doğru yolu izlerken neyin doğru, neyin yanlış olduğunu belirleyen rehberler vardır. Bu rehberler; biyolojik eğilimler yani fıtrat; yemek, içmek, üremek, temel güven ve barınma, sosyal destek, yalnızlığı giderme ihtiyaçları ile kişinin vicdanı ve toplumun çizdiği sınırlardır. Adalet ve dürüstlük birbirini tamamlayan değerlerdir. Çocuklar üzerinde yapılan deneyler, adil paylaşım eğiliminin doğuştan geldiğini doğrular niteliktedir. Freud'un çok doğru tanımladığı vicdan kavramı, toplumu

406 defa okundu.

yazının tamamı...
Değerlere Yatırım Yapmak
Değerlere Yatırım Yapmak Dalai Lama'nın şiiri, günümüzde değerlerin birbiriyle yer değiştirmesi nedeniyle toplumda meydana gelen değişime işaret etmektedir. Değerleri bir banka hesabına benzetirsek eğer, iyi yatırımlar yapan kişinin hesabı ona kâr getirecektir. Ne kadar kâr ettiği hemen anlaşılmasa da bu, ileri yaşlarda faydasını göreceği bir birikim olacaktır. Doğaya ya da ailesine yatırım yapan kişinin, bu yatırımların kendisine geri döneceğini bilmesi gerekir. Değerlerde meydana gelen yıpranmanın en kötü tarafı, insanın sürekli bir doyumsuzluk içinde sıkışıp kalmasıdır. Beklentileri çok yüksek olan hırslı kişiler, güne adeta o günden alacakları varmış gibi uyanırlar. Oysa doğru değerleri hayata geçirebilen kişiler, her günü kendilerine verilmiş bir armağan olarak görürler. Uya

467 defa okundu.

yazının tamamı...
Değerler ve Vicdan
Değerler ve Vicdan? Değerler bir toplumun iskeletini oluşturan unsurlardır. Bu unsurlar ne kadar sağlam olursa inanç da o oranda güç kazanır. Erdemler, insanın vicdanıyla hayli ilgili olduğundan hayata geçirilmeleri, iç sorumluluğun gelişmişliğini zaruri kılar.İnsanların yalnız kaldıkları zamanlarda bile kötülüğe başvurmadan yaşamaları ve ahlaki normlara her hal ve şartta uymaları, vicdani sorumluluğun iki büyük göstergesidir. Ahlaki normları değerler belirler. Bu gerçekten yola çıkarak baktığımızda, değerlerde yaşanan yozlaşmaların sosyal prensiplerde ve vicdani sorgulamalarda da değişmeye neden olduğunu görebiliriz. Zira değerler toplumun manevi dinamikleridir. Bu dinamiklerin kendini en çok gösterdiği yer ise, insanların iç dünyasıdır.

502 defa okundu.

yazının tamamı...
İnsanın Değeri Neyle Ölçülür?
İnsanın Değeri Neyle Ölçülür?İnsanın değerini belirleyen şey, herhangi bir konuda kötülük yapma ve elindeki imkânları kendi lehine çevirme fırsatı varken, iyilik, doğruluk ve dürüstlükle ilkelere uygun olarak hareket edebilmesidir. Bir insanın inandığı değerlere aykırı davranmasının göstergesi olarak, her duyduğunu doğru kabul edip söylemesi yeterlidir. Erdemlerin kesintisiz olarak yaşama geçirilmesinde, doğru, duru ve sade niyetler taşımak ciddi rol oynar.

392 defa okundu.

yazının tamamı...
Amaç ve araç yönüyle değerler
Amaç ve araç yönüyle değerler?İnsanın amaç ve araç değerleri vardır.Değerleri "araç ve amaç değerler" olarak ikiye ayırabiliriz. Amaç değer, insan hayatındaki soyut hedefleri tanımlar. Araç ise insanı hayattaki hedefine götüren bir yoldur, ara hedeflerdir.Amaç erdemleri farklı açılardan bakarak, kendi içinde dört gruba ayırabiliriz. Birinci grup sevgi ve güven eksenindedir. Dolayısıyla burada insanları sevmek, şefkatli olmak ve iyilik yapmaktan zevk almak yer alır. İkinci grup erdemler, sosyal sınırları belirler. Bu sınıfın değerleri arasında dürüst ve adil olmak, saygıyla donanmak ve hayatında yalana yer vermemek sayılabilir.Üçüncü kategoride iletişim biçimini belirleyen erdemler vardır; hoşgörülü, barışçıl, içten ve anlayışlı olmak bu gruba dahil edilebilir. Dördüncü kümede ise iç

404 defa okundu.

yazının tamamı...
DOĞRUDAN AÇ, EĞRİDEN TOK GÖRMEDİM!
DOĞRUDAN AÇ, EĞRİDEN TOK GÖRMEDİM! "Doğrudan aç, eğriden tok görmedim" derdi rahmetli Babam İbrahim Tarhan? Bu cümle yaşama bakışımı şekillendiren çok özel cümlelerden biri. Hekimlikten, akademisyenliğe, yazarlıktan, hizmet verdiğim çeşitli sivil toplum kuruluşlarının her kademesinde bu ilke ile hareket ettim. Her platformda anlattım, vurguladım? Özellikle de genç arkadaşlarıma kulaklarına küpe olması adına özel bir gayret gösterdim. Çünkü; En büyük,En kıymetli, En etkileyici veEn kalıcı değer ve mirasın 'dürüstlük, doğruluk' olduğuna inandım. Ve o mirasa sahip olanları ise dünyanın en varlıklı insanları olarak kabul ettim.Biyolojik çıkar + Değer = Mutluluk Değerler, toplumun geneli tarafından kabul edilen ortak kavramlardır. Bir anlamda, mutluluğun standartlar kümesidir. Stand

374 defa okundu.

yazının tamamı...
ONURLU YAŞAMAK EN BÜYÜK ZENGİNLİKTİR
ONURLU YAŞAMAK EN BÜYÜK ZENGİNLİKTİRDOĞRUDAN AÇ, EĞRİDEN TOK GÖRMEDİM! "Doğrudan aç, eğriden tok görmedim" derdi rahmetli Babam İbrahim Tarhan? Bu cümle yaşama bakışımı şekillendiren çok özel cümlelerden biri. Hekimlikten, akademisyenliğe, yazarlıktan, hizmet verdiğim çeşitli sivil toplum kuruluşlarının her kademesinde bu ilke ile hareket ettim. Her platformda anlattım, vurguladım? Özellikle de genç arkadaşlarıma kulaklarına küpe olması adına özel bir gayret gösterdim. Çünkü; En büyük,En kıymetli, En etkileyici veEn kalıcı değer ve mirasın 'dürüstlük, doğruluk' olduğuna inandım. Ve o mirasa sahip olanları ise dünyanın en varlıklı insanları olarak kabul ettim.Biyolojik çıkar + Değer = Mutluluk Değerler, toplumun geneli tarafından kabul edilen ortak kavramlardır. Bir anlamda, mut

481 defa okundu.

yazının tamamı...
MUTLU OLMAK İÇİN
MUTLU OLMAK İÇİN1. Bol su için.2. Kahvaltıda çok, öğle yemeğinde orta, akşam yemeğinde az yiyin.3. Ağaçlarda ve bitkilerde yetişen yiyecekleri daha çok, fabrikalarda üretilen yiyecekleri daha az yiyin.4. Hiç bir şeyi içinize atmayın.5. İbadet ve dua için zaman ayırın.6. Her gün en az 10 dakika sessiz olarak oturun.Tefekkür edin.7. Düzenli uyuyun.8. Her gün 10-30 dakika yürüyüş yapın. Ve yürürken gülümseyin.9. Hayatınızı başkalarınki ile karşılaştırmayın. Onların seyahatinin nasıl olduğuna dair hiçbir fikriniz yok.10. Kontrol edemeyeceğiniz olumsuz düşüncelere sahip olmayın. Bunun yerine enerjinizi şu an için harcayın, nefes aldığınız her anın kıymetini bilin, keyfine varın.11. Sadeliğin güzelliğini keşfedin.12. Hayatı çok da ciddiye almayın. Fâni olduğunuzu unutmayın.13. Kıymetli ener

465 defa okundu.

yazının tamamı...

 

Bölümler 


Nevzat Tarhan Gözüyle

Kimdir

Başarıları

Linkler

Kendi Sesiyle

Fotograf Albüm

Kitap Tavsiyeleri

TV

Tüm Yazıları

Nevzat Tarhan Odası


Lider Arama
    Hayat Verenler : Microsoft    HP Türkiye    PBS Bilişim    SAY Ajans    SFS - MAN    Superonline       

Türk Liderler:

Abbas Güçlü, Adil Karaağaç, Ali Ağaoğlu, <Ali Kibar, Adnan Nas, Adnan Polat, Adnan Şenses, Ahmet Başar, Ahmet Esen, Alber Bilen ,Ahmet Cemal Kura, Ali Abalıoğlu, Ali Naci Karacan, Ali Sabancı, Ali Koç, Ali Saydam, Ali Talip Özdemir, Ali Üstay, Arman Manukyan, Arzuhan Yalçındağ, Asaf Güneri, Atila Şenol, Attila Özdemiroğlu, Avni Çelik, Ayduk Koray, Aydın Ayaydın, Aydın Boysan, Ayhan Bermek, AyşeKulin, Ayten Gökçer, Başaran Ulusoy, BedrettinDalan, Bedri Baykam, Berhan Şimşek, BetülMardin, Bülend Özaydınlı, Bülent Akarcalı, Bülent Eczacıbaşı, Bülent Şenver, CağvitÇağlar, Can Ataklı, Can Dikmen, Can Has, Can Kıraç, Canan Edipoğlu, Celalettin Vardarsuyu, Cengiz Kaptanoğlu, Cevdetİnci, Çoşkun Ural, Cüneyt Asan, Cünety Ülsever, Çağlayan Arkan, Çetin Gezgincan, DenizAdanalı, Deniz Kurtsan, Didem Demirkent, Dilek Sabancı, Dr. Oktay Duran, Ege Cansel, Em. Org. Çevik Bir, Emre Berkin, Engin Akçakoca, Enver Ören, Erdal Aksoy, Erdoğan Demirören, ErhanKurdoğlu, Erkan Mumcu, Erkut Yücaoğlu, Ergun Özakat, Ergun Özen, Erol Üçer, Ersin Arıoğlu, Ersin Faralyalı, Ersin Özince, Ethem Sancak, Fatih Altaylı, Fatih Terim, Ferit Şahenk, Ferruh Tanay,Feyhan Kalpaklıoğlu, Feyyaz Berker, Fuat Miras, Fuat Süren, Füsun Önal, Göksel Kortay, Güler Sabancı, Güngör Kaymak, Hakan Ateş, Halit Soydan, Halit Kıvanç, Haluk Okutur, Haluk Şahin, Hamdi Akın, Hasan Güleşçi, HayrettinKaraca, Hazım Kantarcı, Hilmi Özkök, Hüsamettin Kavi, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hüsnü Özyeğin, Işın Çelebi, İbrahim Arıkan, İbrahim Betil, İbrahim Bodur, İbrahim Cevahir, İbrahim Kefeli, İdris Yamantürk, İhsan Kalkavan, İshak Alaton, İsmet Acar, İzzet Garih, İzzet Günay, İzzet Özilhan, JakKamhi, Kazım Taşkent, Kemal Köprülü, Kemal Şahin, Leyla Alaton Günyeli, LeylaUmar, Lucien Arkas, Mahfi Eğilmez, MehmetAli Birand, Mehmet Ali Yalçındağ, Mehmet Başer, Mehmet Günyeli, Mehmet Huntürk, Mehmet Keçeciler, Mehmet Kutman, Mehmet Şuhubi, Melih Aşık, Meltem Kurtsan, Mesut Erez, Metin Kalkavan, Metin Kaşo, Muharrem Kayhan, Muhtar Kent, Murat Akdoğan, Murat Dedeman, MuratVargı, Mustafa Koç, Mustafa Özyürek, Mustafa Sarıgül, Mustafa Süzer, Mümtaz Soysal, Nafi Güral, Nail Keçili, Nasuh Mahruki, Nebil Özgentürk, Neşe Erberk, Nevval Sevindi, Nezih Demirkent, Nihat Boytüzün, Nihat Gökyiğit, Nihat Sırdar, Niyazi Önen, Nur Ger, Nurettin Çarmıklı, Nuri Çolakoğlu, Nüzhet Kandemir, Oğuz Gürsel, Oktay Duran, Oktay Ekşi, Oktay Varlıer, Osman Birsel, Osman Şevket Çarmıklı, Ozan Diren, Özen Göksel, ÖzdemirErdoğan, Özhan Erem, Pervin Kaşo, R.BülentTarhan, Raffi Portakal, Rahmi Koç, Rauf Denktaş, Refik Baydur, Rıfat Hisarcıklıoğlu, SakıpSabancı, Samsa Karamehmet, Savaş Ünal, SedatAloğlu, Sefa Sirmen, Selçuk Alagöz, SelçukYaşar, Selim Seval, Semih Saygıner, SerdarBilgili, Sevan Bıçakçı, Sevgi Gönül, Sezen Cumhur Önal, SinanAygün, Suna Kıraç, Süha Derbent, Süleyman Demirel, ŞadanKalkavan, Şadi Gücüm, Şahin Tulga, Şakir Eczacıbaşı, Şarık Tara, Şerif Kaynar, ŞevketSabancı, Tan Sağtürk, Taner Ayhan, Tanıl Küçük, Tanju Argun, Tansu Yeğen, TavacıRecep Usta, Tayfun Okter, Tevfik Altınok, Tezcan Yaramancı, Tinaz Titiz, Tuna Beklevic, Tuncay Özilhan, Türkan Saylan, Uğur Dündar, Uluç Gürkan, Umur Talu, Ümit Tokçan, Üzeyir Garih, Vehbi Koç, Vitali Hakko, Vural Öger, Yaşar Aşçıoğlu, Yaşar Nuri Öztürk, Yılmaz Ulusoy, Yusuf Köse, Zafer Çağlayan, Zeynel AbidinErdem

Tecrübeleriniz ve birikimleriniz toprak olmasın @ Copyright 2004 turklider.org