Ziynet Odası       Odam Olsun       Türklider Odaları       Sizin Odalarınız       Sohbet Odası       TV Odası       E-Kitap Odası       BŞenver       Gazete Odası       iPad       Hakkımızda       Şifremi Unuttum   

 

CAN AKIN Gözüyle 


     

 Tüm Yazıları

       ShareThis
Şair Can Akın - SEVGİ İÇİN YAŞAMAK - Living For Love - Türkçe İngilizce Mistik Şiirler -
18.03.2006
CAN AKIN
Okunma Sayısı : 57527
Oy Sayısı : 63
Değerlendirme : 4,73
Popülarite : 8,51
Verdiğiniz Puan :
 

 

 

Türkçe İngilizce Mistik Şiirler - Turkish English Mystical Poems
 


SEVGİ İÇİN YAŞAMAK -  Living For Love
 
Written By : Can AKIN - Translated By ; Nilüfer DURSUN

Kültür Ajans Yayınları No: 141 - Ankara - 2012 - ISBN: 978-605-4432-53-0 - © Kültür Ajans Tanıtım ve Organizasyon Ltd. Şti. 2011 - Kültür Bakanlığı Sertifika Nu: 17634
Cover Pictures                   : Can AKIN        
Conseption of Cover Pic.   : Erhan İVGİN
Conseption                          : Culture Agency Publications Introduction and Or­g. Ltd. Company. Ko­nur Sok. 66/9 Ba­kan­lık­lar-AN­KA­RA - e - mail: kulturajans@gmail.com
Press                                     : BRC Printing Tel: 0.312.384 44 54 (pbx)
Date of Press                        : 23 January 2012
Requiring Adress                  : mr_canakin@hotmail.com - ndursun7@gmail.com

                   Bu kitabın tüm telif ve yayın hakları fikir ve sanat eserleri kanunu gereğince yazarına aittir. Şairin yazılı izni olmadan şiirlerin bir bölümü veya tamamı ticari amaçla çoğaltılamaz. Ancak sanatsal etkinliklere yazar ve eser adı verilerek alıntı yapılabilir.
 http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/BEYAZ.gif
TE­ŞEK­KÜR
 
                   Bir­lik­de çı­kart­dı­ğı­mız "Unc­le Ece And Litt­le Can", "I Lo­ve You" ve  "Ma­ne­vi İk­lim­ler Oza­nı Mevlânâ / The Po­et Of Mo­ral Cli­ma­tes Mevlânâ" ki­tap­la­rın­dan son­ra "Sev­gi İçin Ya­şa­mak / Li­ving For Lo­ve" ad­lı ye­ni ki­ta­bı­mı­zın ha­zır­lan­ma­sı ve ba­sı­mı aşa­ma­sın­da­ki öz­ve­ri­li ça­lış­ma­sı, eme­ği ve kat­kı­la­rın­dan do­la­yı eği­tim­ci-ya­zar-şa­ir Ni­lü­fer DUR­SUN'a ve ki­ta­bın ha­ya­ta ge­çi­ril­me­sin­de des­te­ği­ni esir­ge­me­yen dost yü­rek Oya ÇIN­GI'ya son­suz te­şek­kür­le­ri­mi su­na­rım.

Can AKIN - Fo­toğ­raf Sa­nat­çı­sı - Şa­ir - Ya­zar 
                                  
THAN­KING
 
                  I thank edu­ca­tor-aut­hor-po­et Ni­lu­fer DUR­SUN be­ca­use of her co­ope­ra­ti­on, ad­di­ti­on and ea­gerly wor­kingn du­ring the pub­lis­hing of our new bo­ok tit­led "Li­ving For Lo­ve" fol­lo­wing "Unc­le Ece The Gha­zi And Litt­le Can", "I Lo­ve You" and "Po­et of Mo­ral Cli­ma­tes Mev­la­na" which we' ve al­re­ady pub­lis­hed to­get­her. I al­so thank end­lessly fri­end-he­ar­ted lady Oya CIN­GI who didnt avo­id sup­por­ting the bo­ok.

Can AKIN Ar­tist of pho­tog­raphy, Aut­hor - Po­et  


Ben Sana Geldim Mevlana


Ben Sana geldim, Mevlana...
Sevdiğimi, umudumu kaybettim,
Aşkımı, sevgimi kaybettim,
Acılar içinde geldim…

Ben sana geldim, Mevlana...
Allah'ım sen büyüksün,
Diyerek Fatihalar okuyarak
Yemyeşil nur ışığına geldim…

Ben sana geldim, Mevlana...
Alabildiğince uzanan şu sevdamla,
Gönül yollarından akan gözyaşlarımla
Can'ımla her şeyimle geldim.

Ben sana geldim, Mevlana...
Kalpten temizlendim, huzura geldim
Delicesini onu seven yüreğimle
Ömrümün sonbaharında geldim.

Ben sana geldim, Mevlana...
Her şeyim, bu Can'da senin,
Sen bilirsin Mevlana
Sana koşarak geldim.

Şair; Can AKIN


I Came To You Mevlana

I came to you Mevlana…
I lost my beloved, hope,
I lost my love, affection,
I came suffering acutely…

I came to you Mevlana…
By saying what great you are my God,
Reading fatihahs from the opening chapter of Qoran,
I came to your pure green of divine light…

I came to you Mevlana…
With my love in so far
With flowing tears of my heart,
I came with my soul and all my things…

I came to you Mevlana…
My heart has been cleaned, I came to your post…
With my lover heart madly
I came in the fall of my life…

I came to you Mevlana…
All of mine, this soul belong to you,
You know Mevlana
I came running to you…
 

Written By: Can Akın - Translated By; Nilüfer Dursun


Tek Yol

Nefsin esiri olmuş, yeryüzünde akıllar
Sönmüş titrek bir mumdan, düşün ne farkları var.

En büyük düşman nefis, en zor savaş onunla
Eğitilmesi çetin, nasip olmaz her kula.

Bazen bir ömür yetmez, onunla baş etmeye.
Düşürür niceleri, her türlü kötü yola.

Işıldayan yıldızdır, âşık kulları Hakk'ın
Kendi nefsinden bile, yalnız Tanrı'ya sığın.

Hakk'ın yolcularıyız, kurtulamaz hiç kimse
Almaya çalışılsa keşke, kıssadan hisse.

İnançsızın gönlünde, kötü tohum yeşerir
İnsanlara insanca, davranışlar yakışır.

Yüce Rumî'yi dinle, manevi iklim pîri
Aklanır mı namazla, gönlünün onca kiri.

Mesnevî bir rehberdir, ömür yolculuğunda
Gerçek dostu ararsan, bulursun ancak Hakk'ta

Şair; Can AKIN

The Only Direction

On the earth minds became slaves of bodily desires
Think about it they're as weak as, trembling candles.

The gratest enemy are bodily appetites, hard to fight
Daifficult to train, isn't granted to every person.

Sometimes life isn't long enough, to struggle with bodily wishes
Make many men become prustitute.

Shining stars are lovers of Creative
Only take refuge behind God, from own bodily desires.

We're travellers of God, nobody can escape
If only It'd learned a lesson from an experience.

In the heart of unbeliever, bad products grow
Humanlike behaviors, look good on human beings.

Listen to great Rumi, master of moral climate
Will so many dirts of your heart, be clean with namaz

Mesnevi is a guide to soul, in the voyage of life.
If you look for a real comrade, only find with God.

Written By: Can Akın - Translated By; Nilüfer Dursun


Seni Andım Mevlânâ


Kanatlarıma yüklediğim sonsuz sevgini,
Çıngın ile yanan uçsuz yüreğimi,
Huzur dolan her hücremi,
Dolaştım durdum toprak, gök ve denizi,
Her dilde anlattım durdum,
Mevlânâ'nın bitmeyen sevgisini

Gezdiğim her yerde seni andım Mevlânâ,
Gittiğim her sokak ve şehre seni taşıdım,
İlahî sevgi ışığınla aydınlandım,
Ve insanları sevginle aydınlattım,
Huzur okyanusunda
Bir damla suda çoğaldım,

Seni andım Mevlânâ,
Gittiğim her yerde seni anlattım,
Anlattıkça çoğaldım,
Çoğaldıkça kalktı gözümdeki perde,
Yüreğimdeki huzur
Ve ben sende buldum içimdeki derde çare

Nehir oldum deli deli akan,
Irmak oldum çağlayan tasan,
Deniz oldum dalga dalga vuran,
Okyanus oldum derin ve sakin ulaşılmayan,
Ben sende,
Ben oldum sonsuz huzuru ruhuma kazıyan.

Güneş oldum sevginle ısıtan,
Sevgi tohumlarını yeşertip,
Boy boy sevgi çiçekleri açtıran,
Dertlere merhem,
Hastalara derman,
Sevginin ışığını her yere yansıtan

Gezdiğim yerlerde adin duruyor,
Baktığım her yerde
Varlığın dile geliyor,
Var olmanın huzuru ruhuma doluyor
Bu Can;
Ancak sende huzuru buluyor.

Ben bir Can, Sen bir Can,
Her yer Can.
Gelin Can'lar birlik olalım,
İlahi askla yanıp tutusalım,
Fani dertleri unutalım,
Gönül gözünde buluşalım.

Şair; Can AKIN

Mevlana I Remembered You


Your endless love whom I load into my wings,
My boundless heart which burns with your reality,
Every cell which belogs to me,is filled peace,
I walked around earth, sky and sea,
Explained in every language,
The interminable love of Mevlana

I remembered you in every place where I toured,
Talked about you in every street and city where I visited
I become clear with your light of divine love,
And illuminated people with your love,
In the ocean of peace
Became greater

I remembered you
Told you every place where I went,
When I told I increased more,
The curtain of my eye became smaller when I told,
Peace inside me
You were the solution of my heart's trouble

I became a flowing river madly,
A crashing, over flowing stream,
A sea full of waves,
An unreached ocean deep and calm,
With you,
I became a heating sun with your love,

Causing the love seeds to leaf out,
Making the love flowers of various sizes bloom,
Remedy to the troubles,
Cure to the patients,
Everywhere reflecting the light of love

Your name remained in the places where I toured
In every place where I watched
Your presence expresses,
Peace of available
Fills into my soul
This vitality;
Is peacefull with you only

I'm a soul, so you are
Souls are everywhere
Come on souls, let's come together
On fire with divine love
Forget about the daily troubles
Meet at the eye of heart


Written By: Can Akın - Translated By; Nilüfer Dursun


İnsanlığın Amacı

Ey, bu dünyaya gelen kul
Nesin, kimsin, ara sor bul.
Hor görme sakın kimseyi
Canlı her şeye saygı duy.

İncitme asla kulları
Sevgiyle der hep gülleri.
İnsan sıfatını hak et,
Hoş eyle gel gönülleri.

Paylaşmayı sevmiyorsan
Her zaman ben, ben diyorsan
Sever mi seni Yaradan,
Kimseyi beğenmiyorsan.

Götüren var mı malını
Olsa da köşkü sarayı
Rızkından kullara dağıt,
Tanrı'yla bozma arayı.

Etmezsen nefsin terbiye
Dünyaya geldin ki niye
Kalır mı farkın hayvandan,
Gezme sen, insanım diye.

Şair; Can AKIN

Goal of The Humanity

O, mortal creation of the world
Look for, ask find who you're
Don't look on anybody with scorn
Show respect to all animates.

Never hurt mortals
With love always collect roses
Merit the position of human
Make hearts feel well all the time.

If you don't enjoy sharing
Always say me, me
Does Creative love you
If you never approve of anybody?

Is there anyone who takes to his property
If he has large house and palace
Share your daily bread with others,
Never destroy friendship between God.

If you don't train your bodily appetites
Why you were born?
You're animallike, aren't you?
Don't consider you as humanlike
.

Written By: Can Akın - Translated By; Nilüfer Dursun


Mevlânâ'dan Öğütler (1)

Yerde gökte arama,
Sevgiliyi boş yere.
Hakikatin sırları,
İmanlı gönüllerde

Ruhun gerçek gıdası,
Yalnız Allah nurudur.
Sarılalım Kur'an'a,
Yolumuz aşk yoludur.

Varlığın özü sevgi,
Aşkla diri kalalım.
Fanilik zindanında,
Ateşiyle yanalım.

Hamalı olma sen gel,
Beden denen odunun.
Misk-i amber sürsen de,
Duyulur kötü kokun

En sadık yardır işin,
Ona sımsıkı sarıl,
Dostun bile sadece,
Kabrin başında kalır.


Şair; Can AKIN

Advices From Mevlana (1)

Do not look for
The darling uselessly
The secret of the reality
Is in the hearts of beleiver

Real food of the soul
Is the light of the God only
Let's surround Quran
Our way is the love

Love is the self of being
Let's remain alive with love
In the prison of transitory
Let's burn with it's fire

Come on don't be the porter
Of the wooden body
If it smells clean and sweet
Your bad perfume can be smelled

The best friend is your job
Surround it very tightly
Even your best comrade
Remains in the head of your grave


Written By: Can Akın - Translated By; Nilüfer Dursun


Hele Bir Düşün

Herkesin görevi, farklı dünyada
Kimisi göklerde, kimi karada
Allah ne yazdıysa, odur sırada,
Neden yaşıyorsun, hele bir düşün.

Herkes Hakk'ın kulu, mezhep ayırma
Zengin güzel diye, adam kayırma
Nefsine uyup da yolun şaşırma,
Neden yaşıyorsun, hele bir düşün.

Eline ne geçer, öfke şiddetle
Varılmaz bir yere, kinle hiddetle
Zorlaşır bu hayat, acı nefretle,
Neden yaşıyorsun, hele bir düşün.

Gel uzat elini, gel dost olalım
Hayatı paylaşıp, kolay kılalım
Akıl ile doğru, yolu bulalım,
Neden yaşıyorsun, hele bir düşün.

Şair; Can AKIN

Think Above All

Everybody is assigned to, a diffrent job in the world
Some are in sky,  some on the earth
What the destinity is, in turn
Why you live, think above all.

Everyone is mortal of God, do not classify religious
Because pretty or rich, protect not
Don't conform to your bodily desires,  bewildred not,
Why you live, think above all.

What's benefit of anger and harssness
Gruge and fury, are'nt profitable at all
This life gets more difficult, with pain and hate,
Why you live, think above all.

Come on, hold out your hand, be comrade
Let's share life and, make much more easier
Find the right direction with wisdom,
Why you live, think above all.

Written By: Can Akın - Translated By; Nilüfer Dursun


 Mevlânâ'dan  Öğütler (2)

Rumî'nin her dediği, birer Tanrı kelâmı
Yadigâr babasından, ona 'Mevlânâ' adı.

'Sır, sırrı bilenlerle eşit' diyor Mevlânâ
Manevi gönüllere, bütün dertle deva

Güçlüyse sezgilerin, yüreğin imanlıysa
Atılırsın korkmadan, sevginin kollarına.

İmanı gerçek olan,dünyaya meydan okur
Duygulu dualarla, emeline kavuşur.

Düşünce beslendikçe,inanç imana döner
Derinleştirir bizi, bilgi ve düşünceler

İnanç ile yıkılır, ancak şüphelerimiz
Güçlenir ruhlarımız, kendimizden eminiz.

Kulak verin neylerin,yanık ezgilerine
Ulaşırken notalar, kalbin derinliğine.

İkinci bir güneşti Rumî doğudan doğan
Dante, Hugo ve Goethe, çok gerideydi ondan.

Ayağını öpmedi başka bilgenin dünya
Eteğinde dolaşır, Mevlânâ'nın Avrupa.

Benliğinden soyundu, nuru ile buluştu
Konya'da sevgiliyle Aralık'ta buluştu.

Şair; Can AKIN


Advıces From Mevlana (2)

Every saying of Mevlana is from holy book of God
Name of 'Mevlana' is keepsake from his dad.

'Secret,is as the same as learned one'says Mevlana
Mesnevi is remedy to the hearts and all troubles besides.

If your intutions are strong enough, have a beleiver heart
You can jump bravely to the love's arms.

A real beleiver challenges to the world
With the sensitive prayers, reach his desire.

When thoughts are fed, beleif turns into religious faith
Knowledge and thoughts make us deeper.

Merely our suspects is demolished by beleif
We're sure of ourselves, become stronger our souls.

Listen to the melancholic melodies of nays
While notes are arriving to depth of heart.

Rumi who was the second sun rising in the east
Dante Hugo and Goethe, were all behind him.

World never kissed the foot of of wise except Rumi
Europe walks at the skirts of Mevlana.

He who rid of his presonality,met his light
In Konya city reunited the darling in December.

Written By: Can Akın - Translated By; Nilüfer Dursun


Kalplerin Cilası

Dua manevi gıdadır
Ellerini göğe kaldır.

O mübarek adı zikret
Varacağın yerdir cennet.

Tek liman o sığınacak
Selamet onunla ancak.

Ümit kesme rahmetinden
Hakk'ı düşürme dilinden.

Tuzaklarından şeytanın
Yalnızca Allah'a sığın.

Para pul istemez dua
Zaman ayır beş dakika..

Zikredenlerdensen korkma
Güvenmen yeter Allah'a.

Kazancı iki dünyanın
Adını anmak Allah'ın.

Tanrı'yı zikretmeyen kul
Ne para eder ne pul.

Allah kafidir kullara
Sarılırsa dualara.

Şair; Can AKIN

Varnish of Hearts

Prayer is a moral food
Hold up your hands to sky.

Remember this holy name
Your last stop is heaven.

The only port to shelter
Security is only with Creative.

Don't be hopeless of God's mercy
Without stopping say this name.

From the traps of devil
Shelter only to your God.

Prayers no need money
Pass your time five minutes.

Don't be frightened if you're a beleiver
Enough to trust your Cretive

Profit of both worlds
Remember the name of God.

An unbeliever mortal
Is not very valuable.

Gaod is enough to mortals
If they take up prayers.

Written By: Can Akın - Translated By; Nilüfer Dursun


Erdemler Âlimi Mevlânâ

Ey, erdemler âlimi
Gönülleri okşayan sultan,
Sevgi okyanusunda kaybolup
Kâinata dolup taşan büyük mistik...
Bir kez daha haber et gel de sevgiden
Barışa, dostluğa hasret kalmış insanlığa,
Kardeşliği baş tacı etsinler.
Genç nesillerin umutsuzluklarına,
Deva ol,
Irak olsunlar savaşlardan
Yalnızca aşkla çarpsın yürekleri.
Tut elerimizden son bir kez daha.
Aşk dininin müritlerinden eyle bizleri
Ey, manevi güneş...
Can evlerimizde bulalım aradığımız sevgilileri...
Gönül kapılarımızın perdelerini arala,
Nura dönüşsün karanlıklar.
Tövbe etsinler nedamet edip
İhlâs ile sen yine çağır bir kez daha
Gel de... Gel de. 

Şair; Can AKIN

Scholar Of The Virtues

O, scholar of the virtue,
Caressing hearts sultan
Who lost in the love ocean...
Great mystic fulling to the point of overflowing...
Come on, let's inform about love once more.
To the humanity that feel absence of
Peace, friendship, love.
Let them treat brotherhood with great respect.
Remedy the hopelessness of young generations
Who should be faraway from struggles...
Have their hearts to beat for only love...
Hold our hands for the last time Mevlana,
Make us the dervishes of the love religion.
O, moral sun.
Let us find darlings in our hearts,
Open the curtains of heart doors part away.
Make darkness turn light,
Have the men to won with the name of God regreting.
Call again. and say come... come...

Written By: Can Akın - Translated By; Nilüfer Dursun


Allah Duyar Sesini

Cefa etme kendine, yazık bu can bu tene
Barış çubuğu tüttür, ateşkes yap nefsinle.

Akıl yürek uyumu, çok önemli bu konu
Akort tutmuyorlarsa, doktorluk işin sonu.

Olur olmaz konuşma, it ursuza bulaşma
Tartmadan karar verme, vurursun taştan taşa.

İçten bir gülümseyiş, tüm kapıları açar
Yüzü sirke satandan, cümlesi kullar kaçar.

Sevgiden daha önce, hatırlar sayılmalı
Yürürken yüce Hakk'a, hoş bir sâdan kalmalı.

Gönül yapalım gönül, geçmesin ömür boşa
Yaklaşalım sevgiyle, bakmıyor ecel yaşa.

Sevgisiz çarpmayan yürek, boşuna yaşıyor demek
Bulamazsın aramazsan, birilerini sevecek.

Meclislerde sözünle, gönül okşanıyorsa
Kapılar açılacaktır, nefsin savaşıyorsa.

Sabrın sonu selamet, ara verme dua et
Allah duyar sesini, yeter ki sen umut et.

Şair; Can AKIN

God Hears You

Stop inflicting pain on yourself, what a pity both soul and body
Light a peace pipe, be peaceful with yourself.

Harmony between wisdom and heart very importanr  subject
If they're out of tune, visiting doctor is inevitable.

Don't talk indiscreetly, give vagrants no time
Decide after you'd weighed, you'll be regretful otherwise.

A sincere smile can open all the doors
All men escape from, a sore -faced fellow.

Beforelove feelings, must be respected
A plesant echo should remain behind, while you're going to God.
                                                              
Let's make feelings pleasant, lifeshouldn't be meaningless
Death isn't related to age, behave tenderly.

A beating heart without love, lives uselessly
Never find, ifyou don't look for a lover.

In meetings, if hearts be happy with your words
Doors will be opened wide, when your bodily desires fight.

You'll reach security by patience, pray without stopping
Be hopeful sufficiently, Creative hears you.

Written By: Can Akın - Translated By; Nilüfer Dursun


Gönül Kirlerini Yuduk Mevlânâ 
-Aşk Dininin Müritlerine-

Gafil gezen idik, bizdik Mevlânâ,
Yolunda ardından, izdik Mevlânâ,
Kıldan da incedir, boynumuz aşka,
Oduyla yanmaya, geldik Mevlânâ.

Yolunu yolumuz, bildik Mevlânâ,
Gafleti gönülden, sildik Mevlânâ,
Kıldan da incedir, boynumuz aşka,
Meyil canan'aydı, sevdik Mevlânâ.

Dost gözlerdi ayna, gördük Mevlânâ,
Gönül defterini, dürdük Mevlânâ,
Kıldan da incedir, boynumuz aşka,
Sevdanın yoluna, öldük Mevlânâ.

Canansız can olmaz, bulduk Mevlânâ,
Aşkın dergâhında, kulduk Mevlânâ,
Kıldan da incedir, boynumuz aşka,
Gönül kirlerini, yunduk Mevlânâ.

İkrar ile tövbe, ettik Mevlânâ,
Başı sıkılana, yettik Mevlânâ,
Kıldan da incedir, boynumuz aşka,
Aşk oduyla yandık, piştik Mevlânâ.

Şair; Can AKIN

We Washed Dirts Of Heart Mevlana
-To the Disciples of Heart Religion-

We used to walk around carelessly, who we were,
In your route, we were footprints Mevlana,
Our necks are much more thicker, than hair for love,
We came to burn, with it's fire Mevlana.

We recognise your route, as ours Mevlana,
We took unwariness away, from heart Mevlana,
Our necks are much more thicker, than hair for love,
Tendency was towards to the darling, we loved Mevlana.

Mirror was the eye of comrade, we saw Mevlana,
We closed the note-book of heart Mevlana,
Our necks are much more thicker, than hair for love,
We died for the sake of love Mevlana.

Soul never be without darling, we found Mevlana,
In the dervish lodge, we were slaves Mevlana,
Our necks are much more thicker, than hair for love,
We washed dirts of heart Mevlana.

With admission, we sweared off Mevlana,
We helped to the ones, who're in trouble Mevlana,
Our necks are much more thicker, than hair for love,
We're burned by the fire of love, became mature Mevlana.

Written By: Can Akın - Translated By; Nilüfer Dursun


Sevmeyi  Dene

Bilirisin ki bilgisiz, cahil bomboş birisin
Ne bir bilene sorar, ne tek satır okursun.

Önce kendini tanı, yaşama sebebin bul
İnsan olmaya soyun, bak geldin gidiyorsun.

İpe un serer durur, öğrenmek istemeyen
Nice canlar tanıdım, geç yaşta eğitilen.

Alacası içinde, farklı farklı biçimde
İnsan denilen mahluk, iş doğruyu seçimde.

Kimseyi eleştirmez, insanın akıllısı
Cahillik başa bela, bilgi erdemin hassı.

Her mürekkep yalamış, sanma ki adam olmuş
Etikete aldanma, ara sor özü neymiş.

Aslın neyse öyle görün, tutmalısın her bir sözün
Ne kadar gizlersen gizle, belli olur bir gün özün.

Ölüm bakmıyor yaşa, yazılanlar gelir başa
Kim olduğun bilmezsen, okudum deme boşa.

Yakışmaz insana şiddet, öfke kibir ile hiddet
Hakk'ın gözünde eşitsin, yalnız onda bekle medet.

Nefret kinle şiddetle, varamazsın bir yere
Zorla güzellik olmaz, bir de sevmeyi dene.

Şair; Can AKIN

Try  To Love

You know you're an unlearned altogether empty one
Nether asked and learned one no read.

Firstly know yourself, find your goal of living
Try to be humanlike, notice you were born and leave.

Find excuses who doesn't want to learn
I know so many men who have been trained at old ages.

Man's secret is inside, different kinds each other
Named human being, important thing is selecting the best.

Clever man never criticizes anyone
Ignorance is troubledsome, knowledge the best virtue.

Don't suppose every learned man means man
Let's not be mistaken, search what his genuine is.

Seem purely, you shoul keep your words
How much hide, your reality wiil become definite one day

Death isn't intersted in ages, destinty will be lived
If you don't know yourself, your education is useless.

Harssness, anger, pride and fury don't look good on men
You're as equal as others according to Creative.

Hate, harssness never be earned anything
By pressure can't be reached good position try to love also.

Written By: Can Akın - Translated By; Nilüfer Dursun


Mevlânâ

Ayna dostun yüzü, gördü Mevlânâ
Maşukla ağladı, güldü Mevlânâ
Dostun en güzeli, o sevgiliyi
Şems'in gözlerinde buldu Mevlânâ

'Yalan zarar kalbe' dedi Mevlânâ
Selameti aşkta buldu Mevlânâ
Tevekkül edenler mutlak sevinir
Sabırla murada erdi Mevlânâ

Senin suyun aşın candı Mevlânâ
Hasretle sarardın soldun Mevlânâ
Ayrılık ateşi eritti seni
Ne aklın ne sabrın kaldı Mevlânâ

Muhabbette güneş oldu Mevlânâ
Cömertlikte suydu aktı Mevlânâ
Sevda kadehinden içti şarabı
Aşk dininde pişti yandı Mevlânâ

Âşık gönüllere rüzgâr Mevlânâ
Gözü kem olandan ırak Mevlânâ
Candan bir candı cümle canlara
Şems'in ateşiyle coştu Mevlânâ

Şair; Can AKIN

MEVLANA

Mirror was the face of comrade, saw Mevlana
Cried with the beloved, laughed Mevlana
The best of comrade, who was the darling
Found in the eyes of Sems Mevlana

'Lie is harmful to heart' said Mevlana
Found the peace in love Mevlana
Some ones who put themselves, in God's hands
Reached his desire, with his patience Mevlana

Your water food was soul Mevlana
You were ground pale, because of longing Mevlana
The fire of separation, was melted you
Neither your wise nor patience, remained Mevlana

You became sun, in the love Mevlana
Like water in the generosity, flew Mevlana
Drank the wine, in the glass of love
Became rip burned, in the religious of love Mevlana

Mevlana is the wind, to the hearts of lovers
Far away from, the evil-eyed Mevlana
He was a real soul, to all of the souls
Got excited, with the fire of Sems Mevlana

Written By: Can Akın - Translated By; Nilüfer Dursun 


En Güzel Armağan

Durup düşün zaman, zaman
Fani âlem vermez aman
Acılar yaksa da gönlünü,
Ömür güzel bir armağan.

Güzele meyleder mümin
Durduk yerde etmez yemin
Baş koyar Hakk'ın yoluna,
Manevi âlemden emin.

Uykudayız bu âlemde
Ruhlarımız tekâmülde
Olduysak gerçek bir insan,
Cennet olacaktır müjde.

Bizi sınıyor Rabb'imiz
Her an onunla kalbimiz
Ondan saklı bir şey olmaz,
Gizlesek de düşüncemiz.

Öfke baldan tatlı derler
Yalnızca getirir heder
Huzurlu yaşamak varken,
Ömrü etmeyelim heder.

Şair; Can AKIN

The Best Award

Stop and think from time to time
Transitory universe never gives a chance.
Troubles burn your heart even,
Life is the best award.

Beleiver gives his heart to beauty
Never swears uselessly.
Challenge death for the sake of God,
Be sure about moral universe.

We're asleep in his universe
Our souls have been maturing.
When we become a real man,
Heaven will be told as good news.

Creative tests us
Our hearts are always with Creative
Nothing is kept secret from God.
However we hide our thoughts.

Anger is more delicious than honey
Brings trouble only.
Prefer living peacefully,
Let's not spend life uselessly.

Written By: Can Akın - Translated By; Nilüfer Dursun


Manevî İklimler Ozânı Mevlânâ

Sevgi kapısını, açan Mevlânâ
Gönül ateşiyle, yanan Mevlânâ
'Ümitsizlik kapısı, değil bu kapı
Nasılsan öyle gel', diyor Mevlânâ

Gönüller sultanı o, aynası Rabb'in
Ozanların piri, bütün dinlerin
Sevgi hoşgörüyü, sundu cihana
Çağlayan ırmağı, tüm iklimlerin

Peygamber değildi, kitabı vardı
Dünyamızda derin, izleri kaldı
Kadını yüceltti, affetti suçu
Bütün insanlığa, candan bir yardı

İnsanı insana, öğretendi o
İlahi ışıktı, bir güneşti o
'Ben ol da bil' dedi, aşkı sorana
Vuslat düğünüydü, ölümlüydü o

Ey manevi güneş, candın canlara
Kıldan ince boynum, aşkın yoluna
Gecemiz gündüze, dönsün sevgiyle
Bir ışık yak da gel, can dostlarına

Şair; Can AKIN

Poet Of The Moral Climates Mevlana

Mevlana who opens the door of love
Mevlana who burns with the love of hearts
'This isn't the door of hopelessness
Come in any case' said Mevlana

He's the sultan of heart, mirror of God
Master of the poets and all the religions
Presented love, tolerance to the world
Crashing river of all the climates

He wasn't a prophet, had a book
His deep foot prints remained in our world
Exhalted the woman, forgave the fault
Was a real comrade to the humanity

He who taught man to man
Was a divine light, a sun
'Be also like me, know' to who asked the love
Reunion was his wedding-day, he was transitory

O, moral sun, you're a soul to the souls
My neck is thinner than hair to the way of love
Let our night turn to the day light with love
Come, light a fire to the comrades of your soul

Written By: Can Akın - Translated By; Nilüfer Dursun


Sevgi İçin Yaşamak
''Dünya İnsanlarına"

Dost kaldıkça kendinde
Sevgi artar çevrende.
Erişmek istiyorsan,
Gerçek sırra evrende.

Ne varsa vermelisin
Gönlün, aklın ve bilgin.
Vermekten korkma sakın,
Döner geri verdiğin.

İnsanlığa adanan
Sanat, bilme harcanan.
Ne güzel ömürdür o,
Sevmek için yaşanan.

Yok olur düşmanlıklar
Kin nefret, pişmanlıklar.
Erir gider sevgiyle,
Tüm ruhi sıkıntılar.

Gelişirsin sevgiyle
Hep kendinden verdikçe.
Allah da razı olur,
Gönüllere girdikçe.

Şair; Can AKIN

Living For Love 'To theWorld' s Men'

If you're a comrade of yourself
Love becomes grater around you
If you want to reach
Real secret of universe.

Heart, wisdom and your knowledge
Never afraid of giving
All come back
what you give.

Devoting to humanity
Spending for art, science
What a plesant life it is
Living for love.

Enmity comes to an end
Grudge, hate, regrets
Waste away with love
All spritual diseases.

You become more important
If you share with others
Creative agrees also
When you enter into hearts.

Written By: Can Akın - Translated By; Nilüfer Dursun


Mesnevî

Gönülleri yüceltir, Mevlânâ felsefesi
Kur'an'ın bir tefsiri, heybetli Mesnevî'si
İrfan ve düşünceyle, varılacak sırlara
Ruhun mağlup etmeli, madde denen nefisi.

Kıtalara yayıldı, mevlevî tarikatı
Bir nebi değilse de, vardı onun kitabı
İrfan ve düşünceyle, varılacak sırlara
Bilgi ile söylenmiş, çok derindi hitabı.

Coşkun bir musikiydi, lisanı Mesnevî'nin
Hikmet ile doluydu, şiirleri Rumî'nin
İrfan ve düşünceyle, varılacak sırlara
Ney sesi kadar ulvî, hazzı her beyitinin.

Ayrılmaz bir ikili, ney ile yüce Rumî
Yükselirdi sazlardan, sesler arşa ulvî
İrfan ve düşünceyle, varılacak sırlara
Dudağından döküldü, beyit beyit Mesnevî.

Ruhun macerasını, anlattı kitabında
Kavuşmaktı muradı, Hakk'a yüce katında
İrfan ve düşünceyle, varılacak sırlara
İnsan olanın ruhu, ölçülü her konuda.

Şair; Can AKIN

Mesnevi

Philosophy of Mevlana, exhalts hearts
Commertery on Koran, his great Mesnevi,
With knowledge and thinking, you'll reach the secret
Your must defeat the bodily appetites.

Mevlevi tariqat is spread out,to the continents
Althought he wasn't a propet,had a book,
With knowledge and thinking, you'll reach the secret
His book said by knowledge,was very deep.

Language of Mesnevi is an excited music
Poems of Rumi are full of unknownanbe intentions of God,
With knowledge and thinking, you'll reach the secret
Pleasure of every story as exalted as nay sound.

An unseperated duet nay and great Rumi
Sublime sounds used to rise to the highest heaven,
With knowledge and thinking, you'll reach the secret
Mesnevi was said from his lips couplet by couplet.

In his book he told adventure of soul
His desire was to reach the place of God,
With knowledge and thinking you'll reach the secret
Sprit of real person is calculated carefully at body.

Written By: Can Akın - Translated By; Nilüfer Dursun


Kayıp Yıllar "Eş Ruhuma"

Yüreğim yüreğinde, gözlerim gözlerinde kaldı
Ayrılırken dün gece…
Benimle gelmek istemeyen ruhum
'Git sen istediğin yere, öteki yarımla kanat çırpmak
İstiyorum özgürce' diye fısıldadı kulağıma gizlice.
Ne kadar uzakta olursan ol, ne zaman önemli
Ne mekan; ruhum ruhuna yakın
Bir nefes kadar.
Hiç yaşanmamış sayıyorum sanattan uzak
Sensiz, sevgisiz geçen yıllarımı.
Onlar tatsız, tuzsuz onlar kayıp yıllar.

Şair; Can AKIN

Lost Years 'To My Soul Mate'

My heart remained at yours, my eyes at your eyes
While we're separating last night.
My soul refused coming with me 'Go whereever you want,
I want to wing with my other side freely.' Whispered to my ear secretly.
There's no importance of distance; neither time
Nor place is important, my soul is near to yours
As a breath…
I accept unlived years
Which away from art, you and love.
They're unplesant, lost years beside.

Written By: Can Akın - Translated By; Nilüfer Dursun


Sevmeyi Öğren

Yerinmez ve sevinmez, imanlı kullar
Hakikatı bilirler, anlayan onlar.
Nefsi terk eylemişsen, sakın zanlardan
Yaşamla bir tutarlar, ölüme dostlar.

Açıktır merhabaya kalp kapıları
Sonsuzluğa taşınır, dostça kelâmı
Nefsi terk eylemişsen, sakın zanlardan
Yol kardeşliği budur, bitmez kelamı.

Secdede aydınlanır, öz karanlığın
Şifadır yalnızlara, dostça kelamın
Nefsi terk eylemişsen, sakın zanlardan
Vakitle dost olmalı dardır zamanın.

Vaktinde var olmalı, mutlak eceli
Eserler üretirsen, kalır ebedî
Nefsi terk eylemişsen, sakın zanlardan
Tek gerçek olan aşktır ve en güzeli.

Unutma herkes korkar, sevgisizlerden
Boşuna yaşıyorsun, uzak sevgiden
Nefsi terk eylemişsn, sakın zanlardan
Kainat aşk içindir, sevmeyi öğren.

Şair; Can AKIN

Learn How To Love

Beleivers who never regret and feel happy
Know the truth and understand besides.
Avoid suspects if you left the bodily appetites
They accept death as birth, comrade to the death.

Doors of their hearts are open to the hellos
Your friendly greeting removs to the eternity
Avoid suspects if you left the bodily appetites.
This is brotherhood of route, your remark never stops.

At the prayer rug,your self darkness becomes bright
Your friendly spceeh is remedy to the solitary ones.
Avoid suspects if you left the bodily appetites.
It's good to be comrade with time, life is short.

Time may have a final surely
If you produce works, you'll live forever
Avoid suspects if you left the bodily appetites
The only truth is love, and the prettiest one.

Don't forget everybody afraid of unloveable ones
You live uselessly if you don't have any love
Avoid suspects if you left the bodiliy appetites
Cocmos is for love, learn how to love.

Written By: Can Akın - Translated By; Nilüfer Dursun


Düşlerim "Eş Ruhuma"

Önceleri yalnızca doğa ve sanat
Aşkıyla çarpardı yüreğim.
Yolunu gözler dururdum
Yıllardır ruh eşimin…
Şiire dökmekten başka yolu
Yoktu düşlerimi.
O, bir nefes kadar yakınımda şimdi.
Umarım aklım tümden tatile çıkmaz
Birazı kalır başımda.
Kolay mı âşık oldum, hem de bu yaşımda.
Beni bir süre ayıltmayın ne olur
Bırakın tadını çıkarayım.
Başım dönüyor, sarhoşum sevginle
Mutlusundur umarım eş ruhum
Sen de benimle…

Şair; Can AKIN

My Dreams 'To My Soul Mate'

Firstly my heart used to beat
With love of nature and art
I've been waiting for my soul mate
For years…
There was no solution else except poetry
To tell my dreams.
She's beside me as near as breath now.
I hope my wisdom never closes down for avacation
Some remains in my mind.
Is it easy to fall in love at that age
Let's not sober me up for a while
Let m enjoy myself.
My head turns around, I'm drunk of your love
I hope you're also happy my soul mate
With me… 

Written By: Can Akın - Translated By; Nilüfer Dursun


Gönül Savaşları

Allahtan kopan her ruh, gönül savaşı verir
Nefis denen maddeye, irfanla galip gelir
Düşünüyoruz madem, bulmak için gerçeği,
Yorulacağız elbet, elden başka ne gelir.

Ruh bir gün ulaşacak, insan mertebesine
Son bulacak macera, kavuşunca senteze
düşünüyoruz medem, bulmak için gerçeği
Sabır hırkası giyip, dayan binbir engele.

Ruhlar buhrana düşer, hasedin pencesinde
Çalışmak fazilettir, ibadet ölçüsünde
Düşünüyoruz madem, bulmak için gerçeği
Deva gönül diliyle, tevazu ve edepte.

Ainesi gönüldür inanmış gönüllerin
Irmağına gel katıl çağla bilgi selinin
Düşünüyoruz madem, bulmak için gerçeği,
Büyük sırra erince, susup kalmalı dilin.

Bir rahmet bulutuydu, insanlığa Mevlânâ
Manevi iklim piri, Rumî anadoluda
Düşünüyoruz madem, bulmak için gerçeği,
Arayıp düşünerek ulaş yüce Allah'a.

Şair; Can AKIN

Struggles Of Heart

Every soul aparting of God,starts heart struggles
He's winner with knowledge to the bodily appetites

We think considering to find the truth
We'll be tired surely, what can we do somewhat different else.
                                                          
Sprit will reach the human position one day
Adventure will come to an end, when reaches the synthesis

We think considering to find the truth,
Putting on the khirkah of patience, endure thousands of troubles.
                                                                              
The clotches of jealousy makes souls become depressed
Working is virtue as the same as worship carefully calculated
                                                            
We think considering to find the truth,
Remedy is heart language, politeness and modesty

Mirror is heart of beleiver hearts
Come on participate in the knowledge of turrent and spalsh

We think considering to find the truth,
When you reach the great secret, your tongue must stop.

Mevlana used to be a rain cloud to the humanity
Master of moral climates in anatolia Rumi

We think considering to find the truth,
Reach great God by searching and thinking.

Written By: Can Akın - Translated By; Nilüfer Dursun


Sen ve Ben "Eş Ruhuma"

İlk bakışta nasıl da
İçini gördün yüreğimin
Aklımdan geçenleri söyledin
Tek kelime etmeden ben.
Düşüncelerimi okudun bir bir
Belki de aşkım sana bu yüzden.
Beni bana anlattın,
Senin ağzından dinledim kendimi
Özdeşleşmiştik o an;
Ben mi sendim, yoksa sen mi ben?
Tek yürek, tek zihindik.
Anlaşabilmek ne güzelmiş
Yalnızca yüreklerle, ruhlarla
Sözlere gerek duymadan
Eş ruhum olmalısın sen…
Yosun gözlüm seni seviyorum ben…

Şair; Can AKIN

You And Me' To My Soul Mate '

At the first glance how you saw
My heart.
You told what we think
After I had said nothing.
Read my thoughts one by one
For this reason probably I was in love.
You told me myself
I listened from you.
At that time we equated;
Was I you or were you me?
We used to be single heart and wisdom.
How nice understanding
With hearts and souls only
My soul mate you're.
I love you my moss-eyed

Written By: Can Akın - Translated By; Nilüfer Dursun


Mevlânâ'dan Mesajlar

Geçici bu aleme,
Fazla itibar etme.
İşi yokuşa sürüp,
Mezhep ırk farkı gütme.

Tekrar bize dönüyor,
Ne varsa güzel çirkin.
Gönlünüze kin değil,
Sevgi tohumu ekin.

Sevgisiz güz bahçesi,
Değil midir yürekler.
Bu hayatın yükünü,
Gelin sevgiyle çekin.

Merhamet ile sevgi,
İnsanlığın simgesi.
Öfke tamah alçaltır,
Sevgi bilgi meyvesi.

Gelin kucaklayalım,
Dünya insanlarını.
Barış kuşları sarsın,
Evren ufuklarını.

Şair; Can AKIN

Messages From Mevlana

Do not consider and respect,
To this transitory universe much.
Let's not put the men who they have got,
Different religious and race to trouble.

All of the goodness or badness,
Rotate to us.
Sow the seed of love in your hearts,
Not the grude.

Hearts are the gardens of fall,
Without love, don't they?
Carry out the load of life,
With the love, come on.

Mercy and love,
Are the symbols of humanity.
Anger greed are not respectable,
Love is the fruit of knowledge.

Come on, let's surround,
The human beings of cosmos.
Let the peace birds fly over,
The horizons of universe.

Written By: Can Akın - Translated By; Nilüfer Dursun


http://4.bp.blogspot.com/_MpBtzUdVCsM/TUk_kBgXkPI/AAAAAAAABlo/JXgOPFoDNgQ/s1600/N%25C4%25B0L%25C3%259CFER+DURSUN.jpeg

Nİ­LÜ­FER DUR­SUN KİM­DİR?

                                    1947 yı­lın­da Ça­nak­ka­le'de doğ­du. İlk ve or­ta öğ­re­ni­mi­ni ay­nı kent­te ta­mam­la­dık­tan son­ra An­ka­ra Ga­zi Eği­tim Ens­ti­tü­sü İn­gi­liz­ce Bö­lü­mün­den me­zun ol­du. Yak­la­şık yir­mi iki yıl Gü­müş­ha­ne, Ça­nak­ka­le ve An­ka­ra li­se ve mes­lek li­se­le­rin­de İn­gi­liz­ce öğ­ret­me­ni ola­rak gö­rev yap­tık­tan son­ra 1992 yı­lın­da ken­di is­te­ğiy­le emek­li­ye ay­rıl­dı. Emek­li­li­ğin­de ede­bi­yat ve sa­na­tı ken­di­si­ne ya­şam bi­çi­mi se­çen ya­zar; ye­tiş­kin­ler ve ço­cuk­la­ra yö­ne­lik şi­ir, öy­kü, de­ne­me,  oyun ve rad­yo oyun­la­rı yaz­mak­ta­dır. Son on yıl­dan bu ya­na da­ha çok çe­vi­ri ede­bi­ya­tı ile il­gi­le­nen Ni­lü­fer Dur­sun'un ürün­le­ri ; An­ka­ra Ede­bi­yat, Ekin Sa­nat, Al­ter­na­tif Sa­nat, Ma­ki, Sev­gi Yo­lu, Kül­tür Çağ­la­ya­nı,  Alev ve Mo­za­ik, Bul­ga­ris­tan, İn­ci Ço­cuk, Ko­so­va der­gi­le­ri; Söz, 24 Sa­at, Bur­dur, Ça­nak­ka­le, Van Pos­ta­sı, Kent ye­rel ga­ze­te­le­ri ile Sen­de Yaz, An­to­lo­ji, Der­gi Sa­nat,  Sa­ray Bos­na, Po­em Hun­ter in­ter­net si­te­le­rin­de ya­yın­lan­mak­ta­dır. 2000 yı­lın­da ken­di imkânla­rıy­la bas­tır­dı­ğı "Ruh İki­zim" ad­lı ilk şi­ir ki­ta­bı­nı yi­ne An­ka­ra'da 2009 yı­lın­da ya­yın­la­nan "Aş­ka Ku­ru­lan Sa­at­ler" ad­lı ikin­ci şi­ir ki­ta­bı iz­le­di. İn­gi­liz­ce­ye ye­ni baş­la­yan­lar için yaz­dı­ğı "Eng­lish For Be­gin­ners" baş­lık­lı ki­ta­bı 2004 yı­lın­da An­ka­ra'da ya­yın­lan­dı. Os­man Bay­mak'ın çe­vi­ri şi­ir­le­ri­ni top­la­dı­ğı "Bir Yü­rek/A He­art" 2004 yı­lın­da Türk­çe-İn­gi­liz­ce ola­rak Ko­so­va'da ya­yım­lan­dı. Bu­nu ikin­ci çe­vi­ri şi­ir ki­ta­bı "Yağ­mur­lu Kent/Ra­iny City" iz­le­di (İh­san Işık şi­ir­le­ri) 2008 An­ka­ra, Ya­zar şa­ir ve fo­toğ­raf sa­nat­çı­sı Can Akın'ın çe­vi­ri öy­kü­le­ri­ni top­la­dı­ğı "Ga­zi Ece Am­ca ve Kü­çük Can/Unc­le Ece The Gha­zi and Litt­le Can" 2010 Ey­lül ayın­da yi­ne Can Akın ile or­tak ça­lış­ma­la­rı olan "I Lo­ve You/Se­ni Se­vi­yo­rum" ad­lı çe­vi­ri şi­ir ki­ta­bı İn­gi­liz­ce ola­rak 2010 Ka­sım ayın­da, Ma­ne­vi İkl­şim­ler Oza­nı Mevlânâ/Po­et of The Mo­ral Cli­ma­tes Mevlana 2011 Mart ayın­da oku­yu­cu­lar­la bu­luş­tu.

                                    Ni­lü­fer Dur­sun as­ker kö­ken­li res­sam Nüz­het İs­lim­ye­li ile baş­lat­tı­ğı su­lu­bo­ya re­sim ça­lış­ma­la­rı­nı Va­hid Ta­lib atöl­ye­sin­de sür­dür­dü. Pek çok kar­ma ser­gi­ye ka­tıl­dık­tan son­ra ilk ki­şi­sel ser­gi­sini 2008 Ara­lık ayın­da An­ka­ra'da aç­tı. 2009 yı­lın­da Bul­ga­ris­tan Genç Ka­lem­ler Şi­ir et­kin­li­ği­ne da­vet edi­len ya­zar üçün­cü ki­şi­sel­ser­gi­sin­de eser­le­ri­ni Şum­nu'da sa­nat­se­ver­ler­le bu­luş­tur­du. 2008 yı­lın­da Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Ni­san Ajans tem­sil­ci­si ola­rak Frank­furt Ki­tap Fu­ar'ın­da gö­rev­len­di­ri­len ya­zar İLE­SAM, GE­SAM, Türk-Ma­ke­don, Türk-Çek Dost­luk ve Bal­kan Türk­le­ri İn­san Hak­la­rı, ve Mevlânâ Dün­ya Kar­deş­lik Der­nek­le­ri üye­si­dir.

ESERLERİ
Şiir, Ruh İkizim 2000 ANKARA
Şiir, Aşka Kurulan Saatler 2009 ANKARA
Gramer, Yeni Başlayanlar için ingilizce 2004 ANKARA
Çeviri Şiir, Bir yürek / A Heart Osman BAYMAK Şiirleri / Türkce-İngilizce
Kosova 2006
"Rainy City", İngilizce, İhsan IŞIK Şiirleri 2008 ANKARA
"I Love You"İngilizce, Can AKIN ile 2010 ANKARA
Manevi İklimler Ozanı Mevlânâ / Poet of Moral Climates" Türkçe-İngilizce Can AKIN İle, 2011 ANKARA"
Sevgi Evliyası Mevlânâ Çağırıyor / Mevlânâ The Saint Of Love Calls, Türkçe İngilizce, 2011 ANKARA


WHO'S NI­LU­FER DUR­SUN?

                                    She was born in 1947 in Ca­nak­ka­le.Af­ter she had comp­le­ted her ele­men­tary and high scho­ol edu­ca­ti­on in her ho­me-town she gra­du­ated from An­ka­ra, The Gha­zi Te­ac­her Trai­ning Ins­ti­tu­te, De­part­ment of Eng­lish. Af­ter she had wor­ked as an eng­lish te­ac­her in the high scho­ols and pro­fes­si­on high scho­ols of Gu­mus­ha­ne, Ca­nak­ka­le and An­ka­ra ci­ti­es for ne­arly twenty-two ye­ars she re­ti­red by her own de­si­ci­on in 1992. The aut­hor who se­lec­ted li­te­ra­tu­re and art as a li­fe style for her­self, has be­en wri­ting po­ems, sto­ri­es, es­says, plays and ra­dio plays for both adults and chil­dren. For the last ten ye­ars she mostly has be­en in­te­res­ted in trans­la­ti­on li­te­ra­tu­re. Ni­lu­fer Dur­sun who­se works ha­ve be­en pub­lis­hing both ho­me and ab­ro­ad in the re­vi­ews,  lo­cal news­pa­pers and in­ter­net si­tes such as; An­ka­ra Li­te­ra­tu­re, Pro­duc­ti­on of Art, Al­ter­na­ti­ve Art, Scrub, Way of Lo­ve, Wa­ter fall of Cul­tu­re, Fla­me and Mo­sa­ic, Bul­ga­ria, Pe­arl Child, Ko­so­va, Brot­her­ho­od, Iraq.

                                    Ni­lu­fer Dur­sun who star­ted her art wor­kings with co­lo­nel ar­tist Nuz­het Is­lim­ye­li con­ti­nu­ed in the work shop of Va­hid Ta­lib. Af­ter she par­ti­ci­pa­ted in a lot of gro­up ex­hi­bi­ti­ons she held her first pri­va­te ex­hi­bi­ti­on in 2008 in An­ka­ra. The aut­horw­ho was in­vi­ted to the Po­etry Ac­ti­vity "Yo­ung Aur­hors" in Bul­ga­ria,  she held her third ex­hi­bi­ti­on in Su­men. Ni­lu­fer Dur­sun who was sent to Frank­furt Bo­ok Fa­ir by the Mi­nistry and Cul­tu­re as the rep­re­sen­ta­ti­ve of Ni­san Agency,  is the mem­ber of ILE­SAM (pro­fes­si­on Uni­on of Li­te­rary and Sci­en­ti­fic Work Ow­ners), GE­SAM (Pro­fes­si­on Uni­on of Fi­ne Arts Work Ow­ners), Fri­end­ship So­ci­eti­es Tur­co-Ma­ce­do­ni­an, Tur­co-Czech, Hu­man Rights of Bal­kan Tur­cos and Mev­la­na Uni­on of World  Brot­her­ho­od Cen­tre of  Uni­ver­sal Unity.

WORKS:
Po­etry 'My So­ul Ma­te' An­ka­ra 2000
Gram­mer Bo­ok'Eng­lish For Be­gin­ners' Eng­lish, An­ka­ra 2004
Po­etry Trans­la­ti­on'A He­art',Tur­kish- Eng­lish, Po­ems of Os­man Bay­mak, Turkish-English, Ko­so­va 2004
Po­etry Trans­la­ti­on'Ra­iny City'Eng­lish, Po­ems of Ih­san Isık, An­ka­ra 2008
Po­etry 'Win­ding Clocks to Lo­ve' An­ka­ra 2009
Po­etry Trans­la­ti­on 'I lo­ve You' Eng­lish,With Can Akın, An­ka­ra 2010
Story Trans­la­ti­on'Unc­le Ece The Gha­zi And Litt­le Can'Eng­lish, An­ka­ra 2010
Po­etry Trans­la­ti­on' Po­et of Mo­ral Cli­ma­tes Mev­la­na' Tur­kish- Eng­lish,With Can Akın, An­ka­ra 2011
Po­etry Trans­la­ti­on'Mev­la­na the Sa­int of Lo­ve Calls'Tur­kish-Eng­lish,An­ka­ra 2011


İÇİNDEKİLİER

06 - Ben Sana Geldim Mevlânâ 
08 - Tek Yol                                                
10 - Senı Andım Mevlânâ                                                        
14 - İnsanlığın Amacı                                                               
16 - Mevlânâ'dan Öğütler (1) 
18 - Hele Bir Düşün                                                                 
20 - Mevlânâ'dan Öğütler (2)                                                  
22 - Kalplerin Cilası                                                                 
24 - Erdemler Âlımı Mevlânâ                                                  
26 - Allah  Duyar Sesini                                                           
28 - Gönül Kırlerını Yuduk Mevlânâ                                       
30 - Sevmeyi  Dene                                                                  
32 - Mevlânâ                                                                             
34 - En Güzel Armağan                                                             
36 - Manevı İklımler Ozanı Mevlânâ                                       
38 - Sevgi İçin Yaşamak ''Dünya İnsanlarına"                        
40 - Mesnevî  
42 - Kayıp Yıllar 'Eş Ruhuma'                                                  
44 - Sevmeyı Öğren           
46 - Düşlerim 'Eş Ruhuma'  
48 - Gönül Savaşları                                                                  
50 - Sen ve Ben 'Eş Ruhuma'   
52 - Mevlânâ'dan Mesajlar
                                             
CONTENTS

07 - Came To You Mevlânâ     
09 - The Only Direction         
12 - Mevlânâ I Remembered You                                             
15 - Goal Of The Humanity  
17 - Advices From Mevlana (1)
19 - Think Above All                                                                  
21 - Advıces From Mevlana (2)         
23 - Varnish Of Hearts                                                             
25 - Scholar Of The Virtues
27 - God Hears You                  
29 - We Washed Dirts Of Heart Mevlana 
31 - Try  To Love 
33 - Mevlana     
35 - The Best Award 
37 - Poet Of The Moral Climates Mevlana                           
39 - Living For Love ' To The World' s Men'     
41 - Mesnevi                                                                            
43 - Lost Years  'To My Soul Mate'                                       
45 - Learn How To Love                                                          
47- My Dreams 'To My Soul Mate'                                     
49 - Struggles Of Heart                                                           
51 - You And Me 'To My Soul Mate '                                   
53 - Messages From Mevlana            MEVLANA KİMDİR?

                                    Büyük mutasavvuh ve nefeskar Mevlana Celaleddin Rumi 1207 yılında Horasan ülkesinin Belh şehrinde doğdu, 17 Aralık 1273 yılında Konya'da öldü. Babası ünlü bir bilgin olan Sultan Bahattin Veled'dir.

                                    Mevlana dizelerinde Tanrı'nın verdiği tüm güzellikleri görerek insanların mutluluk yolunda yürüyebileceklerini söyler. Günümüzde büyük hırs ve çıkar duygularıyla yaşayanlar onun düşüncelerinden ders alabilirler. Mevlana varlığın temelinin evrensel aşkın yoluna düşmekle ve onu tanımakla ortaya çıkabileceğini söylüyor. Tasavvuh Tanrı ile bütünleşmektir. Ölüm ruhun bedenden ayrılması, ilahi beden ile buluşma anı vuslattır. Mevlana'nın sözlerinin anlamı araştırıldıkça ışıkla yollar açılır. Günümüzde mevlevilik törenlerinde grup halinde dönen insanların gösterileri televizyon ekranlarından izlenmektedir. Tanrı'ya duyulan engin sevgiyi ifade etme şekli olan dönüşler ağır bir tempoyla başlar sevgi ve coşkuyla sürüp gider. Semazenlerin giydikleri elbiselere "Tennure" denir. Bu elbiseler içinde tertemiz düşüncelerle insanlığı sevme, yaşamı güzel görme, duygularıyla yıllardır uygulanan bu törenler mevlevilikte bir sembol ve anlam derinliği taşımaktadır. Törenlerde beyaz elbiseleriyle dönen dervişlerden başka "Post-Nişin" denilen mevlevi grubunun başkanı vardır. Semazenler sağ ellerni yukarıya, Tanrı'ya çevirirler, sol elleri de aşağıya, yere dönüktür. Bunun anlamı, halktan alınan yere saçılır, Tanrı'ya avuç açıktır. Öbürü ile de Tanrı'dan gelen, insandan geçerek topluma dağılır. Töreni idare eden musiki heyetine "Mutrip", mutrip heytetindeki saz çalıcılara "Neyzen", kudüm çalanlara "Kudümzen", şarkı formunda eserleri icra edenlere "Ayinhan" ve "Naathan" denir. Mutrip heyetinin tam karşısında post-nişin denilen şeyh'in postu bulunur. Postun ucunda semahane ortasına kadar bir çizgi olduğu düşünülürse bu çizgiye "Hatt-ı İstiva" (en kısa yol) denir ve kutsaldır bozulmaz.

                                    Mevlana'nın oğlu Sultan Veled ile Mevlana'nın yanıda yetişen Selahattin Zerkubi ve Hüsamettin Çelebi "Mevlevilik" tarikatını kurarlar. Mevlana ilk on sekiz beyti yazar ve Hüsamettin Çelebi'ye verir. Ondan sonraki dizeler Mevlana tarafından söylenip H. Çelebi tarafından kaleme alınmıştır. Gönüller sultanı Mevlana 700 yıldır sözleri ve eserleriyle insanlık âlemine yaşama sevinci sunuyor. İnsanlığa ahlakın, faziletin, dürüstlüğün iyilik ve yardım severliğin potasında değerli olabileceğini anlatıp aynı zamanda ölümün bile güzelliği olduğunu, Tanrı'ya kavuşmanın anlamını öz düşüncelerle sözlerle anlatıyor. Mevlana ölümü vuslat (Düğün) gecesi olarak yorumluyor. Hak'kın birliği yolunda, insanlar arasında bir ayrım yapmıyor ve onlara şiirin altın kalıpları içinde şöyle sesleniyor 'Ey dost, sevgiyle dostuz, seninle varız' Mevlana, bir insan günah işlemiş olsa da, Tanrı'nın ilgisi ve yüceliğinden ümit kesmemesini tövbe kapısının son nefesine kadar açık olduğunu söylüyor. Mevlana'ya göre bir insanın asıl doğuşu kendi bedeninden olandır. Çünkü insan oluş bu doğumla başlar. Istırap insanın kendi bedeninden doğmasını sağlar ve sırra giden uzun yolculuğun kapılarını açar. Mevlana "Dünyada ve her yerde o var, bir tek o var. Dünyada herşeye yakın sadece yüce dost o var."

                                    Mevlana'nın torunu Nevin KORUCUOĞLU'nun X. Milli Mevlana Kongre'sindeki konuşmasından alınmıştır.WHO'S MEVLANA?

                                    Mevlana who is also known as Rumi, was a philosopher and mystic of Islam was born in 1207 in Balkh in Apghanistan and died 17 December 1273 in Konya city. His father was Sultan Bahaddin Veled who was a famous scholar.

                                     In his lines Mevlana says men will be able to walk in the way of happiness by seeing the beautiness of God. Today men who has powerful desires and self seeker feelings can take a lesson from the thoughts of Mevlana. Mevlana says the origin of existence will be appeared by the universal love. Sufism is to become a united whole with God. Death is separation of soul from body and meeting with divine body. Your ways will become luminous by the words of Mevlana. Mevlana has regarded love of humanity, he also adviced to be tolerant, merciful, kind and patient. 

                                    In addition Mevlana adviced not to be the slaves of harsness and anger. In his couplet 'If you don't love, you'll be dead. When you love, you'll remain alive. According to the brief of Mevlana a man burns twice; at first by mother, at the second by his own body. The true birth is the second one. 'The body of a man as the beehive, The honeycomb and the honey of this hive is love. When you take love away from this hive it will be an empty hive only.

                                    Today in the ceremonies of Mevlevi people who turn in groups named 'Sema'; explains the love of God. Turning starts slowly continues with a great excitement. Mevlevi dervish who performs the sema wears a private dress named 'Tennure. In ceremonies there is a president of Mevlevi Group named 'Post-Nisin'. Mevlana dervishes turns their right hands to the top and their left hands to the ground. It means that palms are open to the God for the gifts which they come from God spread to the society. The music group is named 'Muhrip' musicians who play nay named 'Neyzen'singers are named' Ayinhan'and 'Naathan'. In the opposite of music group there's the skin of an animal with it's hair. At the end of the skin there's a holly line it's named 'The shortest way'. 

                                    The "dance" of the Whirling Dervishes is called "Sema". Sema is a part of the inspiration of Mevlana as well as part of the Turkish custom, history, beliefs and culture. Sema represents a mystical journey of man's spiritual ascent through mind and love to "Perfect." Turning towards the truth, his growth through love, desert his ego, find the truth and arrive to the "Perfect" then he return from this spiritual journey as a man who reached maturity and a greater perfection, so as to love and to be of service to the whole of creation, to all creatures without discrimination of believes, races, es and nations. In reality people all over the world need love. In the couplets Mevlana says that humanity is able to walk in the way of happiness by seeing all of beautiness which God bestows.

                                    Son of Mevlana Sultan Veled, his son and Selahaddin Zerkubi who was trained by Mevlana have establish the Mevlevi Tariqat. After Mevlana had said the couplets Celebi the Husamettn wrote them. Mevlana has been presenting the joy of living by his words for 700 years.

                                    He has been telling to the humanity crucible of morals, virtue, honesty, goodness and helping for years. Life will be more valuable and death has beauty also it means meeting God. According to Mevlana death is a wedding night. He never divide men into groups and he calls out's comrade! we were comrades with love, we come into existence with you. 'Mevlana says if somebody commits a sin he shouldn't loose his hope. The door of wowing will be opened up to the last breath. He also says' All over the world at every place there's only God, everything is a lie in this life. 

                                    'This article is recipient from the speech of Nevin Korucuoglu who is the grandchild of Mevlana at the X. Mevlana Congress in Konya'.        

ŞAİR, YAZAR CAN AKIN'IN FOTOĞRAF SERGİLERİ

9 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi

Flag Lebanon animated gif 240x180
 
Gesam Uluslararası / Lübnan Türk Sanatçıları Sergisi
Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye – Lübnan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Cumhuriyeti Kültür Ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü
Türkiye Cumhuriyeti Beyrut Büyükelçiliği
Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM)
Yer: Beyrut Ticaret Odası
Sergi Tarihi: 10 – 14 Ekim 2019
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=5762&ItemIndex=88

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_lubnan_beyrut%20(14).JPG

8 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi

Flag Ukraine animated gif 240x180
Gesam Uluslararası / Ukrayna - Kiev Türk Sanatçıları Sergisi
Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye – Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Cumhuriyeti Kültür Ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü
Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği
Ukrayna Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği
Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM)
Yer: Kiev Yunus Emre Türk Kültür Merkezi
Sergi Tarihi: 16 - 19 Temmuz 2018
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=5932&ItemIndex=86

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_kiev%20(16).JPG

7 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi

Flag Poland animated gif 240x180
Gesam Uluslararası / Polonya Türk Sanatçıları Sergisi
Międzynarodowa Wystawa Gesam w Polsce / Artyści Tureccy
Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye – Polonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Cumhuriyeti Kültür Ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü
Türkiye Cumhuriyeti Varşova Büyükelçiliği
Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği
Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM)
Varşova Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi
Yer: Varşova Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi Sergi Salonu – Varşova - Polonya
Sergi Tarihi: 11 – 14 Eylül 2017
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26510&ItemIndex=0

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20var%C5%9Fova%20(16).jpg

6 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi

Flag Iran animated gif 240x180
ULUSLARARASI İRAN - GESAM TÜRK SANATÇILARI Sergisi'
Türkiye Büyük Millet Meclisi
TBMM Türkiye İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı,
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Cumhuriyeti Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Gesam Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
İran İslam Cumhuriyeti
İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı
İran İslam Cumhuriyeti Tebriz Üniversitesi
Tebriz Üniversitesi İslami Sanatlar Fakültesi
Sergi Tarihi: 24 – 27 Mayıs 2017
Yer: İran Tebriz Üniversitesi İslami Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26503&ItemIndex=3

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20iran%20(39).jpg

5 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi

northern_cyprus
"Çocuk Gelinlere Hayır" konulu karma resim sergisi
"SELVİ SERTDEMİR DE ÇOCUK GELİNDİ"
Gazimağusa Belediyesi'nin katkıları,
Ressam Saime Ercan'ın proje temsilciliğinde
Yer: Buğday Camii – Magusa - Kıbrıs
Sergi Tarihi: 8- 11 Mart 2017
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3015&ItemIndex=1364 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi 

Flag Albania animated gif 240x180 
Gesam Uluslararası / Arnavutluk Türk Sanatçıları Sergisi
Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye – Arnavutluk Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı
Arnavutluk - Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Cumhuriyeti Kültür Ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü
Türkiye Cumhuriyeti Arnavutluk Büyükelçiliği
Arnavutluk Ankara Büyükelçiliği
Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM)
Tiran Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi
Yer: Tiran Gençlik Merkezi -  Arnavutluk
Sergi Tarihi: 18 -21 Ekim 2016
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=25919&ItemIndex=8

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20tiran%20(11).jpg

3- Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Dijital Fotoğraf Sergisi ve Konferansı

Flag Macedonia animated gif 240x180

Flag Hungary animated gif 240x180 
http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/pecs%20university%20(29).jpg
Mr Can Akın  - Delegate, Turkish Fine Art Over's Professional Union Humanity & Mevlana Celalettin Rumi
Pecs Üniversitesi Rektörlüğü,
Türk – Macar Dostluk Derneği – Türk Mekadon Dostluk Derneği
Türk Macar Dostluk İlişkileri Ve Türkiye'de Güzel Sanatlar
Yer: Pecs Üniversitesi Konferans Salonu - Macaristan
Konferans Konusu: Mevlana  ve İnsanlık
Sunum Tarihi: 11 Mayıs 2016
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=25415&ItemIndex=25

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/pecs%20university%20(20).JPG

2 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(3).gif
 http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(5).jpg
Gesam Uluslararası Nahçıvan - Türk Sanatçıları Sergisi
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Naxçıvan Muxtar Respublikası
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Cumhuriyeti Kültür Ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü
Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM)
Nahçıvan Başkonsolosluğu
Yer: Nahçıvan Ressamlar Birliği Sergi Salonu
Sergi Tarihi: 22.06.2015 - 24.06.2015
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=7685&ItemIndex=56

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(6).jpg

1- Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(8).gif
http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(10).jpg
" Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
Ankara - Varşova DOSTLUK Derneği
Varşova Devlet Üniversitesi Dijital Fotoğraf Sergisi
Yer: Varşova Devlet Üniversitesi Kütüphanesi  - Polonya
Sergi Tarihi: 26 Mayıs 2015 Salı 14.00
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=4268&ItemIndex=106

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n_warsaw%20(7).jpg

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_b%C3%BCy%C3%BCk%C5%9Fehir.jpg

64 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Konya Sergisi
Büyükşehir - Gündem Güzel Sanatlar ve Telif Hakları
Konya Etkinliği
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Konya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konya Karma Sergisi
Yer: Konya il Halk Kütüphanesi
Sergi Tarihi: 4 - 8 Şubat 2020
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=27643&ItemIndex=0

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_konya_telif%20(12).JPG

63 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
Büyükşehir - Gündem Güzel Sanatlar ve Telif Hakları
Kocaeli Etkinliği
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Kocaeli Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kocaeli Karma Sergisi
Yer: Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi
Sergi Tarihi: 7 - 12 Ocak  2020
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=27644&ItemIndex=0

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/tn_gesam_kocaeli_telif%20(17).JPG

2019 YILI SERGİLERİM

62 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
Büyükşehir - Gündem Güzel Sanatlar ve Telif Hakları
-Eskişehir Etkinliği
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Eskişehir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Eskişehir Karma Sergisi
Yer: Odunpazarı Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonu
Sergi Tarihi: 21-25 Haziran 2019
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=27642&ItemIndex=1

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_eskisehir_telif%20(12).JPG

61 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
Büyükşehir - Gündem Güzel Sanatlar ve Telif Hakları
Denizli Etkinliği
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Pamukkale Üniversitesi Denizli Karma Sergisi
Yer: Pamukkale Üniversitesi İİB Fakültesi Konferans Salonu
Sergi Tarihi: 1 - 5 Mart 2019
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26604&ItemIndex=5

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_pamukkale_%C3%BCniversitesi_telif%20(29).JPG

60 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
Büyükşehir - Gündem Güzel Sanatlar ve Telif Hakları
Bursa Etkinliği
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Bursa Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bursa Karma Sergisi
Yer: Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
Sergi Tarihi: 8-15 Şubat 2019
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=9119&ItemIndex=52

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_bursa_telif%20(19).jpg

59 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
Büyükşehir - Gündem Güzel Sanatlar ve Telif Hakları
- Balıkesir Etkkinliği
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Balıkesir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Balıkesir Karma Sergisi
Yer: Balıkesir Karesi AVM Toplantı Salonunda
Sergi Tarihi: 11-13 Ocak 2019
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=5689&ItemIndex=89

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_bal%C4%B1kesir_telif%20(18).JPG2018 YILI SERGİLERİM

58 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Düzce Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Düzce Karma Sergisi
Yer:  Düzce Belediyesi Sanat Galerisi
Sergi Tarihi: 19 - 27 Ekim 2018
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=4262&ItemIndex=114

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_d%C3%BCzce%20(21).JPG

57 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Osmaniye Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Osmaniye Karma Sergisi
Yer:  Park 328 AVM
Sergi Tarihi: 28 Eylül - 3 Ekim 2018
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=4697&ItemIndex=101

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam-osmaniye%20(5).jpg

56 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Ardahan Valiliği, Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ardahan Karma Sergisi
Yer:  Tarihî Kongre Binası
Sergi Tarihi: 1 - 8 Haziran 2018
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3602&ItemIndex=125

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_ardahan%20(14).JPG

55 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile
Yer:  MEDAŞ Sanat Galerisi
Sergi Tarihi: 27 Nisan - 5 Mayıs 2018
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3551&ItemIndex=127

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_konya_%C3%BCniversite%20(18).JPG

54 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
KilisValiliği, Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kilis Karma Sergisi
Yer: Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezinde
Sergi Tarihi: 30 Mart - 5 Nisan 2018
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26735&ItemIndex=3

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_kilis.jpg

53 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Iğdır Valiliği, Iğdır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Iğdır Karma Sergisi
Yer:  Kültür Merkezi - Iğdır
Sergi Tarihi: 2 - 12 Mart 2018
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26680&ItemIndex=0

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/%C4%B1%C4%9Fd%C4%B1r%20can%20ak%C4%B1n.JPG

52 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Yalova Valiliği, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yalova Karma Sergisi
Yer:  Yalova Belediyesi Kent Müzesi - Yalova
Sergi Tarihi: 3 -13 Şubat 2018
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26644&ItemIndex=0

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/yalova%20can%20ak%C4%B1n.JPG

51 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Bartın Valiliği, Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bartın Karma Sergisi
Yer:  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi Salonu Bartın
Sergi Tarihi: 6 - 16 Ocak 2018
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=2949&ItemIndex=149

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/bart%C4%B1n%20can%20ak%C4%B1n.jpg

2017 YILI SERGİLERİM

50 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Şırnak Valiliği - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün destekleriyle
Yer: Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü Salonu
Sergi Tarihi: 1 – 25 Aralık 2017
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26545&ItemIndex=0

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20sirnak%20(30).jpg

49 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Karaman Valiliği, Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Karaman Karma Sergisi
Yer: Karaman Hatuniye Medresesi
Sergi Tarihi: 4 – 9 Kasım 2017
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=2950&ItemIndex=147
 
http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/karaman%20gesam%20(10).jpg

48 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Batman Valiliği, Batman İl Turizm Müdürlüğü Batman Karma Sergisi
Yer: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi Galerisi
Sergi Tarihi: 13 – 20 Ekim 2017
 Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26487&ItemIndex=9

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20batman%20(12).jpg

47 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Tunceli Valiliği, Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tunceli Karma Sergisi
Yer:  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi Tunceli
Sergi Tarihi: 29 Eylül – 8 Ekim 2017
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26498&ItemIndex=6

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/tunceli%20gesam%20(15).jpg

46 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü Bayburt Karma Sergisi
Yer: Bayburt Üniversitesi Konferans ve sergi salonu – Kampüs - Bayburt
Sergi Tarihi: 4- 11 Agustos 2017
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26499&ItemIndex=5

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/bayburt%20gesam%20(18).jpg

45 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Çankırı Valiliği, Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Çankırı Karma Sergisi
Yer: 100. Yıl Kültür Merkezi Çankırı
Sergi Tarihi: 4 - 24 Temmuz 2017
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26505&ItemIndex=2

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/cank%C4%B1r%C4%B1%20gesam%20(18).jpg

44 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Hakkâri Valiliği, Hakkâri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hakkâri Karma Sergisi
Yer: Hakkâri Atatürk Kültür Merkezi
Sergi Tarihi: 2 – 8 Haziran 2017
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26262&ItemIndex=10 

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20hakkari%20(13).JPG

43 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Yozgat Valiliği, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yozgat Karma Sergisi
Yer: Yozgat Kültür Merkezi
Sergi Tarihi: 6- 12 Mayıs 2017
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26502&ItemIndex=4

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/yozgat%20gesam%20(31).jpg

42 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Uşak Valiliği, Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Uşak Karma Sergisi
Yer: Uşak Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi  Sergi Salonu – Uşak
Sergi Tarihi: 1 – 8 Nisan 2017
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26507&ItemIndex=1

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20u%C5%9Fak%20(20).jpg

41 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Bitlis Valiliği, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bitlis Karma Sergisi
Yer:  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi - Bitlis
Sergi Tarihi: 3 – 10 Mart 2017
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26495&ItemIndex=7   

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/bitlis%20gesam%20(12).jpg

40 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Kırşehir Valiliği, Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kırşehir Karma Sergisi
Yer:  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi - Kırşehir
Sergi Tarihi: 11 – 17 Şubat 2017
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26492&ItemIndex=8

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20k%C4%B1r%C5%9Fehir%20(26).jpg

39 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Amasya Valiliği, Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Amasya Karma Sergisi
Yer: Hazeranlar Konağı Güzel Sanatlar Galerisi 
Sergi Tarihi: 13 – 20 Ocak 2017
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26023&ItemIndex=13  

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20amasya%20(21).JPG

2016 YILI SERGİLERİM

38 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Afyonkarahisar Karma Sergisi
Yer: Afyon Lisesi Sergi Salonu - Afyonkarahisar
Sergi Tarihi: 17-27 Aralık 2016
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26014&ItemIndex=2

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20afyonkarahisar%20(12).jpg

37 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Tokat Valiliği, Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tokat Karma Sergisi
Yer: Sümbül Baba Zaviyesi - Tokat
Sergi Tarihi: 18 – 25 Kasım 2016
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=25914&ItemIndex=9

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20tokat.jpg

36 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Siirt Valiliği, Siirt  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  Siirt Karma Sergisi
Yer: Kültür Merkezi - Siirt
Sergi Tarihi: 27 Ekim 2016
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=25898&ItemIndex=10

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20siirt%20(6).jpg

35 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Bingöl Valiliği, Bingöl  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  Bingöl Karma Sergisi
Yer: Sanat Sokağı – Hükümet Caddesi - Bingöl
Sergi Tarihi: 7-12 Eylül 2016
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26016&ItemIndex=0

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20bing%C3%B6l%20(14).jpeg

34 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Sinop Valiliği, Sinop  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  Sinop Karma Sergisi
Yer: Sinop Kültür Merkezi - Sinop
Sergi Tarihi: 15 – 25 Temmuz 2016
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26015&ItemIndex=1

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20sinop%20(14).JPG
     
33 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Kars Valiliği, Kars  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  Kars Karma Sergisi
Yer: Kars Kültür Merkezi Galerisi - Kars
Sergi Tarihi: 24 Haziran – 04 Temmuz 2016
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26009&ItemIndex=3

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20kars%20(10).JPG

32 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Artvin Valiliği,  Artvin  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  Artvin Karma Sergisi
Yer: Artvin Valilik Sergi Salonu
Sergi Tarihi: 27 Mayıs – 3 Haziran 2016
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26002&ItemIndex=5

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20artvin%20(13).JPG

31 - T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Kayseri Valiliği,  Kayseri  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kayseri Karma Sergisi
Yer: Atatürk evi - Kayseri
Sergi Tarihi: 1 – 8 Nisan 2016
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=25997&ItemIndex=8

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20kayseri%20(11).JPG

30 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Bilecik Valiliği,  Bilecik  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  Bilecik Karma Sergisi
Yer: Bilecik Güzel Sanatlar Galerisi - Bilecik
Sergi Tarihi: 11 - 18 Mart 2016
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26008&ItemIndex=4

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20bilecik%20(7).jpg

29 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Rize Valiliği,  Rize  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  Rize Karma Sergisi
Yer: İsmail Kahraman Kültür Merkezi - Rize
Sergi Tarihi: 19 – 25 Şubat 2016
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=25998&ItemIndex=6

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20rize%20(8).JPG

28 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Denizli Valiliği,  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Karma Sergisi
Yer: Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu - Denizli
Sergi Tarihi: 22-30 Ocak 2016
Tahmini Ziyaretçi : 2.000
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=2955&ItemIndex=145

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20denizli%20(12).jpg

2015 YILI SERGİLERİM

27 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
29. Yılında Kutlama Plastik Sanatlar Ankara Karma Sergisi
Yer: YV Boutique Hotel Sergisi Oran – Ankara
Sergi Tarihi : 25 Aralık 2015 - 5 Ocak 2016
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3063&ItemIndex=10626 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Niğde Valiliği - İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Niğde Karma Sergisi
Yer:  Kültür Merkezi -  Niğde
Tarih: 5 – 15 Aralık 2015
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=4012&ItemIndex=112

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/nigde%20gesam%20(5).jpg

25 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Kahramanmaraş Valiliği - İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Kahramanmaraş Karma Sergisi
Yer: Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi - Kahramanmaraş
Sergi Tarihi : 7- 17 Kasım 2015
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3265&ItemIndex=100

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/kahramanmara%C5%9F%20(7).jpg

24 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
29. Yılı Kutlama Ankara Karma Sergisi.
Yer: YV Boutique Hotel Sergi Salonu – Oran - Ankara
Sergi Tarihi: 28 Ağustos - 8 Eylül 2015 Cuma
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3025&ItemIndex=135

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_ank%20(2).jpg

23 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Ordu Valiliği -  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ordu Karma Sergisi.
Yer: Kültür ve Sanat Merkezi -  Ordu
Sergi Tarihi: 9 - 19 Ekim 2015
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3111&ItemIndex=131

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_ordu%20(38).jpg

22 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi,
Safranbolu Kültür ve Sanat Vakfı 
Safranbolu Belediyesi - Karma Sergisi.
Yer: Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi Salonu  - Safranbolu – Karabük
Sergi Tarihi: 18 - 28 Eylül 2015
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=9386&ItemIndex=41
 
http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_safranbolu%20(17).JPG

21 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Kütahya Valiliği - İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Kütahya Karma Sergisi.
Yer: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi - Kütahya
Sergi Tarihi: 15 Ağustos 2015 - 22 Ağustos 2015
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3012&ItemIndex=137

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_k%C3%BCtahya%20(51).jpg

20 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Kırklareli Valiliği - İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Kırklareli Karma Sergisi.
Yer: Prof. Dr. Gültaç Özbay Sanat Galerisi Salonu - Kırklareli
Sergi Tarihi : 31 Temmuz 2015 - 8 Ağustos 2015
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=4657&ItemIndex=96
 
http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_k%C4%B1rklareli%20(36).jpg

19 -  Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Kırıkkale Valiliği -  İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Kırıkkale Karma Sergisi.
Yer: Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,  Güzel Sanatlar Galerisi
Sergi Tarihi: 13 – 20 Haziran 2015
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=9792&ItemIndex=39
 
http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_k%C4%B1r%C4%B1kkale%20(8).jpg

18 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Isparta Valiliği - İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Isparta Karma Sergisi.
Yer: Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,  Güzel Sanatlar Sergi Salonunda
Sergi Tarihi : 2 - 8 Mayıs 2015
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3148&ItemIndex=130

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_ISPARTA%20(36).JPG

17 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Gümüşhane Valiliği -  İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Gümüşhane Karma Sergisi.
Yer: Kültür Merkezi – Gümüşhane
Sergi Tarihi : 28 Nisan - 6 Mayıs 2015
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=4591&ItemIndex=98

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_gumushane%20(32).jpg

16 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Urfa Medeniyetler Turizm Araştırma Merkezi - Şanlıurfa Karma Sergisi.
Yer: Nevali Hotel Galeri Salonu - Şanlıurfa
Sergi Tarihi : 26 - 31 Mart 2015
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6003&ItemIndex=76

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_sanl%C4%B1urfa%20(17).JPG

15 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Kocaeli Valiliği, İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Kocaeli Karma Sergisi.
Yer: İzmit Eski Tren Garı Sanat Galerisinde İzmit -Kocaeli
Sergi Tarihi:  6-17 Şubat 2015
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız

http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3659&ItemIndex=116:41.700

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_kocaeli_%20(19).JPG

2010 YILI SERGİLERİM

14 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
"Can AKIN Fotoğraf Sergisi" Balıkesir Tülükabakları
Yer: Balıkesir Yaylada AVM Sanat Galerisinde
Sergi Tarihi: 16 Eylül - 05 Ekim 2010
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=17062&ItemIndex=29

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/yaylada_bal%C4%B1kesir%20(7).jpg

13 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
"Can AKIN Fotoğraf Sergisi"  - Balıkesir Tülükabakları
Balıkesir Valiliği, İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü
Yer: Balıkesir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Saat Kulesi Yanı - Balıkesir
Sergi Tarihi: : 6 - 15 Eylül 2010
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız

http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=16919&ItemIndex=02008 YILI SERGİLERİM

12 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
Can AKIN "Mevlana Konulu" Fotoğraf Sergisi
Samsun Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezinde
Yer: Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi Galerisi - Samsun
Sergi Tarihi: 6  Eylül - 6 Ekim 2008
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=10708&ItemIndex=3611 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
 "Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
İzmir Valiliğl - Konak Kaymakamlığı
Yer: Frida Sanat Evi 1456 sk 96-2 Alsancak – İzmir
Sergi Tarihi: 10 - 24 Ocak 2008
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=8775&ItemIndex=50

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(13).jpg
 
2007 YILI SERGİLERİM

10 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
" Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
İzmir Valiliği Urla Kaymakamlığı  - İzmir
Yer: Hakan Çeken Kültür Merkezi Urla – İzmir
Sergi Tarihi: 30 Kasım - 10 Aralık 2007
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=8516&ItemIndex=51

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(14).jpg

9 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
"Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
Maliye Bakanlığı Milli Piyango Genel Müdürlüğü
Yer: Milli Piyango Talih Kuşu Sanat Galerisi - Kızılay – Ankara
Sergi Tarihi: 02 Ekim -  10 Ekim 2007  
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=7845&ItemIndex=55

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(15).jpg

8 -  Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
"Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
Yer: Tarot Galeri - Cafe / Turgutreis – Bodrum - Muğla
Sergi Tarihi: 04 Ağustos -  04 Eylül 2007  
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=7330&ItemIndex=58

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(16).jpg

7 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
Ankara Amerika Birleşik Devletleri Büyük Elçiliği -  U.S. Embassy, Ankara
Türk - Amerikan Derneği   "Türk-Amerikan Dostluğundan Yansımalar" Ankara Sergisi
Yer: Türk - Amerikan Derneği  "Turkish - American Association"- M. Emin Hekimgil Sanat Galerisi Çankaya – Ankara
Sergi Tarihi: 7 Haziran - 7 Temmuz 2007
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız..
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6687&ItemIndex=64

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(17).jpg

6 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
" Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi "
Yer: Neva Sanat Ve Gelişim Merkezi - Bilkent / Ankara
Sergi Tarihi: 18 Mayıs - 18 Haziran 2007
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6613&ItemIndex=73

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(18).jpg

5 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
"Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
Beypazarı Belediye Başkanlığı -  Ankara 
Yer: Beypazarı Belediyesi Halk Evi Beypazarı - Ankara
Sergi Tarihi: 02 Haziran - 03 Haziran 2007
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6727&ItemIndex=63

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(19).jpg

4 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
"Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
Türk- Amerikan Derneği -  Ankara 
Yer: Türk - Amerikan Derneği  M. Emin Hekimgil Sanat Galerisi "Turkish - American Association" Çankaya - Ankara
Sergi Tarihi: 15 Mayıs  - 31 Mayıs 2007
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6622&ItemIndex=65

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(20).jpg

3 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
"Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
Zonguldak Valiliği - İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü - Zonguldak
Yer: İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Atatürk Kültür Merkezi – Zonguldak
Sergi Tarihi : 21 Nisan - 30 Nisan 2007   
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız..
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6533&ItemIndex=68

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(21).jpg

2 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
"Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
Giresun Valiliği - Emniyet Müdürlüğü - İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü - Giresun
Yer: İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü "Can Akengin Sanat Galerisi" -  Giresun
Sergi Tarihi: 09 Nisan - 11 Nisan 2007
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6503&ItemIndex=69

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(22).jpg

1 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
 İstanbul Valiliği - Emniyet Müdürlüğü "Sanatçı Polisler Sergisi"
Yer: Yeminli Mali Müşavirler Odası Sanat Platformu İstiklal Caddesi No: 302 Beyoğlu / İstanbul
Sergi Tarihi: 03 Nisan - 10 Nisan 2007
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6396&ItemIndex=70

Can AKIN

Yurtdışında yaşayan Türk ve Mevlana hayranı yabancılar tarafından tanınan 1958 doğumlu Tarım ve Orman Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunarak aynı kurumdan başarılı bir sicille emekli olmuştur. Uluslararası Yabancı bir kuruluşun Türkiye danışmanlığını yapmaktadır...

Sanatçı olarak olanakları ölçüsünde yurt dışındaki müzeleri ve sanat merkezlerini gezme olanağı yarattı. Arnavutluk, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İran, İtalya, Karadağ, Kıbrıs, Kosova, Lübnan, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Makedonya, Nahcivan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Ukrayna, Vatikan, Yunanistan'ın bütün kentlerinde bulunan önemli müze ve sanat merkezlerini görme inceleme olanağı bulmuştur.

Kendisine özgü aşk şiirlerinin yanı sıra, Küresel Isınma, Terör, Uyuşturucu ve Çocuk Pornografisine karşı yazıları ve fotoğrafları "Türkiye'nin genç liderlere ihtiyacı var. Her konuda, her alanda genç lider yetiştirmeliyiz. Hepimiz Lideriz diyen Bülent Şenver'e ait TÜRK LİDER' gazetesinde yayınlanmaktadır.

2005 yılında Konya Mevlana Şebb-i Aruz Törenleri esnasında çektiği fotoğrafları, UNESCO'nun 2007 yılını Mevlana Huzur ve Sevgi Yılı ilan etmesinden dolayı çok büyük ilgi ve talep ile karşılanmaktadır. Fotoğraflarını dijital ortamda yurtdışında Almanya - Duesseldorf, Belçika - Antwerpen, Fransa - Paris, Hollanda - Amsterdam, Kıbrıs - Magosa, Lüksemburg Büyük Dükalığın'da sergi açmıştır. En son Polonya'da Varşova Üniversitesinde, Macaristan'da Pecs Üniversitesinde Fotoğraflarını dijital olarak sergilemiştir.

T.B.M.M Dostluk Gruplarının Teklifi, T.C Dışişleri Bakanlığının onayları, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığının olurları ile Telif Hakları Genel Müdürlüğü bünyesinde GESAM Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği İle Azerbaycan'a bağlı Nahcivan Özerk Cumhuriyeti, Arnavutluk - Tiran, İran - Tebriz, Polonya – Varşova, Ukrayna – Kiev, Lübnan - Beyrut'ta Karma Sergilere fiilen katılarak, Mevlana'yı tanıtımında bulunmuş, İngilizce kitaplarını imzalayarak hediye etmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM), "Türkiye Sergileri" programı çerçevesinde Dünyada ilk defa her ay Türkiye'nin 81ilinde sergi açarak rekor kırarak sanat dünyasına adını yazdırmıştır. Bu projede fiilen yer alan Sanatçı Can Akın: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Denizli, Düzce, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat illerinde toplam 42 şehirde fiilen sergilere katılarak eserleriyle Mevlana'yı tanıttı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Büyükşehir-Gündem: Güzel Sanatlar ve Telif Hakları" konulu etkinliklerinde. GESAM Meslek Birliği tarafından düzenlenen, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Kocaeli, Konya sergilerine katılmıştır.

14 kişisel sergi açan sanatçı, Giresun, İstanbul, İzmir, Muğla, Samsun, Zonguldak illeriyle toplam 51 İlde sergilere katılmıştır. Türkçe – İngilizce Mevlana şiir kitaplarını Şehirlerde Kütüphanelere ve sergilere gelen sanatseverlere imzalı kitaplarını ücretsiz dağıttı. Her ilde Kültür ve Turizm Müdürlüğünün önerdiği müzeleri ve tarihi ve doğal alanları sanatçı arkadaşları ile gezdi.

Türkiye'de yaşayan yabancı sanatçılarla birçok sergilere katıldı, Moldova Asıllı Uluslararası ressam Ecaterina Nikolau Mevlana ve Kültürünü anlatarak Dünyada ilk defa "Mevlana ve Semazenler" isimli sergilerini koordinatörlüğünü yaparak Kocaeli – İzmit Gar Sanat Galerisi, Cumhuriyet Parkı - İzmit Belediyesi sanat galerisi ve Sabancı Kültür Merkezinde semazenli açılışları basın ve halk tarafından çok büyük ilgi aldı.

Eğitimci, Yazar, Şair, Ressam Nilüfer Dursun ile Türkçe - İngilizce olarak çıkardığı "Uncle Ece The Ghazi & Little Can" Öykü kitabı ve "I LOVE YOU" - "Manevi İklimler Ozanı Mevlana" " Poet Of The Moral Climates Mevlana " - "Sevgi İçin Yaşamak" "Living For Love" - Türkçe İngilizce Mistik Şiirler - Turkish English Mystical Poems? İsimli şiir kitabı Yurt dışında Amerika, Avusturalya ve İngiltere'de büyük ilgi görmüştür.

Türkiye ve Dünya Edebiyatında ilk defa "KOZMİK ŞİİRLER" ismini kullanarak ve bu isimle "Senden Hiç Ayrılmadım ki" Kozmik Şiirler Albümünü Şair Nilgün NART ile piyasaya çıkarmıştır. Böylece şiir sanatında yeni bir ekolu da başlatmışlardır. Konusu Yaradılış Sevgisi olan, bütün bir Evreni de içine alan bir anlatımla şiirlerinde yeni bir akımın öncüsü olmuşlardır. "Senden Hiç Ayrılmadım ki" Kozmik Şiirler Albümü, Avrupa ve Amerika'da internet üzerinde en çok beğenilerek ve dinlenerek bir numara olmuştur.

Şiirlerinde yalın bir dil kullanan, Almanya da Düsseldorflu Can, Amerika'da Dr. Dream, Japonya'da Mr Mikado Kamekido, Türkiye'de de Mr Can Akın olarak tanınan Şair, bu şiirlerini her hafta 1.500.000'u aşkın hayranlarının internet adresine göndermektedir. Sosyal Medyada En çok takip edilen 500 Türk listesine girenler arasında yer almaktadır.

Şair ve Fotoğraf Sanatçısı Can AKIN tarafından düzenlenen Etkinlikler; insanlığın huzuru ve sevgiyi hatırlamalarına ve kültürler arası yakınlaşmaya vesile olması için Mevlana'nın sözlerinde yaşam bulan "Gel, Gel Ne Olursan Ol, Yine Gel" hizmet koşulsuzluğunda yürütülmektedir..

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğüne bağlı, Türkiye İlim Ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği İlesam üyesi olup, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Gesam, Basın ve Yayın Kurulu Başkanı ve Kocaeli il temsilcisi ve Kocaeli İl Bandrol Denetim Komisyon Üyesidir. Ayrıca International Police Association - Uluslararası Polis Birliği Ipa - Meslek Birliği üyesidir…

Şiir Cd

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n.jpg

01 - SENDEN HİÇ AYRILMADIM Kİ     
"Senden Hiç Ayrılmadım Ki "
Kozmik Şiirler - COSMIC POEMS - KOSMISCHE GEDICHTE
Nilgün Nart - Can AKIN
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=4945&ItemIndex=89

Yazar, Şair, Fotoğraf Sanatçısı - Can AKIN - Kitapları

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/12A.jpg

Aşk - Seni Seviyorum - Şiir Kitabı – Şair Can AKIN
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=8966&ItemIndex=47

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/ECEAMCAKAPAK.jpg

İNGİLİZCE HİKAYE KİTABI / ENGLISH STORY BOOKS
Stories Of Memory - In Balikesir City Uncle Ece And Little Can - Written By: Can AKIN
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=8866&ItemIndex=49

Balıkesir'de Gazi Ece Amca Ve Ben Öykü Kitabı - Yazar: Can AKIN
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3066&ItemIndex=101

TÜRKÇE - İSPANYOLCA / Turco - Español
Balikesir Ciudad, Su Héroe Ece Amca Y Yo Escribir: Can AKIN
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=4900&ItemIndex=60

TÜRKÇE - BULGARCA / Турски - Български
В Балъкесир Чичо Едже И Аз- Писател: Джан Акън-Разказ
Bulgarca - Balıkesir'de Gazi Ece Amca Ve Ben Öykü Kitabı - Yazar: Can AKIN
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=9121&ItemIndex=44

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/I_LOVE_YOU.jpg

TÜRKÇE – İNGİLİZCE  / TURKISH - ENGLISH

Türkçe - İngilizce - Poet Mr Can AKIN - Poet Nilufer DURSUN
Poetry Book - Love - I Love You
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6002&ItemIndex=77

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(24).JPG

TÜRKÇE – İNGİLİZCE  / TURKISH - ENGLISH

Manevi İklimler Ozanı Mevlana -  Poet Of The Moral Climates Mevlana
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6075&ItemIndex=74TÜRKÇE - İNGİLİZCE / TURKISH - ENGLISH

Sevgi İçin Yaşamak - Living For Love - Türkçe İngilizce Mistik Şiirler - Turkish English Mystical Poems
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=2960&ItemIndex=144


Mr Can AKIN

               
Born in 1958, known by foreigners who are Turkish and Mevlana fans living abroad, he worked in various positions at the Ministry of Agriculture and Forestry and the Ministry of Interior and retired from the same institution with a successful record. Turkey is the advisor of an international organization ...

As an artist, he created the opportunity to visit museums and art centers abroad as much as possible. Albania, Germany, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bulgaria, France, Georgia, Croatia, Netherlands, Iran, Italy, Montenegro, Cyprus, Kosovo, Lebanon, Luxembourg, Hungary, Malta, Macedonia, Nakhichevan, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, He had the opportunity to see and examine important museums and art centers in all cities of Ukraine, Vatican, Greece.

In addition to his unique love poems, his writings and photographs against Global Warming, Terrorism, Drug and Child Pornography are published in the newspaper TURKISH LEADER by Mr Bülent Şenver. "Turkey needs young leaders. Each issue, we must train young leaders in every field. We Leaders"

His photographs he took during the 2005 Mevlana Sebeb-i Aruz Ceremonies are met with great interest and demand as UNESCO declared 2007 as the Year of Mevlana Peace and Love. He opened his photographs in digital media abroad in Germany - Duesseldorf, Belgium - Antwerpen, France - Paris, Netherlands - Amsterdam, Cyprus - Magosa, Grand Duchy of Luxembourg. Most recently, he exhibited his photographs digitally at Warsaw University in Poland and Pecs University in Hungary.

GESAM Turkey Works Owners Association of the Fine Arts with: Nakhichevan, Albania - Tirana, Iran - Tabriz, in Poland - Warsaw, Ukraine - Kyiv, Lebanon - Beirut Mixed joined the art exhibition.

Fine Art Work Owners' Association of Turkey (GESAM), Turkey opened the art exhibition in 81il. He made a first in the world. Actress Mr Can Akın, who actually took part in this project: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Denizli, Düzce, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Actually in 42 cities in Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat provinces. He participated in the exhibitions and introduced Mevlana with his works. In his activities on Fine Arts and Copyright. He participated in the art exhibitions of Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Kocaeli, Konya, organized by the GESAM Professional Association.

Having 14 personal exhibitions, the artist participated in exhibitions in Giresun, Istanbul, Izmir, Mugla, Samsun, Zonguldak provinces and 51 provinces. He distributed Turkish and English Mevlana poetry books to art lovers who came to libraries and exhibitions in the cities free of charge. He visited museums and historical and natural areas recommended by the Culture and Tourism Directorate in every province with his friends.

With foreign artists living in Turkey has participated in many exhibitions, Moldova Ethnic International painter Ecaterina NiCOLAU Mevlana and explaining the culture for the first time in the world "Rumi and the Whirling Dervishes" By the coordinator of the exhibition called Kocaeli - Izmit Station Art Gallery, Republic Park - Izmit Municipality art galleries and Sabancı Cultural Center the whirling dervishes opened a great interest by the press and the public.

"Uncle Ece The Ghazi & Little Can" storybook, which was written in Turkish - English with the teacher, writer, poet, painter Nilufer Dursun And "I LOVE YOU" - "Spiritual Climates Ozani Mevlana" "Poet Of The Moral Climates Mevlana" - "Living For Love" Turkish English Mystical Poems. The poetry book is sold abroad in America, Australia and UK.

The first time in Turkey and World Literature "COSMIC POEMS" using the name and with the name "Senden never leave" Cosmic Poetry album has brought to the market with the Poet Nilgün NART. Thus, they started a new school in poetry. They became the pioneer of a new trend in their poems with a narrative that covers the entire Universe, which is the subject of Love for Creation. "I Have Never Left You" Cosmic Poems Album has become the number one in Europe and America with the most liked and rested on the internet.

Can, who uses plain language in his poems, is from Düsseldorf, Germany. Dream, Mr Mikado Kamekido in Japan, Mr Akin Can poet known as in Turkey, is to send these poems to the internet addresses of his fans over 1.500.000 every week. It is among the top 500 most followed Turkish list in Social Media.

Activities organized by the poet and photographer Mr Can AKIN; "Come, Come Whatever You Come, Come Again", which comes to life in the words of Mevlana, in order to remember the peace and love of humanity and to get closer to interculturality, is carried out in the unconditional service.

T. C. Culture and Tourism Ministry and the General Directorate of Copyrights, Turkey Science and Literature Work Owners' Association is a member İlesa. Turkey Works Owners Association of the Fine Arts I Gesam, Head of Press and Publication Board and Chairman of Kocaeli province and Ipa International Police Association - is a member.     
       

Quién es Can AKIN?

                      
Nacido en 1958, conocido por extranjeros que son fanáticos de Turquía y Mevlana que viven en el extranjero, trabajó en varios cargos en el Ministerio de Agricultura y Silvicultura y el Ministerio del Interior y se retiró de la misma institución con un historial exitoso. Turquía es el asesor de una organización internacional ...

Como artista, creó la oportunidad de visitar museos y centros de arte en el extranjero tanto como sea posible. Albania, Alemania, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bulgaria, Francia, Georgia, Croacia, Países Bajos, Irán, Italia, Montenegro, Chipre, Kosovo, Líbano, Luxemburgo, Hungría, Malta, Macedonia, Nakhichevan, Polonia, Rumania, Serbia, Eslovaquia, Tuvo la oportunidad de ver y examinar importantes museos y centros de arte en todas las ciudades de Ucrania, el Vaticano y Grecia.

Además de sus poemas de amor únicos, sus escritos y fotografías contra el calentamiento global, el terrorismo, las drogas y la pornografía infantil se publican en el periódico TURKISH LEADER del Sr. Bülent Şenver. "Turquía necesita líderes jóvenes. En cada tema, debemos capacitar a líderes jóvenes en todos los campos. Nosotros los líderes"

Sus fotografías que tomó durante las Ceremonias Mevlana Sebeb-i Aruz de 2005 se encontraron con gran interés y demanda cuando la UNESCO declaró el 2007 como el Año de la Paz y el Amor de Mevlana. Abrió sus fotografías en medios digitales en el extranjero en Alemania - Düsseldorf, Bélgica - Amberes, Francia - París, Países Bajos - Ámsterdam, Chipre - Magosa, Gran Ducado de Luxemburgo. Más recientemente, exhibió sus fotografías digitalmente en la Universidad de Varsovia en Polonia y la Universidad de Pecs en Hungría.

GESAM Asociación de Propietarios de Obras de Turquía de Bellas Artes con: Nakhichevan, Albania - Tirana, Irán - Tabriz, en Polonia - Varsovia, Ucrania - Kiev, Líbano - Beirut Mixed se unió a la exposición de arte.

Asociación de Propietarios de Obras de Arte de Turquía (GESAM), Turquía abrió la exposición de arte en 81il. Hizo un primer en el mundo. La actriz Sr. Can Akın, que en realidad participó en este proyecto: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Denizli, Düzce, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, actualmente en 42 ciudades de Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, provincias de Yozgat. Participó en las exposiciones y presentó a Mevlana con sus obras. En sus actividades de Bellas Artes y Copyright. Participó en las exposiciones de arte de Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Kocaeli, Konya, organizadas por la Asociación Profesional GESAM.

Con 14 exhibiciones personales, el artista participó en exhibiciones en las provincias de Giresun, Estambul, Izmir, Mugla, Samsun, Zonguldak y 51 provincias. Distribuyó libros de poesía Mevlana en Turco e inglés a los amantes del arte que acudieron a bibliotecas y exposiciones en las ciudades de forma gratuita. Visitó museos y áreas históricas y naturales recomendadas por la Dirección de Cultura y Turismo en cada provincia con sus amigos.

Con artistas extranjeros que viven en Turquía, ha participado en numerosas exposiciones, la pintora de Etiopía Internacional de Moldavia Ecaterina NiCOLAU Mevlana y explicando la cultura por primera vez en el mundo "Rumi y los derviches giratorios" Por el coordinador de la exposición llamada Kocaeli - Izmit Station Art Gallery , Republic Park - Las galerías de arte del municipio de Izmit y el Centro Cultural Sabancı, los derviches giratorios abrieron un gran interés por parte de la prensa y el público.

Libro de cuentos " Uncle Ece The Ghazi & Little Can ", que fue escrito en turco - inglés con el maestro, escritor, poeta, pintor Nilufer Dursun y "I LOVE YOU" - " Spiritual Climates Ozani Mevlana " " Poet Of The Moral Climates Mevlana " - " Living For Love " Poemas místicos inglés Turco. El libro de poesía se vende en el extranjero en Estados Unidos, Australia y el Reino Unido.

La primera vez en Turquía y en la literatura mundial "POEMAS CÓSMICOS" usando el nombre y con el nombre "Senden nunca se va", el álbum de Poesía Cósmica ha salido al mercado con el Poeta Nilgün NART. Así, comenzaron una nueva escuela de poesía. Se convirtieron en los pioneros de una nueva tendencia en sus poemas con una narrativa que cubre todo el Universo, que es el tema de Love for Creation. El álbum de poemas cósmicos "I Have Never Left You" se ha convertido en el número uno en Europa y América con los más favoritos y descansados ​​en Internet.

Can, que usa lenguaje sencillo en sus poemas, es de Düsseldorf, Alemania. Sueño, el Sr. Mikado Kamekido en Japón, el poeta del Sr. Akin Can conocido como en Turquía, es enviar estos poemas a las direcciones de Internet de sus fanáticos más de 1.500.000 cada semana. Se encuentra entre las 500 principales listas turcas más seguidas en las redes sociales.

Actividades organizadas por el poeta y fotógrafo Mr Can AKIN; "Ven, ven lo que vengas, ven de nuevo", que cobra vida en las palabras de Mevlana, para recordar la paz y el amor de la humanidad y acercarse a la interculturalidad, se lleva a cabo en el servicio incondicional.

Actividades organizadas por el poeta y fotógrafo Mr Can AKIN; "Ven, ven lo que sea que vengas, ven de nuevo", que cobra vida en las palabras de Mevlana, para recordar la paz y el amor de la humanidad y acercarse a la interculturalidad, se lleva a cabo en el servicio incondicional.

T. C. El Ministerio de Cultura y Turismo y la Dirección General de Derechos de Autor, Asociación de Propietarios de Trabajo de Ciencia y Literatura de Turquía es miembro de İlesa. Turquía es miembro de la Asociación de Propietarios de Obras de Bellas Artes I Gesam, Jefe de la Junta de Prensa y Publicaciones y Presidente de la provincia de Kocaeli y de la Asociación Internacional de Policía de Ipa.Can AKIN


                 признана Турции и Маулану поклонник иностранцев, проживающих за рубежом Родился в 1958 выполнения различных задач лесной и Министерство по водным делам и МВД, Он ушел из того же учреждения в успешных записей целей.

                  Услуги создает возможность посетить музеи и художественные центры за рубежом степени. Германия, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Франция, Грузия, Нидерланды, Италия, Кипр, Люксембург, Венгрия, Мальта, Македония, Нахичевань, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Украина, Ватикан, наиболее важных музеев Греции расположены во всех городах расследование и он имел возможность увидеть художественный центр.

                    а также стихи о любви, глобальное потепление, террора, хорошо известен своими статьями против наркотиков и детской порнографии.

                    Кроме того, он является международным фотографом, и его приветствуют с большим интересом и спросом из-за объявления фотографий, сделанных во время Церемоний Конья Мевлана Şebb-i Aruz в 2005 году, Всемирного года любви и любви 2007 года в Мевлане. Он выставил свои фотографии за границей в Германии, Бельгии, Франции, Голландии, Кипре, Люксембурге. Недавно он выставил свои фотографии в Варшавском университете в Польше и в Университете Печ в Венгрии.

                    Международный художник-художник, автор, Генеральная ассамблея Министерства культуры и туризма и Главное управление авторских прав с участием Ассоциации турецких художников-исполнителей GESAM в Нахичевани, Албании, Иране и Польше с одобрения Министерства иностранных дел Турции Иностранные дела. Будучи поэтом, он представил свои английские книги о Мевлане, подписавшись в дни открытия,

                  В Турции существует ряд городов в Турции, таких как Адана, Афьонкарахаисар, Амасья, Анкара, Артвин, Балыкесир, Бэтмен, Байбурт, Биледжик, Бинголь, Битлис, Чанкыры, Денизли, Гиресун, Гюмюшхане, Хаккари, Испарта, Стамбул, Измир , Кахраманмараш, Карабук, Кырыккале, Кыркларели, Кыршехир, Коджаэли, Кютахья, Мерсин, Мугла, Нигде, Орду, Ризе, Самсун, Сиирт, Синоп, Шанлыурфа, Шырнак, Токат, Тунджели, Ушак и Зонгулдак ... (14 персональных выставок) в 43 городах (14 персональных выставок), в том числе GESAM (Турецкое общество работников изобразительных искусств), работающих в области изобразительного искусства и авторского права в Министерстве культуры и туризма - Генеральная дирекция авторских прав, представила книги для городских библиотек и поклонников, которые участвовали в смешанные выставки в рамках «Выставки в Турции»
                   
                 Просветитель, писатель, поэт, художник Nilufer Dursun и турецкий - интерес к английскому "Дядя ЕЭК Гази и Маленький Джон" История книги, и "Я тебя люблю" - "духовный климат Поэт Руми" "поэт Моральные климатов Мевланы" - "Любовь жить "," Жизнь за любовь "- турецкий английский Мистическая поэзия - Турецкий İngilizce Мистические Поэмы книги стихов ... Названный Америку за границей, были предложены для продажи в Австралии и Англии ...

                в первый раз в Турции и мировой литературы "Cosmic Стихотворения", используя имя и с именем "Senden никогда не покидают" Космический Поэзия альбом принес на рынок с поэтом Nilgun NART. Таким образом, они начали новую школу в искусстве поэзии. Автор Любовь творения, вся вселенная также в том числе рассказ с поэзией были пионерами нового тренда. "Я никогда не покинуть" Космический Поэзия альбом был номером один самый любимый и слушал в Интернете в Европе и Америке.

                   используя простой язык в своих стихах, Может из Дюссельдорфа в Германии, В Америке, д-р сниться, Япония Mar Микадо Kamekido, Г-н Can AKIN в Турции, а также известен как поэт, эти стихи, чтобы отправить по адресу в Интернете каждую неделю более 1,5 миллиона поклонников. Социальные медиа является одним из наиболее широко используется в турецком списке 500.

                    Поэты и фотографы могут мероприятия, организованные Акин; будет способствовать сближению между человечеством и культуры мира и любви, чтобы помнить слова Руми считает, что жизнь "Come, Come Whatever You, Come Again" осуществляется в службе безусловности ..

                   Т. С. В зависимости от культуры и штаб-квартире Copyright Министерства туризма, Турции науки и литературы работ ассоциации собственников труда - ILESA I является членом изобразительных искусств в Турции Работы Владельцы профессиональной ассоциации - Gesam является председателем информации и публикации совета и представитель Коджаэли. Кроме того, устанавливается Советом Министров, турецкой - Ассоциация македонской дружбы, представители провинции Коджаэли. Кроме того, Международная полицейская ассоциация - Ipe - член профессиональной ассоциации.


Can AKIN

Er wurde 1958 geboren und ist Ausländern bekannt, die türkische und Mevlana-Fans sind, die im Ausland leben. Er arbeitete in verschiedenen Positionen beim Ministerium für Land- und Forstwirtschaft und beim Innenministerium und zog sich mit einer erfolgreichen Bilanz aus derselben Institution zurück. Die Türkei ist Berater einer internationalen Organisation ...

Als Künstler schuf er die Möglichkeit, Museen und Kunstzentren im Ausland so oft wie möglich zu besuchen. Albanien, Deutschland, Österreich, Aserbaidschan, Belgien, Bulgarien, Frankreich, Georgien, Kroatien, Niederlande, Iran, Italien, Montenegro, Zypern, Kosovo, Libanon, Luxemburg, Ungarn, Malta, Mazedonien, Nachitschewan, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Er hatte die Gelegenheit, wichtige Museen und Kunstzentren in allen Städten der Ukraine, des Vatikans und Griechenlands zu besichtigen und zu untersuchen.

Zusätzlich zu seinen einzigartigen Liebesgedichten werden seine Schriften und Fotografien gegen globale Erwärmung, Terrorismus, Drogen- und Kinderpornografie in der Zeitung TURKISH LEADER von Herrn Bülent Şenver veröffentlicht. "Die Türkei braucht junge Führungskräfte. In jeder Ausgabe müssen wir junge Führungskräfte in allen Bereichen ausbilden. Wir Führungskräfte"

Seine Fotos, die er während der Mevlana Sebeb-i Aruz-Zeremonien 2005 aufgenommen hat, stoßen auf großes Interesse und große Nachfrage, da die UNESCO 2007 zum Jahr des Friedens und der Liebe von Mevlana erklärt hat. Er eröffnete seine Fotografien in digitalen Medien im Ausland in Deutschland - Düsseldorf, Belgien - Antwerpen, Frankreich - Paris, Niederlande - Amsterdam, Zypern - Magosa, Großherzogtum Luxemburg. Zuletzt stellte er seine Fotografien digital an der Warschauer Universität in Polen und der Pecs Universität in Ungarn aus.

GESAM Turkey Works Owners Association of the Fine Arts mit: Nakhichevan, Albanien - Tirana, Iran - Tabriz, in Polen - Warschau, Ukraine - Kiew, Libanon - Beirut Mixed nahm an der Kunstausstellung teil.

Die türkische Vereinigung der Eigentümer künstlerischer Kunstwerke (GESAM) eröffnete die Kunstausstellung im Jahr 81il. Er machte eine Premiere in der Welt. Schauspielerin Herr Can Akın, der tatsächlich an diesem Projekt teilgenommen hat: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Denizli, Düzce, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş , Karabük, Eigentlich in 42 Städten in Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat Yalova, Yozgat Provinzen. Er nahm an den Ausstellungen teil und stellte Mevlana mit seinen Werken vor. In seinen Aktivitäten zu Bildender Kunst und Urheberrecht. Er nahm an den Kunstausstellungen von Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Kocaeli, Konya teil, die von der GESAM Professional Association organisiert wurden.

Mit 14 persönlichen Ausstellungen nahm der Künstler an Ausstellungen in den Provinzen Giresun, Istanbul, Izmir, Mugla, Samsun, Zonguldak und 51 teil. Er verteilte türkische und englische Mevlana-Gedichtbände an Kunstliebhaber, die kostenlos zu Bibliotheken und Ausstellungen in den Städten kamen. Mit seinen Freunden besuchte er Museen sowie historische und natürliche Gebiete, die von der Direktion für Kultur und Tourismus in jeder Provinz empfohlen wurden.

Mit ausländischen Künstlern, die in der Türkei leben, hat die Malerin Ecaterina NiCOLAU Mevlana von Moldova Ethnic International an vielen Ausstellungen teilgenommen und die Kultur zum ersten Mal in der Welt "Rumi und die wirbelnden Derwische" erklärt. Vom Koordinator der Ausstellung "Kocaeli - Izmit Station Art Gallery" , Republic Park - Kunstgalerien der Gemeinde Izmit und das Sabancı Cultural Center Die wirbelnden Derwische stießen bei Presse und Öffentlichkeit auf großes Interesse.

"Onkel Ece The Ghazi & Little Can" Märchenbuch, das auf Türkisch geschrieben wurde - Englisch mit dem Lehrer, Schriftsteller, Dichter, Maler Nilufer Dursun und "Ich liebe dich" - "Spirituelles Klima Ozani Mevlana" "Dichter des moralischen Klimas Mevlana" - "Living For Love" Türkisch Englisch Mystische Gedichte. Das Gedichtband wird im Ausland in Amerika, Australien und Großbritannien verkauft.

Das erste Mal in der Türkei und in der Weltliteratur "COSMIC POEMS" mit dem Namen und dem Namen "Senden Never Leave" Cosmic Poetry Album wurde mit dem Poet Nilgün NART auf den Markt gebracht. So gründeten sie eine neue Schule für Poesie. Sie wurden zum Pionier eines neuen Trends in ihren Gedichten mit einer Erzählung, die das gesamte Universum abdeckt, das Gegenstand der Liebe zur Schöpfung ist. "Ich habe dich nie verlassen" Cosmic Poems Album ist die Nummer eins in Europa und Amerika mit den beliebtesten und ausgeruhtesten im Internet.

Can, der in seinen Gedichten Klartext verwendet, stammt aus Düsseldorf. Traum, Herr Mikado Kamekido in Japan, Herr Akin Can Dichter, bekannt als in der Türkei, ist es, diese Gedichte jede Woche über 1.500.000 an die Internetadressen seiner Fans zu senden. Es gehört zu den 500 meistbesuchten türkischen Listen in den sozialen Medien.

Aktivitäten des Dichters und Fotografen Can AKIN; "Komm, komm, was auch immer du kommst, komm wieder", das in den Worten von Mevlana zum Leben erweckt wird, um sich an den Frieden und die Liebe der Menschheit zu erinnern und der Interkulturalität näher zu kommen, wird im bedingungslosen Dienst ausgeführt.

Das Ministerium für Kultur und Tourismus und die Generaldirektion für Urheberrechte der türkischen Vereinigung der Eigentümer von Wissenschafts- und Literaturarbeiten sind Mitglied der İlesam. Die Vereinigung der türkischen Werksbesitzer der Schönen Künste I Gesam, Leiter des Presse- und Publikationsausschusses und Vorsitzender der Provinz Kocaeli und der Ipa International Police Association - ist Mitglied. Can AKIN
      
1958-ci ildə anadan olan, xaricdə yaşayan Türk və Mövlana pərəstişkarları tərəfindən tanınan Əkinçilik və Meşə Nazirliyində və Daxili İşlər Nazirliyində müxtəlif vəzifələrdə çalışmış və müvəffəqiyyətli bir qeydlə eyni qurumdan təqaüdə çıxmışdır. Beynəlxalq Yabancı bir quruluşun Türkiyə müşaviri etməkdədir ...

Bir sənətkar olaraq, mümkün qədər xaricdəki muzey və sənət mərkəzlərini ziyarət etmək fürsəti yaratdı. Albaniya, Almaniya, Avstriya, Azərbaycan, Belçika, Bolqarıstan, Fransa, Gürcüstan, Xorvatiya, Hollandiya, İran, İtaliya, Monteneqro, Kipr, Kosovo, Livan, Lüksemburq, Macarıstan, Malta, Makedoniya, Naxçıvan, Polşa, Rumıniya, Serbiya, Slovakiya, Ukraynanın, Vatikanın, Yunanıstanın bütün şəhərlərindəki əhəmiyyətli muzeyləri və sənət mərkəzlərini görmək və araşdırmaq imkanı əldə etdi.

Özünə xas eşq şeirlərinin yanında, Qlobal İstiləşmə, Terror, Narkotik və Uşaq Pornografisine qarşı yazıları və fotoşəkilləri "Türkiyənin gənc liderlərə ehtiyacı var. Hər mövzuda, hər sahədə gənc lider yetiştirmeliyiz. Hamımız lider deyən Bülent Şenver'e aid TÜRK LİDER 'qəzetində nəşr olunmaqdadır.

2005-ci ildə Mevlana Sebeb-i Aruz Mərasimləri zamanı çəkdiyi fotoşəkillər, YUNESKO-nun 2007-ci ilin Mövlana Barış və Sevgi ili elan etməsi ilə maraqla qarşılanır. Fotoşəkillərini Almaniyadakı xaricdəki rəqəmsal mediada açdı - Duesseldorf, Belçika - Antverpen, Fransa - Paris, Hollandiya - Amsterdam, Kipr - Magosa, Lüksemburqun Böyük Hersoqluğu. Ən son, fotoşəkillərini Polşadakı Varşava Universitetində və Macarıstandakı Peç Universitetində nümayiş etdirdi.

TBMM Dostluq Gruplarının Təklifi, TC Xarici İşlər Nazirliyinin təsdiqləri, TC Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin olurlar ilə Müəllif hüquqları Ümumi Müdirliyi tərkibində GESAM Türkiyə Gözəl İncəsənət Əsəri Sahibləri Peşə Birliyi ilə Azərbaycana bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası, Albaniya - Tiran, İran - Təbriz, Polşa - Varşava Ukraynada - Kiyev, Livan - Beyrutda Qarışıq Sərgilərdə iştirak etdi və Mövlananı tanıtdı, İngilis kitablarını imzaladı və təqdim etdi.

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Müəllif hüquqları Ümumi Müdirliyi tərkibində fəaliyyət göstərən Türkiyə Gözəl İncəsənət Əsəri Sahibləri Peşə Birliyi (GESAM), "Türkiyə Sərgiləri" proqramı çərçivəsində Dünyada ilk dəfə hər ay Türkiyənin 81ilinde sərgi açaraq rekord qıraraq sənət dünyasına adını yazdırmışdır. Bu layihədə əslində iştirak edən sənətçi Can Akın: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Dənizli, Düzce, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük 42 şəhərdəki Qars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat ili əsərlərində iştirak edərək Mövlananı tanıtdı.

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Müəllif Hüquqları Baş Müdirliyi tərəfindən dəstəklənən "Böyükşəhər-Gündəlik: Təsviri Sənətlər və Müəllif hüquqları" fəaliyyətləri. GESAM Peşəkar Dərnəyinin təşkil etdiyi Balıkesir, Bursa, Dənizli, Eskişehir, Kocaeli, Konya sərgilərinə qatıldı.

14 fərdi sərgiyə sahib olan sənətçi Giresun, İstanbul, İzmir, Muğla, Samsun, Zonguldak əyalətlərində və 51 ildə sərgilərə qatıldı. Türk və İngilis Mövlana şeir kitablarını şəhərlərdəki kitabxanalara və sərgilərə gələn sənətsevərlərə pulsuz olaraq payladı. Dostları ilə hər vilayətdəki Mədəniyyət və Turizm Müdirliyi tərəfindən tövsiyə olunan muzeylərə və tarixi və təbii ərazilərə baş çəkdi.

Türkiyədə yaşayan xarici sənətçilərlə bir çox sərgilərdə iştirak edib, Moldova əsilli Beynəlxalq rəssam Ecaterina Nikolau Mövlana və Mədəniyyətini izah edərək Dünyada ilk dəfə "Mövlana və Semazenlerin" adlı sərgilərinə koordinatörlüğünü edərək Kocaeli - İzmit Gar İncəsənət Qalereyası, Respublika Parkı - İzmit Bələdiyyəsi sənət qalereyası və Sabancı Mədəniyyət Mərkəzində Fırlanan dərvişlər mətbuat və ictimaiyyət tərəfindən böyük maraq gördü.

"Ece əmi The Ghazi & Little Can" hekayə kitabı və "SİZİN SİZİNİM" ilə "Tərbiyəçi, Yazıçı, Şair, Rəssam Nilüfer Dursun" və "Səni Sevirəm" - "Mənəvi Təmizlik Şairi Mövlana" - "Sevgi "Yaşamaq üçün" - Türkcə İngilis mistik şeirləri - Türkcə İngilis mistik şeirləri? Sərlövhəli şeir kitabı xaricdə, Amerika, Avstraliya və İngiltərədə böyük maraq gördü.

Türkiyə və Dünya Edebiyatında ilk dəfə "KOSMİK ŞİİRLER" adını istifadə edərək və bu adla "Səndən Heç Ayrılmadım ki" Kosmik Şiirler Albümünü Şair Nilgün NART ilə bazara çıxarmışdır. Beləliklə, şeir sahəsində yeni bir məktəbə başladılar. Yaradılışa sevgi mövzusu olan bütün Kainatı əhatə edən bir povest ilə şeirlərində yeni bir cərəyanın qabaqcılı oldu. "Mən səndən heç ayrılmadım" Kosmik Şeirlər Albomu ən çox bəyənilən və internetdə istirahət edən Avropa və Amerikada bir nömrəli oldu.
Şeirində sadə bir dil istifadə edərək, Almaniyanın Düsseldorf şəhərindən. Dream, Yaponiyada Mr Mikado Kamekido, Türkiyədə də Mr Can Akın olaraq tanınan Şair, bu şeirlərini hər həftə 1.500.000'u aşan pərəstişkarlarının internet ünvanına göndərməkdədir. Sosial Mediada ən çox izlənən 500 Türk siyahısında yer alır.

Şair və fotoqraf Can AKIN tərəfindən təşkil edilən fəaliyyətlər; "Gəl, nə gəlirsənsə gəl, yenə gəl" şərtsiz xidmət altında həyata keçirilir.

T. Ç Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Müəllif hüquqları Ümumi Müdirliyinə bağlı, Türkiyə Elm Və Ədəbiyyat Əsəri Sahibləri Peşə Birliyi İlesam üzvü olub, Türkiyə Gözəl İncəsənət Əsəri Sahibləri Peşə Birliyi Gesam, Mətbuat və yayım heyəti Başçısı və Kocaeli il nümayəndəsi və Kocaeli İl Bandrol Yoxlama komissiya üzvünün. O, eyni zamanda Beynəlxalq Polis Assosiasiyasının - Beynəlxalq Polis Birliyi Ipa - Peşəkar Birliyin üzvüdür ...   

Kötü         Çok İyi  Oyla 
           
Tüm yazıları        ShareThis
  Geri  |  Arkadaşıma Gönder  |  Yazıcı Dostu
                 

    Hayat Verenler : Microsoft    HP Türkiye    PBS Bilişim    SAY Ajans    SFS - MAN    Superonline       

Türk Liderler:

Abbas Güçlü,Adil Karaağaç, Ali Ağaoğlu, <Ali Kibar, Adnan Nas, Adnan Polat, Adnan Şenses, Ahmet Başar, Ahmet Esen, Alber Bilen ,Ahmet Cemal Kura, Ali Abalıoğlu, Ali Naci Karacan, Ali Sabancı, Ali Koç, Ali Saydam, Ali Talip Özdemir, Ali Üstay, Arman Manukyan, Arzuhan Yalçındağ, Asaf Güneri, Atila Şenol, Attila Özdemiroğlu, Avni Çelik, Ayduk Koray, Aydın Ayaydın, Aydın Boysan, Ayhan Bermek, AyşeKulin, Ayten Gökçer, Başaran Ulusoy, BedrettinDalan, Bedri Baykam, Berhan Şimşek, BetülMardin, Bülend Özaydınlı, Bülent Akarcalı, Bülent Eczacıbaşı, Bülent Şenver, CağvitÇağlar, Can Ataklı, Can Dikmen, Can Has, Can Kıraç, Canan Edipoğlu, Celalettin Vardarsuyu, Cengiz Kaptanoğlu, Cevdetİnci, Çoşkun Ural, Cüneyt Asan, Cünety Ülsever, Çağlayan Arkan, Çetin Gezgincan, DenizAdanalı, Deniz Kurtsan, Didem Demirkent, Dilek Sabancı, Dr. Oktay Duran, Ege Cansel, Em. Org. Çevik Bir, Emre Berkin, Engin Akçakoca, Enver Ören, Erdal Aksoy, Erdoğan Demirören, ErhanKurdoğlu, Erkan Mumcu, Erkut Yücaoğlu, Ergun Özakat, Ergun Özen, Erol Üçer, Ersin Arıoğlu, Ersin Faralyalı, Ersin Özince, Ethem Sancak, Fatih Altaylı, Fatih Terim, Ferit Şahenk, Ferruh Tanay,Feyhan Kalpaklıoğlu, Feyyaz Berker, Fuat Miras, Fuat Süren, Füsun Önal, Göksel Kortay, Güler Sabancı, Güngör Kaymak, Hakan Ateş, Halit Soydan, Halit Kıvanç, Haluk Okutur, Haluk Şahin, Hamdi Akın, Hasan Güleşçi, HayrettinKaraca, Hazım Kantarcı, Hilmi Özkök, Hüsamettin Kavi, Hüsnü Güreli , Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hüsnü Özyeğin, Işın Çelebi, İbrahim Arıkan, İbrahim Betil, İbrahim Bodur, İbrahim Cevahir, İbrahim Kefeli, İdris Yamantürk, İhsan Kalkavan, İshak Alaton, İsmet Acar, İzzet Garih, İzzet Günay, İzzet Özilhan, JakKamhi, Kazım Taşkent, Kemal Köprülü, Kemal Şahin, Leyla Alaton Günyeli, LeylaUmar, Lucien Arkas, Mahfi Eğilmez, MehmetAli Birand, Mehmet Ali Yalçındağ, Mehmet Başer, Mehmet Günyeli, Mehmet Huntürk, Mehmet Keçeciler, Mehmet Kutman, Mehmet Şuhubi, Melih Aşık, Meltem Kurtsan, Mesut Erez, Metin Kalkavan, Metin Kaşo, Muharrem Kayhan, Muhtar Kent, Murat Akdoğan, Murat Dedeman, MuratVargı, Mustafa Koç, Mustafa Özyürek, Mustafa Sarıgül, Mustafa Süzer, Mümtaz Soysal, Nafi Güral, Nail Keçili, Nasuh Mahruki, Nebil Özgentürk, Neşe Erberk, Nevval Sevindi, Nezih Demirkent, Nihat Boytüzün, Nihat Gökyiğit, Nihat Sırdar, Niyazi Önen, Nur Ger, Nurettin Çarmıklı, Nuri Çolakoğlu, Nüzhet Kandemir, Oğuz Gürsel, Oktay Duran, Oktay Ekşi, Oktay Varlıer, Osman Birsel, Osman Şevket Çarmıklı, Ozan Diren, Özen Göksel, ÖzdemirErdoğan, Özhan Erem, Pervin Kaşo, R.BülentTarhan, Raffi Portakal, Rahmi Koç, Rauf Denktaş, Refik Baydur, Rıfat Hisarcıklıoğlu, SakıpSabancı, Samsa Karamehmet, Savaş Ünal, SedatAloğlu, Sefa Sirmen, Selçuk Alagöz, SelçukYaşar, Selim Seval, Semih Saygıner, SerdarBilgili, Sevan Bıçakçı, Sevgi Gönül, Sezen Cumhur Önal, SinanAygün, Suna Kıraç, Süha Derbent, Süleyman Demirel, ŞadanKalkavan, Şadi Gücüm, Şahin Tulga, Şakir Eczacıbaşı, Şarık Tara, Şerif Kaynar, ŞevketSabancı, Tan Sağtürk, Taner Ayhan, Tanıl Küçük, Tanju Argun, Tansu Yeğen, TavacıRecep Usta, Tayfun Okter, Tevfik Altınok, Tezcan Yaramancı, Tinaz Titiz, Tuna Beklevic, Tuncay Özilhan, Türkan Saylan, Uğur Dündar, Uluç Gürkan, Umur Talu, Ümit Tokçan, Üzeyir Garih, Vehbi Koç, Vitali Hakko, Vural Öger, Yaşar Aşçıoğlu, Yaşar Nuri Öztürk, Yılmaz Ulusoy, Yusuf Köse, Zafer Çağlayan, Zeynel AbidinErdem

Tecrübeleriniz ve birikimleriniz toprak olmasın @ Copyright 2004 turklider.org